/[pliva-si]/vade/5004.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5004.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +322 -1476 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6
7 <div align="Justify">
8 <p style="text-align: justify; "> EKSPEDRIN </p>
9 </div>
10
11 <div align="Justify">
12 <p style="text-align: justify; "> <b>pra&#353;ek</b> </p>
13 </div>
14
15 <div align="Justify">
16 <p style="text-align: justify; "> Za uporabo v veterinarski medicini </p>
17 </div>
18
19 <div align="Justify">
20 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
21 </div>
22
23 <div align="Justify">
24 <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
25 </div>
26
27 <div align="Justify">
28 <p style="text-align: justify; "> 1 g pra&#353;ka vsebuje: </p>
29 </div>
30
31 <div align="Justify">
32 <p style="text-align: justify; "> 250 mg amonijevega klorida, </p>
33 </div>
34
35 <div align="Justify">
36 <p style="text-align: justify; "> 250 mg natrijevega benzoata, </p>
37 </div>
38
39 <div align="Justify">
40 <p style="text-align: justify; "> 1 mg efedrinijevega klorida. </p>
41 </div>
42
43 <div align="Justify">
44 <p style="text-align: justify; "> </p>
45 </div>
46
47 <div align="Justify">
48 <p style="text-align: justify; "> <b>Delovanje</b> </p>
49 </div>
50
51 <div align="Justify">
52 <p style="text-align: justify; "> Pripravek je kombinirani sekretoliti&egrave;ni
53 in sekretomotori&egrave;ni ekspektorans. </p>
54 </div>
55
56 <div align="Justify">
57 <p style="text-align: justify; "> Amonijev klorid in natrijev benzoat spodbujata
58 izlo&egrave;anje submukoznih &frac34;lez v bronhialnem deblu, red&egrave;ita
59 patolo&#353;ki izlo&egrave;ek v dihalnih svetlinah in olaj&#353;ujeta izka&#353;ljevanje.
60 </p>
61 </div>
62
63 <div align="Justify">
64 <p style="text-align: justify; "> Efedrin zmanj&#353;uje edem bronhialne sluznice
65 in so&egrave;asno &#353;iri dihalne svetline. </p>
66 </div>
67
68 <div align="Justify">
69 <p style="text-align: justify; "> Skupno delovanje vseh sestavin v pripravku
70 laj&#353;a izka&#353;ljevanje in odstranjuje vnetno vsebino iz dihalnih poti. </p>
71 </div>
72
73 <div align="Justify">
74 <p style="text-align: justify; "> </p>
75 </div>
76
77 <div align="Justify">
78 <p style="text-align: justify; "> <b>Indikacije</b> </p>
79 </div>
80
81 <div align="Justify">
82 <p style="text-align: justify; "> Akutna in kroni&egrave;na vnetja dihalnih
83 poti pri vseh vrstah doma&egrave;ih &frac34;ivali, &egrave;e je indiciran
84 mukoliti&egrave;ni, ekspektorantni in bronhodilatacijski u&egrave;inek: </p>
85 </div>
86
87 <div align="Justify">
88 <p style="text-align: justify; "> - vnetja &frac34;rela, po&frac34;iralnika
89 in sapnika; </p>
90 </div>
91
92 <div align="Justify">
93 <p style="text-align: justify; "> - sekundarni zapleti v plju&egrave;ih
94 po plju&egrave;nici; </p>
95 </div>
96
97 <div align="Justify">
98 <p style="text-align: justify; "> - plju&egrave;ni emfizem in druge bolezni,
99 katere spremlja pove&egrave;ano nastajanje izlo&egrave;ka </p>
100 </div>
101
102 <div align="Justify">
103 <p style="text-align: justify; "> v dihalnih organih. </p>
104 </div>
105
106 <div align="Justify">
107 <p style="text-align: justify; "> </p>
108 </div>
109
110 <div align="Justify">
111 <p style="text-align: justify; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
112 </div>
113
114 <div align="Justify">
115 <p style="text-align: justify; "> Niso znane. </p>
116 </div>
117
118 <div align="Justify">
119 <p style="text-align: justify; "> </p>
120 </div>
121
122 <div align="Justify">
123 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in dajanja in odmerki</b>
124 </p>
125 </div>
126
127 <div align="Justify">
128 <p style="text-align: justify; "> Pripravek dajemo konjem in pre&frac34;vekovalcem
129 v malo navla&frac34;eni hrani oziroma z zdrobljenim zrnjem, mlekom ali vodo
130 za pitje. Zdravljenje ponavadi traja 6 do 12 dni. &Egrave;e zboli ve&egrave;je
131 &#353;tevilo &frac34;ivali je treba lo&egrave;iti tiste, ki slab&#353;e jedo hrano
132 in jih zdraviti posamezno. </p>
133 </div>
134
135 <div align="Justify">
136 <p style="text-align: justify; "> </p>
137 </div>
138
139 <div align="Justify">
140 <p style="text-align: justify; "> <i>Konj, govedo, &frac34;rebe, tele:</i>
141 3-krat na dan eno veliko &frac34;lico. </p>
142 </div>
143
144 <div align="Justify">
145 <p style="text-align: justify; "> <i>Ovca, koza, pra&#353;i&egrave;:</i> 3-krat
146 na dan eno malo &frac34;lico. </p>
147 </div>
148
149 <div align="Justify">
150 <p style="text-align: justify; "> </p>
151 </div>
152
153 <div align="Justify">
154 <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski u&egrave;inki</b> </p>
155 </div>
156
157 <div align="Justify">
158 <p style="text-align: justify; "> Niso znani. </p>
159 </div>
160
161 <div align="Justify">
162 <p style="text-align: justify; "> </p>
163 </div>
164
165 <div align="Justify">
166 <p style="text-align: justify; "> <b>Opozorila in varnostni ukrepi</b> </p>
167 </div>
168
169 <div align="Justify">
170 <p style="text-align: justify; "> Moramo biti previdni, &egrave;e dajemo
171 ve&egrave;je odmerke dalj &egrave;asa (2 do 3 tedne) &frac34;ivalim s huj&#353;imi
172 jetrnimi okvarami. </p>
173 </div>
174
175 <div align="Justify">
176 <p style="text-align: justify; "> </p>
177 </div>
178
179 <div align="Justify">
180 <p style="text-align: justify; "> </p>
181 </div>
182
183 <div align="Justify">
184 <p style="text-align: justify; "> </p>
185 </div>
186
187 <div align="Justify">
188 <p style="text-align: justify; "> </p>
189 </div>
190
191 <div align="Justify">
192 <p style="text-align: justify; "> </p>
193 </div>
194
195 <div align="Justify">
196 <p style="text-align: justify; "> <b>Karenca: </b>0 dni </p>
197 </div>
198
199 <div align="Justify">
200 <p style="text-align: justify; "> </p>
201 </div>
202
203 <div align="Justify">
204 <p style="text-align: justify; "> <b>Rok uporabnosti</b> </p>
205 </div>
206
207 <div align="Justify">
208 <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (48 mesecev).
209 </p>
210 </div>
211
212 <div align="Justify">
213 <p style="text-align: justify; "> </p>
214 </div>
215
216 <div align="Justify">
217 <p style="text-align: justify; "> <b>Oprema</b> </p>
218 </div>
219
220 <div align="Justify">
221 <p style="text-align: justify; "> Vre&egrave;ke po 100 g pra&#353;ka v kartonski
222 &#353;katli. </p>
223 </div>
224
225 <div align="Justify">
226 <p style="text-align: justify; "> </p>
227 </div>
228
229 <div align="Justify">
230 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
231 </div>
232
233 <div align="Justify">
234 <p style="text-align: justify; "> Brez recepta. </p>
235 </div>
236
237 <div align="Justify">
238 <p style="text-align: justify; "> </p>
239 </div>
240
241 <div align="Justify">
242 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja</b> </p>
243 </div>
244
245 <div align="Justify">
246 <p style="text-align: justify; "> Za&#353;&egrave;iteno pred vlago pri temperaturi
247 do 25 <sup>o</sup>C in nedosegljivo otrokom. </p>
248 </div>
249
250 <div align="Justify">
251 <p style="text-align: justify; "> </p>
252 </div>
253
254 <div align="Justify">
255 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b>
256 </p>
257 </div>
258
259 <div align="Justify">
260 <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-124, 21.05.2001 </p>
261 </div>
262
263 <div align="Justify">
264 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
265 </div>
266
267 <div align="Justify">
268 <p style="text-align: justify; "> Postopek s prazno ovojnino </p>
269 </div>
270
271 <div align="Justify">
272 <p style="text-align: justify; "> Prazna ovojnina ne onesna&frac34;uje okolja.
273 </p>
274 </div>
275
276 <div align="Justify">
277 <p style="text-align: justify; "> </p>
278 </div>
279
280 <div align="Justify">
281 <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec</b> </p>
282 </div>
283
284 <div align="Justify">
285 <p style="text-align: justify; "> VETERINA d.o.o., HRVA&#352;KA </p>
286 </div>
287
288 <div align="Justify">
289 <p style="text-align: justify; "> </p>
290 </div>
291
292 <div align="Justify">
293 <p style="text-align: justify; "> <b>Zastopnik</b> </p>
294 </div>
295
296 <div align="Justify">
297 <p style="text-align: justify; "> PLIVA LJUBLJANA d. o. o., SLOVENIJA </p>
298 </div>
299
300 <div align="Justify">
301 <p style="text-align: justify; "> </p>
302 </div>
303
304 <div align="Justify">
305 <p style="text-align: justify; "> Revidirano na seji Komisije za registracijo
306 zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 18.12.2000. </p>
307 </div>
308
309 <div align="Justify">
310 <p style="text-align: justify; "> </p>
311 </div>
312
313 <div align="Justify">
314 <p style="text-align: justify; "> </p>
315 </div>
316
317 <div align="Justify">
318 <p style="text-align: justify; "> </p>
319 </div>
320 <!--Section Ends-->
321 </body>
322 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26