/[pliva-si]/vade/5011.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5011.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +338 -1419 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6
7 <div align="Justify">
8 <p style="text-align: justify; "> </p>
9 </div>
10
11 <div align="Justify">
12 <p style="text-align: justify; ">&nbsp; PIPERAZIN CITRAT pra&#353;ek&nbsp; </p>
13 </div>
14
15 <div align="Justify">
16 <p style="text-align: justify; "> </p>
17 </div>
18
19 <div align="Justify">
20 <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
21 </div>
22
23 <div align="Justify">
24 <p style="text-align: justify; "> 1 g pra&#353;ka vsebuje: </p>
25 </div>
26
27 <div align="Justify">
28 <p style="text-align: justify; "> 360 mg piperazina v obliki citrata. </p>
29 </div>
30
31 <div align="Justify">
32 <p style="text-align: justify; "> </p>
33 </div>
34
35 <div align="Justify">
36 <p style="text-align: justify; "> Delovanje </p>
37 </div>
38
39 <div align="Justify">
40 <p style="text-align: justify; "> Piperazin je zanesljiv in u&egrave;inkovit
41 pripravek za zdravljenje in zatiranje askaridoze pri vseh vrstah &frac34;ivali.
42 Mo&egrave;neje deluje proti odraslim kot proti razvojnim oblikam parazitov.
43 Antinematodni spekter piperazina zajema tudi oksiure, nekatere strongile,
44 ezofagostome in kapilarije, ankilostome in uncinarije (na katere deluje nekoliko
45 &#353;ibkeje). </p>
46 </div>
47
48 <div align="Justify">
49 <p style="text-align: justify; "> Piperazin paralizira parazite v &frac34;elodcu
50 in &egrave;revesju, tako da spodbuja delovanje inhibicijskih nevrotransmitorjev
51 - GAMK. Gostitelj izlo&egrave;a paralizirane oblike s &egrave;revesno peristaltiko.
52 </p>
53 </div>
54
55 <div align="Justify">
56 <p style="text-align: justify; "> Praviloma zadostuje en odmerek zdravila
57 za odpravo vseh ob&egrave;utljivih vrst parazitov. </p>
58 </div>
59
60 <div align="Justify">
61 <p style="text-align: justify; "> Piperazin ni toksi&egrave;en, zato lahko
62 zdravljenje pri izrazito hudih invazijah ponovimo brez nevarnosti za &frac34;ival.
63 </p>
64 </div>
65
66 <div align="Justify">
67 <p style="text-align: justify; "> </p>
68 </div>
69
70 <div align="Justify">
71 <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
72 </div>
73
74 <div align="Justify">
75 <p style="text-align: justify; "> - askaridoza pri vseh vrstah doma&egrave;ih
76 &frac34;ivali </p>
77 </div>
78
79 <div align="Justify">
80 <p style="text-align: justify; "> - ezofagostomoza pri pra&#353;i&egrave;ih,
81 teletih in ovcah </p>
82 </div>
83
84 <div align="Justify">
85 <p style="text-align: justify; "> - oksiuriaza in strongilidoza pri konjih
86 </p>
87 </div>
88
89 <div align="Justify">
90 <p style="text-align: justify; "> - ankilostoma in uncinarija pri psih in
91 ma&egrave;kah </p>
92 </div>
93
94 <div align="Justify">
95 <p style="text-align: justify; "> </p>
96 </div>
97
98 <div align="Justify">
99 <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
100 </div>
101
102 <div align="Justify">
103 <p style="text-align: justify; "> Piperazina ne smemo dajati koko&#353;im nesnicam
104 in &frac34;ivalim z jetrno in ledvi&egrave;no odpovedjo. </p>
105 </div>
106
107 <div align="Justify">
108 <p style="text-align: justify; "> </p>
109 </div>
110
111 <div align="Justify">
112 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in uporabe in odmerk</b><b>
113 i</b> </p>
114 </div>
115
116 <div align="Justify">
117 <p style="text-align: justify; "> Pra&#353;ek Piperazin citrat dajemo &frac34;ivalim
118 pome&#353;an s hrano ali raztopljen v vodi. &reg;ivalim 12 ur pred dajanjem piperazina
119 ne dajemo hrane niti vode. </p>
120 </div>
121
122 <div align="Justify">
123 <p style="text-align: justify; "> </p>
124 </div>
125
126 <div align="Justify">
127 <p style="text-align: justify; "> Konji 20 do 30 g na 100 kg telesne mase
128 (najve&egrave; do 80 g zdravila) </p>
129 </div>
130
131 <div align="Justify">
132 <p style="text-align: justify; "> &reg;rebeta, teleta 2 do 3 g na 10 kg
133 telesne mase </p>
134 </div>
135
136 <div align="Justify">
137 <p style="text-align: justify; "> Pra&#353;i&egrave;i 3 g na 10 kg telesne
138 mase </p>
139 </div>
140
141 <div align="Justify">
142 <p style="text-align: justify; "> Ovce 2,5 do 3,75 g na 10 kg telesne
143 mase </p>
144 </div>
145
146 <div align="Justify">
147 <p style="text-align: justify; "> Psi, ma&egrave;ke 0,1 do 0,15 g na 1
148 kg telesne mase (2 do 3 dni zapored) </p>
149 </div>
150
151 <div align="Justify">
152 <p style="text-align: justify; "> Perutnina 0,25 do 0,5 g na 1 kg telesne
153 mase (2 dni zapored) </p>
154 </div>
155
156 <div align="Justify">
157 <p style="text-align: justify; "> </p>
158 </div>
159
160 <div align="Justify">
161 <p style="text-align: justify; "> Za skupinsko zdravljenje pra&#353;i&egrave;ev
162 in perutnine dajemo pripravek v enodnevnem obroku vode za pitje ali hrane
163 v odmerku 10 g pripravka na 3 litre vode ali 10 g pripravka na 1 kg hrane.
164 </p>
165 </div>
166
167 <div align="Justify">
168 <p style="text-align: justify; "> </p>
169 </div>
170
171 <div align="Justify">
172 <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski pojavi</b> </p>
173 </div>
174
175 <div align="Justify">
176 <p style="text-align: justify; "> Pri predoziranju se lahko pri psih in
177 ma&egrave;kah pojavijo bruhanje, driska in ataksija. </p>
178 </div>
179
180 <div align="Justify">
181 <p style="text-align: justify; "> </p>
182 </div>
183
184 <div align="Justify">
185 <p style="text-align: justify; "> Karenc<b>a</b> </p>
186 </div>
187
188 <div align="Justify">
189 <p style="text-align: justify; "> Meso in organi niso primerni za prehrano
190 ljudi med dajanjem in 36 ur po zadnjem vnosu zdravila. </p>
191 </div>
192
193 <div align="Justify">
194 <p style="text-align: justify; "> Mleko ni primerno za prehrano ljudi med
195 dajanjem in 1 dan po zadnjem vnosu zdravila. </p>
196 </div>
197
198 <div align="Justify">
199 <p style="text-align: justify; "> </p>
200 </div>
201
202 <div align="Justify">
203 <p style="text-align: justify; "> Opozorila in previdnostni ukrepi </p>
204 </div>
205
206 <div align="Justify">
207 <p style="text-align: justify; "> Iztrebke zdravljenih &frac34;ivali moramo
208 redno zbirati in ne&#353;kodljivo odstranjevati. </p>
209 </div>
210
211 <div align="Justify">
212 <p style="text-align: justify; "> Med so&egrave;asno uporabo piperazina
213 in fenotiazinskih derivatov ali klorpromazina se lahko pojavi prevelika vzdra&frac34;enost
214 osrednjega &frac34;iv&egrave;nega sistema. So&egrave;asna uporaba levamizola
215 ali pirantela s piperazinom lahko antagonisti&egrave;no deluje na nematode.
216 </p>
217 </div>
218
219 <div align="Justify">
220 <p style="text-align: justify; "> </p>
221 </div>
222
223 <div align="Justify">
224 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in shranjevanja </p>
225 </div>
226
227 <div align="Justify">
228 <p style="text-align: justify; "> Shranite za&#353;&egrave;iteno pred vlago,
229 pri temperaturi do 25 &deg;C in nedosegljivo otrokom. </p>
230 </div>
231
232 <div align="Justify">
233 <p style="text-align: justify; "> </p>
234 </div>
235
236 <div align="Justify">
237 <p style="text-align: justify; "> Postopek s prazno ovojnino </p>
238 </div>
239
240 <div align="Justify">
241 <p style="text-align: justify; "> Prazno ovojnino ali ostanke zdravil je
242 treba obravnavati kot nevarne odpadke. </p>
243 </div>
244
245 <div align="Justify">
246 <p style="text-align: justify; "> </p>
247 </div>
248
249 <div align="Justify">
250 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in izdajanja </p>
251 </div>
252
253 <div align="Justify">
254 <p style="text-align: justify; "> Izdajanje na recept. </p>
255 </div>
256
257 <div align="Justify">
258 <p style="text-align: justify; "> </p>
259 </div>
260
261 <div align="Justify">
262 <p style="text-align: justify; "> Rok uporabnosti </p>
263 </div>
264
265 <div align="Justify">
266 <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (3 leta).
267 </p>
268 </div>
269
270 <div align="Justify">
271 <p style="text-align: justify; "> </p>
272 </div>
273
274 <div align="Justify">
275 <p style="text-align: justify; "> <b>EKZ 3 03 1</b> </p>
276 </div>
277
278 <div align="Justify">
279 <p style="text-align: justify; "> </p>
280 </div>
281
282 <div align="Justify">
283 <p style="text-align: justify; "> &#352;tevilka in datum odlo<b>&egrave;</b><b>
284 be:</b> </p>
285 </div>
286
287 <div align="Justify">
288 <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-16, 21.04.2000<b></b> </p>
289 </div>
290
291 <div align="Justify">
292 <p style="text-align: justify; "> </p>
293 </div>
294
295 <div align="Justify">
296 <p style="text-align: justify; "> Oprema </p>
297 </div>
298
299 <div align="Justify">
300 <p style="text-align: justify; "> Vre&egrave;ke s 50 in 100 g pra&#353;ka </p>
301 </div>
302
303 <div align="Justify">
304 <p style="text-align: justify; "> </p>
305 </div>
306
307 <div align="Justify">
308 <p style="text-align: justify; "> Proizvajalec </p>
309 </div>
310
311 <div align="Justify">
312 <p style="text-align: justify; "> Pliva, d. d., Zagreb, Hrva&#353;ka </p>
313 </div>
314
315 <div align="Justify">
316 <p style="text-align: justify; "> </p>
317 </div>
318
319 <div align="Justify">
320 <p style="text-align: justify; "> Zastopnik </p>
321 </div>
322
323 <div align="Justify">
324 <p style="text-align: justify; "> Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija </p>
325 </div>
326
327 <div align="Justify">
328 <p style="text-align: justify; "> </p>
329 </div>
330
331 <div align="Justify">
332 <p style="text-align: justify; "> Revidirano na seji 1/2000 Komisije za
333 registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000.
334 </p>
335 </div>
336 <!--Section Ends-->
337 </body>
338 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26