/[pliva-si]/vade/5009.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5009.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 11 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +317 -1343 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6
7 <div align="Justify">
8 <p style="text-align: justify; "> <b>PENTAVET raztopina za injekcije</b>
9 </p>
10 </div>
11
12 <div align="Justify">
13 <p style="text-align: justify; "> </p>
14 </div>
15
16 <div align="Justify">
17 <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
18 </div>
19
20 <div align="Justify">
21 <p style="text-align: justify; "> 1 ml raztopine vsebuje: </p>
22 </div>
23
24 <div align="Justify">
25 <p style="text-align: justify; "> 100 mg pentetrazola </p>
26 </div>
27
28 <div align="Justify">
29 <p style="text-align: justify; "> </p>
30 </div>
31
32 <div align="Justify">
33 <p style="text-align: justify; "> Delovanje </p>
34 </div>
35
36 <div align="Justify">
37 <p style="text-align: justify; "> Pentavet vzdra&frac34;i centralni &frac34;iv&egrave;ni
38 sistem, posebno respiratorni in vazomotori&egrave;ni center. Pospe&#353;uje dihanje,da
39 postane globlje in plju&egrave;a se bolje ventilirajo. Na vazomotorni center
40 deluje tako, da pospe&#353;uje krvni obtok in vpliva na vazokonstrikcijo kapilar
41 splanhni&egrave;nega podro&egrave;ja, zato se okrepi krvni tlak in izbolj&#353;a
42 utrip. V organizmu se Pentavet hitro resorbira, posebno po parenteralni uporabi.
43 Delovati za&egrave;ne hitro, vendar je delovanje kratko, zato moramo dajanje
44 injekcije naslednji dan ponoviti. </p>
45 </div>
46
47 <div align="Justify">
48 <p style="text-align: justify; "> </p>
49 </div>
50
51 <div align="Justify">
52 <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
53 </div>
54
55 <div align="Justify">
56 <p style="text-align: justify; "> - -akutna insuficienca krvnega obtoka
57 (kolaps), </p>
58 </div>
59
60 <div align="Justify">
61 <p style="text-align: justify; "> - oslabljen krvni obtok med vnetjem dihalnih
62 poti in plju&egrave;, med prebolevanjem nalezljivih bolezni in
63 zastrupitev, </p>
64 </div>
65
66 <div align="Justify">
67 <p style="text-align: justify; "> - asfiksija novorojen&egrave;kov, </p>
68 </div>
69
70 <div align="Justify">
71 <p style="text-align: justify; "> - velik napor in utrujenost &frac34;ivali,
72 </p>
73 </div>
74
75 <div align="Justify">
76 <p style="text-align: justify; "> - zastrupitev z narkotiki, </p>
77 </div>
78
79 <div align="Justify">
80 <p style="text-align: justify; "> - narkoza (za bujenje). </p>
81 </div>
82
83 <div align="Justify">
84 <p style="text-align: justify; "> </p>
85 </div>
86
87 <div align="Justify">
88 <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
89 </div>
90
91 <div align="Justify">
92 <p style="text-align: justify; "> Pentaveta ne smemo uporabljati so&egrave;asno
93 z digitalisom, v primernih odpovedi srca, nagnjenosti h kr&egrave;em in
94 mo&frac34;ganskem infarktu. </p>
95 </div>
96
97 <div align="Justify">
98 <p style="text-align: justify; "> </p>
99 </div>
100
101 <div align="Justify">
102 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in uporabe </p>
103 </div>
104
105 <div align="Justify">
106 <p style="text-align: justify; "> Pentavet najpogosteje dajemo subkutano,
107 lahko tudi vbrizgamo intramuskularno ali intravensko. </p>
108 </div>
109
110 <div align="Justify">
111 <p style="text-align: justify; "> </p>
112 </div>
113
114 <div align="Justify">
115 <p style="text-align: justify; "> Odmerjanje </p>
116 </div>
117
118 <div align="Justify">
119 <p style="text-align: justify; "> Pentavet se dozira v odmerku 0,04 ml/kg
120 telesne te&frac34;e oziroma: </p>
121 </div>
122
123 <div align="Justify">
124 <p style="text-align: justify; "> </p>
125 </div>
126
127 <div align="Justify">
128 <p style="text-align: justify; "> Konji, govedo (250 do750 kg) 10 do30
129 ml </p>
130 </div>
131
132 <div align="Justify">
133 <p style="text-align: justify; "> &reg;rebci, teleta (100 do 150 kg) 4
134 do 6 ml </p>
135 </div>
136
137 <div align="Justify">
138 <p style="text-align: justify; "> Pujski (2,5 do 20 kg) 0,1 do 0,8 ml
139 </p>
140 </div>
141
142 <div align="Justify">
143 <p style="text-align: justify; "> Pra&#353;i&egrave;i (50 do 100 kg) 2 do
144 4 ml </p>
145 </div>
146
147 <div align="Justify">
148 <p style="text-align: justify; "> Ovce, koze (50 do 100 kg) 2 do 3,5
149 ml </p>
150 </div>
151
152 <div align="Justify">
153 <p style="text-align: justify; "> Psi (10 do 30 kg) 0,4 do 1,2 ml </p>
154 </div>
155
156 <div align="Justify">
157 <p style="text-align: justify; "> Ma&egrave;ke (2,5 do 5 kg) 0,1 do
158 0,2 ml </p>
159 </div>
160
161 <div align="Justify">
162 <p style="text-align: justify; "> </p>
163 </div>
164
165 <div align="Justify">
166 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
167 </div>
168
169 <div align="Justify">
170 <p style="text-align: justify; "> </p>
171 </div>
172
173 <div align="Justify">
174 <p style="text-align: justify; "> Odmerek moramo vedno prilagoditi trenutnemu
175 stanju bolne &frac34;ivali. Po prevelikem odmerjanju narkotika in &egrave;e
176 ni drugih mo&frac34;nosti o&frac34;ivljanja, lahko dajemo Pentavet intravensko
177 dokler se dihanje ne poglobi ali se ne pojavi mi&#353;i&egrave;ni drget. </p>
178 </div>
179
180 <div align="Justify">
181 <p style="text-align: justify; "> </p>
182 </div>
183
184 <div align="Justify">
185 <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski pojavi</b> </p>
186 </div>
187
188 <div align="Justify">
189 <p style="text-align: justify; "> Jih niso zasledili. </p>
190 </div>
191
192 <div align="Justify">
193 <p style="text-align: justify; "> </p>
194 </div>
195
196 <div align="Justify">
197 <p style="text-align: justify; "> Karenca </p>
198 </div>
199
200 <div align="Justify">
201 <p style="text-align: justify; "> Meso in organi niso primerni za &egrave;love&#353;ko
202 prehrano med dajanjem in 24 ur po zadnjem vnosu zdravila. </p>
203 </div>
204
205 <div align="Justify">
206 <p style="text-align: justify; "> Mleko je brez omejitev primerno za &egrave;love&#353;ko
207 prehrano. </p>
208 </div>
209
210 <div align="Justify">
211 <p style="text-align: justify; "> </p>
212 </div>
213
214 <div align="Justify">
215 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in shranjevanja </p>
216 </div>
217
218 <div align="Justify">
219 <p style="text-align: justify; "> Shranite v temnem prostoru, pri temperaturi
220 do 25 &deg;C in nedosegljivo otrokom. </p>
221 </div>
222
223 <div align="Justify">
224 <p style="text-align: justify; "> </p>
225 </div>
226
227 <div align="Justify">
228 <p style="text-align: justify; "> <b>Postopek s prazno ovojnino.</b> </p>
229 </div>
230
231 <div align="Justify">
232 <p style="text-align: justify; "> Prazna ovojnina ne predstavlja nevarnost
233 kontaminacije okolja. </p>
234 </div>
235
236 <div align="Justify">
237 <p style="text-align: justify; "> </p>
238 </div>
239
240 <div align="Justify">
241 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in izdajanja </p>
242 </div>
243
244 <div align="Justify">
245 <p style="text-align: justify; "> Zdravilo se izdaja na veterinarski recept.
246 </p>
247 </div>
248
249 <div align="Justify">
250 <p style="text-align: justify; "> </p>
251 </div>
252
253 <div align="Justify">
254 <p style="text-align: justify; "> Rok uporabnosti </p>
255 </div>
256
257 <div align="Justify">
258 <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (3 leta)
259 </p>
260 </div>
261
262 <div align="Justify">
263 <p style="text-align: justify; "> </p>
264 </div>
265
266 <div align="Justify">
267 <p style="text-align: justify; "> EKZ 1 11 5 </p>
268 </div>
269
270 <div align="Justify">
271 <p style="text-align: justify; "> </p>
272 </div>
273
274 <div align="Justify">
275 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b>
276 </p>
277 </div>
278
279 <div align="Justify">
280 <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-20, 02.06.2000 </p>
281 </div>
282
283 <div align="Justify">
284 <p style="text-align: justify; "> </p>
285 </div>
286
287 <div align="Justify">
288 <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec: </b> </p>
289 </div>
290
291 <div align="Justify">
292 <p style="text-align: justify; "> PLIVA d.d Zagreb, Hrva&#353;ka </p>
293 </div>
294
295 <div align="Justify">
296 <p style="text-align: justify; "> </p>
297 </div>
298
299 <div align="Justify">
300 <p style="text-align: justify; "> <b>Zastopnik:</b> </p>
301 </div>
302
303 <div align="Justify">
304 <p style="text-align: justify; "> PLIVA LJUBLJANA d.o.o.<u></u> </p>
305 </div>
306
307 <div align="Justify">
308 <p style="text-align: justify; "> </p>
309 </div>
310
311 <div align="Justify">
312 <p style="text-align: justify; "> Revidirano na seji 1/2000 Komisije za
313 registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000. </p>
314 </div>
315 <!--Section Ends-->
316 </body>
317 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26