/[pliva-si]/vade/5017.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5017.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +492 -1951 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Justify">
9 <p style="text-align: justify; "> &nbsp; <b>SULFADIMIDIN 32 % raztopina</b>
10 </p>
11 </div>
12
13 <div align="Justify">
14 <p style="text-align: justify; "> raztopina za injiciranje </p>
15 </div>
16
17 <div align="Justify">
18 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Justify">
22 <p style="text-align: justify; "> <b>Za uporabo v veterinarski medicini</b>
23 </p>
24 </div>
25
26 <div align="Justify">
27 <p style="text-align: justify; "> </p>
28 </div>
29
30 <div align="Justify">
31 <p style="text-align: justify; "> <b>Sestava</b> </p>
32 </div>
33
34 <div align="Justify">
35 <p style="text-align: justify; "> 1 ml raztopine za injekcije vsebuje 320
36 mg natrijevega sulfadimidina. </p>
37 </div>
38
39 <div align="Justify">
40 <p style="text-align: justify; "> </p>
41 </div>
42
43 <div align="Justify">
44 <p style="text-align: justify; "> <b>Delovanje</b> </p>
45 </div>
46
47 <div align="Justify">
48 <p style="text-align: justify; "> Bakteriostati&egrave;ni u&egrave;inek
49 Sulfadimidina izhaja iz kompatibilnega zaviranja vgrajevanja </p>
50 </div>
51
52 <div align="Justify">
53 <p style="text-align: justify; "> p-aminobenzojske kisline v molekulo folne
54 kisline, ki v protoplazmi povzro&egrave;iteljev, dovzetnih za zdravila, sodeluje
55 pri sintezi beljakovin. Protimikrobni spekter tega sinteti&egrave;nega kemoterapevtika
56 zajema po Gramu pozitivne koke, hemoliti&egrave;ne streptokoke, pnevmokoke,
57 nekatere stafilokoke in bacile, u&egrave;inkuje tudi na po Gramu negativne
58 pasterele in salmonele ter nekatere rikecije in kokcidije. </p>
59 </div>
60
61 <div align="Justify">
62 <p style="text-align: justify; "> Sulfadimidin je sulfonamid s srednjedolgim
63 u&egrave;inkom, ki se na mestu uporabe hitro resorbira, iz organizma pa se
64 izlo&egrave;a po&egrave;asi. Razpolovna doba izlo&egrave;anja iz plazme glede
65 na vrsto &frac34;ivali zna&#353;a pet do enajst ur. Za ve&egrave;ino &frac34;ivali
66 zado&#353;&egrave;a ena injekcija na 24 ur. Sulfadimidin je danes najpogosteje
67 uporabljani sulfonamid v veterinarski praksi, je le neznatno toksi&egrave;en,
68 &frac34;ivali ga odli&egrave;no prena&#353;ajo, niti v kislem se&egrave;u ne tvori
69 kristalov. </p>
70 </div>
71
72 <div align="Justify">
73 <p style="text-align: justify; "> </p>
74 </div>
75
76 <div align="Justify">
77 <p style="text-align: justify; "> <b>Indikacije</b> </p>
78 </div>
79
80 <div align="Justify">
81 <p style="text-align: justify; "> Sulfadimidin 32 % raztopina je pri vseh
82 vrstah in kategorijah &frac34;ivali indicirana za zdravljenje dihal, prebavil,
83 se&egrave;il in rodil, septikemij, za zatiranje in zdravljenje sekundarnih
84 oku&frac34;b med virusnimi boleznimi ter infekcij po operacijah in porodu.
85 </p>
86 </div>
87
88 <div align="Justify">
89 <p style="text-align: justify; "> Razen zgoraj omenjenega je u&egrave;inkovit
90 tudi pri naslednjih boleznih po posameznih vrstah in kategorijah &frac34;ivali:
91 </p>
92 </div>
93
94 <div align="Justify">
95 <p style="text-align: justify; "> - krave: endometritis, pastereloza, panaricij;
96 </p>
97 </div>
98
99 <div align="Justify">
100 <p style="text-align: justify; "> - teleta: kolibaciloza, difterija, kokcidioza;
101 </p>
102 </div>
103
104 <div align="Justify">
105 <p style="text-align: justify; "> - ovce: mastitis, pastereloza, nalezljiva
106 &#353;epavost, kokcidioza; </p>
107 </div>
108
109 <div align="Justify">
110 <p style="text-align: justify; "> - pra&#353;i&egrave;i: kolibaciloza, enzooti&egrave;na
111 plju&egrave;nica, sindrom MMA pri plemenskih svinjah; </p>
112 </div>
113
114 <div align="Justify">
115 <p style="text-align: justify; "> - konji: smrkavost, poliartritis &frac34;rebcev
116 med septikemijo, infekcije dihalnih in se&egrave;nih poti, rane in razjede,
117 salmoneloza, aktinobaciloza; </p>
118 </div>
119
120 <div align="Justify">
121 <p style="text-align: justify; "> - psi in ma&egrave;ke: sekundarne bakterijske
122 infekcije med pasjo kugo, parvovirozo ali panlevkopenijo, endometritis, kokcidioza;
123 </p>
124 </div>
125
126 <div align="Justify">
127 <p style="text-align: justify; "> <b>- &egrave;in&egrave;ile, kunci in drugi
128 ko&frac34;uharji (glodavci): bakterijske infekcije v prebavilih, se&egrave;ilih
129 in dihalih (npr. rahitis infectiosa, pastereloza), vnetje mehkih tkiv, kokcidioza
130 ...</b> </p>
131 </div>
132
133 <div align="Justify">
134 <p style="text-align: justify; "> - perutnina in pti&egrave;i: kolibaciloza,
135 akutna kolera (pastereloza), ku&frac34;na korica perutnine, kokcidioza, salmoneloza.
136 </p>
137 </div>
138
139 <div align="Justify">
140 <p style="text-align: justify; "> </p>
141 </div>
142
143 <div align="Justify">
144 <p style="text-align: justify; "> </p>
145 </div>
146
147 <div align="Justify">
148 <p style="text-align: justify; "> </p>
149 </div>
150
151 <div align="Justify">
152 <p style="text-align: justify; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
153 </div>
154
155 <div align="Justify">
156 <p style="text-align: justify; "> Ugotovljena preob&egrave;utljivost za
157 sulfonamide. </p>
158 </div>
159
160 <div align="Justify">
161 <p style="text-align: justify; "> Huj&#353;e okvare ledvic in jeter. </p>
162 </div>
163
164 <div align="Justify">
165 <p style="text-align: justify; "> Kroni&egrave;ne okvare hematopoeti&egrave;nih
166 organov. </p>
167 </div>
168
169 <div align="Justify">
170 <p style="text-align: justify; "> </p>
171 </div>
172
173 <div align="Justify">
174 <p style="text-align: justify; "> <b>Odmerki in na&egrave;in uporabe</b>
175 </p>
176 </div>
177
178 <div align="Justify">
179 <p style="text-align: justify; "> Za&egrave;etni odmerek za <b>vse &frac34;ivali</b>
180 je 3 do 6 ml Sulfadimidin 32 % raztopine na 10 kg telesne mase (100 do 200
181 mg/kg na dan). </p>
182 </div>
183
184 <div align="Justify">
185 <p style="text-align: justify; "> Vzdr&frac34;evalni odmerek je 3 ml Sulfadimidin
186 32 % raztopine na 10 kg telesne mase (100 mg/kg na dan). </p>
187 </div>
188
189 <div align="Justify">
190 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje traja navadno 5 dni zapored.
191 </p>
192 </div>
193
194 <div align="Justify">
195 <p style="text-align: justify; "> Sulfadimidin 32 % raztopino dajemo podko&frac34;no,
196 intravensko, intraperitonealno ali peroralno. Da bi zmanj&#353;ali vzdra&frac34;enje
197 tkiva pri podko&frac34;nem dajanju, je priporo&egrave;ljivo skupni odmerek
198 vbrizgati na dveh do treh mestih. Zdravilo vbrizgavamo intravensko &egrave;im
199 po&egrave;asneje (npr. 300 ml zdravila vbrizgavamo 500 kg te&frac34;ki kravi
200 tri minute). </p>
201 </div>
202
203 <div align="Justify">
204 <p style="text-align: justify; "> <b>Odmerek</b> <b>za </b>&egrave;in&egrave;ile<b>
205 , </b>kunce <b>in</b> druge ko&frac34;uharje (glodavce) <b>je 3 do 5 ml</b>
206 <b>Sulfadimidin 32</b><b> </b><b>% raztopine na 1 l</b><b> </b><b>vode za
207 pitje.</b> <b>Zdravljenje traja navadno 5 dni zapored.</b> </p>
208 </div>
209
210 <div align="Justify">
211 <p style="text-align: justify; "> <b>Perutnini in pti&egrave;em</b> dajemo
212 6 do 7 ml Sulfadimidin 32 % raztopine na 1 l vode za pitje (0,2 % sulfadimidina),
213 tri do pet dni. Papigam, okrasnim in sobnim pti&egrave;em nalijemo v &egrave;ist
214 napajalnik 15 kapljic zdravila na 1 dl vode. Voda z zdravilom mora biti edini
215 vir teko&egrave;ine, zato pti&egrave;em ne dajemo niti tako imenovane zelene
216 hrane. </p>
217 </div>
218
219 <div align="Justify">
220 <p style="text-align: justify; "> <b>Za golobe </b>ume&#353;avamo 10 ml Sulfadimidina
221 32 % raztopine v 2 litra vode tri dni zapored. Potem zdravljenje za dva dni
222 prekinemo. Nato zdravljenje ponovimo z enakim odmerkom (10 ml na 2 l) &#353;e
223 tri dni. Med zdravljenjem morajo biti golobi zaprti, poskrbimo, da lahko
224 pijejo le vodo z zdravilom. </p>
225 </div>
226
227 <div align="Justify">
228 <p style="text-align: justify; "> </p>
229 </div>
230
231 <div align="Justify">
232 <p style="text-align: justify; "> Kadar dajemo zdravilo v vodi za pitje,
233 moramo vsak dan pripraviti sve&frac34;o raztopino. </p>
234 </div>
235
236 <div align="Justify">
237 <p style="text-align: justify; "> </p>
238 </div>
239
240 <div align="Justify">
241 <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski u&egrave;inki</b> </p>
242 </div>
243
244 <div align="Justify">
245 <p style="text-align: justify; "> Niso znani. </p>
246 </div>
247
248 <div align="Justify">
249 <p style="text-align: justify; "> </p>
250 </div>
251
252 <div align="Justify">
253 <p style="text-align: justify; "> <b>Opozorila in previdnostni ukrepi</b>
254 </p>
255 </div>
256
257 <div align="Justify">
258 <p style="text-align: justify; "> &reg;ivali, izsu&#353;ene zaradi driske, moramo
259 pred zdravljenjem rehidrirati (npr. s parenteralnim dajanjem infuzijskih
260 raztopin). &reg;ivalim moramo zagotoviti neoviran dostop do vode z zdravilom
261 in odstraniti vse druge vire teko&egrave;ine. </p>
262 </div>
263
264 <div align="Justify">
265 <p style="text-align: justify; "> &reg;ivalim, ki jedo prete&frac34;no sve&frac34;o
266 zeleno hrano, moramo v &egrave;asu zdravljenja dajati samo t.i. suho hrano
267 (npr. pelete, krmno moko, me&#353;anico zrnja...). </p>
268 </div>
269
270 <div align="Justify">
271 <p style="text-align: justify; "> Odmerek Sulfadimidina je treba zmanj&#353;ati
272 na minimalno predpisano dozo pri &frac34;ivalih z oslabljenim ledvi&egrave;nim
273 delovanjem. </p>
274 </div>
275
276 <div align="Justify">
277 <p style="text-align: justify; "> Predolgo dajanje sulfonamidov (dlje kot
278 5 dni) lahko pri doma&egrave;i perutnini in pti&egrave;ih zaradi disbakterioze
279 in akutnega pomanjkanja vitamina K povzro&egrave;i hemoragi&egrave;ni sindrom.
280 </p>
281 </div>
282
283 <div align="Justify">
284 <p style="text-align: justify; "> Sulfadimidina 32 % raztopine ni priporo&egrave;ljivo
285 dajati koko&#353;im nesnicam. </p>
286 </div>
287
288 <div align="Justify">
289 <p style="text-align: justify; "> Po kon&egrave;anem zdravljenju je koristno,
290 da damo v vodi za pitje pti&egrave;em in ko&frac34;uharjem &#353;e multivitaminske
291 pripravke, npr. Becekasel<sup></sup> ali Muvisel<sup></sup>. </p>
292 </div>
293
294 <div align="Justify">
295 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
296 </div>
297
298 <div align="Justify">
299 <p style="text-align: justify; "> </p>
300 </div>
301
302 <div align="Justify">
303 <p style="text-align: justify; "> Karen<b>ca</b> </p>
304 </div>
305
306 <div align="Justify">
307 <p style="text-align: justify; "> <i>Meso, organi in ostala u&frac34;itna
308 tkiva:</i> </p>
309 </div>
310
311 <div align="Justify">
312 <p style="text-align: justify; "> ovce <b> </b> 8 dni </p>
313 </div>
314
315 <div align="Justify">
316 <p style="text-align: justify; "> govedo, koza, konj 10 dni </p>
317 </div>
318
319 <div align="Justify">
320 <p style="text-align: justify; "> teleta, pra&#353;i&egrave;i, kunci 10
321 dni </p>
322 </div>
323
324 <div align="Justify">
325 <p style="text-align: justify; "> perutnina, golobi 14 dni </p>
326 </div>
327
328 <div align="Justify">
329 <p style="text-align: justify; "> </p>
330 </div>
331
332 <div align="Justify">
333 <p style="text-align: justify; "> <i>Jajca: </i> 10 dni </p>
334 </div>
335
336 <div align="Justify">
337 <p style="text-align: justify; "> <i>Mleko:</i><b> </b> 4 dni </p>
338 </div>
339
340 <div align="Justify">
341 <p style="text-align: justify; "> </p>
342 </div>
343
344 <div align="Justify">
345 <p style="text-align: justify; "> Za &egrave;in&egrave;ile karenca ni dolo&egrave;ena,
346 ker se meso teh &frac34;ivali ne uporablja za prehrano ljudi ali proizvodnjo
347 hrane. </p>
348 </div>
349
350 <div align="Justify">
351 <p style="text-align: justify; "> </p>
352 </div>
353
354 <div align="Justify">
355 <p style="text-align: justify; "> <b>Rok uporabnosti</b> </p>
356 </div>
357
358 <div align="Justify">
359 <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en na ovojnini. </p>
360 </div>
361
362 <div align="Justify">
363 <p style="text-align: justify; "> </p>
364 </div>
365
366 <div align="Justify">
367 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
368 </div>
369
370 <div align="Justify">
371 <p style="text-align: justify; "> Izdaja se na recept. </p>
372 </div>
373
374 <div align="Justify">
375 <p style="text-align: justify; "> </p>
376 </div>
377
378 <div align="Justify">
379 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in shranjevanja </p>
380 </div>
381
382 <div align="Justify">
383 <p style="text-align: justify; "> Shranite za&#353;&egrave;iteno pred svetlobo,
384 pri temperaturi do 25 &deg;C in nedosegljivo otrokom. </p>
385 </div>
386
387 <div align="Justify">
388 <p style="text-align: justify; "> </p>
389 </div>
390
391 <div align="Justify">
392 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum o</b><b>dlo&egrave;be:</b>
393 </p>
394 </div>
395
396 <div align="Justify">
397 <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-131; 15.06.2001 </p>
398 </div>
399
400 <div align="Justify">
401 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
402 </div>
403
404 <div align="Justify">
405 <p style="text-align: justify; "> EKZ: 1 02 1<b></b> </p>
406 </div>
407
408 <div align="Justify">
409 <p style="text-align: justify; "> </p>
410 </div>
411
412 <div align="Justify">
413 <p style="text-align: justify; "> <b>Oprema:</b> </p>
414 </div>
415
416 <div align="Justify">
417 <p style="text-align: justify; "> Prebodna stekleni&egrave;ka s 50 ml raztopine
418 v eni ovojnini. </p>
419 </div>
420
421 <div align="Justify">
422 <p style="text-align: justify; "> </p>
423 </div>
424
425 <div align="Justify">
426 <p style="text-align: justify; "> <b>Postopek s prazno ovojnino:</b> </p>
427 </div>
428
429 <div align="Justify">
430 <p style="text-align: justify; "> Ostanke zdravila in prazno ovojnino je
431 treba obravnavati kot posebne odpadke in jih ni dovoljeno odmetavati med
432 obicajne komunalne odpadke. </p>
433 </div>
434
435 <div align="Justify">
436 <p style="text-align: justify; "> </p>
437 </div>
438
439 <div align="Justify">
440 <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec</b> </p>
441 </div>
442
443 <div align="Justify">
444 <p style="text-align: justify; "> VETERINA d.o.o. </p>
445 </div>
446
447 <div align="Justify">
448 <p style="text-align: justify; "> Hrva&#353;ka </p>
449 </div>
450
451 <div align="Justify">
452 <p style="text-align: justify; "> </p>
453 </div>
454
455 <div align="Justify">
456 <p style="text-align: justify; "> <b>Zastopnik</b> </p>
457 </div>
458
459 <div align="Justify">
460 <p style="text-align: justify; "> PLIVA Ljubljana, d.o.o. </p>
461 </div>
462
463 <div align="Justify">
464 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
465 </div>
466
467 <div align="Justify">
468 <p style="text-align: justify; "> </p>
469 </div>
470
471 <div align="Justify">
472 <p style="text-align: justify; "> </p>
473 </div>
474
475 <div align="Justify">
476 <p style="text-align: justify; "> </p>
477 </div>
478
479 <div align="Justify">
480 <p style="text-align: justify; "> </p>
481 </div>
482
483 <div align="Justify">
484 <p style="text-align: justify; "> </p>
485 </div>
486
487 <div align="Justify">
488 <p style="text-align: justify; "> </p>
489 </div>
490 <!--Section Ends-->
491 </body>
492 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26