/[wopi]/a.xml
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Diff of /a.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.2 by dpavlin, Tue Apr 22 18:46:04 2003 UTC revision 1.3 by dpavlin, Tue Oct 21 18:40:26 2003 UTC
# Line 14  PITANJA U ON-LINE ANKETI O BANKARSTVU, Line 14  PITANJA U ON-LINE ANKETI O BANKARSTVU,
14  LISTOPAD-STUDENI 2000  LISTOPAD-STUDENI 2000
15  -->  -->
16    
17  <pit>  <que>
18  <nr>  <nr>
19  1.  1.
20  </nr>  </nr>
21  Imate li vi osobno račun u nekoj banci?  Imate li vi osobno račun u nekoj banci?
22  </pit>  </que>
23    
24  <odg>  <ans>
25  <radiobuttons>  <radiobuttons>
26  1. Da  1. Da
27  2. Ne  2. Ne
28  </radiobuttons>  </radiobuttons>
29  </odg>  </ans>
30  <hr/>  <hr/>
31    
32  </page>  </page>
# Line 42  get_answer("p1"); Line 42  get_answer("p1");
42  if ($p1 == 1):  if ($p1 == 1):
43  </php>  </php>
44    
45  <pit>  <que>
46  <nr>  <nr>
47  2.  2.
48  </nr>  </nr>
49  Kakav račun imate i u kojoj banci?  Kakav račun imate i u kojoj banci?
50  <!-- CHECKBOXES - moguce vise odgovora -->  <!-- CHECKBOXES - moguce vise odgovora -->
51  </pit>  </que>
52    
53  <odg>  <ans>
54  <table border="0">  <table border="0">
55  <tr><td>&nbsp;</td><td>  <tr><td>&nbsp;</td><td>
56  Privredna banka  Privredna banka
# Line 116  Neka druga strana banka Line 116  Neka druga strana banka
116  </tr>  </tr>
117    
118  </table>  </table>
119  </odg>  </ans>
120  <hr/>  <hr/>
121    
122  <pit>  <que>
123  <nr>  <nr>
124  3.  3.
125  </nr>  </nr>
126  Koliko često koristite bankarske usluge - idete u poslovnicu, na bankomat,  Koliko često koristite bankarske usluge - idete u poslovnicu, na bankomat,
127  ili na drugi način komunicirate - vršite transakcije - s bankom?  ili na drugi način komunicirate - vršite transakcije - s bankom?
128  </pit>  </que>
129    
130  <odg>  <ans>
131  <radiobuttons>  <radiobuttons>
132  1. Svaki dan  1. Svaki dan
133  2. Nekoliko puta tjedno  2. Nekoliko puta tjedno
# Line 136  ili na drugi način komunicirate - vršite Line 136  ili na drugi način komunicirate - vršite
136  5. Rjeđe  5. Rjeđe
137  6. Nikada  6. Nikada
138  </radiobuttons>  </radiobuttons>
139  </odg>  </ans>
140  <hr/>  <hr/>
141    
142  <pit>  <que>
143  <nr>  <nr>
144  4.  4.
145  </nr>  </nr>
146  Koristite li već u nekoj banci neku od ovih usluga?  Koristite li već u nekoj banci neku od ovih usluga?
147  <!-- CHECKBOXES- moguce vise odgovora -->  <!-- CHECKBOXES- moguce vise odgovora -->
148  </pit>  </que>
149    
150  <odg>  <ans>
151  <checkboxes>  <checkboxes>
152  1. Telefonsko bankarstvo  1. Telefonsko bankarstvo
153  2. Telebanking (direktna veza s bankom putem računala)  2. Telebanking (direktna veza s bankom putem računala)
# Line 155  Koristite li već u nekoj banci neku od o Line 155  Koristite li već u nekoj banci neku od o
155  4. Internet bankarstvo  4. Internet bankarstvo
156  5. ne koristim ništa od navedenog  5. ne koristim ništa od navedenog
157  </checkboxes>  </checkboxes>
158  </odg>  </ans>
159  <hr/>  <hr/>
160    
161  <!--  <!--
# Line 166  PONOVNO SVI Line 166  PONOVNO SVI
166  endif;  endif;
167  </php>  </php>
168    
169  <pit>  <que>
170  <nr>  <nr>
171  5.  5.
172  </nr>  </nr>
173  Koliko Vi znate, nudi li neka banka u Hrvatskoj usluge Internet bankarstva?  Koliko Vi znate, nudi li neka banka u Hrvatskoj usluge Internet bankarstva?
174  </pit>  </que>
175    
176  <odg>  <ans>
177  <radiobuttons>  <radiobuttons>
178  1. Da  1. Da
179  2. Ne  2. Ne
180  </radiobuttons>  </radiobuttons>
181  </odg>  </ans>
182  <hr/>  <hr/>
183    
184  </page>  </page>
# Line 191  get_answer("p5"); Line 191  get_answer("p5");
191  if ($p5==1):  if ($p5==1):
192  </php>  </php>
193    
194  <pit>  <que>
195  <nr>  <nr>
196  6.  6.
197  </nr>  </nr>
198  Možete li se sjetiti koja je to banka, odnosno banke (ako mislite da ih  Možete li se sjetiti koja je to banka, odnosno banke (ako mislite da ih
199  ima više)?  ima više)?
200  </pit>  </que>
201    
202  <!--  <!--
203  CHECKBOXES - moguce vise odgovora  CHECKBOXES - moguce vise odgovora
204  -->  -->
205  <odg>  <ans>
206  <checkboxes>  <checkboxes>
207  1. Privredna banka PNP  1. Privredna banka PNP
208  2. Zagrebačka banka  2. Zagrebačka banka
# Line 212  CHECKBOXES - moguce vise odgovora Line 212  CHECKBOXES - moguce vise odgovora
212  6. Neka druga strana banka  6. Neka druga strana banka
213  7. Ne mogu se sjetiti banke  7. Ne mogu se sjetiti banke
214  </checkboxes>  </checkboxes>
215  </odg>  </ans>
216  <hr/>  <hr/>
217    
218    
219  <php>else:</php><odg>Odaberite dalje...</odg>  <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
220    
221  <php>  <php>
222  endif;  endif;
# Line 245  if (checked($p6_2) || checked($p6_3) || Line 245  if (checked($p6_2) || checked($p6_3) ||
245  </php>  </php>
246    
247    
248  <pit>  <que>
249  <nr>  <nr>
250  7.a.  7.a.
251  </nr>  </nr>
252  Privredna banka odnedavna nudi uslugu Internet bankarstva. Jeste li to  Privredna banka odnedavna nudi uslugu Internet bankarstva. Jeste li to
253  već i prije znali?  već i prije znali?
254  </pit>  </que>
255    
256  <odg>  <ans>
257  <radiobuttons>  <radiobuttons>
258  1. Da  1. Da
259  2. Ne  2. Ne
260  </radiobuttons>  </radiobuttons>
261  </odg>  </ans>
262  <hr/>  <hr/>
263    
264  <php>else:</php><odg>Odaberite dalje...</odg>  <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
265    
266  <php>  <php>
267  endif;  endif;
# Line 277  Ako pit.6 =1 ili pit.7a=1 Line 277  Ako pit.6 =1 ili pit.7a=1
277  get_answers("p6_1,p7a");  get_answers("p6_1,p7a");
278  if (checked($p6_1) || $p7a == 1):  if (checked($p6_1) || $p7a == 1):
279  </php>  </php>
280  <pit>  <que>
281  <nr>  <nr>
282  7.b.  7.b.
283  </nr>  </nr>
284  Kako ste saznali da Privredna banka nudi uslugu Internet  Kako ste saznali da Privredna banka nudi uslugu Internet
285  bankarstva?  bankarstva?
286  </pit>  </que>
287    
288  <odg>  <ans>
289  <radiobuttons>  <radiobuttons>
290  1. Pročitao sam u tisku  1. Pročitao sam u tisku
291  2. Saznao sam putem Interneta  2. Saznao sam putem Interneta
# Line 293  bankarstva? Line 293  bankarstva?
293  4. Na drugi način, koji?  4. Na drugi način, koji?
294  </radiobuttons>  </radiobuttons>
295  <textbox/>  <textbox/>
296  </odg>  </ans>
297  <hr/>  <hr/>
298    
299  <php>else:</php><odg>Odaberite dalje...</odg>  <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
300    
301  <php>  <php>
302  endif;  endif;
# Line 316  get_answers("p1,p4_4"); Line 316  get_answers("p1,p4_4");
316  if ($p1 == 1 || checked($p4_4)):  if ($p1 == 1 || checked($p4_4)):
317  </php>  </php>
318    
319  <pit>  <que>
320  <nr>  <nr>
321  8.  8.
322  </nr>  </nr>
323  Koliko je vjerojatno da biste vi umjesto klasičnog koristili usluge  Koliko je vjerojatno da biste vi umjesto klasičnog koristili usluge
324  Internet bankarstva, ako bi vam se ukazala takva prilika?  Internet bankarstva, ako bi vam se ukazala takva prilika?
325  </pit>  </que>
326    
327  <odg>  <ans>
328  <radiobuttons>  <radiobuttons>
329  1. Sigurno bih  1. Sigurno bih
330  2. Vjerojatno bih  2. Vjerojatno bih
# Line 333  Internet bankarstva, ako bi vam se ukaza Line 333  Internet bankarstva, ako bi vam se ukaza
333  5. Već koristim Internet bankarstvo  5. Već koristim Internet bankarstvo
334  6. Ne znam  6. Ne znam
335  </radiobuttons>  </radiobuttons>
336  </odg>  </ans>
337  <hr/>  <hr/>
338    
339  <php>else:</php><odg>Odaberite dalje...</odg>  <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
340  <php>endif;</php>  <php>endif;</php>
341    
342  </page>  </page>
# Line 360  if ($p8 gt 2 AND $p8 lt 5): Line 360  if ($p8 gt 2 AND $p8 lt 5):
360    
361    
362    
363  <pit>  <que>
364  <nr>  <nr>
365  9.  9.
366  </nr>  </nr>
367  Zašto ne biste koristili Internet bankarstvo?  Zašto ne biste koristili Internet bankarstvo?
368  </pit><!-- CHECKBOXES-moguce vise odgovora -->  </que><!-- CHECKBOXES-moguce vise odgovora -->
369    
370  <odg>  <ans>
371  <checkboxes>  <checkboxes>
372  1. Zabrinut sam za sigurnost takvih transakcija  1. Zabrinut sam za sigurnost takvih transakcija
373  2. Radije koristim telefonsko bankarstvo  2. Radije koristim telefonsko bankarstvo
# Line 376  Zašto ne biste koristili Internet bankar Line 376  Zašto ne biste koristili Internet bankar
376  5. Zbog nečeg drugog, čega?  5. Zbog nečeg drugog, čega?
377  </checkboxes>  </checkboxes>
378  <textbox/>  <textbox/>
379  </odg>  </ans>
380  <hr/>  <hr/>
381    
382  <php>endif;</php>  <php>endif;</php>
# Line 401  if ($p8 ge 1 and $p8 lt 3): Line 401  if ($p8 ge 1 and $p8 lt 3):
401  </php>  </php>
402    
403    
404  <pit>  <que>
405  <nr>  <nr>
406  10.  10.
407  </nr>  </nr>
408  Biste li otvorili račun u nekoj drugoj banci samo zbog mogućnosti  Biste li otvorili račun u nekoj drugoj banci samo zbog mogućnosti
409  korištenja Internet bankarstva?  korištenja Internet bankarstva?
410  </pit>  </que>
411    
412  <odg>  <ans>
413  <radiobuttons>  <radiobuttons>
414  1. Da  1. Da
415  2. Ne  2. Ne
416  3. Ne znam  3. Ne znam
417  </radiobuttons>  </radiobuttons>
418  </odg>  </ans>
419  <hr/>  <hr/>
420    
421    
# Line 423  korištenja Internet bankarstva? Line 423  korištenja Internet bankarstva?
423  Ako 0<pit.8<3  Ako 0<pit.8<3
424  -->  -->
425    
426  <pit>  <que>
427  <nr>  <nr>
428  11.  11.
429  </nr>  </nr>
430  Koliko je vjerojatno da ćete vi osobno u idućih pola godine početi  Koliko je vjerojatno da ćete vi osobno u idućih pola godine početi
431  koristiti usluge Internet bankarstva:  koristiti usluge Internet bankarstva:
432  </pit>  </que>
433    
434  <!-- TU NESTO NE STIMA U FORMATU, VIDI KAKO IZGLEDA ANKETA - NEMA DOVOLJNO RAZMAKA -->  <!-- TU NESTO NE STIMA U FORMATU, VIDI KAKO IZGLEDA ANKETA - NEMA DOVOLJNO RAZMAKA -->
435    
436  <odg>  <ans>
437  <table border="0">  <table border="0">
438  <tr><td>&nbsp;</td><td>  <tr><td>&nbsp;</td><td>
439  Sigurno da  Sigurno da
# Line 451  b.Neke druge banke Line 451  b.Neke druge banke
451  </td><td><radiobuttons_tab nr="3"/></td></tr>  </td><td><radiobuttons_tab nr="3"/></td></tr>
452  </table>  </table>
453    
454  </odg>  </ans>
455  <hr/>  <hr/>
456    
457  <!-- Ako 0<pit.8<3 -->  <!-- Ako 0<pit.8<3 -->
458    
459  <pit>  <que>
460  <nr>  <nr>
461  12.a.  12.a.
462  </nr>  </nr>
463  Koju bankovnu uslugu biste najradije koristili preko Interneta?  Koju bankovnu uslugu biste najradije koristili preko Interneta?
464  </pit>  </que>
465    
466  <odg>  <ans>
467  <radiobuttons>  <radiobuttons>
468  1. Sve raspoložive usluge  1. Sve raspoložive usluge
469  2. Upiti u stanja i promete tekućih, žiro i deviznih računa  2. Upiti u stanja i promete tekućih, žiro i deviznih računa
# Line 477  Koju bankovnu uslugu biste najradije kor Line 477  Koju bankovnu uslugu biste najradije kor
477  7. Ne znam  7. Ne znam
478  </radiobuttons>  </radiobuttons>
479    
480  </odg>  </ans>
481  <hr/>  <hr/>
482    
483  <php>endif;</php>  <php>endif;</php>
# Line 494  get_answer("p12a"); Line 494  get_answer("p12a");
494  if ($p12a gt 1):  if ($p12a gt 1):
495  </php>  </php>
496    
497  <pit>  <que>
498  <nr>  <nr>
499  12.b.  12.b.
500  </nr>  </nr>
501  Koju bankovnu uslugu ne biste koristili preko Interneta?  Koju bankovnu uslugu ne biste koristili preko Interneta?
502  </pit>  </que>
503    
504  <odg>  <ans>
505  <radiobuttons>  <radiobuttons>
506  1. Upiti u stanja i promete tekućih, žiro i deviznih računa  1. Upiti u stanja i promete tekućih, žiro i deviznih računa
507  2. Plaćanja na tekuće i žiro račune u hrvatskoj  2. Plaćanja na tekuće i žiro račune u hrvatskoj
# Line 514  Koju bankovnu uslugu ne biste koristili Line 514  Koju bankovnu uslugu ne biste koristili
514  6. Ne znam  6. Ne znam
515  7. Koristio bih sve ponuđene usluge  7. Koristio bih sve ponuđene usluge
516  </radiobuttons>  </radiobuttons>
517  </odg>  </ans>
518  <hr/>  <hr/>
519    
520  <php>else:</php><odg>Odaberite dalje...</odg>  <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
521  <php>endif;</php>  <php>endif;</php>
522    
523  </page>  </page>
524    
525  <page>  <page>
526  <pit>  <que>
527  <nr>  <nr>
528  13.  13.
529  </nr>  </nr>
530  Jeste li od početka ove, 2000. godine kupili koju knjigu, bilo za sebe  Jeste li od početka ove, 2000. godine kupili koju knjigu, bilo za sebe
531  osobno, bilo kao poklon drugoj osobi?  osobno, bilo kao poklon drugoj osobi?
532  </pit>  </que>
533  <odg>  <ans>
534  <radiobuttons>  <radiobuttons>
535  1. Da  1. Da
536  2. Ne  2. Ne
537  </radiobuttons>  </radiobuttons>
538  </odg>  </ans>
539  <hr/>  <hr/>
540    
541  </page>  </page>
# Line 549  get_answer("p13"); Line 549  get_answer("p13");
549  if ($p13 == 1):  if ($p13 == 1):
550  </php>  </php>
551    
552  <pit>  <que>
553  <nr>  <nr>
554  14.  14.
555  </nr>  </nr>
556  Koje ste sve knjige kupili ove godine i koliko ste za njih platili? (ako  Koje ste sve knjige kupili ove godine i koliko ste za njih platili? (ako
557  ste kupili više od tri knjige molimo navedite tri najskuplje)  ste kupili više od tri knjige molimo navedite tri najskuplje)
558  </pit>  </que>
559    
560  <odg>  <ans>
561  <table border="0">  <table border="0">
562  <tr><td>&nbsp;</td><td>  <tr><td>&nbsp;</td><td>
563  Autor i naslov  Autor i naslov
# Line 580  Cijena u Kn Line 580  Cijena u Kn
580  </td><td><textbox size="6" />  </td><td><textbox size="6" />
581  </td></tr>  </td></tr>
582  </table>  </table>
583  </odg>  </ans>
584  <hr/>  <hr/>
585    
586  <!--PONOVNO SVI-->  <!--PONOVNO SVI-->
587  <php>endif;</php>  <php>endif;</php>
588    
589  <pit>  <que>
590  <nr>  <nr>
591  15.  15.
592  </nr>  </nr>
593  Namjeravate li do kraja ove godine kupiti koju knjigu, bilo za sebe osobno  Namjeravate li do kraja ove godine kupiti koju knjigu, bilo za sebe osobno
594  bilo nekome na poklon?  bilo nekome na poklon?
595  </pit>  </que>
596  <odg>  <ans>
597  <radiobuttons>  <radiobuttons>
598  1. Da  1. Da
599  2. Ne    2. Ne  
600  3. Ne znam  3. Ne znam
601  </radiobuttons>  </radiobuttons>
602  </odg>  </ans>
603  <hr/>  <hr/>
604    
605  </page>  </page>
# Line 612  get_answer("p15"); Line 612  get_answer("p15");
612  if ($p15 == 1):  if ($p15 == 1):
613  </php>  </php>
614    
615  <pit>  <que>
616  <nr>  <nr>
617  16.  16.
618  </nr>  </nr>
619  Koje knjige namjeravate kupiti do kraja ove godine i koliko za njih  Koje knjige namjeravate kupiti do kraja ove godine i koliko za njih
620  mislite platiti? (ako namjeravate kupiti više od tri knjige molimo navedite  mislite platiti? (ako namjeravate kupiti više od tri knjige molimo navedite
621  tri najskuplje)  tri najskuplje)
622  </pit>  </que>
623    
624    
625  <odg>  <ans>
626  <table border="0">  <table border="0">
627  <tr><td>&nbsp;</td><td>  <tr><td>&nbsp;</td><td>
628  Autor i naslov  Autor i naslov
# Line 645  Cijena u Kn Line 645  Cijena u Kn
645  </td><td><textbox size="6" />  </td><td><textbox size="6" />
646  </td></tr>  </td></tr>
647  </table>  </table>
648  </odg>  </ans>
649  <hr/>  <hr/>
650    
651    
652  <!--PONOVNO SVI-->  <!--PONOVNO SVI-->
653  <php>endif;</php>  <php>endif;</php>
654    
655  <pit>  <que>
656  <nr>  <nr>
657  17.  17.
658  </nr>  </nr>
659  Poznajete li operativni sustav Linux?  Poznajete li operativni sustav Linux?
660  </pit>  </que>
661    
662  <odg>  <ans>
663  <radiobuttons>  <radiobuttons>
664  1. Ne, koristim samo jedan program  1. Ne, koristim samo jedan program
665  2. Ne, ne znam što je to  2. Ne, ne znam što je to
# Line 668  Poznajete li operativni sustav Linux? Line 668  Poznajete li operativni sustav Linux?
668  5. Koristim ga povremeno  5. Koristim ga povremeno
669  6. Redovito ga koristim  6. Redovito ga koristim
670  </radiobuttons>  </radiobuttons>
671  </odg>  </ans>
672  <hr/>  <hr/>
673    
674    
# Line 688  EH JESI LI SIGURAN DA TI TREBA 1. ODGOVO Line 688  EH JESI LI SIGURAN DA TI TREBA 1. ODGOVO
688  AKO SE SLAZES, ZNAS VEC STO TREBA...  AKO SE SLAZES, ZNAS VEC STO TREBA...
689  -->  -->
690    
691  <pit>  <que>
692  <nr>  <nr>
693  18.  18.
694  </nr>  </nr>
695  Koliko je vjerojatno da ćete u narednih godinu dana kupiti knjigu koja govori o Linuxu?  Koliko je vjerojatno da ćete u narednih godinu dana kupiti knjigu koja govori o Linuxu?
696  </pit>  </que>
697  <odg>  <ans>
698  <radiobuttons>  <radiobuttons>
699  1. Sigurno da  1. Sigurno da
700  2. Vjerojatno da  2. Vjerojatno da
# Line 702  Koliko je vjerojatno da ćete u narednih Line 702  Koliko je vjerojatno da ćete u narednih
702  4. Sigurno ne  4. Sigurno ne
703  5. Ne znam  5. Ne znam
704  </radiobuttons>  </radiobuttons>
705  </odg>  </ans>
706  <hr/>  <hr/>
707    
708  <php>else:</php><odg>Odaberite dalje...</odg>  <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
709  <php>endif;</php>  <php>endif;</php>
710  </page>  </page>
711    
# Line 728  if ($p18 ge 1 and $p18 lt 3): Line 728  if ($p18 ge 1 and $p18 lt 3):
728  </php>  </php>
729    
730    
731  <pit>  <que>
732  <nr>  <nr>
733  19.  19.
734  </nr>  </nr>
735  Koliko biste novaca bili spremni izdvojti za knjigu koja govori o primjeni  Koliko biste novaca bili spremni izdvojti za knjigu koja govori o primjeni
736  Linuxa kod kuće a namijenjena je korisnicima s osnovnim znanjem o računalima?  Linuxa kod kuće a namijenjena je korisnicima s osnovnim znanjem o računalima?
737  </pit>  </que>
738    
739  <!--  <!--
740  TU SAM TI MALO PROMIJENILA TEXT ODNOSNO ISPRAVILA DVE GRAM GRESKICE :) KAKO SAM MUDRA  TU SAM TI MALO PROMIJENILA TEXT ODNOSNO ISPRAVILA DVE GRAM GRESKICE :) KAKO SAM MUDRA
741  -->  -->
742  <odg>  <ans>
743  <textbox size="6"/> kuna  <textbox size="6"/> kuna
744  </odg>  </ans>
745  <hr/>  <hr/>
746    
747  <php>endif;</php>  <php>endif;</php>
# Line 754  get_member("p5_a1","true"); Line 754  get_member("p5_a1","true");
754  if ($member_p5_a1 gt 1):  if ($member_p5_a1 gt 1):
755  </php>  </php>
756    
757  <pit>  <que>
758  <nr>  <nr>
759  20.  20.
760  </nr>  </nr>
761  Koliko osoba koristi jedan account - korisničko ime i lozinku - putem  Koliko osoba koristi jedan account - korisničko ime i lozinku - putem
762  kojeg se spajate na Internet iz vašeg domaćinstva?  kojeg se spajate na Internet iz vašeg domaćinstva?
763  </pit>  </que>
764    
765  <!--  <!--
766  TXT BOX MALI    osoba  TXT BOX MALI    osoba
767  -->  -->
768    
769  <odg>  <ans>
770  <textbox size="3"/> osoba  <textbox size="3"/> osoba
771  </odg>  </ans>
772  <hr/>  <hr/>
773    
774  <php>endif;</php>  <php>endif;</php>
775    
776  <pit>  <que>
777  <nr>  <nr>
778  21.  21.
779  </nr>  </nr>
780  Pušite li cigarete?  Pušite li cigarete?
781  </pit>  </que>
782  <odg>  <ans>
783  <radiobuttons>  <radiobuttons>
784  Da, više od 25 cigareta dnevno  Da, više od 25 cigareta dnevno
785  Da, 15 do 25 cigareta dnevno  Da, 15 do 25 cigareta dnevno
# Line 789  Samo povremeno Line 789  Samo povremeno
789  Izrazito rijetko  Izrazito rijetko
790  Ne  Ne
791  </radiobuttons>  </radiobuttons>
792  </odg>  </ans>
793  <hr/>  <hr/>
794    
795  </page>  </page>

Legend:
Removed from v.1.2  
changed lines
  Added in v.1.3

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26