/[pliva-si]/vade/5020.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5020.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 11 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +295 -1267 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7 <br>
8
9 <div align="Justify">
10 <p style="text-align: justify; "> </p>
11 </div>
12
13 <div align="Justify">
14 <p style="text-align: justify; "> VETALGIN </p>
15 </div>
16
17 <div align="Justify">
18 <p style="text-align: justify; "> injekcije </p>
19 </div>
20
21 <div align="Justify">
22 <p style="text-align: justify; "> </p>
23 </div>
24
25 <div align="Justify">
26 <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
27 </div>
28
29 <div align="Justify">
30 <p style="text-align: justify; "> 1 ml raztopine vsebuje: </p>
31 </div>
32
33 <div align="Justify">
34 <p style="text-align: justify; "> 500 mg metamizolovega natrija. </p>
35 </div>
36
37 <div align="Justify">
38 <p style="text-align: justify; "> </p>
39 </div>
40
41 <div align="Justify">
42 <p style="text-align: justify; "> Delovanje </p>
43 </div>
44
45 <div align="Justify">
46 <p style="text-align: justify; "> Vetalginovo izrazito spazmoliti&egrave;no
47 delovanje temelji na so&egrave;asnem pomirjanju centra za bole&egrave;ino
48 in vegetativnih centrov. Obenem pride tudi do raz&#353;iritve perifernih krvnih
49 &frac34;il in s tem do bolj&#353;e oskrbe pre&egrave;no progastega mi&#353;i&egrave;ja
50 s krvjo. Zelo dobro analgeti&egrave;no delovanje pripravka je posledica u&egrave;inka
51 na center za bole&egrave;ino. Antipireti&egrave;no delovanje Vetalgina je
52 enako aminopirinovemu. Po parenteralnem vnosu nastopi ta u&egrave;inek po&egrave;asi,
53 a traja dlje &egrave;asa. Zdravilo nima nikakr&#353;nih neza&frac34;elenih stranskih
54 u&egrave;inkov. </p>
55 </div>
56
57 <div align="Justify">
58 <p style="text-align: justify; "> </p>
59 </div>
60
61 <div align="Justify">
62 <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
63 </div>
64
65 <div align="Justify">
66 <p style="text-align: justify; "> Kolike pri konjih zaradi kr&egrave;evite
67 peristaltike pri kataralnih enteralgijah; &egrave;revesni meteorizem; toni&egrave;ni
68 &egrave;revesni kr&egrave; pri zapori tankega &egrave;revesa; zapore po&frac34;iralnika
69 pri konjih, govedu in pra&#353;i&egrave;ih; lumbago pri konjih; pomo&frac34;no
70 zdravljenje tetanusa; akutni vnetni procesi lokomotornega aparata; pareza
71 zadnjega dela telesa pri psih; premo&egrave;ne in prezgodnje bole&egrave;ine
72 med kotenjem; bolezni, pri katerih se pojavijo vro&egrave;ica, strah in nemir
73 zaradi bole&egrave;ine pred zdravljenjem in pregledom &frac34;ivali. </p>
74 </div>
75
76 <div align="Justify">
77 <p style="text-align: justify; "> </p>
78 </div>
79
80 <div align="Justify">
81 <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
82 </div>
83
84 <div align="Justify">
85 <p style="text-align: justify; "> Niso znane. </p>
86 </div>
87
88 <div align="Justify">
89 <p style="text-align: justify; "> </p>
90 </div>
91
92 <div align="Justify">
93 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in uporabe in odmerki </p>
94 </div>
95
96 <div align="Justify">
97 <p style="text-align: justify; "> Vetalgin dajemo intravensko ali intramuskularno.
98 Proti mo&egrave;nim bole&egrave;inam ga dajemo intravensko. Druga&egrave;e
99 je priporo&egrave;ljivo kombinirano intravensko in intramuskularno dajanje.
100 </p>
101 </div>
102
103 <div align="Justify">
104 <p style="text-align: justify; "> </p>
105 </div>
106
107 <div align="Justify">
108 <p style="text-align: justify; "> Konj, govedo 20 do 60 ml </p>
109 </div>
110
111 <div align="Justify">
112 <p style="text-align: justify; "> &reg;rebe, tele 5 do 15 ml </p>
113 </div>
114
115 <div align="Justify">
116 <p style="text-align: justify; "> Ovca, koza 2 do 3 ml </p>
117 </div>
118
119 <div align="Justify">
120 <p style="text-align: justify; "> Pra&#353;i&egrave; 3 do 15 ml </p>
121 </div>
122
123 <div align="Justify">
124 <p style="text-align: justify; "> Pes 1 do 5 ml </p>
125 </div>
126
127 <div align="Justify">
128 <p style="text-align: justify; "> Konjem dajemo pripravek v glavnem intravensko.
129 </p>
130 </div>
131
132 <div align="Justify">
133 <p style="text-align: justify; "> </p>
134 </div>
135
136 <div align="Justify">
137 <p style="text-align: justify; "> Stranski pojavi </p>
138 </div>
139
140 <div align="Justify">
141 <p style="text-align: justify; "> Niso znani. </p>
142 </div>
143
144 <div align="Justify">
145 <p style="text-align: justify; "> </p>
146 </div>
147
148 <div align="Justify">
149 <p style="text-align: justify; "> Stranski pojavi in previdnostni ukrepi
150 </p>
151 </div>
152
153 <div align="Justify">
154 <p style="text-align: justify; "> Subkutana uporaba Vetalgina ni priporo&egrave;ljiva
155 zaradi mo&egrave;nega lokalnega dra&frac34;enja tkiva. </p>
156 </div>
157
158 <div align="Justify">
159 <p style="text-align: justify; "> </p>
160 </div>
161
162 <div align="Justify">
163 <p style="text-align: justify; "> Karenca </p>
164 </div>
165
166 <div align="Justify">
167 <p style="text-align: justify; "> Meso in organi niso primerni za prehrano
168 ljudi med dajanjem in 12 dni po zadnjem vnosu zdravila. </p>
169 </div>
170
171 <div align="Justify">
172 <p style="text-align: justify; "> Mleko ni primerno za prehrano ljudi med
173 dajanjem in 4 dni po zadnjem vnosu zdravila. </p>
174 </div>
175
176 <div align="Justify">
177 <p style="text-align: justify; "> </p>
178 </div>
179
180 <div align="Justify">
181 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in shranjevanja </p>
182 </div>
183
184 <div align="Justify">
185 <p style="text-align: justify; "> Shranite za&#353;&egrave;iteno pred svetlobo,
186 pri temperaturi do 25 &deg;C in nedosegljivo otrokom. </p>
187 </div>
188
189 <div align="Justify">
190 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
191 </div>
192
193 <div align="Justify">
194 <p style="text-align: justify; "> Postopek s prazno ovojnino </p>
195 </div>
196
197 <div align="Justify">
198 <p style="text-align: justify; "> Prazno ovojnino ali ostanke zdravil je
199 treba obravnavati kot nevarne odpadke. </p>
200 </div>
201
202 <div align="Justify">
203 <p style="text-align: justify; "> </p>
204 </div>
205
206 <div align="Justify">
207 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in izdajanja </p>
208 </div>
209
210 <div align="Justify">
211 <p style="text-align: justify; "> Na recept. </p>
212 </div>
213
214 <div align="Justify">
215 <p style="text-align: justify; "> </p>
216 </div>
217
218 <div align="Justify">
219 <p style="text-align: justify; "> Rok uporabnosti </p>
220 </div>
221
222 <div align="Justify">
223 <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (3 leta).
224 </p>
225 </div>
226
227 <div align="Justify">
228 <p style="text-align: justify; "> </p>
229 </div>
230
231 <div align="Justify">
232 <p style="text-align: justify; "> <b>EKZ 1 11 6</b> </p>
233 </div>
234
235 <div align="Justify">
236 <p style="text-align: justify; "> </p>
237 </div>
238
239 <div align="Justify">
240 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b>
241 </p>
242 </div>
243
244 <div align="Justify">
245 <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-21, 02.06.2000 </p>
246 </div>
247
248 <div align="Justify">
249 <p style="text-align: justify; "> </p>
250 </div>
251
252 <div align="Justify">
253 <p style="text-align: justify; "> Oprema </p>
254 </div>
255
256 <div align="Justify">
257 <p style="text-align: justify; "> Stekleni&egrave;ke s 50 ml </p>
258 </div>
259
260 <div align="Justify">
261 <p style="text-align: justify; "> </p>
262 </div>
263
264 <div align="Justify">
265 <p style="text-align: justify; "> Proizvajalec </p>
266 </div>
267
268 <div align="Justify">
269 <p style="text-align: justify; "> Pliva, d. d., Zagreb, Hrva&#353;ka </p>
270 </div>
271
272 <div align="Justify">
273 <p style="text-align: justify; "> </p>
274 </div>
275
276 <div align="Justify">
277 <p style="text-align: justify; "> Zastopnik </p>
278 </div>
279
280 <div align="Justify">
281 <p style="text-align: justify; "> Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija </p>
282 </div>
283
284 <div align="Justify">
285 <p style="text-align: justify; "> </p>
286 </div>
287
288 <div align="Justify">
289 <p style="text-align: justify; "> Revidirano na seji 1/2000 Komisije za
290 registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000..
291 </p>
292 </div>
293 <!--Section Ends-->
294 </body>
295 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26