/[pliva-si]/vade/5014.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5014.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +664 -2580 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7 <br>
8
9 <div align="Justify">
10 <p style="text-align: justify; "> SIMIVET<b><sup> </sup></b><b>15 %</b>
11 </p>
12 </div>
13
14 <div align="Justify">
15 <p style="text-align: justify; "> suspenzija za injiciranje </p>
16 </div>
17
18 <div align="Justify">
19 <p style="text-align: justify; "> <b><br>
20 Za uporabo v veterinarski medicini</b> </p>
21 </div>
22
23 <div align="Justify">
24 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
25 </div>
26
27 <div align="Justify">
28 <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
29 </div>
30
31 <div align="Justify">
32 <p style="text-align: justify; "> 1 ml suspenzije vsebuje: 150 mg amoksicilina
33 v obliki amoksicilin trihidrata. </p>
34 </div>
35
36 <div align="Justify">
37 <p style="text-align: justify; "> </p>
38 </div>
39
40 <div align="Justify">
41 <p style="text-align: justify; "> <b>Delovanje</b> </p>
42 </div>
43
44 <div align="Justify">
45 <p style="text-align: justify; "> Amoksicilin je polsinteti&egrave;ni penicilin
46 z raz&#353;irjenim spektrom delovanja glede na izvirni benzilpenicilin. Kot drugi
47 betalaktamski antibiotiki tudi amoksicilin s svojim baktericidnim delovanjem
48 ovira sintezo celi&egrave;ne stene v &egrave;asu pospe&#353;ene rasti bakterij.
49 Antimikrobni spekter Simiveta 15 % obsega &#353;tevilne po Gramu pozitivne in
50 po Gramu negativne bakterije, kot so <i>Streptococcus spp., Staphylococcus
51 spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Actinomyces spp., Clostridium spp., Corynebacterium
52 spp., E. coli, Salmonella spp., Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica,
53 Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Pasteurella spp., Proteus
54 mirabilis</i> idr. </p>
55 </div>
56
57 <div align="Justify">
58 <p style="text-align: justify; "> Po intramuskularnem in subkutanem dajanju
59 Simiveta 15 % dose&frac34;e amoksicilin najvi&#353;jo raven v plazmi v 2 urah.
60 Injekcijska suspenzija je formulirana tako, da po enkratnem dajanju ostane
61 u&egrave;inkovita raven v organizmu 24 ur. V ve&egrave;ini tkiv se dobro
62 razporeja, zlasti visoko raven pa dose&frac34;e v parenhimskih organih ter
63 se&egrave;u in &frac34;ol&egrave;u. Skozi vnetno spremenjene membrane dihalnih
64 poti olaj&#353;ano prehaja amoksicilin v bronhialno sluz, kar olaj&#353;uje zdravljenje
65 dihalnih infekcij. </p>
66 </div>
67
68 <div align="Justify">
69 <p style="text-align: justify; "> Amoksicilin ni odporen proti bakterijskim
70 laktamazam beta, medtem ko se odpornost proti njemu razvija postopno. Toksi&egrave;nost
71 amoksicilina je zanemarljiva, zato &frac34;ivali lahko prena&#353;ajo ve&egrave;je
72 odmerke zdravila od priporo&egrave;enih. </p>
73 </div>
74
75 <div align="Justify">
76 <p style="text-align: justify; "> </p>
77 </div>
78
79 <div align="Justify">
80 <p style="text-align: justify; "> <b>Indikacije</b> </p>
81 </div>
82
83 <div align="Justify">
84 <p style="text-align: justify; "> Simivet 15 % uporabljamo pri pra&#353;i&egrave;ih,
85 govedu, ovcah, psih in ma&egrave;kah za zdravljenje splo&#353;nih in lokalnih
86 ter primarnih in sekundarnih infekcij, ki jih povzro&egrave;ajo mikroorganizmi,
87 ob&egrave;utljivi za amoksicilin: </p>
88 </div>
89
90 <ul>
91
92 <li>
93 <div align="Justify">
94 <p style="text-align: justify; "> splo&#353;ne infekcije, zlasti septikemije,
95 </p>
96 </div>
97 </li>
98 <li>
99 <div align="Justify">
100 <p style="text-align: justify; "> sekundarna bakterijska vnetja, kadar
101 so posledica virusnih bolezni, </p>
102 </div>
103 </li>
104 <li>
105 <div align="Justify">
106 <p style="text-align: justify; "> infekcije dihalnih poti, kot je npr.
107 kompleks bronhopnevmonije pri pitanih juncih, </p>
108 </div>
109 </li>
110 <li>
111 <div align="Justify">
112 <p style="text-align: justify; "> infekcije prebavnih organov, </p>
113 </div>
114 </li>
115 <li>
116 <div align="Justify">
117 <p style="text-align: justify; "> infekcije rodil in se&egrave;il, vklju&egrave;no
118 s cistitisom in metritisom, </p>
119 </div>
120 </li>
121 <li>
122 <div align="Justify">
123 <p style="text-align: justify; "> infekcije ko&frac34;e in mehkih tkiv:
124 abscesi, flegmone, postoperacijske infekcije, omfalitis, vnetja sklepov,
125 panaricij idr., </p>
126 </div>
127 </li>
128 <li>
129 <div align="Justify">
130 <p style="text-align: justify; "> akutni mastitis pri kravah s spremenjenim
131 splo&#353;nim stanjem ob so&egrave;asnem i/mam zdravljenju, </p>
132 </div>
133 </li>
134 <li>
135 <div align="Justify">
136 <p style="text-align: justify; "> sindrom MMA pri plemenskih svinjah
137 in pra&#353;i&egrave;ji &#353;en. </p>
138 </div>
139 </li>
140 </ul>
141
142 <div align="Justify">
143 <p style="text-align: justify; "> </p>
144 </div>
145
146 <div align="Justify">
147 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
148 </div>
149
150 <div align="Justify">
151 <p style="text-align: justify; "> </p>
152 </div>
153
154 <div align="Justify">
155 <p style="text-align: justify; "> </p>
156 </div>
157
158 <div align="Justify">
159 <p style="text-align: justify; "> </p>
160 </div>
161
162 <div align="Justify">
163 <p style="text-align: justify; "> </p>
164 </div>
165
166 <div align="Justify">
167 <p style="text-align: justify; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
168 </div>
169
170 <div align="Justify">
171 <p style="text-align: justify; "> Zdravila ne smemo dajati intravensko niti
172 intrarektalno. </p>
173 </div>
174
175 <div align="Justify">
176 <p style="text-align: justify; "> &reg;ivali, pri katerih so predhodno ugotovili
177 preob&egrave;utljivost za penicilinske antibiotike, ne smemo zdraviti s Simivetom
178 15 %. </p>
179 </div>
180
181 <div align="Justify">
182 <p style="text-align: justify; "> Zdravilo ni primerno za zdravljenje malih
183 vrst glodavcev in monogastri&egrave;nih rastlinojedov, kot so kunec, morski
184 pra&#353;i&egrave;ek ali hr&egrave;ek. </p>
185 </div>
186
187 <div align="Justify">
188 <p style="text-align: justify; "> Zdravila ne dajemo &frac34;ivalim s hudimi
189 okvarami ledvi&egrave;nega delovanja, z anurijo ali oligurijo. </p>
190 </div>
191
192 <div align="Justify">
193 <p style="text-align: justify; "> </p>
194 </div>
195
196 <div align="Justify">
197 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in dajanja in odmerki</b>
198 </p>
199 </div>
200
201 <div align="Justify">
202 <p style="text-align: justify; "> Zdravilo dajemo intramuskularno (govedu,
203 pra&#353;i&egrave;em, ovcam, psom, ma&egrave;kam) in subkutano (psom, ma&egrave;kam).
204 </p>
205 </div>
206
207 <div align="Justify">
208 <p style="text-align: justify; "> Odmerek, ve&egrave;ji od 20 ml, je treba
209 razdeliti in dati na dve mesti. </p>
210 </div>
211
212 <div align="Justify">
213 <p style="text-align: justify; "> Pri psih in ma&egrave;kah je priporo&egrave;ljivo,
214 da po dajanju mesto vbrizganja rahlo zmasiramo. </p>
215 </div>
216
217 <div align="Justify">
218 <p style="text-align: justify; "> Pred uporabo je treba vsebino stekleni&egrave;ke
219 dobro pretresti. </p>
220 </div>
221
222 <div align="Justify">
223 <p style="text-align: justify; "> </p>
224 </div>
225
226 <div align="Justify">
227 <p style="text-align: justify; "> Povpre&egrave;ni odmerek za vse &frac34;ivali
228 je 1 ml na 20 kg telesne mase (7 mg amoksicilina na kg t. m. na dan). </p>
229 </div>
230
231 <div align="Justify">
232 <p style="text-align: justify; "> Dajanje ponavljamo vsakih 24 ur in zdravimo
233 &#353;e 48 ur po izginotju bolezenskih znakov (npr. 5 dni). </p>
234 </div>
235
236 <div align="Justify">
237 <p style="text-align: justify; "> </p>
238 </div>
239
240 <div align="Justify">
241 <p style="text-align: justify; "> </p>
242 </div>
243
244 <table width="100%" border="1" cols="3" rows="11">
245 <tbody>
246 <tr>
247 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
248 <div align="Justify">
249 <p style="text-align: justify; "> <b>Vrsta in kategorija &frac34;ivali
250 </b> </p>
251 </div>
252 </td>
253 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
254 <div align="Center">
255 <p style="text-align: center; "> <b>Telesna masa</b> </p>
256 </div>
257
258 <div align="Center">
259 <p style="text-align: center; "> (kg) </p>
260 </div>
261 </td>
262 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
263 <div align="Center">
264 <p style="text-align: center; "> <b>Odmerek (Simivet 15 %)</b> </p>
265 </div>
266
267 <div align="Center">
268 <p style="text-align: center; "> (ml) </p>
269 </div>
270 </td>
271 </tr>
272 <tr>
273 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
274 <div align="Justify">
275 <p style="text-align: justify; "> Govedo </p>
276 </div>
277 </td>
278 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
279 <div align="Center">
280 <p style="text-align: center; "> 500 </p>
281 </div>
282 </td>
283 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
284 <div align="Center">
285 <p style="text-align: center; "> 50 </p>
286 </div>
287 </td>
288 </tr>
289 <tr>
290 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
291 <div align="Justify">
292 <p style="text-align: justify; "> Tele/junec
293 </p>
294 </div>
295 </td>
296 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
297 <div align="Center">
298 <p style="text-align: center; "> 100 </p>
299 </div>
300 </td>
301 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
302 <div align="Center">
303 <p style="text-align: center; "> 5 </p>
304 </div>
305 </td>
306 </tr>
307 <tr>
308 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
309 <div align="Justify">
310 <p style="text-align: justify; "> Ovca </p>
311 </div>
312 </td>
313 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
314 <div align="Center">
315 <p style="text-align: center; "> 50 </p>
316 </div>
317 </td>
318 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
319 <div align="Center">
320 <p style="text-align: center; "> 2,5 </p>
321 </div>
322 </td>
323 </tr>
324 <tr>
325 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
326 <div align="Justify">
327 <p style="text-align: justify; "> Pra&#353;i&egrave; </p>
328 </div>
329 </td>
330 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
331 <div align="Center">
332 <p style="text-align: center; "> 7 do 10 </p>
333 </div>
334 </td>
335 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
336 <div align="Center">
337 <p style="text-align: center; "> 0,5 </p>
338 </div>
339 </td>
340 </tr>
341 <tr>
342 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
343 <div align="Justify">
344 <p style="text-align: justify; "> Enoletni pujsek </p>
345 </div>
346 </td>
347 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
348 <div align="Center">
349 <p style="text-align: center; "> 70 </p>
350 </div>
351 </td>
352 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
353 <div align="Center">
354 <p style="text-align: center; "> 3,5 </p>
355 </div>
356 </td>
357 </tr>
358 <tr>
359 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
360 <div align="Justify">
361 <p style="text-align: justify; "> Plemenska svinja </p>
362 </div>
363 </td>
364 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
365 <div align="Center">
366 <p style="text-align: center; "> 150 </p>
367 </div>
368 </td>
369 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
370 <div align="Center">
371 <p style="text-align: center; "> 7,5 </p>
372 </div>
373 </td>
374 </tr>
375 <tr>
376 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
377 <div align="Justify">
378 <p style="text-align: justify; "> Majhen pes
379 </p>
380 </div>
381 </td>
382 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
383 <div align="Center">
384 <p style="text-align: center; "> 10 </p>
385 </div>
386 </td>
387 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
388 <div align="Center">
389 <p style="text-align: center; "> 0,5 </p>
390 </div>
391 </td>
392 </tr>
393 <tr>
394 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
395 <div align="Justify">
396 <p style="text-align: justify; "> Srednje velik pes </p>
397 </div>
398 </td>
399 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
400 <div align="Center">
401 <p style="text-align: center; "> 20 </p>
402 </div>
403 </td>
404 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
405 <div align="Center">
406 <p style="text-align: center; "> 1 </p>
407 </div>
408 </td>
409 </tr>
410 <tr>
411 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
412 <div align="Justify">
413 <p style="text-align: justify; "> Velik pes
414 </p>
415 </div>
416 </td>
417 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
418 <div align="Center">
419 <p style="text-align: center; "> 35 </p>
420 </div>
421 </td>
422 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
423 <div align="Center">
424 <p style="text-align: center; "> 2,5 </p>
425 </div>
426 </td>
427 </tr>
428 <tr>
429 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
430 <div align="Justify">
431 <p style="text-align: justify; "> Ma&egrave;ka </p>
432 </div>
433 </td>
434 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
435 <div align="Center">
436 <p style="text-align: center; "> 5 </p>
437 </div>
438 </td>
439 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
440 <div align="Center">
441 <p style="text-align: center; "> 0,25 </p>
442 </div>
443 </td>
444 </tr>
445
446 </tbody>
447 </table>
448
449 <div align="Justify">
450 <p style="text-align: justify; "> </p>
451 </div>
452
453 <div align="Justify">
454 <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski u&egrave;inki</b> </p>
455 </div>
456
457 <div align="Justify">
458 <p style="text-align: justify; "> Niso znani. </p>
459 </div>
460
461 <div align="Justify">
462 <p style="text-align: justify; "> </p>
463 </div>
464
465 <div align="Justify">
466 <p style="text-align: justify; "> <b>Opozorila in varnostni ukrepi</b> </p>
467 </div>
468
469 <div align="Justify">
470 <p style="text-align: justify; "> Kot drugi penicilinski pripravki je tudi
471 suspenzija Simivet 15 % nestabilna v stiku z vodo. Zaradi tega je treba za
472 dajanje in odvzem zdravila iz stekleni&egrave;ke uporabljati sterilne in
473 suhe igle ter brizge. </p>
474 </div>
475
476 <div align="Justify">
477 <p style="text-align: justify; "> Zaradi zmanj&#353;evanja antimikrobnega u&egrave;inka
478 ne smemo so&egrave;asno z amoksicilinom dajati antibiotikov iz skupine tetraciklinov,
479 makrolidov in kloramfenikolov. </p>
480 </div>
481
482 <div align="Justify">
483 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e se po tridnevnem zdravljenju
484 stanje &frac34;ivali vidno ne zbolj&#353;a, lahko dajanje amoksicilina nadaljujemo
485 le, &egrave;e medtem laboratorijsko doka&frac34;ejo njegovo u&egrave;inkovitost
486 proti odvzetim bakterijam. </p>
487 </div>
488
489 <div align="Justify">
490 <p style="text-align: justify; "> Na mestu vbrizganja se v&egrave;asih pojavi
491 manj&#353;a oteklina, ki po nekaj dneh spontano izgine. </p>
492 </div>
493
494 <div align="Justify">
495 <p style="text-align: justify; "> </p>
496 </div>
497
498 <div align="Justify">
499 <p style="text-align: justify; "> </p>
500 </div>
501
502 <div align="Justify">
503 <p style="text-align: justify; "> <b>Karenca</b> </p>
504 </div>
505
506 <div align="Justify">
507 <p style="text-align: justify; "> Meso, organi in druga u&frac34;itna tkiva
508 goveda, pra&#353;i&egrave;ev in ovac: 21 dni </p>
509 </div>
510
511 <div align="Justify">
512 <p style="text-align: justify; "> Mleko: 3 dni </p>
513 </div>
514
515 <div align="Justify">
516 <p style="text-align: justify; "> </p>
517 </div>
518
519 <div align="Justify">
520 <p style="text-align: justify; "> <b>Rok uporabnosti</b> </p>
521 </div>
522
523 <div align="Justify">
524 <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (36 mesecev).
525 </p>
526 </div>
527
528 <div align="Justify">
529 <p style="text-align: justify; "> Odprto stekleni&egrave;ko je treba porabiti
530 v 4 tednih. </p>
531 </div>
532
533 <div align="Justify">
534 <p style="text-align: justify; "> </p>
535 </div>
536
537 <div align="Justify">
538 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
539 </div>
540
541 <div align="Justify">
542 <p style="text-align: justify; "> Na recept. </p>
543 </div>
544
545 <div align="Justify">
546 <p style="text-align: justify; "> </p>
547 </div>
548
549 <div align="Justify">
550 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja</b> </p>
551 </div>
552
553 <div align="Justify">
554 <p style="text-align: justify; "> Na temperaturi do 15 <sup>o</sup>C in
555 nedosegljivo otrokom. </p>
556 </div>
557
558 <div align="Justify">
559 <p style="text-align: justify; "> Zdravilo ne sme zamrzniti. </p>
560 </div>
561
562 <div align="Justify">
563 <p style="text-align: justify; "> </p>
564 </div>
565
566 <div align="Justify">
567 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b>
568 </p>
569 </div>
570
571 <div align="Justify">
572 <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-127, 21.05.2001 </p>
573 </div>
574
575 <div align="Justify">
576 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
577 </div>
578
579 <div align="Justify">
580 <p style="text-align: justify; "> Oprema </p>
581 </div>
582
583 <div align="Justify">
584 <p style="text-align: justify; "> Prebodna stekleni&egrave;ka s 100 ml suspenzije
585 v posamezni ovojnini </p>
586 </div>
587
588 <div align="Justify">
589 <p style="text-align: justify; "> </p>
590 </div>
591
592 <div align="Justify">
593 <p style="text-align: justify; "> <b>Postopek s prazno ovojnino</b> </p>
594 </div>
595
596 <div align="Justify">
597 <p style="text-align: justify; "> Ostanke zdravila in prazno ovojnino je
598 treba obravnavati kot posebne odpadke in jih ni dovoljeno odmetavati med
599 obi&egrave;ajne komunalne odpadke. </p>
600 </div>
601
602 <div align="Justify">
603 <p style="text-align: justify; "> </p>
604 </div>
605
606 <div align="Justify">
607 <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec</b> </p>
608 </div>
609
610 <div align="Justify">
611 <p style="text-align: justify; "> VETERINA d.o.o., HRVA&#352;KA </p>
612 </div>
613
614 <div align="Justify">
615 <p style="text-align: justify; "> </p>
616 </div>
617
618 <div align="Justify">
619 <p style="text-align: justify; "> <b>Zastopnik</b> </p>
620 </div>
621
622 <div align="Justify">
623 <p style="text-align: justify; "> PLIVA LJUBLJANA d. o. o., SLOVENIJA </p>
624 </div>
625
626 <div align="Justify">
627 <p style="text-align: justify; "> </p>
628 </div>
629
630 <div align="Justify">
631 <p style="text-align: justify; "> Revidirano na seji Komisije za registracijo
632 zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 18.12.2000. </p>
633 </div>
634
635 <div align="Justify">
636 <p style="text-align: justify; "> &nbsp; </p>
637 </div>
638
639 <div align="Justify">
640 <p style="text-align: justify; "> </p>
641 </div>
642
643 <div align="Justify">
644 <p style="text-align: justify; "> </p>
645 </div>
646
647 <div align="Justify">
648 <p style="text-align: justify; "> </p>
649 </div>
650
651 <div align="Justify">
652 <p style="text-align: justify; "> </p>
653 </div>
654
655 <div align="Justify">
656 <p style="text-align: justify; "> </p>
657 </div>
658
659 <div align="Justify">
660 <p style="text-align: justify; "> </p>
661 </div>
662 <!--Section Ends-->
663 </body>
664 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26