/[wopi]/a.xml
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /a.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Tue Apr 8 17:53:46 2003 UTC (19 years, 7 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
Branch point for: dbp
File MIME type: text/xml
Initial revision

1 dpavlin 1.1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
2     <!DOCTYPE anketa SYSTEM "anketa.dtd">
3     <anketa>
4    
5     <!--
6     ALO, EVO PROMIJENILA SAM PAR GRESAKA - SVAKA PROMJENA JE OBJASNJENA KOMENTAROM PISANIM VELIKIM SLOVIMA PRIJE TOGA - NEKE STARE KOMENTARE SAM ZBRISALA DA NE SMETAJU - I U MJESTO SVIH DROPDOWN SAM STAVILA RADIOBUTTONS JER MI JE TO TAK SUPER I ZBILJA JE BRZE - MISLIM DA JE TO SAD TO I MOZE ICI - UZORAK SVAKI DRUGI U BAZI
7    
8     INACE OVO MI JE SUPER DA SE COVJEK MOZE VRATITI NA ANKETU, I JOS JEDNOM TI RADIO BUTTONSI SU SUPER...
9     -->
10    
11     <page>
12     <!--
13     PITANJA U ON-LINE ANKETI O BANKARSTVU,
14     LISTOPAD-STUDENI 2000
15     -->
16    
17     <pit>
18     <nr>
19     1.
20     </nr>
21     Imate li vi osobno raèun u nekoj banci?
22     </pit>
23    
24     <odg>
25     <radiobuttons>
26     1. Da
27     2. Ne
28     </radiobuttons>
29     </odg>
30     <hr/>
31    
32     </page>
33    
34     <page>
35    
36     <!--
37     Ako pit.1=1
38     -->
39    
40     <php>
41     get_answer("p1");
42     if ($p1 == 1):
43     </php>
44    
45     <pit>
46     <nr>
47     2.
48     </nr>
49     Kakav raèun imate i u kojoj banci?
50     <!-- CHECKBOXES - moguce vise odgovora -->
51     </pit>
52    
53     <odg>
54     <table border="0">
55     <tr><td>&nbsp;</td><td>
56     Privredna banka
57     </td><td>
58     Zagrebaèka banka
59     </td><td>
60     Neka druga domaæa banka
61     </td><td>
62     Bank Austria
63     </td><td>
64     Reiffeisen banka
65     </td><td>
66     Neka druga strana banka
67     </td></tr>
68    
69     <tr><td>
70     a.Tekuæi
71     </td>
72    
73     <!--
74     <checkboxes before="<td>" after="</td>" hide_description="1">
75     -->
76     <checkboxes before="&lt;td&gt;" after="&lt;/td&gt;" hide_description="1">
77     Privredna banka
78     Zagrebaèka banka
79     Neka druga domaæa banka
80     Bank Austria
81     Reiffeisen banka
82     Neka druga strana banka
83     </checkboxes>
84    
85     </tr>
86    
87    
88     <tr><td>
89     b.Osobni ¾iro
90     </td>
91    
92     <checkboxes before="&lt;td&gt;" after="&lt;/td&gt;" hide_description="1">
93     Privredna banka
94     Zagrebaèka banka
95     Neka druga domaæa banka
96     Bank Austria
97     Reiffeisen banka
98     Neka druga strana banka
99     </checkboxes>
100     </tr>
101    
102    
103     <tr><td>
104     c.Devizni
105     </td>
106    
107     <checkboxes before="&lt;td&gt;" after="&lt;/td&gt;" hide_description="1">
108     Privredna banka
109     Zagrebaèka banka
110     Neka druga domaæa banka
111     Bank Austria
112     Reiffeisen banka
113     Neka druga strana banka
114     </checkboxes>
115    
116     </tr>
117    
118     </table>
119     </odg>
120     <hr/>
121    
122     <pit>
123     <nr>
124     3.
125     </nr>
126     Koliko èesto koristite bankarske usluge - idete u poslovnicu, na bankomat,
127     ili na drugi naèin komunicirate - vr¹ite transakcije - s bankom?
128     </pit>
129    
130     <odg>
131     <radiobuttons>
132     1. Svaki dan
133     2. Nekoliko puta tjedno
134     3. Nekoliko puta mjeseèno
135     4. Jednom mjeseèno
136     5. Rjeðe
137     6. Nikada
138     </radiobuttons>
139     </odg>
140     <hr/>
141    
142     <pit>
143     <nr>
144     4.
145     </nr>
146     Koristite li veæ u nekoj banci neku od ovih usluga?
147     <!-- CHECKBOXES- moguce vise odgovora -->
148     </pit>
149    
150     <odg>
151     <checkboxes>
152     1. Telefonsko bankarstvo
153     2. Telebanking (direktna veza s bankom putem raèunala)
154     3. Bankomat
155     4. Internet bankarstvo
156     5. ne koristim ni¹ta od navedenog
157     </checkboxes>
158     </odg>
159     <hr/>
160    
161     <!--
162     PONOVNO SVI
163     -->
164    
165     <php>
166     endif;
167     </php>
168    
169     <pit>
170     <nr>
171     5.
172     </nr>
173     Koliko Vi znate, nudi li neka banka u Hrvatskoj usluge Internet bankarstva?
174     </pit>
175    
176     <odg>
177     <radiobuttons>
178     1. Da
179     2. Ne
180     </radiobuttons>
181     </odg>
182     <hr/>
183    
184     </page>
185    
186     <page>
187    
188     <!-- Ako pit.5=1 -->
189     <php>
190     get_answer("p5");
191     if ($p5==1):
192     </php>
193    
194     <pit>
195     <nr>
196     6.
197     </nr>
198     Mo¾ete li se sjetiti koja je to banka, odnosno banke (ako mislite da ih
199     ima vi¹e)?
200     </pit>
201    
202     <!--
203     CHECKBOXES - moguce vise odgovora
204     -->
205     <odg>
206     <checkboxes>
207     1. Privredna banka PNP
208     2. Zagrebaèka banka
209     3. Neka druga domaæa banka
210     4. Bank Austria
211     5. Reiffeisen banka
212     6. Neka druga strana banka
213     7. Ne mogu se sjetiti banke
214     </checkboxes>
215     </odg>
216     <hr/>
217    
218    
219     <php>else:</php><odg>Odaberite dalje...</odg>
220    
221     <php>
222     endif;
223     </php>
224    
225     </page>
226    
227     <!-- Ako pit.6 > 1 ili pit.5=2 -->
228    
229     <page>
230    
231     <!--
232     <php>
233     get_answers("p5,p6_1,p6_2,p6_3,p6_4,p6_5,p6_6,p6_7");
234     if (checked($p6_1) || checked($p6_2) || checked($p6_3) || checked($p6_4) || checked($p6_5) || checked($p6_6) || checked($p6_7) || $p5 == 2):
235     </php>
236    
237     OVO SAM ISPRAVILA JER P6_1 NE SMIJE BITI CHECKED
238    
239     -->
240    
241    
242     <php>
243     get_answers("p5,p6_1,p6_2,p6_3,p6_4,p6_5,p6_6,p6_7");
244     if (checked($p6_2) || checked($p6_3) || checked($p6_4) || checked($p6_5) || checked($p6_6) || checked($p6_7) || $p5 == 2):
245     </php>
246    
247    
248     <pit>
249     <nr>
250     7.a.
251     </nr>
252     Privredna banka odnedavna nudi uslugu Internet bankarstva. Jeste li to
253     veæ i prije znali?
254     </pit>
255    
256     <odg>
257     <radiobuttons>
258     1. Da
259     2. Ne
260     </radiobuttons>
261     </odg>
262     <hr/>
263    
264     <php>else:</php><odg>Odaberite dalje...</odg>
265    
266     <php>
267     endif;
268     </php>
269    
270     </page>
271    
272     <page>
273     <!--
274     Ako pit.6 =1 ili pit.7a=1
275     -->
276     <php>
277     get_answers("p6_1,p7a");
278     if (checked($p6_1) || $p7a == 1):
279     </php>
280     <pit>
281     <nr>
282     7.b.
283     </nr>
284     Kako ste saznali da Privredna banka nudi uslugu Internet
285     bankarstva?
286     </pit>
287    
288     <odg>
289     <radiobuttons>
290     1. Proèitao sam u tisku
291     2. Saznao sam putem Interneta
292     3. Saznao sam usmenom predajom - od prijatelja-poznanika-kolega
293     4. Na drugi naèin, koji?
294     </radiobuttons>
295     <textbox/>
296     </odg>
297     <hr/>
298    
299     <php>else:</php><odg>Odaberite dalje...</odg>
300    
301     <php>
302     endif;
303     </php>
304    
305     </page>
306    
307    
308     <page>
309    
310     <!--
311     Ako pit.1=1 i pit.4.4=0
312     -->
313    
314     <php>
315     get_answers("p1,p4_4");
316     if ($p1 == 1 || checked($p4_4)):
317     </php>
318    
319     <pit>
320     <nr>
321     8.
322     </nr>
323     Koliko je vjerojatno da biste vi umjesto klasiènog koristili usluge
324     Internet bankarstva, ako bi vam se ukazala takva prilika?
325     </pit>
326    
327     <odg>
328     <radiobuttons>
329     1. Sigurno bih
330     2. Vjerojatno bih
331     3. Vjerojatno ne bih
332     4. Sigurno ne bih
333     5. Veæ koristim Internet bankarstvo
334     6. Ne znam
335     </radiobuttons>
336     </odg>
337     <hr/>
338    
339     <php>else:</php><odg>Odaberite dalje...</odg>
340     <php>endif;</php>
341    
342     </page>
343    
344     <page>
345     <!--
346     Ako pit.8>2
347    
348     <php>
349     get_answer("p8");
350     if ($p8 gt 2):
351     </php>
352    
353     TU SI U PRAVU, GRESKA ISPRAVAK DOLJE, MOLIM PROVJERU
354     -->
355    
356     <php>
357     get_answer("p8");
358     if ($p8 gt 2 AND $p8 lt 5):
359     </php>
360    
361    
362    
363     <pit>
364     <nr>
365     9.
366     </nr>
367     Za¹to ne biste koristili Internet bankarstvo?
368     </pit><!-- CHECKBOXES-moguce vise odgovora -->
369    
370     <odg>
371     <checkboxes>
372     1. Zabrinut sam za sigurnost takvih transakcija
373     2. Radije koristim telefonsko bankarstvo
374     3. Radije koristim telebanking
375     4. Radije idem u poslovnicu
376     5. Zbog neèeg drugog, èega?
377     </checkboxes>
378     <textbox/>
379     </odg>
380     <hr/>
381    
382     <php>endif;</php>
383    
384     <!--
385     Ako 0<pit.8<3
386    
387     <php>
388     get_answer("p8");
389     if ($p8 lt 3):
390     </php>
391    
392     OVO SAM PROMIJENILA, VAZNO JE DEFINIRATI DA NIJE NULA ILI BLANK
393     MOLIM TE PROVJERI JE LI TO OKEJ
394    
395     -->
396    
397    
398     <php>
399     get_answer("p8");
400     if ($p8 ge 1 and $p8 lt 3):
401     </php>
402    
403    
404     <pit>
405     <nr>
406     10.
407     </nr>
408     Biste li otvorili raèun u nekoj drugoj banci samo zbog moguænosti
409     kori¹tenja Internet bankarstva?
410     </pit>
411    
412     <odg>
413     <radiobuttons>
414     1. Da
415     2. Ne
416     3. Ne znam
417     </radiobuttons>
418     </odg>
419     <hr/>
420    
421    
422     <!--
423     Ako 0<pit.8<3
424     -->
425    
426     <pit>
427     <nr>
428     11.
429     </nr>
430     Koliko je vjerojatno da æete vi osobno u iduæih pola godine poèeti
431     koristiti usluge Internet bankarstva:
432     </pit>
433    
434     <!-- TU NESTO NE STIMA U FORMATU, VIDI KAKO IZGLEDA ANKETA - NEMA DOVOLJNO RAZMAKA -->
435    
436     <odg>
437     <table border="0">
438     <tr><td>&nbsp;</td><td>
439     Sigurno da
440     </td><td>
441     Sigurno ne
442     </td><td>
443     Nisam siguran, ne znam
444     </td></tr>
445    
446     <tr><td>
447     a.Privredne banke
448     </td><td><radiobuttons_tab nr="3"/></td></tr>
449     <tr><td>
450     b.Neke druge banke
451     </td><td><radiobuttons_tab nr="3"/></td></tr>
452     </table>
453    
454     </odg>
455     <hr/>
456    
457     <!-- Ako 0<pit.8<3 -->
458    
459     <pit>
460     <nr>
461     12.a.
462     </nr>
463     Koju bankovnu uslugu biste najradije koristili preko Interneta?
464     </pit>
465    
466     <odg>
467     <radiobuttons>
468     1. Sve raspolo¾ive usluge
469     2. Upiti u stanja i promete tekuæih, ¾iro i deviznih raèuna
470     3. Plaæanja na tekuæe i ¾iro raèune u hrvatskoj
471     4. Plaæanja prema inozemstvu
472     5. Kupovanje deviza na svoj devizni raèun
473     6. Neka druga usluga, koja?
474     </radiobuttons>
475     <textbox/><br/>
476     <radiobuttons>
477     7. Ne znam
478     </radiobuttons>
479    
480     </odg>
481     <hr/>
482    
483     <php>endif;</php>
484     </page>
485    
486     <page>
487    
488     <!--
489     Ako pit.12a>1
490     -->
491    
492     <php>
493     get_answer("p12a");
494     if ($p12a gt 1):
495     </php>
496    
497     <pit>
498     <nr>
499     12.b.
500     </nr>
501     Koju bankovnu uslugu ne biste koristili preko Interneta?
502     </pit>
503    
504     <odg>
505     <radiobuttons>
506     1. Upiti u stanja i promete tekuæih, ¾iro i deviznih raèuna
507     2. Plaæanja na tekuæe i ¾iro raèune u hrvatskoj
508     3. Plaæanja prema inozemstvu
509     4. Kupovanje deviza na svoj devizni raèun
510     5. Neka druga usluga, koja?
511     </radiobuttons>
512     <textbox/><br/>
513     <radiobuttons>
514     6. Ne znam
515     7. Koristio bih sve ponuðene usluge
516     </radiobuttons>
517     </odg>
518     <hr/>
519    
520     <php>else:</php><odg>Odaberite dalje...</odg>
521     <php>endif;</php>
522    
523     </page>
524    
525     <page>
526     <pit>
527     <nr>
528     13.
529     </nr>
530     Jeste li od poèetka ove, 2000. godine kupili koju knjigu, bilo za sebe
531     osobno, bilo kao poklon drugoj osobi?
532     </pit>
533     <odg>
534     <radiobuttons>
535     1. Da
536     2. Ne
537     </radiobuttons>
538     </odg>
539     <hr/>
540    
541     </page>
542    
543     <page>
544     <!--
545     Ako pit.13=1
546     -->
547     <php>
548     get_answer("p13");
549     if ($p13 == 1):
550     </php>
551    
552     <pit>
553     <nr>
554     14.
555     </nr>
556     Koje ste sve knjige kupili ove godine i koliko ste za njih platili? (ako
557     ste kupili vi¹e od tri knjige molimo navedite tri najskuplje)
558     </pit>
559    
560     <odg>
561     <table border="0">
562     <tr><td>&nbsp;</td><td>
563     Autor i naslov
564     </td><td>
565     Cijena u Kn
566     </td></tr>
567     <tr><td>
568     1.
569     </td><td><textbox size="30" />
570     </td><td><textbox size="6" />
571     </td></tr>
572     <tr><td>
573     2.
574     </td><td><textbox size="30" />
575     </td><td><textbox size="6" />
576     </td></tr>
577     <tr><td>
578     3.
579     </td><td><textbox size="30" />
580     </td><td><textbox size="6" />
581     </td></tr>
582     </table>
583     </odg>
584     <hr/>
585    
586     <!--PONOVNO SVI-->
587     <php>endif;</php>
588    
589     <pit>
590     <nr>
591     15.
592     </nr>
593     Namjeravate li do kraja ove godine kupiti koju knjigu, bilo za sebe osobno
594     bilo nekome na poklon?
595     </pit>
596     <odg>
597     <radiobuttons>
598     1. Da
599     2. Ne
600     3. Ne znam
601     </radiobuttons>
602     </odg>
603     <hr/>
604    
605     </page>
606     <page>
607    
608     <!-- Ako pit.16=1 -->
609    
610     <php>
611     get_answer("p15");
612     if ($p15 == 1):
613     </php>
614    
615     <pit>
616     <nr>
617     16.
618     </nr>
619     Koje knjige namjeravate kupiti do kraja ove godine i koliko za njih
620     mislite platiti? (ako namjeravate kupiti vi¹e od tri knjige molimo navedite
621     tri najskuplje)
622     </pit>
623    
624    
625     <odg>
626     <table border="0">
627     <tr><td>&nbsp;</td><td>
628     Autor i naslov
629     </td><td>
630     Cijena u Kn
631     </td></tr>
632     <tr><td>
633     1.
634     </td><td><textbox size="30" />
635     </td><td><textbox size="6" />
636     </td></tr>
637     <tr><td>
638     2.
639     </td><td><textbox size="30" />
640     </td><td><textbox size="6" />
641     </td></tr>
642     <tr><td>
643     3.
644     </td><td><textbox size="30" />
645     </td><td><textbox size="6" />
646     </td></tr>
647     </table>
648     </odg>
649     <hr/>
650    
651    
652     <!--PONOVNO SVI-->
653     <php>endif;</php>
654    
655     <pit>
656     <nr>
657     17.
658     </nr>
659     Poznajete li operativni sustav Linux?
660     </pit>
661    
662     <odg>
663     <radiobuttons>
664     1. Ne, koristim samo jedan program
665     2. Ne, ne znam ¹to je to
666     3. Èuo sam za njega, ali ga nisam koristio
667     4. Koristio sam ga jednom ili dva puta
668     5. Koristim ga povremeno
669     6. Redovito ga koristim
670     </radiobuttons>
671     </odg>
672     <hr/>
673    
674    
675     </page>
676    
677     <page>
678     <php>
679     get_answer("p17");
680     if ($p17 gt 2):
681     </php>
682    
683     <!--
684     Ako pit.17>1
685     zapravo p17>2, zbog promjene skale...
686    
687     EH JESI LI SIGURAN DA TI TREBA 1. ODGOVOR - PA VALJDA SVI U OVOM UZORKU KORISTE RACUNALA...
688     AKO SE SLAZES, ZNAS VEC STO TREBA...
689     -->
690    
691     <pit>
692     <nr>
693     18.
694     </nr>
695     Koliko je vjerojatno da æete u narednih godinu dana kupiti knjigu koja govori o Linuxu?
696     </pit>
697     <odg>
698     <radiobuttons>
699     1. Sigurno da
700     2. Vjerojatno da
701     3. Vjerojatno ne
702     4. Sigurno ne
703     5. Ne znam
704     </radiobuttons>
705     </odg>
706     <hr/>
707    
708     <php>else:</php><odg>Odaberite dalje...</odg>
709     <php>endif;</php>
710     </page>
711    
712     <page>
713    
714     <!--
715     Ako pit.18<3
716    
717     <php>
718     get_answer("p18");
719     if ($p18 lt 3):
720     </php>
721    
722     TU JE OPET VAZNO RECI DA NIJE BLANK, PA SAM DOLJNJI FILTER PROMIJENILA, MOLIM PROVJERU
723     -->
724    
725     <php>
726     get_answer("p18");
727     if ($p18 ge 1 and $p18 lt 3):
728     </php>
729    
730    
731     <pit>
732     <nr>
733     19.
734     </nr>
735     Koliko biste novaca bili spremni izdvojti za knjigu koja govori o primjeni
736     Linuxa kod kuæe a namijenjena je korisnicima s osnovnim znanjem o raèunalima?
737     </pit>
738    
739     <!--
740     TU SAM TI MALO PROMIJENILA TEXT ODNOSNO ISPRAVILA DVE GRAM GRESKICE :) KAKO SAM MUDRA
741     -->
742     <odg>
743     <textbox size="6"/> kuna
744     </odg>
745     <hr/>
746    
747     <php>endif;</php>
748    
749     <!--
750     Ako pristupnica pit. p5a1>1
751     -->
752     <php>
753     get_pristupnica("p5_a1","true");
754     if ($pristupnica_p5_a1 gt 1):
755     </php>
756    
757     <pit>
758     <nr>
759     20.
760     </nr>
761     Koliko osoba koristi jedan account - korisnièko ime i lozinku - putem
762     kojeg se spajate na Internet iz va¹eg domaæinstva?
763     </pit>
764    
765     <!--
766     TXT BOX MALI osoba
767     -->
768    
769     <odg>
770     <textbox size="3"/> osoba
771     </odg>
772     <hr/>
773    
774     <php>endif;</php>
775    
776     <pit>
777     <nr>
778     21.
779     </nr>
780     Pu¹ite li cigarete?
781     </pit>
782     <odg>
783     <radiobuttons>
784     Da, vi¹e od 25 cigareta dnevno
785     Da, 15 do 25 cigareta dnevno
786     Da, 5 do 10 cigareta dnevno
787     Da, 1 do 5 cigareta dnevno
788     Samo povremeno
789     Izrazito rijetko
790     Ne
791     </radiobuttons>
792     </odg>
793     <hr/>
794    
795     </page>
796    
797     </anketa>
798    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26