/[pliva-si]/vade/5005.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5005.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +249 -1096 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6
7 <div align="Justify">
8 <p style="text-align: justify; "> </p>
9 </div>
10
11 <div align="Justify">
12 <p style="text-align: justify; "> <b>Flogocid</b><b> mazilo</b> </p>
13 </div>
14
15 <div align="Justify">
16 <p style="text-align: justify; "> </p>
17 </div>
18
19 <div align="Justify">
20 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
21 </div>
22
23 <div align="Justify">
24 <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
25 </div>
26
27 <div align="Justify">
28 <p style="text-align: justify; "> 1 g vsebuje: </p>
29 </div>
30
31 <div align="Justify">
32 <p style="text-align: justify; "> 500 mg polivalentnega bakterijskega filtrata
33 </p>
34 </div>
35
36 <div align="Justify">
37 <p style="text-align: justify; "> 10 mg borne kisline </p>
38 </div>
39
40 <div align="Justify">
41 <p style="text-align: justify; "> 0,5 mg kiniofona (=0,4 mg 8-hidroksi-7-jod-5-kinolinsulfonske
42 kisline) </p>
43 </div>
44
45 <div align="Justify">
46 <p style="text-align: justify; "> </p>
47 </div>
48
49 <div align="Justify">
50 <p style="text-align: justify; "> Delovanje </p>
51 </div>
52
53 <div align="Justify">
54 <p style="text-align: justify; "> Osnovna sestavina mazila je sterilni filtrat
55 razli&egrave;nih sevov streptokokov, stafilokokov in drugih bakterijskih
56 vrst. Filtrat je polivalenten in deluje antibakterijsko proti vsem sevom,
57 iz katerih je pridobljen. K antibakterijskemu delovanju pripomore antisepti&egrave;ni
58 u&egrave;inek drugih sestavin v pripravku. Mazilo Flogocid tudi aktivira
59 obrambne mehanizme v organizmu in uspe&#353;no zdravi procese na ko&frac34;i,
60 sluznicah in v podko&frac34;ju, ne da bi dra&frac34;il, ter obenem deluje
61 antiflogisti&egrave;no. </p>
62 </div>
63
64 <div align="Justify">
65 <p style="text-align: justify; "> </p>
66 </div>
67
68 <div align="Justify">
69 <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
70 </div>
71
72 <div align="Justify">
73 <p style="text-align: justify; "> Dermatitis, inficirani ekcemi, vla&frac34;ni
74 ekcemi, pruritus, opekline, ozebline, rane (posebno tiste, ki se te&frac34;ko
75 celijo), abscesi, furunkli, flegmone, dekubitusi, fistule, vnetja sluznic
76 in nosne votline. </p>
77 </div>
78
79 <div align="Justify">
80 <p style="text-align: justify; "> </p>
81 </div>
82
83 <div align="Justify">
84 <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
85 </div>
86
87 <div align="Justify">
88 <p style="text-align: justify; "> Niso znane. </p>
89 </div>
90
91 <div align="Justify">
92 <p style="text-align: justify; "> </p>
93 </div>
94
95 <div align="Justify">
96 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in uporabe</b> </p>
97 </div>
98
99 <div align="Justify">
100 <p style="text-align: justify; "> Na obolelo mesto nanesemo debelej&#353;i sloj
101 mazila Flogocid. Obvezo moramo pogosto menjati, ker se mazilo hitro vpije.
102 </p>
103 </div>
104
105 <div align="Justify">
106 <p style="text-align: justify; "> </p>
107 </div>
108
109 <div align="Justify">
110 <p style="text-align: justify; "> Karenca </p>
111 </div>
112
113 <div align="Justify">
114 <p style="text-align: justify; "> Meso in mleko sta brez omejitev primerna
115 za prehrano ljudi. </p>
116 </div>
117
118 <div align="Justify">
119 <p style="text-align: justify; "> </p>
120 </div>
121
122 <div align="Justify">
123 <p style="text-align: justify; "> Stranski u&egrave;inki </p>
124 </div>
125
126 <div align="Justify">
127 <p style="text-align: justify; "> Jih niso zasledili. </p>
128 </div>
129
130 <div align="Justify">
131 <p style="text-align: justify; "> </p>
132 </div>
133
134 <div align="Justify">
135 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja</b> </p>
136 </div>
137
138 <div align="Justify">
139 <p style="text-align: justify; "> Shranite na temperaturi do 15 &deg;C in
140 nedosegljivo otrokom. </p>
141 </div>
142
143 <div align="Justify">
144 <p style="text-align: justify; "> </p>
145 </div>
146
147 <div align="Justify">
148 <p style="text-align: justify; "> Postopek s prazno ovojnino </p>
149 </div>
150
151 <div align="Justify">
152 <p style="text-align: justify; "> Prazno ovojnino ali ostanke zdravil je
153 treba obravnavati kot nevarne odpadke. </p>
154 </div>
155
156 <div align="Justify">
157 <p style="text-align: justify; "> </p>
158 </div>
159
160 <div align="Justify">
161 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in izdajanja </p>
162 </div>
163
164 <div align="Justify">
165 <p style="text-align: justify; "> Brez recepta. </p>
166 </div>
167
168 <div align="Justify">
169 <p style="text-align: justify; "> </p>
170 </div>
171
172 <div align="Justify">
173 <p style="text-align: justify; "> Rok uporabnosti </p>
174 </div>
175
176 <div align="Justify">
177 <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (2 leti).
178 </p>
179 </div>
180
181 <div align="Justify">
182 <p style="text-align: justify; "> </p>
183 </div>
184
185 <div align="Justify">
186 <p style="text-align: justify; "> <b>EKZ 4 15 8</b> </p>
187 </div>
188
189 <div align="Justify">
190 <p style="text-align: justify; "> </p>
191 </div>
192
193 <div align="Justify">
194 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b>
195 </p>
196 </div>
197
198 <div align="Justify">
199 <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-17, 02.06.2000 </p>
200 </div>
201
202 <div align="Justify">
203 <p style="text-align: justify; "> </p>
204 </div>
205
206 <div align="Justify">
207 <p style="text-align: justify; "><b> Oprema</b> </p>
208 </div>
209
210 <div align="Justify">
211 <p style="text-align: justify; "> Tuba s 50 ml mazila </p>
212 </div>
213
214 <div align="Justify">
215 <p style="text-align: justify; "> </p>
216 </div>
217
218 <div align="Justify">
219 <p style="text-align: justify; "><b> Proizvajalec</b> </p>
220 </div>
221
222 <div align="Justify">
223 <p style="text-align: justify; "> Pliva, d. d., Zagreb, Hrva&#353;ka </p>
224 </div>
225
226 <div align="Justify">
227 <p style="text-align: justify; "> </p>
228 </div>
229
230 <div align="Justify">
231 <p style="text-align: justify; "> <b>Zastopnik</b> </p>
232 </div>
233
234 <div align="Justify">
235 <p style="text-align: justify; "> Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija </p>
236 </div>
237
238 <div align="Justify">
239 <p style="text-align: justify; "> </p>
240 </div>
241
242 <div align="Justify">
243 <p style="text-align: justify; "> Revidirano na seji 1/2000 Komisije za
244 registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000.
245 </p>
246 </div>
247 <!--Section Ends-->
248 </body>
249 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26