/[pliva-si]/vade/5001.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5001.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (22 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="left">
11 <p style="text-align: left;">
12
13 <b>VITAMIN A+D3+E peroralna raztopina</b>
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="left">
30 <p style="text-align: left;">
31
32
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="left">
49 <p style="text-align: left;">
50
51 <b>Za uporabo v veterinarski medicini</b>
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="left">
68 <p style="text-align: left;">
69
70
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="left">
87 <p style="text-align: left;">
88
89 <b>Sestava</b>
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="left">
106 <p style="text-align: left;">
107
108 1ml raztopine vsebuje:
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="left">
125 <p style="text-align: left;">
126
127 50.000 IE retinola (vitamina A)
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="left">
144 <p style="text-align: left;">
145
146 25.000 IE holekalciferola (vitamina D<sub>3</sub>)
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="left">
163 <p style="text-align: left;">
164
165 10 mg tokoferol acetata (vitamina E)
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="left">
182 <p style="text-align: left;">
183
184
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="left">
201 <p style="text-align: left;">
202
203 <b>Delovanje</b>
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="left">
220 <p style="text-align: left;">
221
222 Retinol (vitamin A) pospe&scaron;uje rast mladih ¾ivali, omogoèa normalen metabolizem epitelnih celic ko¾e in sluznic, zagotavlja pravilno delovanje oèesa ter spodbuja delovanje spolnih ¾lez. Potrebe po vitaminu A so posebej velike v razvojnem obdobju mladièev ter pri brejih in dojeèih samicah. Holekalciferol (vitamin D<sub>3</sub>) izbolj&scaron;uje resorpcijo kalcija iz èrevesja in spodbuja vgradnjo kalcija in fosfatov v kostni matriks. Pri kobilah, kravah, ovcah in svinjah se v zadnjih 2 do 3 mesecih brejosti poveèa potreba po vitaminu D<sub>3</sub>.
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="left">
239 <p style="text-align: left;">
240
241 Tokoferol (vitamin E) je fiziolo&scaron;ki antioksidant, ki stabilizira nezasièene ma&scaron;èobne kisline, posebno tiste v celiènih membranah in zmanj&scaron;uje nastajanje prostih radikalov. Poleg tega tokoferol uravnava razvoj in delovanje zarodkovega epitela in spolnih ¾lez; vpliva na metabolizem beljakovin, ogljikovih hidratov, ma&scaron;èob, mineralov in vode; nujno je potreben za normalno delovanje endokrinih ¾lez, zlasti hipofize, nadledviènice in spolnih ¾lez. Ugodno vpliva na kakovost in stabilnost mesa in ma&scaron;èob.
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="left">
258 <p style="text-align: left;">
259
260 S kombinacijo vsebovanih vitaminov deluje pripravek na vrsto biolo&scaron;kih procesov v organizmu, za katerih potek so vsi nujno potrebni.
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="left">
277 <p style="text-align: left;">
278
279 Zdravilo je formulirano tako, da se vitamini A, D<sub>3</sub> in E z lahkoto dispergirajo v vodi, kar omogoèi njihovo optimalno resorpcijo in hitro delovanje.
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="left">
296 <p style="text-align: left;">
297
298
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="left">
315 <p style="text-align: left;">
316
317 <b>Indikacije</b>
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="left">
334 <p style="text-align: left;">
335
336 <i>Terapevtiène</i>:
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350 <ul>
351 <li>
352
353 <div align="left">
354 <p style="text-align: left;">
355
356 degenerativne miopatije in distrofija jeter,
357
358 </p>
359 </div>
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370 <li>
371
372 <div align="left">
373 <p style="text-align: left;">
374
375 rahitis in osteomalacija,
376
377 </p>
378 </div>
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389 <li>
390
391 <div align="left">
392 <p style="text-align: left;">
393
394 motnje pri prebavi in dihanju, posebno pri mladih ¾ivalih,
395
396 </p>
397 </div>
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408 <li>
409
410 <div align="left">
411 <p style="text-align: left;">
412
413 hemeralopija, kseroftalmija, keratomalacija, keratitis,
414
415 </p>
416 </div>
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427 <li>
428
429 <div align="left">
430 <p style="text-align: left;">
431
432 alotriofagija,
433
434 </p>
435 </div>
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446 <li>
447
448 <div align="left">
449 <p style="text-align: left;">
450
451 motnje v razvoju dlake, perja, parkljev in rogov,
452
453 </p>
454 </div>
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465 <li>
466
467 <div align="left">
468 <p style="text-align: left;">
469
470 neplodnost samic.
471
472 </p>
473 </div>
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484 </ul>
485
486 <div align="left">
487 <p style="text-align: left;">
488
489
490
491 </p>
492 </div>
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505 <div align="left">
506 <p style="text-align: left;">
507
508 <i>Profilaktiène</i>:
509
510 </p>
511 </div>
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522 <ul>
523 <li>
524
525 <div align="left">
526 <p style="text-align: left;">
527
528 breje ¾ivali pri koncu brejosti, posebno pozimi in zgodaj spomladi, ter med rejo v staji,
529
530 </p>
531 </div>
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <li>
543
544 <div align="left">
545 <p style="text-align: left;">
546
547 samice med dojenjem, posebno visokoproizvodne molznice in ¾ivali, nagnjene k tetanijam,
548
549 </p>
550 </div>
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <li>
562
563 <div align="left">
564 <p style="text-align: left;">
565
566 mlade slabo vzdr¾evane in slabo hranjene posamezne ¾ivali,
567
568 </p>
569 </div>
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <li>
581
582 <div align="left">
583 <p style="text-align: left;">
584
585 ¾ivali, ki so jih napadli paraziti ali so izpostavljene infekcijam,
586
587 </p>
588 </div>
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <li>
600
601 <div align="left">
602 <p style="text-align: left;">
603
604 samice z motnjami plodnosti,
605
606 </p>
607 </div>
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <li>
619
620 <div align="left">
621 <p style="text-align: left;">
622
623 samice med okrevanjem.
624
625 </p>
626 </div>
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 </ul>
638
639 <div align="left">
640 <p style="text-align: left;">
641
642
643
644 </p>
645 </div>
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658 <div align="left">
659 <p style="text-align: left;">
660
661 <b>Kontraindikacije</b>
662
663 </p>
664 </div>
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677 <div align="left">
678 <p style="text-align: left;">
679
680 Kontraindicirana je uporaba pripravka pri hipervitaminozi vitaminov A, D<sub>3</sub> ali E, kar je v praksi skoraj neznan pojav.
681
682 </p>
683 </div>
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696 <div align="left">
697 <p style="text-align: left;">
698
699 <b>Odmerki in naèin dajanja</b>
700
701 </p>
702 </div>
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715 <div align="left">
716 <p style="text-align: left;">
717
718 Pripravek dajemo peroralno, in sicer enkratno v velikem odmerku. Tako zapolnimo potrebe po vitaminih A, D<sub>3</sub> in E za dva meseca, kar je odvisno, od mo¾nosti ustvarjanja zalog v jetrih.
719
720 </p>
721 </div>
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734 <div align="left">
735 <p style="text-align: left;">
736
737
738
739 </p>
740 </div>
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753 <div align="left">
754 <p style="text-align: left;">
755
756 <u>Terapevtièni odmerki</u>
757
758 </p>
759 </div>
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772 <div align="left">
773 <p style="text-align: left;">
774
775 <i>Konj, govedo </i> 8-20 ml
776
777 </p>
778 </div>
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791 <div align="left">
792 <p style="text-align: left;">
793
794 <i>®rebe, tele, pitan pra&scaron;</i> 8-16 ml
795
796 </p>
797 </div>
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810 <div align="left">
811 <p style="text-align: left;">
812
813 <i>Ovca, koza </i> 8-12 ml
814
815 </p>
816 </div>
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829 <div align="left">
830 <p style="text-align: left;">
831
832 <i>Pujski, odojki </i> 5-10 ml
833
834 </p>
835 </div>
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848 <div align="left">
849 <p style="text-align: left;">
850
851 <i>Pes, maèka </i> 4-8 ml
852
853 </p>
854 </div>
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867 <div align="left">
868 <p style="text-align: left;">
869
870 <i>Perutnina </i>
871
872 </p>
873 </div>
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886 <div align="left">
887 <p style="text-align: left;">
888
889 - 100 pi&scaron;èancev, starih 3 dni 10 ml na 0,5 l vode
890
891 </p>
892 </div>
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905 <div align="left">
906 <p style="text-align: left;">
907
908 - 100 pi&scaron;èancev, starih 4 tedne 10 ml na 1 l vode
909
910 </p>
911 </div>
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924 <div align="left">
925 <p style="text-align: left;">
926
927 - 100 pi&scaron;èancev, starih 8 tednov 15 ml na 2 l vode
928
929 </p>
930 </div>
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943 <div align="left">
944 <p style="text-align: left;">
945
946
947
948 </p>
949 </div>
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962 <div align="left">
963 <p style="text-align: left;">
964
965 Priporoèljivo je, da damo brejim ¾ivalim po prvi tretjini brejosti in zelo produktivnim posameznim ¾ivalim dvojni terapevtièni in profilaktièni odmerek.
966
967 </p>
968 </div>
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981 <div align="left">
982 <p style="text-align: left;">
983
984
985
986 </p>
987 </div>
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000 <div align="left">
1001 <p style="text-align: left;">
1002
1003 <u>Profilaktièni odmerki</u>
1004
1005 </p>
1006 </div>
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019 <div align="left">
1020 <p style="text-align: left;">
1021
1022 <i>®rebna kobila in ¾rebièek</i> 4-8 ml na mesec (¾rebièkom jih dajemo ob odstavitvi)
1023
1024 </p>
1025 </div>
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038 <div align="left">
1039 <p style="text-align: left;">
1040
1041 <i>Tele</i> 4-8 ml (dajemo jih 2. ali 3. dan ¾ivljenja, kar ponovimo
1042
1043 </p>
1044 </div>
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057 <div align="left">
1058 <p style="text-align: left;">
1059
1060 èez 2 do 3 mesece)
1061
1062 </p>
1063 </div>
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076 <div align="left">
1077 <p style="text-align: left;">
1078
1079 <i>Breja krava </i> 4-8 ml (pri koncu brejosti, oziroma 2 do 8 dni pred
1080
1081 </p>
1082 </div>
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095 <div align="left">
1096 <p style="text-align: left;">
1097
1098 terminom telitve)
1099
1100 </p>
1101 </div>
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114 <div align="left">
1115 <p style="text-align: left;">
1116
1117 <i>Pujski </i> 2-4 ml (med odstavitvijo)
1118
1119 </p>
1120 </div>
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133 <div align="left">
1134 <p style="text-align: left;">
1135
1136 <i>Ovca, koza</i> 4-8 ml (20 dni pred pripustom in pozneje v drugi polovi- ci brejosti)
1137
1138 </p>
1139 </div>
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152 <div align="left">
1153 <p style="text-align: left;">
1154
1155
1156
1157 </p>
1158 </div>
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171 <div align="left">
1172 <p style="text-align: left;">
1173
1174 <b>Stranski uèinki</b>
1175
1176 </p>
1177 </div>
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190 <div align="left">
1191 <p style="text-align: left;">
1192
1193 Niso znani.
1194
1195 </p>
1196 </div>
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209 <div align="left">
1210 <p style="text-align: left;">
1211
1212
1213
1214 </p>
1215 </div>
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228 <div align="justify">
1229 <p style="text-align: justify;">
1230
1231 <b>Opozorila in previdnostni ukrepi</b>
1232
1233 </p>
1234 </div>
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247 <div align="justify">
1248 <p style="text-align: justify;">
1249
1250 Izjemno veliki odmerki vitamina A in vitamina D3 lahko povzroèijo stranske uèinke v smislu hipervitaminoze. Za pojav hipervitaminoze D3 (uporaba ekstremno velikih doz naenkrat ali prepogosto ponavljanje obièajnih doz ) so &scaron;e posebno obèutljivi konji.
1251
1252 </p>
1253 </div>
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266 <div align="left">
1267 <p style="text-align: left;">
1268
1269 Veliki peroralni vnosi vitamina A lahko pri psih in maèkah povzroèijo zra&scaron;èanje vretenc.
1270
1271 </p>
1272 </div>
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285 <div align="left">
1286 <p style="text-align: left;">
1287
1288 Zaradi mo¾nega delovanja pripravkov vitamina A na plod jih ni priporoèljivo dajati med
1289
1290 </p>
1291 </div>
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304 <div align="left">
1305 <p style="text-align: left;">
1306
1307 pripustom in zgodnjo brejostjo.
1308
1309 </p>
1310 </div>
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323 <div align="left">
1324 <p style="text-align: left;">
1325
1326
1327
1328 </p>
1329 </div>
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342 <div align="left">
1343 <p style="text-align: left;">
1344
1345
1346
1347 </p>
1348 </div>
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361 <div align="left">
1362 <p style="text-align: left;">
1363
1364 <b>Karenca</b>
1365
1366 </p>
1367 </div>
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380 <div align="left">
1381 <p style="text-align: left;">
1382
1383 Meso, organi, druga u¾itna tkiva, mleko in jajca so brez omejitev primerni za prehrano ljudi.
1384
1385 </p>
1386 </div>
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399 <div align="left">
1400 <p style="text-align: left;">
1401
1402
1403
1404 </p>
1405 </div>
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418 <div align="left">
1419 <p style="text-align: left;">
1420
1421 <b>Rok uporabnosti</b>
1422
1423 </p>
1424 </div>
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437 <div align="left">
1438 <p style="text-align: left;">
1439
1440 Oznaèen na ovojnini.
1441
1442 </p>
1443 </div>
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456 <div align="left">
1457 <p style="text-align: left;">
1458
1459
1460
1461 </p>
1462 </div>
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475 <div align="left">
1476 <p style="text-align: left;">
1477
1478 <b>Naèin</b><b> izdajanja</b>
1479
1480 </p>
1481 </div>
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494 <div align="left">
1495 <p style="text-align: left;">
1496
1497 Brez recepta.
1498
1499 </p>
1500 </div>
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513 <div align="left">
1514 <p style="text-align: left;">
1515
1516
1517
1518 </p>
1519 </div>
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532 <div align="left">
1533 <p style="text-align: left;">
1534
1535 <b>Naèin shranjevanja</b>
1536
1537 </p>
1538 </div>
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551 <div align="left">
1552 <p style="text-align: left;">
1553
1554 Za&scaron;èiteno pred svetlobo na temperaturi do 15 °C, nedosegljivo otrokom.
1555
1556 </p>
1557 </div>
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570 <div align="left">
1571 <p style="text-align: left;">
1572
1573
1574
1575 </p>
1576 </div>
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589 <div align="justify">
1590 <p style="text-align: justify;">
1591
1592 <b>&Scaron;tevilka in datum odlo</b><b>è</b><b>be</b>
1593
1594 </p>
1595 </div>
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608 <div align="justify">
1609 <p style="text-align: justify;">
1610
1611 323-03-8/00-46, 03.07.2000
1612
1613 </p>
1614 </div>
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627 <div align="left">
1628 <p style="text-align: left;">
1629
1630
1631
1632 </p>
1633 </div>
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646 <div align="left">
1647 <p style="text-align: left;">
1648
1649 <b>EKZ: 1 13 1</b>
1650
1651 </p>
1652 </div>
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665 <div align="left">
1666 <p style="text-align: left;">
1667
1668
1669
1670 </p>
1671 </div>
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684 <div align="left">
1685 <p style="text-align: left;">
1686
1687 Oprema
1688
1689 </p>
1690 </div>
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703 <div align="left">
1704 <p style="text-align: left;">
1705
1706 Plastenka s 100 in 1000 ml raztopine.
1707
1708 </p>
1709 </div>
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722 <div align="left">
1723 <p style="text-align: left;">
1724
1725
1726
1727 </p>
1728 </div>
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741 <div align="left">
1742 <p style="text-align: left;">
1743
1744 <b>Postopek s prazno ovojnino</b><b></b>
1745
1746 </p>
1747 </div>
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760 <div align="left">
1761 <p style="text-align: left;">
1762
1763 Prazna ovojnina ne predstavlja nevarnosti kontaminacije okolja.
1764
1765 </p>
1766 </div>
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779 <div align="left">
1780 <p style="text-align: left;">
1781
1782
1783
1784 </p>
1785 </div>
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798 <div align="left">
1799 <p style="text-align: left;">
1800
1801 <b>Proizvajalec</b>
1802
1803 </p>
1804 </div>
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817 <div align="left">
1818 <p style="text-align: left;">
1819
1820 PLIVA d.d., Hrva&scaron;ka
1821
1822 </p>
1823 </div>
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836 <div align="left">
1837 <p style="text-align: left;">
1838
1839
1840
1841 </p>
1842 </div>
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855 <div align="left">
1856 <p style="text-align: left;">
1857
1858 <b>Zastopnik</b>
1859
1860 </p>
1861 </div>
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874 <div align="left">
1875 <p style="text-align: left;">
1876
1877 PLIVA-Ljubljana, d.o.o., Slovenija
1878
1879 </p>
1880 </div>
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893 <div align="left">
1894 <p style="text-align: left;">
1895
1896
1897
1898 </p>
1899 </div>
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912 <div align="left">
1913 <p style="text-align: left;">
1914
1915 Revidirano na seji 1/2000 Komisije za registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000.
1916
1917 </p>
1918 </div>
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931 <div align="left">
1932 <p style="text-align: left;">
1933
1934
1935
1936 </p>
1937 </div>
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950 <div align="left">
1951 <p style="text-align: left;">
1952
1953
1954
1955 </p>
1956 </div>
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969 <div align="left">
1970 <p style="text-align: left;">
1971
1972
1973
1974 </p>
1975 </div>
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988 <div align="left">
1989 <p style="text-align: left;">
1990
1991 <b><sup> </sup></b>
1992
1993 </p>
1994 </div>
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 <div align="left">
2008 <p style="text-align: left;">
2009
2010
2011
2012 </p>
2013 </div>
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 <div align="left">
2027 <p style="text-align: left;">
2028
2029
2030
2031 </p>
2032 </div>
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040 <!--Section Ends-->
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26