/[wopi]/a.xml
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /a.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.3 - (hide annotations)
Tue Oct 21 18:40:26 2003 UTC (20 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.2: +98 -98 lines
File MIME type: text/xml
translation to english, added markup tag to insert markup before and/or after
some tags

1 dpavlin 1.1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2     <!DOCTYPE anketa SYSTEM "anketa.dtd">
3     <anketa>
4    
5     <!--
6     ALO, EVO PROMIJENILA SAM PAR GRESAKA - SVAKA PROMJENA JE OBJASNJENA KOMENTAROM PISANIM VELIKIM SLOVIMA PRIJE TOGA - NEKE STARE KOMENTARE SAM ZBRISALA DA NE SMETAJU - I U MJESTO SVIH DROPDOWN SAM STAVILA RADIOBUTTONS JER MI JE TO TAK SUPER I ZBILJA JE BRZE - MISLIM DA JE TO SAD TO I MOZE ICI - UZORAK SVAKI DRUGI U BAZI
7    
8     INACE OVO MI JE SUPER DA SE COVJEK MOZE VRATITI NA ANKETU, I JOS JEDNOM TI RADIO BUTTONSI SU SUPER...
9     -->
10    
11     <page>
12     <!--
13     PITANJA U ON-LINE ANKETI O BANKARSTVU,
14     LISTOPAD-STUDENI 2000
15     -->
16    
17 dpavlin 1.3 <que>
18 dpavlin 1.1 <nr>
19     1.
20     </nr>
21     Imate li vi osobno raèun u nekoj banci?
22 dpavlin 1.3 </que>
23 dpavlin 1.1
24 dpavlin 1.3 <ans>
25 dpavlin 1.1 <radiobuttons>
26     1. Da
27     2. Ne
28     </radiobuttons>
29 dpavlin 1.3 </ans>
30 dpavlin 1.1 <hr/>
31    
32     </page>
33    
34     <page>
35    
36     <!--
37     Ako pit.1=1
38     -->
39    
40     <php>
41     get_answer("p1");
42     if ($p1 == 1):
43     </php>
44    
45 dpavlin 1.3 <que>
46 dpavlin 1.1 <nr>
47     2.
48     </nr>
49     Kakav raèun imate i u kojoj banci?
50     <!-- CHECKBOXES - moguce vise odgovora -->
51 dpavlin 1.3 </que>
52 dpavlin 1.1
53 dpavlin 1.3 <ans>
54 dpavlin 1.1 <table border="0">
55     <tr><td>&nbsp;</td><td>
56     Privredna banka
57     </td><td>
58     Zagrebaèka banka
59     </td><td>
60     Neka druga domaæa banka
61     </td><td>
62     Bank Austria
63     </td><td>
64     Reiffeisen banka
65     </td><td>
66     Neka druga strana banka
67     </td></tr>
68    
69     <tr><td>
70     a.Tekuæi
71     </td>
72    
73     <!--
74     <checkboxes before="<td>" after="</td>" hide_description="1">
75     -->
76     <checkboxes before="&lt;td&gt;" after="&lt;/td&gt;" hide_description="1">
77     Privredna banka
78     Zagrebaèka banka
79     Neka druga domaæa banka
80     Bank Austria
81     Reiffeisen banka
82     Neka druga strana banka
83     </checkboxes>
84    
85     </tr>
86    
87    
88     <tr><td>
89     b.Osobni ¾iro
90     </td>
91    
92     <checkboxes before="&lt;td&gt;" after="&lt;/td&gt;" hide_description="1">
93     Privredna banka
94     Zagrebaèka banka
95     Neka druga domaæa banka
96     Bank Austria
97     Reiffeisen banka
98     Neka druga strana banka
99     </checkboxes>
100     </tr>
101    
102    
103     <tr><td>
104     c.Devizni
105     </td>
106    
107     <checkboxes before="&lt;td&gt;" after="&lt;/td&gt;" hide_description="1">
108     Privredna banka
109     Zagrebaèka banka
110     Neka druga domaæa banka
111     Bank Austria
112     Reiffeisen banka
113     Neka druga strana banka
114     </checkboxes>
115    
116     </tr>
117    
118     </table>
119 dpavlin 1.3 </ans>
120 dpavlin 1.1 <hr/>
121    
122 dpavlin 1.3 <que>
123 dpavlin 1.1 <nr>
124     3.
125     </nr>
126     Koliko èesto koristite bankarske usluge - idete u poslovnicu, na bankomat,
127     ili na drugi naèin komunicirate - vr¹ite transakcije - s bankom?
128 dpavlin 1.3 </que>
129 dpavlin 1.1
130 dpavlin 1.3 <ans>
131 dpavlin 1.1 <radiobuttons>
132     1. Svaki dan
133     2. Nekoliko puta tjedno
134     3. Nekoliko puta mjeseèno
135     4. Jednom mjeseèno
136     5. Rjeðe
137     6. Nikada
138     </radiobuttons>
139 dpavlin 1.3 </ans>
140 dpavlin 1.1 <hr/>
141    
142 dpavlin 1.3 <que>
143 dpavlin 1.1 <nr>
144     4.
145     </nr>
146     Koristite li veæ u nekoj banci neku od ovih usluga?
147     <!-- CHECKBOXES- moguce vise odgovora -->
148 dpavlin 1.3 </que>
149 dpavlin 1.1
150 dpavlin 1.3 <ans>
151 dpavlin 1.1 <checkboxes>
152     1. Telefonsko bankarstvo
153     2. Telebanking (direktna veza s bankom putem raèunala)
154     3. Bankomat
155     4. Internet bankarstvo
156     5. ne koristim ni¹ta od navedenog
157     </checkboxes>
158 dpavlin 1.3 </ans>
159 dpavlin 1.1 <hr/>
160    
161     <!--
162     PONOVNO SVI
163     -->
164    
165     <php>
166     endif;
167     </php>
168    
169 dpavlin 1.3 <que>
170 dpavlin 1.1 <nr>
171     5.
172     </nr>
173     Koliko Vi znate, nudi li neka banka u Hrvatskoj usluge Internet bankarstva?
174 dpavlin 1.3 </que>
175 dpavlin 1.1
176 dpavlin 1.3 <ans>
177 dpavlin 1.1 <radiobuttons>
178     1. Da
179     2. Ne
180     </radiobuttons>
181 dpavlin 1.3 </ans>
182 dpavlin 1.1 <hr/>
183    
184     </page>
185    
186     <page>
187    
188     <!-- Ako pit.5=1 -->
189     <php>
190     get_answer("p5");
191     if ($p5==1):
192     </php>
193    
194 dpavlin 1.3 <que>
195 dpavlin 1.1 <nr>
196     6.
197     </nr>
198     Mo¾ete li se sjetiti koja je to banka, odnosno banke (ako mislite da ih
199     ima vi¹e)?
200 dpavlin 1.3 </que>
201 dpavlin 1.1
202     <!--
203     CHECKBOXES - moguce vise odgovora
204     -->
205 dpavlin 1.3 <ans>
206 dpavlin 1.1 <checkboxes>
207     1. Privredna banka PNP
208     2. Zagrebaèka banka
209     3. Neka druga domaæa banka
210     4. Bank Austria
211     5. Reiffeisen banka
212     6. Neka druga strana banka
213     7. Ne mogu se sjetiti banke
214     </checkboxes>
215 dpavlin 1.3 </ans>
216 dpavlin 1.1 <hr/>
217    
218    
219 dpavlin 1.3 <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
220 dpavlin 1.1
221     <php>
222     endif;
223     </php>
224    
225     </page>
226    
227     <!-- Ako pit.6 > 1 ili pit.5=2 -->
228    
229     <page>
230    
231     <!--
232     <php>
233     get_answers("p5,p6_1,p6_2,p6_3,p6_4,p6_5,p6_6,p6_7");
234     if (checked($p6_1) || checked($p6_2) || checked($p6_3) || checked($p6_4) || checked($p6_5) || checked($p6_6) || checked($p6_7) || $p5 == 2):
235     </php>
236    
237     OVO SAM ISPRAVILA JER P6_1 NE SMIJE BITI CHECKED
238    
239     -->
240    
241    
242     <php>
243     get_answers("p5,p6_1,p6_2,p6_3,p6_4,p6_5,p6_6,p6_7");
244     if (checked($p6_2) || checked($p6_3) || checked($p6_4) || checked($p6_5) || checked($p6_6) || checked($p6_7) || $p5 == 2):
245     </php>
246    
247    
248 dpavlin 1.3 <que>
249 dpavlin 1.1 <nr>
250     7.a.
251     </nr>
252     Privredna banka odnedavna nudi uslugu Internet bankarstva. Jeste li to
253     veæ i prije znali?
254 dpavlin 1.3 </que>
255 dpavlin 1.1
256 dpavlin 1.3 <ans>
257 dpavlin 1.1 <radiobuttons>
258     1. Da
259     2. Ne
260     </radiobuttons>
261 dpavlin 1.3 </ans>
262 dpavlin 1.1 <hr/>
263    
264 dpavlin 1.3 <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
265 dpavlin 1.1
266     <php>
267     endif;
268     </php>
269    
270     </page>
271    
272     <page>
273     <!--
274     Ako pit.6 =1 ili pit.7a=1
275     -->
276     <php>
277     get_answers("p6_1,p7a");
278     if (checked($p6_1) || $p7a == 1):
279     </php>
280 dpavlin 1.3 <que>
281 dpavlin 1.1 <nr>
282     7.b.
283     </nr>
284     Kako ste saznali da Privredna banka nudi uslugu Internet
285     bankarstva?
286 dpavlin 1.3 </que>
287 dpavlin 1.1
288 dpavlin 1.3 <ans>
289 dpavlin 1.1 <radiobuttons>
290     1. Proèitao sam u tisku
291     2. Saznao sam putem Interneta
292     3. Saznao sam usmenom predajom - od prijatelja-poznanika-kolega
293     4. Na drugi naèin, koji?
294     </radiobuttons>
295     <textbox/>
296 dpavlin 1.3 </ans>
297 dpavlin 1.1 <hr/>
298    
299 dpavlin 1.3 <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
300 dpavlin 1.1
301     <php>
302     endif;
303     </php>
304    
305     </page>
306    
307    
308     <page>
309    
310     <!--
311     Ako pit.1=1 i pit.4.4=0
312     -->
313    
314     <php>
315     get_answers("p1,p4_4");
316     if ($p1 == 1 || checked($p4_4)):
317     </php>
318    
319 dpavlin 1.3 <que>
320 dpavlin 1.1 <nr>
321     8.
322     </nr>
323     Koliko je vjerojatno da biste vi umjesto klasiènog koristili usluge
324     Internet bankarstva, ako bi vam se ukazala takva prilika?
325 dpavlin 1.3 </que>
326 dpavlin 1.1
327 dpavlin 1.3 <ans>
328 dpavlin 1.1 <radiobuttons>
329     1. Sigurno bih
330     2. Vjerojatno bih
331     3. Vjerojatno ne bih
332     4. Sigurno ne bih
333     5. Veæ koristim Internet bankarstvo
334     6. Ne znam
335     </radiobuttons>
336 dpavlin 1.3 </ans>
337 dpavlin 1.1 <hr/>
338    
339 dpavlin 1.3 <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
340 dpavlin 1.1 <php>endif;</php>
341    
342     </page>
343    
344     <page>
345     <!--
346     Ako pit.8>2
347    
348     <php>
349     get_answer("p8");
350     if ($p8 gt 2):
351     </php>
352    
353     TU SI U PRAVU, GRESKA ISPRAVAK DOLJE, MOLIM PROVJERU
354     -->
355    
356     <php>
357     get_answer("p8");
358     if ($p8 gt 2 AND $p8 lt 5):
359     </php>
360    
361    
362    
363 dpavlin 1.3 <que>
364 dpavlin 1.1 <nr>
365     9.
366     </nr>
367     Za¹to ne biste koristili Internet bankarstvo?
368 dpavlin 1.3 </que><!-- CHECKBOXES-moguce vise odgovora -->
369 dpavlin 1.1
370 dpavlin 1.3 <ans>
371 dpavlin 1.1 <checkboxes>
372     1. Zabrinut sam za sigurnost takvih transakcija
373     2. Radije koristim telefonsko bankarstvo
374     3. Radije koristim telebanking
375     4. Radije idem u poslovnicu
376     5. Zbog neèeg drugog, èega?
377     </checkboxes>
378     <textbox/>
379 dpavlin 1.3 </ans>
380 dpavlin 1.1 <hr/>
381    
382     <php>endif;</php>
383    
384     <!--
385     Ako 0<pit.8<3
386    
387     <php>
388     get_answer("p8");
389     if ($p8 lt 3):
390     </php>
391    
392     OVO SAM PROMIJENILA, VAZNO JE DEFINIRATI DA NIJE NULA ILI BLANK
393     MOLIM TE PROVJERI JE LI TO OKEJ
394    
395     -->
396    
397    
398     <php>
399     get_answer("p8");
400     if ($p8 ge 1 and $p8 lt 3):
401     </php>
402    
403    
404 dpavlin 1.3 <que>
405 dpavlin 1.1 <nr>
406     10.
407     </nr>
408     Biste li otvorili raèun u nekoj drugoj banci samo zbog moguænosti
409     kori¹tenja Internet bankarstva?
410 dpavlin 1.3 </que>
411 dpavlin 1.1
412 dpavlin 1.3 <ans>
413 dpavlin 1.1 <radiobuttons>
414     1. Da
415     2. Ne
416     3. Ne znam
417     </radiobuttons>
418 dpavlin 1.3 </ans>
419 dpavlin 1.1 <hr/>
420    
421    
422     <!--
423     Ako 0<pit.8<3
424     -->
425    
426 dpavlin 1.3 <que>
427 dpavlin 1.1 <nr>
428     11.
429     </nr>
430     Koliko je vjerojatno da æete vi osobno u iduæih pola godine poèeti
431     koristiti usluge Internet bankarstva:
432 dpavlin 1.3 </que>
433 dpavlin 1.1
434     <!-- TU NESTO NE STIMA U FORMATU, VIDI KAKO IZGLEDA ANKETA - NEMA DOVOLJNO RAZMAKA -->
435    
436 dpavlin 1.3 <ans>
437 dpavlin 1.1 <table border="0">
438     <tr><td>&nbsp;</td><td>
439     Sigurno da
440     </td><td>
441     Sigurno ne
442     </td><td>
443     Nisam siguran, ne znam
444     </td></tr>
445    
446     <tr><td>
447     a.Privredne banke
448     </td><td><radiobuttons_tab nr="3"/></td></tr>
449     <tr><td>
450     b.Neke druge banke
451     </td><td><radiobuttons_tab nr="3"/></td></tr>
452     </table>
453    
454 dpavlin 1.3 </ans>
455 dpavlin 1.1 <hr/>
456    
457     <!-- Ako 0<pit.8<3 -->
458    
459 dpavlin 1.3 <que>
460 dpavlin 1.1 <nr>
461     12.a.
462     </nr>
463     Koju bankovnu uslugu biste najradije koristili preko Interneta?
464 dpavlin 1.3 </que>
465 dpavlin 1.1
466 dpavlin 1.3 <ans>
467 dpavlin 1.1 <radiobuttons>
468     1. Sve raspolo¾ive usluge
469     2. Upiti u stanja i promete tekuæih, ¾iro i deviznih raèuna
470     3. Plaæanja na tekuæe i ¾iro raèune u hrvatskoj
471     4. Plaæanja prema inozemstvu
472     5. Kupovanje deviza na svoj devizni raèun
473     6. Neka druga usluga, koja?
474     </radiobuttons>
475     <textbox/><br/>
476     <radiobuttons>
477     7. Ne znam
478     </radiobuttons>
479    
480 dpavlin 1.3 </ans>
481 dpavlin 1.1 <hr/>
482    
483     <php>endif;</php>
484     </page>
485    
486     <page>
487    
488     <!--
489     Ako pit.12a>1
490     -->
491    
492     <php>
493     get_answer("p12a");
494     if ($p12a gt 1):
495     </php>
496    
497 dpavlin 1.3 <que>
498 dpavlin 1.1 <nr>
499     12.b.
500     </nr>
501     Koju bankovnu uslugu ne biste koristili preko Interneta?
502 dpavlin 1.3 </que>
503 dpavlin 1.1
504 dpavlin 1.3 <ans>
505 dpavlin 1.1 <radiobuttons>
506     1. Upiti u stanja i promete tekuæih, ¾iro i deviznih raèuna
507     2. Plaæanja na tekuæe i ¾iro raèune u hrvatskoj
508     3. Plaæanja prema inozemstvu
509     4. Kupovanje deviza na svoj devizni raèun
510     5. Neka druga usluga, koja?
511     </radiobuttons>
512     <textbox/><br/>
513     <radiobuttons>
514     6. Ne znam
515     7. Koristio bih sve ponuðene usluge
516     </radiobuttons>
517 dpavlin 1.3 </ans>
518 dpavlin 1.1 <hr/>
519    
520 dpavlin 1.3 <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
521 dpavlin 1.1 <php>endif;</php>
522    
523     </page>
524    
525     <page>
526 dpavlin 1.3 <que>
527 dpavlin 1.1 <nr>
528     13.
529     </nr>
530     Jeste li od poèetka ove, 2000. godine kupili koju knjigu, bilo za sebe
531     osobno, bilo kao poklon drugoj osobi?
532 dpavlin 1.3 </que>
533     <ans>
534 dpavlin 1.1 <radiobuttons>
535     1. Da
536     2. Ne
537     </radiobuttons>
538 dpavlin 1.3 </ans>
539 dpavlin 1.1 <hr/>
540    
541     </page>
542    
543     <page>
544     <!--
545     Ako pit.13=1
546     -->
547     <php>
548     get_answer("p13");
549     if ($p13 == 1):
550     </php>
551    
552 dpavlin 1.3 <que>
553 dpavlin 1.1 <nr>
554     14.
555     </nr>
556     Koje ste sve knjige kupili ove godine i koliko ste za njih platili? (ako
557     ste kupili vi¹e od tri knjige molimo navedite tri najskuplje)
558 dpavlin 1.3 </que>
559 dpavlin 1.1
560 dpavlin 1.3 <ans>
561 dpavlin 1.1 <table border="0">
562     <tr><td>&nbsp;</td><td>
563     Autor i naslov
564     </td><td>
565     Cijena u Kn
566     </td></tr>
567     <tr><td>
568     1.
569     </td><td><textbox size="30" />
570     </td><td><textbox size="6" />
571     </td></tr>
572     <tr><td>
573     2.
574     </td><td><textbox size="30" />
575     </td><td><textbox size="6" />
576     </td></tr>
577     <tr><td>
578     3.
579     </td><td><textbox size="30" />
580     </td><td><textbox size="6" />
581     </td></tr>
582     </table>
583 dpavlin 1.3 </ans>
584 dpavlin 1.1 <hr/>
585    
586     <!--PONOVNO SVI-->
587     <php>endif;</php>
588    
589 dpavlin 1.3 <que>
590 dpavlin 1.1 <nr>
591     15.
592     </nr>
593     Namjeravate li do kraja ove godine kupiti koju knjigu, bilo za sebe osobno
594     bilo nekome na poklon?
595 dpavlin 1.3 </que>
596     <ans>
597 dpavlin 1.1 <radiobuttons>
598     1. Da
599     2. Ne
600     3. Ne znam
601     </radiobuttons>
602 dpavlin 1.3 </ans>
603 dpavlin 1.1 <hr/>
604    
605     </page>
606     <page>
607    
608     <!-- Ako pit.16=1 -->
609    
610     <php>
611     get_answer("p15");
612     if ($p15 == 1):
613     </php>
614    
615 dpavlin 1.3 <que>
616 dpavlin 1.1 <nr>
617     16.
618     </nr>
619     Koje knjige namjeravate kupiti do kraja ove godine i koliko za njih
620     mislite platiti? (ako namjeravate kupiti vi¹e od tri knjige molimo navedite
621     tri najskuplje)
622 dpavlin 1.3 </que>
623 dpavlin 1.1
624    
625 dpavlin 1.3 <ans>
626 dpavlin 1.1 <table border="0">
627     <tr><td>&nbsp;</td><td>
628     Autor i naslov
629     </td><td>
630     Cijena u Kn
631     </td></tr>
632     <tr><td>
633     1.
634     </td><td><textbox size="30" />
635     </td><td><textbox size="6" />
636     </td></tr>
637     <tr><td>
638     2.
639     </td><td><textbox size="30" />
640     </td><td><textbox size="6" />
641     </td></tr>
642     <tr><td>
643     3.
644     </td><td><textbox size="30" />
645     </td><td><textbox size="6" />
646     </td></tr>
647     </table>
648 dpavlin 1.3 </ans>
649 dpavlin 1.1 <hr/>
650    
651    
652     <!--PONOVNO SVI-->
653     <php>endif;</php>
654    
655 dpavlin 1.3 <que>
656 dpavlin 1.1 <nr>
657     17.
658     </nr>
659     Poznajete li operativni sustav Linux?
660 dpavlin 1.3 </que>
661 dpavlin 1.1
662 dpavlin 1.3 <ans>
663 dpavlin 1.1 <radiobuttons>
664     1. Ne, koristim samo jedan program
665     2. Ne, ne znam ¹to je to
666     3. Èuo sam za njega, ali ga nisam koristio
667     4. Koristio sam ga jednom ili dva puta
668     5. Koristim ga povremeno
669     6. Redovito ga koristim
670     </radiobuttons>
671 dpavlin 1.3 </ans>
672 dpavlin 1.1 <hr/>
673    
674    
675     </page>
676    
677     <page>
678     <php>
679     get_answer("p17");
680     if ($p17 gt 2):
681     </php>
682    
683     <!--
684     Ako pit.17>1
685     zapravo p17>2, zbog promjene skale...
686    
687     EH JESI LI SIGURAN DA TI TREBA 1. ODGOVOR - PA VALJDA SVI U OVOM UZORKU KORISTE RACUNALA...
688     AKO SE SLAZES, ZNAS VEC STO TREBA...
689     -->
690    
691 dpavlin 1.3 <que>
692 dpavlin 1.1 <nr>
693     18.
694     </nr>
695     Koliko je vjerojatno da æete u narednih godinu dana kupiti knjigu koja govori o Linuxu?
696 dpavlin 1.3 </que>
697     <ans>
698 dpavlin 1.1 <radiobuttons>
699     1. Sigurno da
700     2. Vjerojatno da
701     3. Vjerojatno ne
702     4. Sigurno ne
703     5. Ne znam
704     </radiobuttons>
705 dpavlin 1.3 </ans>
706 dpavlin 1.1 <hr/>
707    
708 dpavlin 1.3 <php>else:</php><ans>Odaberite dalje...</ans>
709 dpavlin 1.1 <php>endif;</php>
710     </page>
711    
712     <page>
713    
714     <!--
715     Ako pit.18<3
716    
717     <php>
718     get_answer("p18");
719     if ($p18 lt 3):
720     </php>
721    
722     TU JE OPET VAZNO RECI DA NIJE BLANK, PA SAM DOLJNJI FILTER PROMIJENILA, MOLIM PROVJERU
723     -->
724    
725     <php>
726     get_answer("p18");
727     if ($p18 ge 1 and $p18 lt 3):
728     </php>
729    
730    
731 dpavlin 1.3 <que>
732 dpavlin 1.1 <nr>
733     19.
734     </nr>
735     Koliko biste novaca bili spremni izdvojti za knjigu koja govori o primjeni
736     Linuxa kod kuæe a namijenjena je korisnicima s osnovnim znanjem o raèunalima?
737 dpavlin 1.3 </que>
738 dpavlin 1.1
739     <!--
740     TU SAM TI MALO PROMIJENILA TEXT ODNOSNO ISPRAVILA DVE GRAM GRESKICE :) KAKO SAM MUDRA
741     -->
742 dpavlin 1.3 <ans>
743 dpavlin 1.1 <textbox size="6"/> kuna
744 dpavlin 1.3 </ans>
745 dpavlin 1.1 <hr/>
746    
747     <php>endif;</php>
748    
749     <!--
750     Ako pristupnica pit. p5a1>1
751     -->
752     <php>
753 dpavlin 1.2 get_member("p5_a1","true");
754     if ($member_p5_a1 gt 1):
755 dpavlin 1.1 </php>
756    
757 dpavlin 1.3 <que>
758 dpavlin 1.1 <nr>
759     20.
760     </nr>
761     Koliko osoba koristi jedan account - korisnièko ime i lozinku - putem
762     kojeg se spajate na Internet iz va¹eg domaæinstva?
763 dpavlin 1.3 </que>
764 dpavlin 1.1
765     <!--
766     TXT BOX MALI osoba
767     -->
768    
769 dpavlin 1.3 <ans>
770 dpavlin 1.1 <textbox size="3"/> osoba
771 dpavlin 1.3 </ans>
772 dpavlin 1.1 <hr/>
773    
774     <php>endif;</php>
775    
776 dpavlin 1.3 <que>
777 dpavlin 1.1 <nr>
778     21.
779     </nr>
780     Pu¹ite li cigarete?
781 dpavlin 1.3 </que>
782     <ans>
783 dpavlin 1.1 <radiobuttons>
784     Da, vi¹e od 25 cigareta dnevno
785     Da, 15 do 25 cigareta dnevno
786     Da, 5 do 10 cigareta dnevno
787     Da, 1 do 5 cigareta dnevno
788     Samo povremeno
789     Izrazito rijetko
790     Ne
791     </radiobuttons>
792 dpavlin 1.3 </ans>
793 dpavlin 1.1 <hr/>
794    
795     </page>
796    
797     </anketa>
798    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26