/[pliva-si]/vade/5007.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5007.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +503 -2103 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Justify">
9 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
10 </div>
11
12 <div align="Justify">
13 <p style="text-align: justify; "> <b>GEOTRIM</b><b><sup> </sup></b><b>P</b>
14 </p>
15 </div>
16
17 <div align="Justify">
18 <p style="text-align: justify; "> <b>predme&#353;anica za izdelavo medicinirane
19 krme</b> </p>
20 </div>
21
22 <div align="Justify">
23 <p style="text-align: justify; "> <b>Za uporabo v veterinarski medicini</b>
24 </p>
25 </div>
26
27 <div align="Justify">
28 <p style="text-align: justify; "> </p>
29 </div>
30
31 <div align="Justify">
32 <p style="text-align: justify; "> <b>Sestava</b> </p>
33 </div>
34
35 <div align="Justify">
36 <p style="text-align: justify; "> 1 kg pra&#353;ka vsebuje: </p>
37 </div>
38
39 <div align="Justify">
40 <p style="text-align: justify; "> 60 g oksiteraciklina v obliki oksiteraciklinovega
41 klorida, </p>
42 </div>
43
44 <div align="Justify">
45 <p style="text-align: justify; "> 20 g trimetoprima, </p>
46 </div>
47
48 <div align="Justify">
49 <p style="text-align: justify; "> 100 g sulfadimidina. </p>
50 </div>
51
52 <div align="Justify">
53 <p style="text-align: justify; "> </p>
54 </div>
55
56 <div align="Justify">
57 <p style="text-align: justify; "> <b>Del</b><b>ovanje</b> </p>
58 </div>
59
60 <div align="Justify">
61 <p style="text-align: justify; "> Kombinacija u&egrave;inkovin v pripravku
62 deluje zaradi aditivnega u&egrave;inka tudi na bakterije, ki hitro dose&frac34;ejo
63 odpornost (<i>E. coli, salmonele, stafilokoki idr.</i>), zato deluje tudi
64 na mikroorganizme, ki so slabo ob&egrave;utljivi za posamezno u&egrave;inkovino,
65 &egrave;e jo dajemo posamezno, kar je pomembno pri me&#353;anih infekcijah. </p>
66 </div>
67
68 <div align="Justify">
69 <p style="text-align: justify; "> Sulfadimidin in trimetoprim blokirata
70 metabolizem mikroorganizmov v dveh zaporednih fazah ter delujeta izrazito
71 sinergisti&egrave;no, oksiteraciklin pa u&egrave;inkuje bakteriostati&egrave;no,
72 tako da prepre&egrave;uje sintezo proteinov v fazi nastajanja peptidnih vezi.
73 </p>
74 </div>
75
76 <div align="Justify">
77 <p style="text-align: justify; "> Pripravek deluje na streptokoke, stafilokoke,
78 diplokoke, enterokoke, korinebakterije, E. coli, salmonele, brucele, bordetele,
79 vrsto Haemophilus, klebsiele, &#353;igele, aktinomicete, pasterele, spirohete,
80 rikecije (pr. Eperythrozoon suis) in klamidije. </p>
81 </div>
82
83 <div align="Justify">
84 <p style="text-align: justify; "> U&egrave;inkovine iz pripravka po hitri
85 in obse&frac34;ni resorpciji iz prebavil v kratkem &egrave;asu dose&frac34;ejo
86 u&egrave;inkovito koncentracijo v krvi in tkivih, zato delujejo tudi sistemsko.
87 </p>
88 </div>
89
90 <div align="Justify">
91 <p style="text-align: justify; "> </p>
92 </div>
93
94 <div align="Justify">
95 <p style="text-align: justify; "> <b>Indikacije</b> </p>
96 </div>
97
98 <div align="Justify">
99 <p style="text-align: justify; "> Prepre&egrave;evanje in zdravljenje primarnih
100 in sekundarnih bakterijskih infekcij v prebavilih in dihalih pri pujskih,
101 teletih in perutnini. </p>
102 </div>
103
104 <div align="Justify">
105 <p style="text-align: justify; "> Ubla&frac34;itev neugodnega vpliva stresa,
106 zlasti pri odstavljanju pujskov in telet, ter prepre&egrave;evanje zgodnjega
107 pogina pri perutnini. </p>
108 </div>
109
110 <div align="Justify">
111 <p style="text-align: justify; "> </p>
112 </div>
113
114 <div align="Justify">
115 <p style="text-align: justify; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
116 </div>
117
118 <div align="Justify">
119 <p style="text-align: justify; "> Geotrima P ne smemo dajati &frac34;ivalim
120 s hudimi jetrnimi in ledvi&egrave;nimi okvarami niti posamezno tistim, pri
121 katerih so predhodno ugotovili preob&egrave;utljivost za oksitetraciklin
122 ali kombinacijo sulfadimidina in trimetoprima. </p>
123 </div>
124
125 <div align="Justify">
126 <p style="text-align: justify; "> </p>
127 </div>
128
129 <div align="Justify">
130 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in dajanja in odmerki</b>
131 </p>
132 </div>
133
134 <div align="Justify">
135 <p style="text-align: justify; "> <i>Pujski</i> </p>
136 </div>
137
138 <div align="Justify">
139 <p style="text-align: justify; "> Geotrim P dajemo homogeno pome&#353;an s hrano
140 v koli&egrave;ini 5 % (v 100 kg hrane ume&#353;amo 0,5 kg Geotrima P). </p>
141 </div>
142
143 <div align="Justify">
144 <p style="text-align: justify; "> Geotrim P dajemo 5 dni zapored, v primerih
145 huj&#353;e ogro&frac34;enosti pa lahko tudi dlje. Za ubla&frac34;evanje stresa
146 med odstavljanjem pujskov ga dajemo 2 dni pred odstavitvijo in 3 dni po njej.
147 Dajanje zdravila je priporo&egrave;ljivo tudi pri drugih stresnih vzrokih
148 (transport, sprememba hrane, namestitve ipd). </p>
149 </div>
150
151 <div align="Justify">
152 <p style="text-align: justify; "> </p>
153 </div>
154
155 <div align="Justify">
156 <p style="text-align: justify; "> </p>
157 </div>
158
159 <div align="Justify">
160 <p style="text-align: justify; "> </p>
161 </div>
162
163 <div align="Justify">
164 <p style="text-align: justify; "> </p>
165 </div>
166
167 <div align="Justify">
168 <p style="text-align: justify; "> <i>Teleta</i> </p>
169 </div>
170
171 <div align="Justify">
172 <p style="text-align: justify; "> Dnevni odmerek za teleta, ki &#353;e nimajo
173 razvitih pred&frac34;elodcev, je 15 g zdravila (3 velike &frac34;lice, polne
174 do roba) na 50 kg telesne mase. Geotrim P dajemo peroralno suspendiranega
175 z malo teko&egrave;ine (mleka, &egrave;aja, sirotke, zamenjave za mleko ali
176 vode) 5 dni zapored. Teletom, starim 8 in ve&egrave; tednov, dajemo Geotrim
177 P homogeno pome&#353;an s hrano v koli&egrave;ini 2 % </p>
178 </div>
179
180 <div align="Justify">
181 <p style="text-align: justify; "> (v 100 kg hrane ume&#353;amo 2 kg Geotrima
182 P), 5 dni zapored. </p>
183 </div>
184
185 <div align="Justify">
186 <p style="text-align: justify; "> <i>Perutnina</i> </p>
187 </div>
188
189 <div align="Justify">
190 <p style="text-align: justify; "> Za prepre&egrave;evanje zgodnjega pogina
191 pi&#353;&egrave;ancev (v prvih 2 tednih &frac34;ivljenja), prebavnih bolezni in
192 stresa dajemo Geotrim P homogeno ume&#353;an s hrano v koli&egrave;ini 0,05 %
193 (v 100 kg hrane ume&#353;amo 50 g Geotrima P). </p>
194 </div>
195
196 <div align="Justify">
197 <p style="text-align: justify; "> Zaradi metafilakse kroni&egrave;nih dihalnih
198 bolezni (CRD) je priporo&egrave;ljivo ume&#353;ati v hrano 0,25 % Geotrima P (v
199 100 kg hrane ume&#353;amo 250 g Geotrima P) in jo dajati &frac34;ivalim prvih
200 5 dni &frac34;ivljenja. Pri huje ogro&frac34;enih jatah je priporo&egrave;ljiva
201 ponovitev postopka v &egrave;etrtem tednu &frac34;ivljenja z enakim odmerkom
202 (0,25 %) in dajanje 5 dni. </p>
203 </div>
204
205 <div align="Justify">
206 <p style="text-align: justify; "> Za zdravljenje infekcij v prebavilih (bakterijskega
207 in nespecifi&egrave;nega enteritisa) in sinovitisa dajemo Geotrim P v koncentraciji
208 0,35 % (v 100 kg hrane ume&#353;amo 350 g Geotrima P) 5 do 7 dni. </p>
209 </div>
210
211 <div align="Justify">
212 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e se prebavne bolezni pojavijo
213 kot zaplet CRD, je priporo&egrave;ljivo ume&#353;ati v hrano 0,4 do </p>
214 </div>
215
216 <div align="Justify">
217 <p style="text-align: justify; "> 0,5 % Geotrima P (v 100 kg hrane ume&#353;amo
218 400 do 500 g Geotrima P). Tak&#353;no hrano moramo dajati perutnini 5 do 7 dni
219 in &egrave;e je treba, tudi dlje. </p>
220 </div>
221
222 <div align="Justify">
223 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje perutnine z Geotrimom P lahko
224 ponovimo po 7 dneh. </p>
225 </div>
226
227 <div align="Justify">
228 <p style="text-align: justify; "> </p>
229 </div>
230
231 <div align="Justify">
232 <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski u&egrave;inki</b> </p>
233 </div>
234
235 <div align="Justify">
236 <p style="text-align: justify; "> Niso znani. </p>
237 </div>
238
239 <div align="Justify">
240 <p style="text-align: justify; "> </p>
241 </div>
242
243 <div align="Justify">
244 <p style="text-align: justify; "> <b>Opozorila in varnostni ukrepi</b> </p>
245 </div>
246
247 <div align="Justify">
248 <p style="text-align: justify; "> Zbolele &frac34;ivali, ki slabo in premalo
249 jedo, je treba zdraviti tako, da damo zdravilo v vodo za pitje ali &#353;e bolje
250 parenteralno. </p>
251 </div>
252
253 <div align="Justify">
254 <p style="text-align: justify; "> Da bi med zdravljenjem zmanj&#353;ali morebitne
255 ledvi&egrave;ne okvare zaradi kristalinurije, morajo imeti &frac34;ivali
256 nemoten pristop do vode za pitje. </p>
257 </div>
258
259 <div align="Justify">
260 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e se po tridnevnem zdravljenju
261 stanje &frac34;ivali klini&egrave;no ne zbolj&#353;a, lahko nadaljujemo dajanje
262 Geotrima P samo, &egrave;e rezultat antibiograma poka&frac34;e, da so odvzeti
263 povzro&egrave;itelji ob&egrave;utljivi za oksitetraciklin ali kombinacijo
264 trimetoprim/sulfadimidin ali za obe zdravili. </p>
265 </div>
266
267 <div align="Justify">
268 <p style="text-align: justify; "> Prolongirana uporaba ve&egrave;jih odmerkov
269 sulfonamida in oksitetraciklina lahko v pred&frac34;elodcih pre&frac34;vekovalcev
270 zmanj&#353;a razgradnjo celuloze. </p>
271 </div>
272
273 <div align="Justify">
274 <p style="text-align: justify; "> Ni priporo&egrave;ljivo so&egrave;asno
275 me&#353;anje Geotrima P v hrani z drugimi zdravili ali zdravilnimi dodatki. </p>
276 </div>
277
278 <div align="Justify">
279 <p style="text-align: justify; "> Kot pri delu z drugimi antibiotiki mora
280 osebje, ki ume&#353;ava Geotrim P v &frac34;ivinsko hrano, nositi za&#353;&egrave;itno
281 masko, obleko in obutev, torej se mora izogibati stiku zdravilne predme&#353;anice
282 s ko&frac34;o in sluznicami. <b>Po delu se morajo delavci tem</b><b>eljito
283 umiti.</b> </p>
284 </div>
285
286 <div align="Justify">
287 <p style="text-align: justify; "> </p>
288 </div>
289
290 <div align="Justify">
291 <p style="text-align: justify; "> <b>Karenca</b> </p>
292 </div>
293
294 <div align="Justify">
295 <p style="text-align: justify; "> Meso goveda, pra&#353;i&egrave;ev in perutnine:
296 14 dni </p>
297 </div>
298
299 <div align="Justify">
300 <p style="text-align: justify; "> Jajca:10 dni </p>
301 </div>
302
303 <div align="Justify">
304 <p style="text-align: justify; "> </p>
305 </div>
306
307 <div align="Justify">
308 <p style="text-align: justify; "> </p>
309 </div>
310
311 <div align="Justify">
312 <p style="text-align: justify; "> </p>
313 </div>
314
315 <div align="Justify">
316 <p style="text-align: justify; "> </p>
317 </div>
318
319 <div align="Justify">
320 <p style="text-align: justify; "> <b>Rok uporabnosti</b> </p>
321 </div>
322
323 <div align="Justify">
324 <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (36 mesecev).
325 </p>
326 </div>
327
328 <div align="Justify">
329 <p style="text-align: justify; "> Hrano z ume&#353;anim Geotrimom P je treba
330 porabiti v 3 mesecih. </p>
331 </div>
332
333 <div align="Justify">
334 <p style="text-align: justify; "> </p>
335 </div>
336
337 <div align="Justify">
338 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
339 </div>
340
341 <div align="Justify">
342 <p style="text-align: justify; "> Na recept. </p>
343 </div>
344
345 <div align="Justify">
346 <p style="text-align: justify; "> </p>
347 </div>
348
349 <div align="Justify">
350 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja</b> </p>
351 </div>
352
353 <div align="Justify">
354 <p style="text-align: justify; "> Za&#353;&egrave;itite pred vlago in shranite
355 pri temperaturi do 25 <sup>o</sup>C. Shranite nedosegljivo otrokom. </p>
356 </div>
357
358 <div align="Justify">
359 <p style="text-align: justify; "> </p>
360 </div>
361
362 <div align="Justify">
363 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b>
364 </p>
365 </div>
366
367 <div align="Justify">
368 <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-126, 21.05.2001 </p>
369 </div>
370
371 <div align="Justify">
372 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
373 </div>
374
375 <div align="Justify">
376 <p style="text-align: justify; "> Oprema </p>
377 </div>
378
379 <div align="Justify">
380 <p style="text-align: justify; "> Alufolijska vre&egrave;ka z 200 g in 1
381 kg pra&#353;ka, natronova vre&egrave;a s 5 in 25 kg pra&#353;ka </p>
382 </div>
383
384 <div align="Justify">
385 <p style="text-align: justify; "> </p>
386 </div>
387
388 <div align="Justify">
389 <p style="text-align: justify; "> <b>Postopek s prazno ovojnino</b> </p>
390 </div>
391
392 <div align="Justify">
393 <p style="text-align: justify; "> Prazne ovojnine ne smete odvre&egrave;i
394 med obi&egrave;ajne komunalne odpadke. </p>
395 </div>
396
397 <div align="Justify">
398 <p style="text-align: justify; "> </p>
399 </div>
400
401 <div align="Justify">
402 <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec</b> </p>
403 </div>
404
405 <div align="Justify">
406 <p style="text-align: justify; "> VETERINA d.o.o., HRVA&#352;KA </p>
407 </div>
408
409 <div align="Justify">
410 <p style="text-align: justify; "> </p>
411 </div>
412
413 <div align="Justify">
414 <p style="text-align: justify; "> Zastopnik </p>
415 </div>
416
417 <div align="Justify">
418 <p style="text-align: justify; "> PLIVA LJUBLJANA d. o. o., SLOVENIJA </p>
419 </div>
420
421 <div align="Justify">
422 <p style="text-align: justify; "> </p>
423 </div>
424
425 <div align="Justify">
426 <p style="text-align: justify; ">&nbsp; Revidirano na seji Komisije za registracijo
427 zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 18.12.2000. </p>
428 </div>
429
430 <div align="Justify">
431 <p style="text-align: justify; "> </p>
432 </div>
433
434 <div align="Justify">
435 <p style="text-align: justify; "> </p>
436 </div>
437
438 <div align="Justify">
439 <p style="text-align: justify; "> </p>
440 </div>
441
442 <div align="Justify">
443 <p style="text-align: justify; "> </p>
444 </div>
445
446 <div align="Justify">
447 <p style="text-align: justify; "> </p>
448 </div>
449
450 <div align="Justify">
451 <p style="text-align: justify; "> </p>
452 </div>
453
454 <div align="Justify">
455 <p style="text-align: justify; "> </p>
456 </div>
457
458 <div align="Justify">
459 <p style="text-align: justify; "> </p>
460 </div>
461
462 <div align="Justify">
463 <p style="text-align: justify; "> </p>
464 </div>
465
466 <div align="Justify">
467 <p style="text-align: justify; "> </p>
468 </div>
469
470 <div align="Justify">
471 <p style="text-align: justify; "> </p>
472 </div>
473
474 <div align="Justify">
475 <p style="text-align: justify; "> </p>
476 </div>
477
478 <div align="Justify">
479 <p style="text-align: justify; "> </p>
480 </div>
481
482 <div align="Justify">
483 <p style="text-align: justify; "> </p>
484 </div>
485
486 <div align="Justify">
487 <p style="text-align: justify; "> </p>
488 </div>
489
490 <div align="Justify">
491 <p style="text-align: justify; "> </p>
492 </div>
493
494 <div align="Justify">
495 <p style="text-align: justify; "> </p>
496 </div>
497
498 <div align="Justify">
499 <p style="text-align: justify; "> </p>
500 </div>
501 <!--Section Ends-->
502 </body>
503 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26