/[wopi]/a.xml
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /a.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.3 - (show annotations)
Tue Oct 21 18:40:26 2003 UTC (20 years, 6 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.2: +98 -98 lines
File MIME type: text/xml
translation to english, added markup tag to insert markup before and/or after
some tags

1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2 <!DOCTYPE anketa SYSTEM "anketa.dtd">
3 <anketa>
4
5 <!--
6 ALO, EVO PROMIJENILA SAM PAR GRESAKA - SVAKA PROMJENA JE OBJASNJENA KOMENTAROM PISANIM VELIKIM SLOVIMA PRIJE TOGA - NEKE STARE KOMENTARE SAM ZBRISALA DA NE SMETAJU - I U MJESTO SVIH DROPDOWN SAM STAVILA RADIOBUTTONS JER MI JE TO TAK SUPER I ZBILJA JE BRZE - MISLIM DA JE TO SAD TO I MOZE ICI - UZORAK SVAKI DRUGI U BAZI
7
8 INACE OVO MI JE SUPER DA SE COVJEK MOZE VRATITI NA ANKETU, I JOS JEDNOM TI RADIO BUTTONSI SU SUPER...
9 -->
10
11 <page>
12 <!--
13 PITANJA U ON-LINE ANKETI O BANKARSTVU,
14 LISTOPAD-STUDENI 2000
15 -->
16
17 <que>
18 <nr>
19 1.
20 </nr>
21 Imate li vi osobno raèun u nekoj banci?
22 </que>
23
24 <ans>
25 <radiobuttons>
26 1. Da
27 2. Ne
28 </radiobuttons>
29 </ans>
30 <hr/>
31
32 </page>
33
34 <page>
35
36 <!--
37 Ako pit.1=1
38 -->
39
40 <php>
41 get_answer("p1");
42 if ($p1 == 1):
43 </php>
44
45 <que>
46 <nr>
47 2.
48 </nr>
49 Kakav raèun imate i u kojoj banci?
50 <!-- CHECKBOXES - moguce vise odgovora -->
51 </que>
52
53 <ans>
54 <table border="0">
55 <tr><td>&nbsp;</td><td>
56 Privredna banka
57 </td><td>
58 Zagrebaèka banka
59 </td><td>
60 Neka druga domaæa banka
61 </td><td>
62 Bank Austria
63 </td><td>
64 Reiffeisen banka
65 </td><td>
66 Neka druga strana banka
67 </td></tr>
68
69 <tr><td>
70 a.Tekuæi
71 </td>
72
73 <!--
74 <checkboxes before="<td>" after="</td>" hide_description="1">
75 -->
76 <checkboxes before="&lt;td&gt;" after="&lt;/td&gt;" hide_description="1">
77 Privredna banka
78 Zagrebaèka banka
79 Neka druga domaæa banka
80 Bank Austria
81 Reiffeisen banka
82 Neka druga strana banka
83 </checkboxes>
84
85 </tr>
86
87
88 <tr><td>
89 b.Osobni ¾iro
90 </td>
91
92 <checkboxes before="&lt;td&gt;" after="&lt;/td&gt;" hide_description="1">
93 Privredna banka
94 Zagrebaèka banka
95 Neka druga domaæa banka
96 Bank Austria
97 Reiffeisen banka
98 Neka druga strana banka
99 </checkboxes>
100 </tr>
101
102
103 <tr><td>
104 c.Devizni
105 </td>
106
107 <checkboxes before="&lt;td&gt;" after="&lt;/td&gt;" hide_description="1">
108 Privredna banka
109 Zagrebaèka banka
110 Neka druga domaæa banka
111 Bank Austria
112 Reiffeisen banka
113 Neka druga strana banka
114 </checkboxes>
115
116 </tr>
117
118 </table>
119 </ans>
120 <hr/>
121
122 <que>
123 <nr>
124 3.
125 </nr>
126 Koliko èesto koristite bankarske usluge - idete u poslovnicu, na bankomat,
127 ili na drugi naèin komunicirate - vr¹ite transakcije - s bankom?
128 </que>
129
130 <ans>
131 <radiobuttons>
132 1. Svaki dan
133 2. Nekoliko puta tjedno
134 3. Nekoliko puta mjeseèno
135 4. Jednom mjeseèno
136 5. Rjeðe
137 6. Nikada
138 </radiobuttons>
139 </ans>
140 <hr/>
141
142 <que>
143 <nr>
144 4.
145 </nr>
146 Koristite li veæ u nekoj banci neku od ovih usluga?
147 <!-- CHECKBOXES- moguce vise odgovora -->
148 </que>
149
150 <ans>
151 <checkboxes>
152 1. Telefonsko bankarstvo
153 2. Telebanking (direktna veza s bankom putem raèunala)
154 3. Bankomat
155 4. Internet bankarstvo
156 5. ne koristim ni¹ta od navedenog
157 </checkboxes>
158 </ans>
159 <hr/>
160
161 <!--
162 PONOVNO SVI
163 -->
164
165 <php>
166 endif;
167 </php>
168
169 <que>
170 <nr>
171 5.
172 </nr>
173 Koliko Vi znate, nudi li neka banka u Hrvatskoj usluge Internet bankarstva?
174 </que>
175
176 <ans>
177 <radiobuttons>
178 1. Da
179 2. Ne
180 </radiobuttons>
181 </ans>
182 <hr/>
183
184 </page>
185
186 <page>
187
188 <!-- Ako pit.5=1 -->
189 <php>
190 get_answer("p5");
191 if ($p5==1):
192 </php>
193
194 <que>
195 <nr>
196 6.
197 </nr>
198 Mo¾ete li se sjetiti koja je to banka, odnosno banke (ako mislite da ih
199 ima vi¹e)?
200 </que>
201
202 <!--
203 CHECKBOXES - moguce vise odgovora
204 -->
205 <ans>
206 <checkboxes>
207 1. Privredna banka PNP
208 2. Zagrebaèka banka
209 3. Neka druga domaæa banka
210 4. Bank Austria
211 5. Reiffeisen banka
212 6. Neka druga strana banka
213 7. Ne mogu se sjetiti banke
214 </checkboxes>
215 </ans>
216 <hr/>
217
218
219 <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
220
221 <php>
222 endif;
223 </php>
224
225 </page>
226
227 <!-- Ako pit.6 > 1 ili pit.5=2 -->
228
229 <page>
230
231 <!--
232 <php>
233 get_answers("p5,p6_1,p6_2,p6_3,p6_4,p6_5,p6_6,p6_7");
234 if (checked($p6_1) || checked($p6_2) || checked($p6_3) || checked($p6_4) || checked($p6_5) || checked($p6_6) || checked($p6_7) || $p5 == 2):
235 </php>
236
237 OVO SAM ISPRAVILA JER P6_1 NE SMIJE BITI CHECKED
238
239 -->
240
241
242 <php>
243 get_answers("p5,p6_1,p6_2,p6_3,p6_4,p6_5,p6_6,p6_7");
244 if (checked($p6_2) || checked($p6_3) || checked($p6_4) || checked($p6_5) || checked($p6_6) || checked($p6_7) || $p5 == 2):
245 </php>
246
247
248 <que>
249 <nr>
250 7.a.
251 </nr>
252 Privredna banka odnedavna nudi uslugu Internet bankarstva. Jeste li to
253 veæ i prije znali?
254 </que>
255
256 <ans>
257 <radiobuttons>
258 1. Da
259 2. Ne
260 </radiobuttons>
261 </ans>
262 <hr/>
263
264 <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
265
266 <php>
267 endif;
268 </php>
269
270 </page>
271
272 <page>
273 <!--
274 Ako pit.6 =1 ili pit.7a=1
275 -->
276 <php>
277 get_answers("p6_1,p7a");
278 if (checked($p6_1) || $p7a == 1):
279 </php>
280 <que>
281 <nr>
282 7.b.
283 </nr>
284 Kako ste saznali da Privredna banka nudi uslugu Internet
285 bankarstva?
286 </que>
287
288 <ans>
289 <radiobuttons>
290 1. Proèitao sam u tisku
291 2. Saznao sam putem Interneta
292 3. Saznao sam usmenom predajom - od prijatelja-poznanika-kolega
293 4. Na drugi naèin, koji?
294 </radiobuttons>
295 <textbox/>
296 </ans>
297 <hr/>
298
299 <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
300
301 <php>
302 endif;
303 </php>
304
305 </page>
306
307
308 <page>
309
310 <!--
311 Ako pit.1=1 i pit.4.4=0
312 -->
313
314 <php>
315 get_answers("p1,p4_4");
316 if ($p1 == 1 || checked($p4_4)):
317 </php>
318
319 <que>
320 <nr>
321 8.
322 </nr>
323 Koliko je vjerojatno da biste vi umjesto klasiènog koristili usluge
324 Internet bankarstva, ako bi vam se ukazala takva prilika?
325 </que>
326
327 <ans>
328 <radiobuttons>
329 1. Sigurno bih
330 2. Vjerojatno bih
331 3. Vjerojatno ne bih
332 4. Sigurno ne bih
333 5. Veæ koristim Internet bankarstvo
334 6. Ne znam
335 </radiobuttons>
336 </ans>
337 <hr/>
338
339 <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
340 <php>endif;</php>
341
342 </page>
343
344 <page>
345 <!--
346 Ako pit.8>2
347
348 <php>
349 get_answer("p8");
350 if ($p8 gt 2):
351 </php>
352
353 TU SI U PRAVU, GRESKA ISPRAVAK DOLJE, MOLIM PROVJERU
354 -->
355
356 <php>
357 get_answer("p8");
358 if ($p8 gt 2 AND $p8 lt 5):
359 </php>
360
361
362
363 <que>
364 <nr>
365 9.
366 </nr>
367 Za¹to ne biste koristili Internet bankarstvo?
368 </que><!-- CHECKBOXES-moguce vise odgovora -->
369
370 <ans>
371 <checkboxes>
372 1. Zabrinut sam za sigurnost takvih transakcija
373 2. Radije koristim telefonsko bankarstvo
374 3. Radije koristim telebanking
375 4. Radije idem u poslovnicu
376 5. Zbog neèeg drugog, èega?
377 </checkboxes>
378 <textbox/>
379 </ans>
380 <hr/>
381
382 <php>endif;</php>
383
384 <!--
385 Ako 0<pit.8<3
386
387 <php>
388 get_answer("p8");
389 if ($p8 lt 3):
390 </php>
391
392 OVO SAM PROMIJENILA, VAZNO JE DEFINIRATI DA NIJE NULA ILI BLANK
393 MOLIM TE PROVJERI JE LI TO OKEJ
394
395 -->
396
397
398 <php>
399 get_answer("p8");
400 if ($p8 ge 1 and $p8 lt 3):
401 </php>
402
403
404 <que>
405 <nr>
406 10.
407 </nr>
408 Biste li otvorili raèun u nekoj drugoj banci samo zbog moguænosti
409 kori¹tenja Internet bankarstva?
410 </que>
411
412 <ans>
413 <radiobuttons>
414 1. Da
415 2. Ne
416 3. Ne znam
417 </radiobuttons>
418 </ans>
419 <hr/>
420
421
422 <!--
423 Ako 0<pit.8<3
424 -->
425
426 <que>
427 <nr>
428 11.
429 </nr>
430 Koliko je vjerojatno da æete vi osobno u iduæih pola godine poèeti
431 koristiti usluge Internet bankarstva:
432 </que>
433
434 <!-- TU NESTO NE STIMA U FORMATU, VIDI KAKO IZGLEDA ANKETA - NEMA DOVOLJNO RAZMAKA -->
435
436 <ans>
437 <table border="0">
438 <tr><td>&nbsp;</td><td>
439 Sigurno da
440 </td><td>
441 Sigurno ne
442 </td><td>
443 Nisam siguran, ne znam
444 </td></tr>
445
446 <tr><td>
447 a.Privredne banke
448 </td><td><radiobuttons_tab nr="3"/></td></tr>
449 <tr><td>
450 b.Neke druge banke
451 </td><td><radiobuttons_tab nr="3"/></td></tr>
452 </table>
453
454 </ans>
455 <hr/>
456
457 <!-- Ako 0<pit.8<3 -->
458
459 <que>
460 <nr>
461 12.a.
462 </nr>
463 Koju bankovnu uslugu biste najradije koristili preko Interneta?
464 </que>
465
466 <ans>
467 <radiobuttons>
468 1. Sve raspolo¾ive usluge
469 2. Upiti u stanja i promete tekuæih, ¾iro i deviznih raèuna
470 3. Plaæanja na tekuæe i ¾iro raèune u hrvatskoj
471 4. Plaæanja prema inozemstvu
472 5. Kupovanje deviza na svoj devizni raèun
473 6. Neka druga usluga, koja?
474 </radiobuttons>
475 <textbox/><br/>
476 <radiobuttons>
477 7. Ne znam
478 </radiobuttons>
479
480 </ans>
481 <hr/>
482
483 <php>endif;</php>
484 </page>
485
486 <page>
487
488 <!--
489 Ako pit.12a>1
490 -->
491
492 <php>
493 get_answer("p12a");
494 if ($p12a gt 1):
495 </php>
496
497 <que>
498 <nr>
499 12.b.
500 </nr>
501 Koju bankovnu uslugu ne biste koristili preko Interneta?
502 </que>
503
504 <ans>
505 <radiobuttons>
506 1. Upiti u stanja i promete tekuæih, ¾iro i deviznih raèuna
507 2. Plaæanja na tekuæe i ¾iro raèune u hrvatskoj
508 3. Plaæanja prema inozemstvu
509 4. Kupovanje deviza na svoj devizni raèun
510 5. Neka druga usluga, koja?
511 </radiobuttons>
512 <textbox/><br/>
513 <radiobuttons>
514 6. Ne znam
515 7. Koristio bih sve ponuðene usluge
516 </radiobuttons>
517 </ans>
518 <hr/>
519
520 <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
521 <php>endif;</php>
522
523 </page>
524
525 <page>
526 <que>
527 <nr>
528 13.
529 </nr>
530 Jeste li od poèetka ove, 2000. godine kupili koju knjigu, bilo za sebe
531 osobno, bilo kao poklon drugoj osobi?
532 </que>
533 <ans>
534 <radiobuttons>
535 1. Da
536 2. Ne
537 </radiobuttons>
538 </ans>
539 <hr/>
540
541 </page>
542
543 <page>
544 <!--
545 Ako pit.13=1
546 -->
547 <php>
548 get_answer("p13");
549 if ($p13 == 1):
550 </php>
551
552 <que>
553 <nr>
554 14.
555 </nr>
556 Koje ste sve knjige kupili ove godine i koliko ste za njih platili? (ako
557 ste kupili vi¹e od tri knjige molimo navedite tri najskuplje)
558 </que>
559
560 <ans>
561 <table border="0">
562 <tr><td>&nbsp;</td><td>
563 Autor i naslov
564 </td><td>
565 Cijena u Kn
566 </td></tr>
567 <tr><td>
568 1.
569 </td><td><textbox size="30" />
570 </td><td><textbox size="6" />
571 </td></tr>
572 <tr><td>
573 2.
574 </td><td><textbox size="30" />
575 </td><td><textbox size="6" />
576 </td></tr>
577 <tr><td>
578 3.
579 </td><td><textbox size="30" />
580 </td><td><textbox size="6" />
581 </td></tr>
582 </table>
583 </ans>
584 <hr/>
585
586 <!--PONOVNO SVI-->
587 <php>endif;</php>
588
589 <que>
590 <nr>
591 15.
592 </nr>
593 Namjeravate li do kraja ove godine kupiti koju knjigu, bilo za sebe osobno
594 bilo nekome na poklon?
595 </que>
596 <ans>
597 <radiobuttons>
598 1. Da
599 2. Ne
600 3. Ne znam
601 </radiobuttons>
602 </ans>
603 <hr/>
604
605 </page>
606 <page>
607
608 <!-- Ako pit.16=1 -->
609
610 <php>
611 get_answer("p15");
612 if ($p15 == 1):
613 </php>
614
615 <que>
616 <nr>
617 16.
618 </nr>
619 Koje knjige namjeravate kupiti do kraja ove godine i koliko za njih
620 mislite platiti? (ako namjeravate kupiti vi¹e od tri knjige molimo navedite
621 tri najskuplje)
622 </que>
623
624
625 <ans>
626 <table border="0">
627 <tr><td>&nbsp;</td><td>
628 Autor i naslov
629 </td><td>
630 Cijena u Kn
631 </td></tr>
632 <tr><td>
633 1.
634 </td><td><textbox size="30" />
635 </td><td><textbox size="6" />
636 </td></tr>
637 <tr><td>
638 2.
639 </td><td><textbox size="30" />
640 </td><td><textbox size="6" />
641 </td></tr>
642 <tr><td>
643 3.
644 </td><td><textbox size="30" />
645 </td><td><textbox size="6" />
646 </td></tr>
647 </table>
648 </ans>
649 <hr/>
650
651
652 <!--PONOVNO SVI-->
653 <php>endif;</php>
654
655 <que>
656 <nr>
657 17.
658 </nr>
659 Poznajete li operativni sustav Linux?
660 </que>
661
662 <ans>
663 <radiobuttons>
664 1. Ne, koristim samo jedan program
665 2. Ne, ne znam ¹to je to
666 3. Èuo sam za njega, ali ga nisam koristio
667 4. Koristio sam ga jednom ili dva puta
668 5. Koristim ga povremeno
669 6. Redovito ga koristim
670 </radiobuttons>
671 </ans>
672 <hr/>
673
674
675 </page>
676
677 <page>
678 <php>
679 get_answer("p17");
680 if ($p17 gt 2):
681 </php>
682
683 <!--
684 Ako pit.17>1
685 zapravo p17>2, zbog promjene skale...
686
687 EH JESI LI SIGURAN DA TI TREBA 1. ODGOVOR - PA VALJDA SVI U OVOM UZORKU KORISTE RACUNALA...
688 AKO SE SLAZES, ZNAS VEC STO TREBA...
689 -->
690
691 <que>
692 <nr>
693 18.
694 </nr>
695 Koliko je vjerojatno da æete u narednih godinu dana kupiti knjigu koja govori o Linuxu?
696 </que>
697 <ans>
698 <radiobuttons>
699 1. Sigurno da
700 2. Vjerojatno da
701 3. Vjerojatno ne
702 4. Sigurno ne
703 5. Ne znam
704 </radiobuttons>
705 </ans>
706 <hr/>
707
708 <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
709 <php>endif;</php>
710 </page>
711
712 <page>
713
714 <!--
715 Ako pit.18<3
716
717 <php>
718 get_answer("p18");
719 if ($p18 lt 3):
720 </php>
721
722 TU JE OPET VAZNO RECI DA NIJE BLANK, PA SAM DOLJNJI FILTER PROMIJENILA, MOLIM PROVJERU
723 -->
724
725 <php>
726 get_answer("p18");
727 if ($p18 ge 1 and $p18 lt 3):
728 </php>
729
730
731 <que>
732 <nr>
733 19.
734 </nr>
735 Koliko biste novaca bili spremni izdvojti za knjigu koja govori o primjeni
736 Linuxa kod kuæe a namijenjena je korisnicima s osnovnim znanjem o raèunalima?
737 </que>
738
739 <!--
740 TU SAM TI MALO PROMIJENILA TEXT ODNOSNO ISPRAVILA DVE GRAM GRESKICE :) KAKO SAM MUDRA
741 -->
742 <ans>
743 <textbox size="6"/> kuna
744 </ans>
745 <hr/>
746
747 <php>endif;</php>
748
749 <!--
750 Ako pristupnica pit. p5a1>1
751 -->
752 <php>
753 get_member("p5_a1","true");
754 if ($member_p5_a1 gt 1):
755 </php>
756
757 <que>
758 <nr>
759 20.
760 </nr>
761 Koliko osoba koristi jedan account - korisnièko ime i lozinku - putem
762 kojeg se spajate na Internet iz va¹eg domaæinstva?
763 </que>
764
765 <!--
766 TXT BOX MALI osoba
767 -->
768
769 <ans>
770 <textbox size="3"/> osoba
771 </ans>
772 <hr/>
773
774 <php>endif;</php>
775
776 <que>
777 <nr>
778 21.
779 </nr>
780 Pu¹ite li cigarete?
781 </que>
782 <ans>
783 <radiobuttons>
784 Da, vi¹e od 25 cigareta dnevno
785 Da, 15 do 25 cigareta dnevno
786 Da, 5 do 10 cigareta dnevno
787 Da, 1 do 5 cigareta dnevno
788 Samo povremeno
789 Izrazito rijetko
790 Ne
791 </radiobuttons>
792 </ans>
793 <hr/>
794
795 </page>
796
797 </anketa>
798

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26