/[pliva-si]/vade/5016.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5016.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="left">
11 <p style="text-align: left;">
12
13 <b>SULFAPYRIDAZIN 25 %</b> <b>raztopina za injekcije</b>
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="left">
30 <p style="text-align: left;">
31
32
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="left">
49 <p style="text-align: left;">
50
51 Za uporabo v veterinarski medicini
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="left">
68 <p style="text-align: left;">
69
70
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="left">
87 <p style="text-align: left;">
88
89 <b>Sestava</b>
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="left">
106 <p style="text-align: left;">
107
108 1<b> </b>ml raztopine vsebuje:
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="left">
125 <p style="text-align: left;">
126
127 250 mg sulfametoksipiridazina v obliki sulfametoksipiridazinovega natrija
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="left">
144 <p style="text-align: left;">
145
146
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="left">
163 <p style="text-align: left;">
164
165 <b>Delovanje</b>
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184 Sulfapiridazin zavira rast in razrnno¾evanje &scaron;tevilnih po Gramu pozitivnih in po Gramu negativnih bakterij (streptokokov, stafilokokov, E. coli, pnevmokokov, pasterel, Fusobacteriuma necrophorusa, aktinobacilov, &scaron;igel, Aerobacterja aerogenes idr.). Terapevtièna &scaron;irina pripravka je velika, nevarnost stranskih pojavov pa neznatna. Sulfapiridazin se obse¾no ve¾e na alburnine v plazmi, na katerih se deponira in zato deluje podalj&scaron;ano. Za uèinkovito delovanje so potrebni razmeroma majhni odmerki zdravila. Ker je topljivost sulfapiridazina dobra, celo pri mesojedih ¾ivalih, ki imajo kisel seè, in ker se poèasi izloèa, je nevarnost nastajanja kristalov v seèu zanemarljiva. Manj&scaron;i del sulfapiridazina se acetilira v jetrih, vendar se nastali metaboliti hitro izloèajo.
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 <b>Indikacije</b>
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 Zdravljenje primarnih in sekundarnih bakterijskih infekcij:
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260 - pljuènica, enteritis, metritis, nefritis, cistitis, tonzilitis, faringitis, pioseptikemija pri mladièih;
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 -infekcije, ki jih povzroèa Fusobacterium necrophorus: interdigitalna nekroza pri govedu, difterija pri teletih, atrofièni rinitis pri pra&scaron;ièih;
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298 -sekundarne infekcije med virusnimi obolenji (pasja kuga, panlevkopenija, parvoviroza, influenca pri konjih);
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317 - aktinobaciloza pri govedu, konjska smrkavost idr.
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="left">
353 <p style="text-align: left;">
354
355 <b>Kontraindikacije</b>
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="left">
372 <p style="text-align: left;">
373
374 Preobèutljivost za sulfonamide.
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393 Sulfonamidov ne smemo uporabljati pri ¾ivalih s huj&scaron;irni okvarami ledvic, jeter ali krvotvornih organov.
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="left">
410 <p style="text-align: left;">
411
412
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="left">
429 <p style="text-align: left;">
430
431 <b>Odmerki in naèin dajanja</b>
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="justify">
448 <p style="text-align: justify;">
449
450 Sulfapyridazin 25% vbrizgamo subkutano, intramuskularno ali poèasi intravensko. Pra&scaron;ièem zdravila ne dajemo subkutano, ampak intramuskularno.
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="left">
467 <p style="text-align: left;">
468
469
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="justify">
486 <p style="text-align: justify;">
487
488 Da bi v organizrnu spodaj navedenih ¾ivali 24 ur vzdr¾evali uèinkovito koncentracijo sulfapiridazina, dajemo zdravilo enkrat dnevno v odmerku 1 do 2 ml na 10 kg telesne mase (25 do 50 mg na kg telesne mase dnevno). Èe je bil zaèetni odmerek veèji (2 ml na 10 kg telesne mase), lahko zdravljenje èez 2 do 3 dni nadaIjujemo z manj&scaron;im odmerkom (1 ml na 10 kg telesne mase).
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="justify">
524 <p style="text-align: justify;">
525
526
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="justify">
543 <p style="text-align: justify;">
544
545
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="justify">
562 <p style="text-align: justify;">
563
564
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="justify">
600 <p style="text-align: justify;">
601
602
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="left">
619 <p style="text-align: left;">
620
621
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="left">
638 <p style="text-align: left;">
639
640 Vrsta ¾ivali Dnevni odmerek Naèin dajanja
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="left">
657 <p style="text-align: left;">
658
659
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="left">
676 <p style="text-align: left;">
677
678 Govedo, konj 10 do 20 ml na 100 kg telesne mase iv. (im.)
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="left">
695 <p style="text-align: left;">
696
697 Tele, pra&scaron;iè 5 do 10 ml na 50 kg telesne mase im. (iv.)
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="left">
714 <p style="text-align: left;">
715
716 Ovca, koza 1 do 2 ml na 10 kg telesne mase im.
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="left">
733 <p style="text-align: left;">
734
735 Pes, maèka 0,1 do 0,2 ml na 1 kg telesne mase sc., im.
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="left">
752 <p style="text-align: left;">
753
754
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="left">
771 <p style="text-align: left;">
772
773
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="left">
790 <p style="text-align: left;">
791
792 Zdravljenje traja glede na klinièno stanje bolne ¾ivali, navadno pa 3 do 5 dni.
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="left">
809 <p style="text-align: left;">
810
811
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="left">
828 <p style="text-align: left;">
829
830 <b>Stranski uèinki</b>
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="left">
847 <p style="text-align: left;">
848
849 Niso znani.
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="left">
866 <p style="text-align: left;">
867
868
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="left">
885 <p style="text-align: left;">
886
887 <b>Opozorila in previdnostni </b><b>ukrepi</b>
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="justify">
904 <p style="text-align: justify;">
905
906 ®ivali med zdravljenjem s sulfonamidi ne smejo biti ¾ejne, kar pomeni, da morajo imeti prost dostop do vode za pitje. Posamezne dehidrirane ¾ivali moramo pred uvedbo zdravljenja rehidrirati.
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922 <div align="justify">
923 <p style="text-align: justify;">
924
925 Intravensko zdravilo moramo dajati zelo poèasi in pri tem paziti, da ne bi pri&scaron;lo do paravenskega vnosa.
926
927 </p>
928 </div>
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <div align="justify">
942 <p style="text-align: justify;">
943
944 Èe Sulfapyridazin 25% dlje èasa hranimo na hladnem, lahko pride do precipitacije aktivne snovi po stenah steklenièke. Precipitat bo izginil, èe zdravilo malo pogrejemo: steklenièko s Sulfapyridazinom 25% damo v posodo z mlaèno vodo.
945
946 </p>
947 </div>
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960 <div align="justify">
961 <p style="text-align: justify;">
962
963 Nekatere ¾ivali neposredno po vbrizganju zdravila obèutijo boleèino. Na mestu vnosa redko nastane majhna oteklina, ki èez nekaj dni spontano izgine.
964
965 </p>
966 </div>
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979 <div align="justify">
980 <p style="text-align: justify;">
981
982
983
984 </p>
985 </div>
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998 <div align="justify">
999 <p style="text-align: justify;">
1000
1001 <b>Karenca</b>
1002
1003 </p>
1004 </div>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 <div align="justify">
1018 <p style="text-align: justify;">
1019
1020 Meso, organi in druga u¾itna tkiva ¾ivali niso primerni za prehrano ljudi med zdravljenjem in 10 dni po zadnjem vnosu zdravila.
1021
1022 </p>
1023 </div>
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <div align="justify">
1037 <p style="text-align: justify;">
1038
1039 Mleko ni primerno za prehrano ljudi med zdravljenjem in 5 dni po zadnjem vnosu zdravila.
1040
1041 </p>
1042 </div>
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <div align="justify">
1056 <p style="text-align: justify;">
1057
1058
1059
1060 </p>
1061 </div>
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074 <div align="justify">
1075 <p style="text-align: justify;">
1076
1077 <b>Rok uporabnosti</b>
1078
1079 </p>
1080 </div>
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093 <div align="justify">
1094 <p style="text-align: justify;">
1095
1096 Oznaèen na ovojnini (24 mesecev).
1097
1098 </p>
1099 </div>
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112 <div align="justify">
1113 <p style="text-align: justify;">
1114
1115
1116
1117 </p>
1118 </div>
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131 <div align="justify">
1132 <p style="text-align: justify;">
1133
1134 <b>Naèin izdajanja</b>
1135
1136 </p>
1137 </div>
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150 <div align="justify">
1151 <p style="text-align: justify;">
1152
1153 Na veterinarski recept.
1154
1155 </p>
1156 </div>
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169 <div align="justify">
1170 <p style="text-align: justify;">
1171
1172
1173
1174 </p>
1175 </div>
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188 <div align="justify">
1189 <p style="text-align: justify;">
1190
1191 <b>Naèin shranjevanja</b>
1192
1193 </p>
1194 </div>
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207 <div align="justify">
1208 <p style="text-align: justify;">
1209
1210 Za&scaron;èiteno pred svetlobo na temperaturi do 25° C, nedoseg1jivo otrokom.
1211
1212 </p>
1213 </div>
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226 <div align="justify">
1227 <p style="text-align: justify;">
1228
1229
1230
1231 </p>
1232 </div>
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245 <div align="left">
1246 <p style="text-align: left;">
1247
1248 <b>Oprema</b>
1249
1250 </p>
1251 </div>
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264 <div align="justify">
1265 <p style="text-align: justify;">
1266
1267 Prebodna steklenièka s 50 ml raztopine v posamiènem pakiranju.
1268
1269 </p>
1270 </div>
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283 <div align="justify">
1284 <p style="text-align: justify;">
1285
1286
1287
1288 </p>
1289 </div>
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302 <div align="left">
1303 <p style="text-align: left;">
1304
1305 <b>Postopek s prazno ovojnino</b>
1306
1307 </p>
1308 </div>
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321 <div align="justify">
1322 <p style="text-align: justify;">
1323
1324 Prazne ovojnine ne smemo odvreèi med obièajne komunalne odpadke.
1325
1326 </p>
1327 </div>
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340 <div align="justify">
1341 <p style="text-align: justify;">
1342
1343
1344
1345 </p>
1346 </div>
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359 <div align="justify">
1360 <p style="text-align: justify;">
1361
1362 <b>EKZ: </b>1 02 1<u></u>
1363
1364 </p>
1365 </div>
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378 <div align="justify">
1379 <p style="text-align: justify;">
1380
1381
1382
1383 </p>
1384 </div>
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397 <div align="justify">
1398 <p style="text-align: justify;">
1399
1400 <b>&Scaron;tevilka in datum odloèbe</b>
1401
1402 </p>
1403 </div>
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416 <div align="justify">
1417 <p style="text-align: justify;">
1418
1419 323-03-8/00-22, 02.06.2000
1420
1421 </p>
1422 </div>
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435 <div align="left">
1436 <p style="text-align: left;">
1437
1438 <b></b>
1439
1440 </p>
1441 </div>
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454 <div align="left">
1455 <p style="text-align: left;">
1456
1457 Proizvajalec
1458
1459 </p>
1460 </div>
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473 <div align="left">
1474 <p style="text-align: left;">
1475
1476 PLIVA d. d., Hrva&scaron;ka
1477
1478 </p>
1479 </div>
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492 <div align="left">
1493 <p style="text-align: left;">
1494
1495
1496
1497 </p>
1498 </div>
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511 <div align="left">
1512 <p style="text-align: left;">
1513
1514 <b>Zastopnik</b>
1515
1516 </p>
1517 </div>
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530 <div align="left">
1531 <p style="text-align: left;">
1532
1533 PLIVA-Ljubljana, d. o. o., Slovenija
1534
1535 </p>
1536 </div>
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549 <div align="left">
1550 <p style="text-align: left;">
1551
1552
1553
1554 </p>
1555 </div>
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568 <div align="left">
1569 <p style="text-align: left;">
1570
1571 Revidirano na seji 1/2000 Komisije za registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000.
1572
1573 </p>
1574 </div>
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582 <!--Section Ends-->
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26