/[pliva-si]/vade/5003.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5003.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 11 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +329 -1381 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6
7 <div align="Justify">
8 <p style="text-align: justify; "> </p>
9 </div>
10
11 <div align="Justify">
12 <p style="text-align: justify; "> CALCII BOROGLUCONAS </p>
13 </div>
14
15 <div align="Justify">
16 <p style="text-align: justify; "> 40% raztopina za injekcije </p>
17 </div>
18
19 <div align="Justify">
20 <p style="text-align: justify; "> </p>
21 </div>
22
23 <div align="Justify">
24 <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
25 </div>
26
27 <div align="Justify">
28 <p style="text-align: justify; "> 1 ml raztopine vsebuje: </p>
29 </div>
30
31 <div align="Justify">
32 <p style="text-align: justify; "> 400 mg kalcijevega boroglukonata. </p>
33 </div>
34
35 <div align="Justify">
36 <p style="text-align: justify; "> </p>
37 </div>
38
39 <div align="Justify">
40 <p style="text-align: justify; "> Delovanje </p>
41 </div>
42
43 <div align="Justify">
44 <p style="text-align: justify; "> Kalcij je v organizmu nujno potreben za
45 nastajanje in rast kosti, toda tudi za normalno delovanje &frac34;iv&egrave;nomi&#353;i&egrave;nega
46 sistema, normalno delovanje srca, strjevanje krvi ter &#353;tevilne druge fiziolo&#353;ke
47 procese. </p>
48 </div>
49
50 <div align="Justify">
51 <p style="text-align: justify; "> Zmanj&#353;anje koli&egrave;ine kalcija v organizmu
52 privede do pove&egrave;ane &frac34;iv&egrave;nomi&#353;i&egrave;ne razdra&frac34;ljivosti,
53 ki lahko preide v tetanijo. </p>
54 </div>
55
56 <div align="Justify">
57 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e je v organizem vne&#353;en parenteralno,
58 deluje kalcij stimulativno na delovanje srca in celoten krvni obtok. Z zmanj&#353;evanjem
59 prepustnosti celic in krvnih &frac34;il se zmanj&#353;uje ekstravazacija, kar
60 ugodno vpliva na alergijska in toksi&egrave;na stanja ter vnetne procese
61 ko&frac34;e in sluznic. </p>
62 </div>
63
64 <div align="Justify">
65 <p style="text-align: justify; "> Z zmanj&#353;anjem &frac34;iv&egrave;nomi&#353;i&egrave;ne
66 razdra&frac34;ljivosti kalcij odpravi tetanijo. </p>
67 </div>
68
69 <div align="Justify">
70 <p style="text-align: justify; "> </p>
71 </div>
72
73 <div align="Justify">
74 <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
75 </div>
76
77 <div align="Justify">
78 <p style="text-align: justify; "> Stanja hipokalcemije ter akutnega pomanjkanja
79 kalcija med anafilakti&egrave;nimi reakcijami, serumska bolezen, preob&egrave;utljivostne
80 reakcije razli&egrave;nega izvora in eksudativni vnetni procesi. </p>
81 </div>
82
83 <div align="Justify">
84 <p style="text-align: justify; "> Hipokalcemi&egrave;ne ohromelosti (le&frac34;anje
85 pred in po kotitvi). </p>
86 </div>
87
88 <div align="Justify">
89 <p style="text-align: justify; "> Tetanije (transportne, stajne, pa&#353;ne).
90 </p>
91 </div>
92
93 <div align="Justify">
94 <p style="text-align: justify; "> Ketoza, eklampsija pri svinjah in psicah,
95 rahitis (so&egrave;asno je treba dati tudi injekcije vitamina AD<sub>3</sub>
96 E), preutrujenost, nedohranjenost, parazitarne bolezni, pomo&frac34;no zdravljenje
97 pri razli&egrave;nih intoksikacijah, hemoragi&egrave;ne diateze, puerperalna
98 hemoglobinurija, petehialna mrzlica in drugo. </p>
99 </div>
100
101 <div align="Justify">
102 <p style="text-align: justify; "> </p>
103 </div>
104
105 <div align="Justify">
106 <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
107 </div>
108
109 <div align="Justify">
110 <p style="text-align: justify; "> Pripravka ne smemo dajati pri ventrikularni
111 fibrilaciji, med stanji acidoze, hiperkalcemije in hudimi ledvi&egrave;nimi
112 okvarami. Ne dajemo ga niti so&egrave;asno z digitalisom in strofantinom.
113 </p>
114 </div>
115
116 <div align="Justify">
117 <p style="text-align: justify; "> </p>
118 </div>
119
120 <div align="Justify">
121 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in uporabe</b> </p>
122 </div>
123
124 <div align="Justify">
125 <p style="text-align: justify; "> Pripravek dajemo subkutano, intramuskularno,
126 intravensko in intraperitonealno. Glede na to, da skorajda ne dra&frac34;i
127 tkiva, na mestu subkutane injekcije zelo redko povzro&egrave;i infiltrate,
128 &egrave;e pa &frac34;e nastanejo, hitro izginejo. </p>
129 </div>
130
131 <div align="Justify">
132 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e dajemo ve&egrave;jo koli&egrave;ino,
133 moramo skupni odmerek razdeliti in vbrizgati intravensko, subkutano, intramuskularno
134 ali intraperitonealno. &Egrave;e ga dajemo samo subkutano ali intramuskularno,
135 ga moramo vbrizgati na ve&egrave; mestih. Intravensko injekcijo moramo dajati
136 po&egrave;asi. Zaradi prepre&egrave;evanja morebitnih motenj v delovanju
137 srca je priporo&egrave;ljivo, da 20 minut pred intravensko injekcijo kalcijevega
138 boroglukonata damo kardiotonik ali kardiorespiratorni analeptik. </p>
139 </div>
140
141 <div align="Justify">
142 <p style="text-align: justify; "> Pra&#353;i&egrave;em ga dajemo samo subkutano,
143 psom in ma&egrave;kam pa intravensko ali intraperitonealno. </p>
144 </div>
145
146 <div align="Justify">
147 <p style="text-align: justify; "> </p>
148 </div>
149
150 <div align="Justify">
151 <p style="text-align: justify; "> Odmerki </p>
152 </div>
153
154 <div align="Justify">
155 <p style="text-align: justify; "> <i>Konj, govedo</i> 100 do 250 ml
156 </p>
157 </div>
158
159 <div align="Justify">
160 <p style="text-align: justify; "> <i>&reg;rebe, tele, ovca, koza, pra&#353;i&egrave;</i>
161 20 do 50 ml </p>
162 </div>
163
164 <div align="Justify">
165 <p style="text-align: justify; "> <i>Pes </i> 5 do 10 ml </p>
166 </div>
167
168 <div align="Justify">
169 <p style="text-align: justify; "> <i>Ma&egrave;ka </i> 1 do 5 ml </p>
170 </div>
171
172 <div align="Justify">
173 <p style="text-align: justify; "> </p>
174 </div>
175
176 <div align="Justify">
177 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e je potrebno, lahko Calcii borogluconas
178 dajemo vsakih 6 ur, dokler se stanje &frac34;ivali ne izbolj&#353;a. </p>
179 </div>
180
181 <div align="Justify">
182 <p style="text-align: justify; "> </p>
183 </div>
184
185 <div align="Justify">
186 <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski u&egrave;inki</b> </p>
187 </div>
188
189 <div align="Justify">
190 <p style="text-align: justify; "> Niso znani. </p>
191 </div>
192
193 <div align="Justify">
194 <p style="text-align: justify; "> </p>
195 </div>
196
197 <div align="Justify">
198 <p style="text-align: justify; "> Karenca </p>
199 </div>
200
201 <div align="Justify">
202 <p style="text-align: justify; "> Ni potrebna. </p>
203 </div>
204
205 <div align="Justify">
206 <p style="text-align: justify; "> </p>
207 </div>
208
209 <div align="Justify">
210 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja</b> </p>
211 </div>
212
213 <div align="Justify">
214 <p style="text-align: justify; "> Shranimo pri temperaturi do 25 &deg;C
215 in nedosegljivo otrokom. </p>
216 </div>
217
218 <div align="Justify">
219 <p style="text-align: justify; "> </p>
220 </div>
221
222 <div align="Justify">
223 <p style="text-align: justify; "> Postopek s prazno ovojnino </p>
224 </div>
225
226 <div align="Justify">
227 <p style="text-align: justify; "> Prazno ovojnino ali ostanke zdravil je
228 treba obravnavati kot nevarne odpadke. </p>
229 </div>
230
231 <div align="Justify">
232 <p style="text-align: justify; "> </p>
233 </div>
234
235 <div align="Justify">
236 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in izdajanja </p>
237 </div>
238
239 <div align="Justify">
240 <p style="text-align: justify; "> Na veterinarski recept. </p>
241 </div>
242
243 <div align="Justify">
244 <p style="text-align: justify; "> </p>
245 </div>
246
247 <div align="Justify">
248 <p style="text-align: justify; "> Rok uporabnosti </p>
249 </div>
250
251 <div align="Justify">
252 <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (3 leta).
253 </p>
254 </div>
255
256 <div align="Justify">
257 <p style="text-align: justify; "> </p>
258 </div>
259
260 <div align="Justify">
261 <p style="text-align: justify; "> <b>EKZ 1 13 2</b> </p>
262 </div>
263
264 <div align="Justify">
265 <p style="text-align: justify; "> </p>
266 </div>
267
268 <div align="Justify">
269 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b>
270 </p>
271 </div>
272
273 <div align="Justify">
274 <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-18, 02.06.2000 </p>
275 </div>
276
277 <div align="Justify">
278 <p style="text-align: justify; "> </p>
279 </div>
280
281 <div align="Justify">
282 <p style="text-align: justify; "><b> Oprema</b> </p>
283 </div>
284
285 <div align="Justify">
286 <p style="text-align: justify; "> Stekleni&egrave;ke z 200 in 500 ml raztopine
287 </p>
288 </div>
289
290 <div align="Justify">
291 <p style="text-align: justify; "> </p>
292 </div>
293
294 <div align="Justify">
295 <p style="text-align: justify; "><b> Proizvajalec</b> </p>
296 </div>
297
298 <div align="Justify">
299 <p style="text-align: justify; "> Pliva, d. d., Zagreb, Hrva&#353;ka </p>
300 </div>
301
302 <div align="Justify">
303 <p style="text-align: justify; "> </p>
304 </div>
305
306 <div align="Justify">
307 <p style="text-align: justify; "><b> Zastopnik</b> </p>
308 </div>
309
310 <div align="Justify">
311 <p style="text-align: justify; "> Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija </p>
312 </div>
313
314 <div align="Justify">
315 <p style="text-align: justify; "> </p>
316 </div>
317
318 <div align="Justify">
319 <p style="text-align: justify; "> Revidirano na seji 1/2000 Komisije za
320 registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000.
321 </p>
322 </div>
323
324 <div align="Justify">
325 <p style="text-align: justify; "> </p>
326 </div>
327 <!--Section Ends-->
328 </body>
329 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26