/[pliva-si]/vade/5013.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5013.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +282 -1172 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7 <br>
8
9 <div align="Justify">
10 <p style="text-align: justify; "> </p>
11 </div>
12
13 <div align="Justify">
14 <p style="text-align: justify; "> <b>SIDERANEM</b><b><sup></sup></b><b>
15 100</b> </p>
16 </div>
17
18 <div align="Justify">
19 <p style="text-align: justify; "> injekcije </p>
20 </div>
21
22 <div align="Justify">
23 <p style="text-align: justify; "> </p>
24 </div>
25
26 <div align="Justify">
27 <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
28 </div>
29
30 <div align="Justify">
31 <p style="text-align: justify; "> 1 ml raztopine vsebuje: </p>
32 </div>
33
34 <div align="Justify">
35 <p style="text-align: justify; "> 100 mg &frac34;eleza v obliki &frac34;elezovega
36 (III) dekstrana. </p>
37 </div>
38
39 <div align="Justify">
40 <p style="text-align: justify; "> </p>
41 </div>
42
43 <div align="Justify">
44 <p style="text-align: justify; "> Delovanje </p>
45 </div>
46
47 <div align="Justify">
48 <p style="text-align: justify; "> Funkcionalno &frac34;elezo je pomembno
49 za procese znotrajceli&egrave;ne oksidacije in regulacije, od njega je odvisno
50 tudi &frac34;ivljenje celice. Zaradi hitre rasti mladih &frac34;ivali, posebno
51 pujskov, se hitro pove&egrave;ujeta mi&#353;i&egrave;na masa in koli&egrave;ina
52 krvi, kar privede do pove&egrave;anih potreb po &frac34;elezu, kar iz&egrave;rpava
53 njegovo &frac34;e tako majhno rezervo. Zaradi nastale anemije se slab&#353;a odpornost
54 organizma, stranski pojavi pa so slab apetit, zastajanje v rasti in razvoju,
55 manj&#353;a odpornost proti infekcijam in parazitarnim boleznim. Naju&egrave;inkovitej&#353;i
56 na&egrave;in za nadomestitev pomanjkanja &frac34;eleza je parenteralno vna&#353;anje
57 v obliki intramuskularne injekcije. Dani odmerek se hitro absorbira v limfni
58 sistem in preide v jetra, vranico in kostni mozeg, kjer pomaga pri nastajanju
59 hemoglobina in tako prepre&egrave;uje nastanek sideropeni&egrave;ne anemije
60 oz. odpravi njene znake. </p>
61 </div>
62
63 <div align="Justify">
64 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
65 </div>
66
67 <div align="Justify">
68 <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
69 </div>
70
71 <div align="Justify">
72 <p style="text-align: justify; "> Prepre&egrave;evanje in zdravljenje sideropeni&egrave;ne
73 anemije pri pujskih. </p>
74 </div>
75
76 <div align="Justify">
77 <p style="text-align: justify; "> </p>
78 </div>
79
80 <div align="Justify">
81 <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
82 </div>
83
84 <div align="Justify">
85 <p style="text-align: justify; "> Kolibaciloza, hipovitaminoza E, pomanjkanje
86 selena. </p>
87 </div>
88
89 <div align="Justify">
90 <p style="text-align: justify; "> </p>
91 </div>
92
93 <div align="Justify">
94 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in uporabe in odmerki </p>
95 </div>
96
97 <div align="Justify">
98 <p style="text-align: justify; "> Dajanje zdravila je globoko intramuskularno.
99 </p>
100 </div>
101
102 <div align="Justify">
103 <p style="text-align: justify; "> </p>
104 </div>
105
106 <div align="Justify">
107 <p style="text-align: justify; "> Profilakti&egrave;ni odmerek zna&#353;a 1 ml
108 za pujske, stare od 1 do 4 dni, enkratno. </p>
109 </div>
110
111 <div align="Justify">
112 <p style="text-align: justify; "> Terapevti&egrave;ni odmerek zna&#353;a 2 ml
113 za pujske, stare od 1 do 4 dni, po potrebi ga lahko ponovimo po 10 do 14
114 dneh. </p>
115 </div>
116
117 <div align="Justify">
118 <p style="text-align: justify; "> </p>
119 </div>
120
121 <div align="Justify">
122 <p style="text-align: justify; "> Karenca </p>
123 </div>
124
125 <div align="Justify">
126 <p style="text-align: justify; "> Meso zdravljenih &frac34;ivali je brez
127 omejitev primerno za prehrano ljudi. </p>
128 </div>
129
130 <div align="Justify">
131 <p style="text-align: justify; "> </p>
132 </div>
133
134 <div align="Justify">
135 <p style="text-align: justify; "> Stranski pojavi </p>
136 </div>
137
138 <div align="Justify">
139 <p style="text-align: justify; "> Niso znani. </p>
140 </div>
141
142 <div align="Justify">
143 <p style="text-align: justify; "> </p>
144 </div>
145
146 <div align="Justify">
147 <p style="text-align: justify; "> Opozorila in previdnostni ukrepi </p>
148 </div>
149
150 <div align="Justify">
151 <p style="text-align: justify; "> Ve&egrave; kot 100 mg &frac34;eleza danega
152 naenkrat novoskotenim pujskom lahko povzro&egrave;i razvoj kolibaciloze.
153 Zato odmerek previdno dolo&egrave;imo glede na epizootiolo&#353;ke pogoje. Pomanjkanje
154 vitamina E in selena pove&egrave;uje toksi&egrave;nost &frac34;eleza. Znaki
155 toksi&egrave;nosti so opazni nekaj ur po dajanju, ka&frac34;ejo pa se s kr&egrave;enjem
156 mi&#353;ic, opotekanjem, du&#353;enjem in na koncu s poginom. Zato je pri sumu na pomanjkanje
157 vitamina E ali selena pri svinjah priporo&egrave;ljivo dati en dan pred uporabo
158 Sideranema<sup> </sup>100, vsakemu pujsku pripravek tokoferola in selena
159 (injekcije Tokoselen). Pripravka Sideranema 100 ne smemo me&#353;ati v brizgi
160 z drugimi zdravili. </p>
161 </div>
162
163 <div align="Justify">
164 <p style="text-align: justify; "> </p>
165 </div>
166
167 <div align="Justify">
168 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in shranjevanja </p>
169 </div>
170
171 <div align="Justify">
172 <p style="text-align: justify; "> Shranite pri temperaturi do 15 &deg;C
173 in nedosegljivo otrokom. </p>
174 </div>
175
176 <div align="Justify">
177 <p style="text-align: justify; "> </p>
178 </div>
179
180 <div align="Justify">
181 <p style="text-align: justify; "> Postopek s praz<b>no ovojnino</b> </p>
182 </div>
183
184 <div align="Justify">
185 <p style="text-align: justify; "> Prazno ovojnino ali ostanke zdravil moramo
186 obravnavati kot nevarne odpadke. </p>
187 </div>
188
189 <div align="Justify">
190 <p style="text-align: justify; "> </p>
191 </div>
192
193 <div align="Justify">
194 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
195 </div>
196
197 <div align="Justify">
198 <p style="text-align: justify; "> Na veterinarski recept. </p>
199 </div>
200
201 <div align="Justify">
202 <p style="text-align: justify; "> </p>
203 </div>
204
205 <div align="Justify">
206 <p style="text-align: justify; "> Rok uporabnosti </p>
207 </div>
208
209 <div align="Justify">
210 <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (60 mesecev).
211 </p>
212 </div>
213
214 <div align="Justify">
215 <p style="text-align: justify; "> </p>
216 </div>
217
218 <div align="Justify">
219 <p style="text-align: justify; "> <b>EKZ 1 12 1</b> </p>
220 </div>
221
222 <div align="Justify">
223 <p style="text-align: justify; "> </p>
224 </div>
225
226 <div align="Justify">
227 <p style="text-align: justify; "> &#352;tevilka in datum odlo&egrave;be </p>
228 </div>
229
230 <div align="Justify">
231 <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-19, 02.06.2000 </p>
232 </div>
233
234 <div align="Justify">
235 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
236 </div>
237
238 <div align="Justify">
239 <p style="text-align: justify; "> <b>Oprema</b><b> </b> </p>
240 </div>
241
242 <div align="Justify">
243 <p style="text-align: justify; "> Stekleni&egrave;ke s 50 in 100 ml raztopine
244 </p>
245 </div>
246
247 <div align="Justify">
248 <p style="text-align: justify; "> </p>
249 </div>
250
251 <div align="Justify">
252 <p style="text-align: justify; "> Proizvajalec </p>
253 </div>
254
255 <div align="Justify">
256 <p style="text-align: justify; "> Pliva, d. d., Zagreb, Hrva&#353;ka </p>
257 </div>
258
259 <div align="Justify">
260 <p style="text-align: justify; "> </p>
261 </div>
262
263 <div align="Justify">
264 <p style="text-align: justify; "> Zastopnik </p>
265 </div>
266
267 <div align="Justify">
268 <p style="text-align: justify; "> Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija </p>
269 </div>
270
271 <div align="Justify">
272 <p style="text-align: justify; "> </p>
273 </div>
274
275 <div align="Justify">
276 <p style="text-align: justify; "> Revidirano na seji 1/2000 Komisije za
277 registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000.
278 </p>
279 </div>
280 <!--Section Ends-->
281 </body>
282 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26