/[pliva-si]/vade/5000.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5000.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="left">
11 <p style="text-align: left;">
12
13 <b>VITAMIN A+D3+E</b> <b>raztopina za injiciranje</b>
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="left">
30 <p style="text-align: left;">
31
32
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="left">
49 <p style="text-align: left;">
50
51 Za uporabo v veterinarski medicini
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="left">
68 <p style="text-align: left;">
69
70
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="left">
87 <p style="text-align: left;">
88
89 <b>Sestava</b>
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="left">
106 <p style="text-align: left;">
107
108 1 ml raztopine vsebuje:
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="left">
125 <p style="text-align: left;">
126
127 50.000 IE retinola (vitamina A)
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="left">
144 <p style="text-align: left;">
145
146 25.000 IE holekalciferola (vitamina D<sub>3</sub>)
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="left">
163 <p style="text-align: left;">
164
165 10 mg tokoferol acetata (vitamina E)
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="left">
182 <p style="text-align: left;">
183
184
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="left">
201 <p style="text-align: left;">
202
203 <b>Delovanje</b>
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="left">
220 <p style="text-align: left;">
221
222
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 Retinol (vitamin A) pospe&scaron;uje rast mladih ¾ivali, omogoèa normalen metabolizem epitelnih celic ko¾e in sluznic, zagotavlja pravilno delovanje oèesa ter spodbuja delovanje spolnih ¾lez. Potrebe po vitaminu A so posebej velike v razvojnem obdobju mladièev ter pri brejih in dojeèih samicah.
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260 Holekalciferol (vitamin D<sub>3</sub>) izbolj&scaron;uje resorpcijo kalcija iz èrevesja in spodbuja vgradnjo kalcija in fosfatov v kostni matriks. Pri kobilah, kravah, ovcah in svinjah se v zadnjih 2 do 3 mesecih brejosti poveèa potreba po vitaminu D<sub>3</sub>.
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 Tokoferol (vitamin E) je fiziolo&scaron;ki antioksidant, ki stabilizira nezasièene ma&scaron;èobne kisline, posebno tiste v celiènih membranah, in zmanj&scaron;uje nastajanje prostih radikalov. Poleg tega tokoferol uravnava razvoj in delovanje zarodkovega epitela in njegovih spolnih ¾lez; vpliva na metabolizem be1jakovin, ogljikovih hidratov, ma&scaron;èob, mineralov in vode; nujno, potreben je za normalno delovanje endokrinih ¾lez, z1asti hipofize, nadledviènice in spolnih ¾lez. Ugodno vpliva na kakovost in stabilnost mesa in ma&scaron;èob.
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="left">
296 <p style="text-align: left;">
297
298 S kombinacijo vsebovanih vitaminov deluje pripravek na vrsto biolo&scaron;kih procesov v organizmu, za katerih potek so nujno potrebni.
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="left">
315 <p style="text-align: left;">
316
317 Zdravilo je formulirano tako, da se vitamini A, D<sub>3</sub> in E z lahkoto dispergirajo v vodi, kar omogoèi njihovo optimalno resorpcijo in hitro delovanje.
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="left">
334 <p style="text-align: left;">
335
336
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="left">
353 <p style="text-align: left;">
354
355 <b>Indikac</b><b>ije</b>
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="left">
372 <p style="text-align: left;">
373
374 <i>Terapevtiène:</i>
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="left">
391 <p style="text-align: left;">
392
393 - degenerativne miopatije in distrofija jeter,
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="left">
410 <p style="text-align: left;">
411
412 - rahitis in osteomalacija,
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="left">
429 <p style="text-align: left;">
430
431 - motnje pri prebavi in dihanju, posebno, pri mladih ¾ivalih,
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="left">
448 <p style="text-align: left;">
449
450 - hemeralopija, kseroftalmija, keratomalacija, keratitis,
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="left">
467 <p style="text-align: left;">
468
469 - alotriofagija,
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="left">
486 <p style="text-align: left;">
487
488 - motnje v razvoju dlake, perja, parkljev in rogov,
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="left">
505 <p style="text-align: left;">
506
507 - neplodnost samic.
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="left">
524 <p style="text-align: left;">
525
526
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="left">
543 <p style="text-align: left;">
544
545 <i>Profilaktiène:</i>
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="justify">
562 <p style="text-align: justify;">
563
564 - breje ¾ivali pri koncu brejosti, posebno pozimi in zgodaj spomladi, ter med rejo v staji,
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583 - samice med dojenjem, posebno visokoproizvodne molznice in ¾ivali, nagnjene k tetanijam,
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="left">
600 <p style="text-align: left;">
601
602 - mlade slabo vzdr¾evane in slabo hranjene posamezne ¾ivali,
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="left">
619 <p style="text-align: left;">
620
621 - ¾ivali, ki so jih napadli paraziti ali so izpostavljene infekcijam,
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="left">
638 <p style="text-align: left;">
639
640 - samice z motnjami plodnosti,
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="left">
657 <p style="text-align: left;">
658
659 - samice med okrevanjem.
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="left">
676 <p style="text-align: left;">
677
678
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="left">
695 <p style="text-align: left;">
696
697
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="left">
714 <p style="text-align: left;">
715
716 <b>Kontraindikacije</b>
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="justify">
733 <p style="text-align: justify;">
734
735 Kontraindicirana je uporaba pripravka pri hipervitaminozi vitaminov A, D<sub>3</sub> ali E, kar je v praksi skoraj neznan pojav.
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="justify">
771 <p style="text-align: justify;">
772
773 <b>Odmerki in naèin dajanja</b>
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="justify">
790 <p style="text-align: justify;">
791
792 Pripravek dajemo intramuskularno. Psom, maèkam in perutnini ga vna&scaron;amo subkutano, in sicer enkratno v velikern odmerku. Tako zapolnimo potrebe po vitaminih A, D<sub>3</sub> in E za dva meseca, kar je odvisno od mo¾nosti ustvarjanja zalog v jetrih.
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="left">
828 <p style="text-align: left;">
829
830 Terapevtièni odmerki
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="left">
847 <p style="text-align: left;">
848
849 <i>Konj, govedo</i> 15 - 20 ml
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="left">
866 <p style="text-align: left;">
867
868 <i>®rebe, tele, pitan pra&scaron;</i> 5 - 10 ml
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="left">
885 <p style="text-align: left;">
886
887 <i>Ovca, koza</i> 4 - 8 ml
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="left">
904 <p style="text-align: left;">
905
906 <i>Pujski, odojki</i> 2 - 3 ml
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922 <div align="left">
923 <p style="text-align: left;">
924
925 <i>Pes, maèka</i> 0,5 - 3 ml
926
927 </p>
928 </div>
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <div align="left">
942 <p style="text-align: left;">
943
944
945
946 </p>
947 </div>
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960 <div align="justify">
961 <p style="text-align: justify;">
962
963 Priporoèljivo je, da damo brejim ¾ivalim po prvi tretjini brejosti in zelo produktivnim posameznim ¾ivalim dvojni terapevtièni ali profilaktièni odmerek.
964
965 </p>
966 </div>
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979 <div align="justify">
980 <p style="text-align: justify;">
981
982
983
984 </p>
985 </div>
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998 <div align="justify">
999 <p style="text-align: justify;">
1000
1001 <u>Profilaktièni odmerki</u>
1002
1003 </p>
1004 </div>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 <div align="justify">
1018 <p style="text-align: justify;">
1019
1020 <i>®rebna kobila in ¾rebièek </i>4 - 8 ml na mesec (¾rebièkom jih dajemo ob odstavitvy)
1021
1022 </p>
1023 </div>
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <div align="justify">
1037 <p style="text-align: justify;">
1038
1039 <i>Tele </i>4 - 8 ml (dajemo jih 2. ali 3. dan ¾ivljenja, kar ponovimo èez 2 do 3 mesece)
1040
1041 </p>
1042 </div>
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <div align="justify">
1056 <p style="text-align: justify;">
1057
1058 <i>Breja krava </i>4 - 8 ml (pri koncu brejosti, oziroma 2 do 8 dni pred
1059
1060 </p>
1061 </div>
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074 <div align="justify">
1075 <p style="text-align: justify;">
1076
1077 terminom telitve)
1078
1079 </p>
1080 </div>
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093 <div align="justify">
1094 <p style="text-align: justify;">
1095
1096 <i>Pujski </i> 2 - 4 ml (med odstavitvijo)
1097
1098 </p>
1099 </div>
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112 <div align="justify">
1113 <p style="text-align: justify;">
1114
1115 <i>Ovca, koza</i> 4 - 8 ml (20 dni pred pripustom in pozneje v drugi polovici
1116
1117 </p>
1118 </div>
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131 <div align="justify">
1132 <p style="text-align: justify;">
1133
1134 brejosti)
1135
1136 </p>
1137 </div>
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150 <div align="left">
1151 <p style="text-align: left;">
1152
1153
1154
1155 </p>
1156 </div>
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169 <div align="left">
1170 <p style="text-align: left;">
1171
1172 <b>Stranski uèinki</b>
1173
1174 </p>
1175 </div>
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188 <div align="left">
1189 <p style="text-align: left;">
1190
1191 Niso znani.
1192
1193 </p>
1194 </div>
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207 <div align="left">
1208 <p style="text-align: left;">
1209
1210
1211
1212 </p>
1213 </div>
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226 <div align="left">
1227 <p style="text-align: left;">
1228
1229 <b>Opozorila in previdnostni ukrepi</b>
1230
1231 </p>
1232 </div>
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245 <div align="justify">
1246 <p style="text-align: justify;">
1247
1248 Zaradi mo¾nega delovanja na plod pripravkov vitamina A ni priporoèljivo dajati med pripustom in v zgodnji brejosti.
1249
1250 </p>
1251 </div>
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264 <div align="left">
1265 <p style="text-align: left;">
1266
1267
1268
1269 </p>
1270 </div>
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283 <div align="left">
1284 <p style="text-align: left;">
1285
1286 <b>Karenca</b>
1287
1288 </p>
1289 </div>
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302 <div align="justify">
1303 <p style="text-align: justify;">
1304
1305 Meso, organi, druga u¾itna tkiva, mleko in jajca so brez omejitev primerni za prehrano ljudi.
1306
1307 </p>
1308 </div>
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321 <div align="left">
1322 <p style="text-align: left;">
1323
1324 Èe je bilo na eno mesto vne&scaron;eno veè kot 10 ml zdravila, mesto vnosa zdravila ni primerno za prehrano ljudi 5 dni po zadnjem vnosu.
1325
1326 </p>
1327 </div>
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340 <div align="left">
1341 <p style="text-align: left;">
1342
1343
1344
1345 </p>
1346 </div>
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359 <div align="left">
1360 <p style="text-align: left;">
1361
1362 <b>Rok uporabnosti</b>
1363
1364 </p>
1365 </div>
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378 <div align="left">
1379 <p style="text-align: left;">
1380
1381 Oznaèen na ovojnini (24 mesecev).
1382
1383 </p>
1384 </div>
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397 <div align="left">
1398 <p style="text-align: left;">
1399
1400
1401
1402 </p>
1403 </div>
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416 <div align="left">
1417 <p style="text-align: left;">
1418
1419 <b>Naèin izda</b><b>janja</b>
1420
1421 </p>
1422 </div>
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435 <div align="left">
1436 <p style="text-align: left;">
1437
1438 Na recept.
1439
1440 </p>
1441 </div>
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454 <div align="left">
1455 <p style="text-align: left;">
1456
1457
1458
1459 </p>
1460 </div>
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473 <div align="left">
1474 <p style="text-align: left;">
1475
1476
1477
1478 </p>
1479 </div>
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492 <div align="left">
1493 <p style="text-align: left;">
1494
1495 <b>Naèin shranjevanja</b>
1496
1497 </p>
1498 </div>
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511 <div align="left">
1512 <p style="text-align: left;">
1513
1514 Za&scaron;èiteno pred svetlobo pri temperaturi do 15<sup>0</sup> C, nedosegljivo otrokom.
1515
1516 </p>
1517 </div>
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530 <div align="left">
1531 <p style="text-align: left;">
1532
1533
1534
1535 </p>
1536 </div>
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549 <div align="left">
1550 <p style="text-align: left;">
1551
1552 <b>Oprema</b>
1553
1554 </p>
1555 </div>
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568 <div align="left">
1569 <p style="text-align: left;">
1570
1571 Steklenièka s 50, 100 in 250 ml injekcijske raztopine v posamiènem pakiranju.
1572
1573 </p>
1574 </div>
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587 <div align="left">
1588 <p style="text-align: left;">
1589
1590
1591
1592 </p>
1593 </div>
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606 <div align="justify">
1607 <p style="text-align: justify;">
1608
1609 <b>Postopek s prazno ovojnino</b>
1610
1611 </p>
1612 </div>
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625 <div align="left">
1626 <p style="text-align: left;">
1627
1628 Prazna ovojnina ne predstavlja nevarnosti kontaminacije okolja.
1629
1630 </p>
1631 </div>
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644 <div align="left">
1645 <p style="text-align: left;">
1646
1647
1648
1649 </p>
1650 </div>
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663 <div align="left">
1664 <p style="text-align: left;">
1665
1666 <b>EKZ:</b> 1 13 1
1667
1668 </p>
1669 </div>
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682 <div align="left">
1683 <p style="text-align: left;">
1684
1685
1686
1687 </p>
1688 </div>
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701 <div align="left">
1702 <p style="text-align: left;">
1703
1704 <b>&Scaron;tevilka in datum odloèbe</b>
1705
1706 </p>
1707 </div>
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720 <div align="left">
1721 <p style="text-align: left;">
1722
1723 323-03-8/00-47, 02.06.2000
1724
1725 </p>
1726 </div>
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739 <div align="left">
1740 <p style="text-align: left;">
1741
1742
1743
1744 </p>
1745 </div>
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758 <div align="left">
1759 <p style="text-align: left;">
1760
1761 <b>Proizvajalec</b>
1762
1763 </p>
1764 </div>
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777 <div align="left">
1778 <p style="text-align: left;">
1779
1780 PLIVA d. d., Hrva&scaron;ka
1781
1782 </p>
1783 </div>
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796 <div align="left">
1797 <p style="text-align: left;">
1798
1799
1800
1801 </p>
1802 </div>
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815 <div align="left">
1816 <p style="text-align: left;">
1817
1818 <b>Zastopnik</b>
1819
1820 </p>
1821 </div>
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834 <div align="left">
1835 <p style="text-align: left;">
1836
1837 PLIVA-Ljubljana, d. o. o., Slovenija
1838
1839 </p>
1840 </div>
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853 <div align="left">
1854 <p style="text-align: left;">
1855
1856
1857
1858 </p>
1859 </div>
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872 <div align="left">
1873 <p style="text-align: left;">
1874
1875 Revidirano na seji 1/2000 Komisije za registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 21.04.2000.
1876
1877 </p>
1878 </div>
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891 <div align="left">
1892 <p style="text-align: left;">
1893
1894
1895
1896 </p>
1897 </div>
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905 <!--Section Ends-->
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26