/[pliva-si]/vade/5010.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5010.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 4 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +302 -1305 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6
7 <div align="Left">
8 <p style="text-align: left; "> </p>
9 </div>
10
11 <div align="Left">
12 <p style="text-align: left; "> </p>
13 </div>
14
15 <div align="Left">
16 <p style="text-align: left; "> <b>PESTIKAL</b><b>+EDS+IB</b> </p>
17 </div>
18
19 <div align="Left">
20 <p style="text-align: left; "> inaktivirano oljno<b> </b>cepivo </p>
21 </div>
22
23 <div align="Left">
24 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
25 </div>
26
27 <div align="Left">
28 <p style="text-align: left; "> <b>Za uporabo v veterinarski medicini</b>
29 </p>
30 </div>
31
32 <div align="Left">
33 <p style="text-align: left; "> </p>
34 </div>
35
36 <div align="Left">
37 <p style="text-align: left; "> </p>
38 </div>
39
40 <div align="Left">
41 <p style="text-align: left; "> <b>Sestava</b> </p>
42 </div>
43
44 <div align="Left">
45 <p style="text-align: left; "> Cepivo vsebuje inaktivirane viruse atipi&egrave;ne
46 koko&#353;je kuge (ND), sindroma padca nesnosti(EDS) in ku&frac34;nega koko&#353;jega
47 bronhitisa (IB). Virusi so inaktivirani s formaldehidom. Virusi ND in IB
48 so &#353;e disocirani z neionskim detergentom. Imunogeni so suspendirani z dodatkom
49 emulgatorjev v mineralnem olju v obliki ve&egrave;kratne emulzije tipa voda/olje/voda.
50 </p>
51 </div>
52
53 <div align="Left">
54 <p style="text-align: left; "> </p>
55 </div>
56
57 <div align="Left">
58 <p style="text-align: left; "> <b>Delovanje</b> </p>
59 </div>
60
61 <div align="Left">
62 <p style="text-align: left; "> Cepivo spodbudi tvorbo specifi&egrave;nih
63 protiteles proti virusom atipi&egrave;ne koko&#353;je kuge (ND), sindromu padca
64 nesnosti (EDS) in ku&frac34;nemu koko&#353;jemu bronhitisu (IB). </p>
65 </div>
66
67 <div align="Left">
68 <p style="text-align: left; "> </p>
69 </div>
70
71 <div align="Left">
72 <p style="text-align: left; "> <b>Indikacije</b> </p>
73 </div>
74
75 <div align="Left">
76 <p style="text-align: left; "> Ponovno cepljenje (revakcinacija) te&frac34;kih
77 in lahkih pasem koko&#353;i po predhodnem cepljenju z &frac34;ivimi cepivi proti
78 atipi&egrave;ni koko&#353;ji kugi (ND) in ku&frac34;nemu koko&#353;jemu bronhitisu
79 (IB). </p>
80 </div>
81
82 <div align="Left">
83 <p style="text-align: left; "> </p>
84 </div>
85
86 <div align="Left">
87 <p style="text-align: left; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
88 </div>
89
90 <div align="Left">
91 <p style="text-align: left; "> Niso znane. </p>
92 </div>
93
94 <div align="Left">
95 <p style="text-align: left; "> </p>
96 </div>
97
98 <div align="Left">
99 <p style="text-align: left; "> <b>Odmerki in na&egrave;in dajanja</b> </p>
100 </div>
101
102 <div align="Left">
103 <p style="text-align: left; "> Odmerek za eno &frac34;ival zna&#353;a 0,5 ml
104 cepiva. </p>
105 </div>
106
107 <div align="Left">
108 <p style="text-align: left; "> Jarkice cepimo intramuskularno v prsno mi&#353;ico
109 ali podko&frac34;no v ko&frac34;no gubo na dorzalni strani vratu, in sicer
110 med 16. in 20. tednom starosti ali najpozneje &#353;tiri tedne pred za&egrave;etkom
111 nesnosti. </p>
112 </div>
113
114 <div align="Left">
115 <p style="text-align: left; "> Pred uporabo cepiva Pestikal+EDS+IB morajo
116 biti koko&#353;i cepljene z &frac34;ivimi cepivi proti atipi&egrave;ni koko&#353;ji
117 kugi (ND) in ku&frac34;nemu koko&#353;jemu bronhitisu (IB) . </p>
118 </div>
119
120 <div align="Left">
121 <p style="text-align: left; "> </p>
122 </div>
123
124 <div align="Left">
125 <p style="text-align: left; "> <b>Imunost</b> </p>
126 </div>
127
128 <div align="Left">
129 <p style="text-align: left; "> Imunost za atipi&egrave;no koko&#353;jo kugo (ND),
130 sindrom padca nesnosti (EDS) in ku&frac34;ni koko&#353;ji bronhitis (IB) se razvije
131 14 dni po cepljenju. Cepljene &frac34;ivali ostanejo za&#353;&egrave;itene ves
132 &egrave;as proizvodnje, to je do 70. tedna starosti. </p>
133 </div>
134
135 <div align="Left">
136 <p style="text-align: left; "> </p>
137 </div>
138
139 <div align="Left">
140 <p style="text-align: left; "> </p>
141 </div>
142
143 <div align="Left">
144 <p style="text-align: left; "> </p>
145 </div>
146
147 <div align="Left">
148 <p style="text-align: left; "> </p>
149 </div>
150
151 <div align="Left">
152 <p style="text-align: left; "> Opozorila </p>
153 </div>
154
155 <div align="Left">
156 <p style="text-align: left; "> Pred uporabo je treba cepivo segreti na sobno
157 temperaturo, pred in med uporabo pa ga ve&egrave;krat pretresti. </p>
158 </div>
159
160 <div align="Left">
161 <p style="text-align: left; "> Odprto cepivo je treba porabiti v 24 urah.
162 </p>
163 </div>
164
165 <div align="Left">
166 <p style="text-align: left; "> &Egrave;as med predcepljenji in uporabo Pestikala+EDS+IB
167 ne sme biti kraj&#353;i od dveh tednov. Najbolj&#353;i u&egrave;inek dose&frac34;emo
168 pri presledku &#353;est tednov. </p>
169 </div>
170
171 <div align="Left">
172 <p style="text-align: left; "> </p>
173 </div>
174
175 <div align="Left">
176 <p style="text-align: left; "> <b>Karenca: </b>0 dni </p>
177 </div>
178
179 <div align="Left">
180 <p style="text-align: left; "> </p>
181 </div>
182
183 <div align="Left">
184 <p style="text-align: left; "> <b>Rok uporabnosti</b> </p>
185 </div>
186
187 <div align="Left">
188 <p style="text-align: left; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini. </p>
189 </div>
190
191 <div align="Left">
192 <p style="text-align: left; "> </p>
193 </div>
194
195 <div align="Left">
196 <p style="text-align: left; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
197 </div>
198
199 <div align="Left">
200 <p style="text-align: left; "> Na recept. </p>
201 </div>
202
203 <div align="Left">
204 <p style="text-align: left; "> </p>
205 </div>
206
207 <div align="Left">
208 <p style="text-align: left; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja</b> </p>
209 </div>
210
211 <div align="Left">
212 <p style="text-align: left; "> Shranite v temnem prostoru pri temperaturi
213 do 8 <sup>o</sup>C in nedosegljivo otrokom. </p>
214 </div>
215
216 <div align="Left">
217 <p style="text-align: left; "> </p>
218 </div>
219
220 <div align="Left">
221 <p style="text-align: left; "> <b>Oprema</b> </p>
222 </div>
223
224 <div align="Left">
225 <p style="text-align: left; "> Stekleni&egrave;ka s 1000 odmerki (500 ml)
226 cepiva. </p>
227 </div>
228
229 <div align="Left">
230 <p style="text-align: left; "> </p>
231 </div>
232
233 <div align="Left">
234 <p style="text-align: left; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b> </p>
235 </div>
236
237 <div align="Left">
238 <p style="text-align: left; "> 323-03-8/00-137, 21.05.2001 </p>
239 </div>
240
241 <div align="Left">
242 <p style="text-align: left; "> </p>
243 </div>
244
245 <div align="Left">
246 <p style="text-align: left; "> <b>Postopek s prazno ovojnino</b> </p>
247 </div>
248
249 <div align="Left">
250 <p style="text-align: left; "> Ostanke zdravila in prazno ovojnino je treba
251 obravnavati kot posebne odpadke in jih ni dovoljeno odmetavati med obi&egrave;ajne
252 komunalne odpadke. </p>
253 </div>
254
255 <div align="Left">
256 <p style="text-align: left; "> </p>
257 </div>
258
259 <div align="Left">
260 <p style="text-align: left; "> <b>Proizvajalec</b> </p>
261 </div>
262
263 <div align="Left">
264 <p style="text-align: left; "> VETERINA d.o.o. </p>
265 </div>
266
267 <div align="Left">
268 <p style="text-align: left; "> Hrva&#353;ka </p>
269 </div>
270
271 <div align="Left">
272 <p style="text-align: left; "> </p>
273 </div>
274
275 <div align="Left">
276 <p style="text-align: left; "> <b>Zastopnik</b> </p>
277 </div>
278
279 <div align="Left">
280 <p style="text-align: left; "> PLIVA LJUBLJANA, d. o. o. </p>
281 </div>
282
283 <div align="Left">
284 <p style="text-align: left; "> Slovenija </p>
285 </div>
286
287 <div align="Left">
288 <p style="text-align: left; "> </p>
289 </div>
290
291 <div align="Left">
292 <p style="text-align: left; "> Revidirano na seji Komisije za registracijo
293 zdravil za uporabo v veterinarski medicini, dne 26.01.2001. <b> </b>
294 </p>
295 </div>
296
297 <div align="Left">
298 <p style="text-align: left; "> </p>
299 </div>
300 <!--Section Ends-->
301 </body>
302 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26