/[pliva-si]/vade/5013.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/5013.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +282 -1172 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 dpavlin 1.2 <html>
2     <head>
3     <!--Section Begins-->
4     </head>
5     <body>
6     <br>
7     <br>
8    
9     <div align="Justify">
10     <p style="text-align: justify; "> </p>
11     </div>
12    
13     <div align="Justify">
14     <p style="text-align: justify; "> <b>SIDERANEM</b><b><sup></sup></b><b>
15     100</b> </p>
16     </div>
17    
18     <div align="Justify">
19     <p style="text-align: justify; "> injekcije </p>
20     </div>
21    
22     <div align="Justify">
23     <p style="text-align: justify; "> </p>
24     </div>
25    
26     <div align="Justify">
27     <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
28     </div>
29    
30     <div align="Justify">
31     <p style="text-align: justify; "> 1 ml raztopine vsebuje: </p>
32     </div>
33    
34     <div align="Justify">
35     <p style="text-align: justify; "> 100 mg &frac34;eleza v obliki &frac34;elezovega
36     (III) dekstrana. </p>
37     </div>
38    
39     <div align="Justify">
40     <p style="text-align: justify; "> </p>
41     </div>
42    
43     <div align="Justify">
44     <p style="text-align: justify; "> Delovanje </p>
45     </div>
46    
47     <div align="Justify">
48     <p style="text-align: justify; "> Funkcionalno &frac34;elezo je pomembno
49     za procese znotrajceli&egrave;ne oksidacije in regulacije, od njega je odvisno
50     tudi &frac34;ivljenje celice. Zaradi hitre rasti mladih &frac34;ivali, posebno
51     pujskov, se hitro pove&egrave;ujeta mi&#353;i&egrave;na masa in koli&egrave;ina
52     krvi, kar privede do pove&egrave;anih potreb po &frac34;elezu, kar iz&egrave;rpava
53     njegovo &frac34;e tako majhno rezervo. Zaradi nastale anemije se slab&#353;a odpornost
54     organizma, stranski pojavi pa so slab apetit, zastajanje v rasti in razvoju,
55     manj&#353;a odpornost proti infekcijam in parazitarnim boleznim. Naju&egrave;inkovitej&#353;i
56     na&egrave;in za nadomestitev pomanjkanja &frac34;eleza je parenteralno vna&#353;anje
57     v obliki intramuskularne injekcije. Dani odmerek se hitro absorbira v limfni
58     sistem in preide v jetra, vranico in kostni mozeg, kjer pomaga pri nastajanju
59     hemoglobina in tako prepre&egrave;uje nastanek sideropeni&egrave;ne anemije
60     oz. odpravi njene znake. </p>
61     </div>
62    
63     <div align="Justify">
64     <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
65     </div>
66    
67     <div align="Justify">
68     <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
69     </div>
70    
71     <div align="Justify">
72     <p style="text-align: justify; "> Prepre&egrave;evanje in zdravljenje sideropeni&egrave;ne
73     anemije pri pujskih. </p>
74     </div>
75    
76     <div align="Justify">
77     <p style="text-align: justify; "> </p>
78     </div>
79    
80     <div align="Justify">
81     <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
82     </div>
83    
84     <div align="Justify">
85     <p style="text-align: justify; "> Kolibaciloza, hipovitaminoza E, pomanjkanje
86     selena. </p>
87     </div>
88    
89     <div align="Justify">
90     <p style="text-align: justify; "> </p>
91     </div>
92    
93     <div align="Justify">
94     <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in uporabe in odmerki </p>
95     </div>
96    
97     <div align="Justify">
98     <p style="text-align: justify; "> Dajanje zdravila je globoko intramuskularno.
99     </p>
100     </div>
101    
102     <div align="Justify">
103     <p style="text-align: justify; "> </p>
104     </div>
105    
106     <div align="Justify">
107     <p style="text-align: justify; "> Profilakti&egrave;ni odmerek zna&#353;a 1 ml
108     za pujske, stare od 1 do 4 dni, enkratno. </p>
109     </div>
110    
111     <div align="Justify">
112     <p style="text-align: justify; "> Terapevti&egrave;ni odmerek zna&#353;a 2 ml
113     za pujske, stare od 1 do 4 dni, po potrebi ga lahko ponovimo po 10 do 14
114     dneh. </p>
115     </div>
116    
117     <div align="Justify">
118     <p style="text-align: justify; "> </p>
119     </div>
120    
121     <div align="Justify">
122     <p style="text-align: justify; "> Karenca </p>
123     </div>
124    
125     <div align="Justify">
126     <p style="text-align: justify; "> Meso zdravljenih &frac34;ivali je brez
127     omejitev primerno za prehrano ljudi. </p>
128     </div>
129    
130     <div align="Justify">
131     <p style="text-align: justify; "> </p>
132     </div>
133    
134     <div align="Justify">
135     <p style="text-align: justify; "> Stranski pojavi </p>
136     </div>
137    
138     <div align="Justify">
139     <p style="text-align: justify; "> Niso znani. </p>
140     </div>
141    
142     <div align="Justify">
143     <p style="text-align: justify; "> </p>
144     </div>
145    
146     <div align="Justify">
147     <p style="text-align: justify; "> Opozorila in previdnostni ukrepi </p>
148     </div>
149    
150     <div align="Justify">
151     <p style="text-align: justify; "> Ve&egrave; kot 100 mg &frac34;eleza danega
152     naenkrat novoskotenim pujskom lahko povzro&egrave;i razvoj kolibaciloze.
153     Zato odmerek previdno dolo&egrave;imo glede na epizootiolo&#353;ke pogoje. Pomanjkanje
154     vitamina E in selena pove&egrave;uje toksi&egrave;nost &frac34;eleza. Znaki
155     toksi&egrave;nosti so opazni nekaj ur po dajanju, ka&frac34;ejo pa se s kr&egrave;enjem
156     mi&#353;ic, opotekanjem, du&#353;enjem in na koncu s poginom. Zato je pri sumu na pomanjkanje
157     vitamina E ali selena pri svinjah priporo&egrave;ljivo dati en dan pred uporabo
158     Sideranema<sup> </sup>100, vsakemu pujsku pripravek tokoferola in selena
159     (injekcije Tokoselen). Pripravka Sideranema 100 ne smemo me&#353;ati v brizgi
160     z drugimi zdravili. </p>
161     </div>
162    
163     <div align="Justify">
164     <p style="text-align: justify; "> </p>
165     </div>
166    
167     <div align="Justify">
168     <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in shranjevanja </p>
169     </div>
170    
171     <div align="Justify">
172     <p style="text-align: justify; "> Shranite pri temperaturi do 15 &deg;C
173     in nedosegljivo otrokom. </p>
174     </div>
175    
176     <div align="Justify">
177     <p style="text-align: justify; "> </p>
178     </div>
179    
180     <div align="Justify">
181     <p style="text-align: justify; "> Postopek s praz<b>no ovojnino</b> </p>
182     </div>
183    
184     <div align="Justify">
185     <p style="text-align: justify; "> Prazno ovojnino ali ostanke zdravil moramo
186     obravnavati kot nevarne odpadke. </p>
187     </div>
188    
189     <div align="Justify">
190     <p style="text-align: justify; "> </p>
191     </div>
192    
193     <div align="Justify">
194     <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
195     </div>
196    
197     <div align="Justify">
198     <p style="text-align: justify; "> Na veterinarski recept. </p>
199     </div>
200    
201     <div align="Justify">
202     <p style="text-align: justify; "> </p>
203     </div>
204    
205     <div align="Justify">
206     <p style="text-align: justify; "> Rok uporabnosti </p>
207     </div>
208    
209     <div align="Justify">
210     <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (60 mesecev).
211     </p>
212     </div>
213    
214     <div align="Justify">
215     <p style="text-align: justify; "> </p>
216     </div>
217    
218     <div align="Justify">
219     <p style="text-align: justify; "> <b>EKZ 1 12 1</b> </p>
220     </div>
221    
222     <div align="Justify">
223     <p style="text-align: justify; "> </p>
224     </div>
225    
226     <div align="Justify">
227     <p style="text-align: justify; "> &#352;tevilka in datum odlo&egrave;be </p>
228     </div>
229    
230     <div align="Justify">
231     <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-19, 02.06.2000 </p>
232     </div>
233    
234     <div align="Justify">
235     <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
236     </div>
237    
238     <div align="Justify">
239     <p style="text-align: justify; "> <b>Oprema</b><b> </b> </p>
240     </div>
241    
242     <div align="Justify">
243     <p style="text-align: justify; "> Stekleni&egrave;ke s 50 in 100 ml raztopine
244     </p>
245     </div>
246    
247     <div align="Justify">
248     <p style="text-align: justify; "> </p>
249     </div>
250    
251     <div align="Justify">
252     <p style="text-align: justify; "> Proizvajalec </p>
253     </div>
254    
255     <div align="Justify">
256     <p style="text-align: justify; "> Pliva, d. d., Zagreb, Hrva&#353;ka </p>
257     </div>
258    
259     <div align="Justify">
260     <p style="text-align: justify; "> </p>
261     </div>
262    
263     <div align="Justify">
264     <p style="text-align: justify; "> Zastopnik </p>
265     </div>
266    
267     <div align="Justify">
268     <p style="text-align: justify; "> Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija </p>
269     </div>
270    
271     <div align="Justify">
272     <p style="text-align: justify; "> </p>
273     </div>
274    
275     <div align="Justify">
276     <p style="text-align: justify; "> Revidirano na seji 1/2000 Komisije za
277     registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000.
278     </p>
279     </div>
280     <!--Section Ends-->
281     </body>
282     </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26