/[pliva-si]/vade/1087.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1087.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (20 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>GASTAL</title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>GASTAL</b>&reg; tablete<br>
9 tableta<br>
10 <br>
11 GASTAL&reg; peroralna suspenzija<br>
12 peroralna suspenzija<br>
13 <br>
14 Sestava<br>
15 Tableta vsebuje 450 mg gela aluminijevega hidroksida in magnezijevega karbonata
16 in <br>
17 300 mg magnezijevega hidroksida.<br>
18 pomo&#382;ne snovi: manitol, sorbitol, laktoza, koruzni &#353;krob, natrijev ciklamat,
19 natrijev saharinat, smukec, magnezijev stearat, aroma: pepermint<br>
20 <br>
21 Vre&#269;ka z 10 ml peroralne suspenzije vsebuje 900 mg gela aluminijevega hidroksida
22 in magnezijevega karbonata in 600 mg magnezijevega hidroksida.<br>
23 pomo&#382;ne snovi: dimetikon, sorbitol, glicerol, natrijeva karmeloza, bentonit,
24 kalijev dihidrogenfosfat, bronopol, polisorbat 80, miacid SP, 96% etanol,
25 voda, aroma: pepermint<br>
26 <br>
27 Lastnosti in delovanje<br>
28 Gastal je pufrski antacid, ki odpravlja hiperacidnost in &#382;elod&#269;ne te&#382;ave,
29 povezane z njo. Optimalno antacidno delovanje (stopnja &#382;elod&#269;ne kislosti,
30 hitrost za&#269;etka delovanja in &#269;as u&#269;inkovanja) zagotavlja optimalno razmerje
31 med koli&#269;inama obeh zdravilnih u&#269;inkovin. Gel aluminijevega hidroksida in
32 magnezijevega karbonata deluje kot antacidni pufer, ki zve&#269;ano kislost &#382;elod&#269;nega
33 soka zmanj&#353;uje do fiziolo&#353;ke vrednosti (pH 3 do 5) in omogo&#269;a normalno prebavo
34 brez naknadne hipersekrecije.<br>
35 Magnezijev hidroksid izrazito, hitro in za dolgo &#269;asa nevtralizira kislino
36 in deluje tudi blago odvajalno. V kombinaciji z aluminijevim hidroksidom
37 se antacidni u&#269;inek &#353;e zve&#269;a in nevtralizira aluminijevo obstipacijsko delovanje.
38 <br>
39 Gastal za&#269;ne antacidno delovati takoj po zau&#382;itju; u&#269;inek traja dve do tri
40 ure. Tablete in peroralna suspenzija za&#269;nejo hitro in za dolgo &#269;asa nevtralizirati
41 kislino. Zavirajo tudi delovanje pepsinov in &#382;ol&#269;nih kislin, ki prav tako
42 povzro&#269;ajo &#382;elod&#269;ne te&#382;ave.<br>
43 Pri bolnikih z normalnim delovanjem ledvic Gastal ne povzro&#269;a sistemskih
44 u&#269;inkov, saj se ga iz prebavil absorbira le neznatna koli&#269;ina, ki se hitro
45 izlo&#269;i.<br>
46 <br>
47 Indikacije<br>
48 hiperacidnost (z zgago in brez nje), pepti&#269;na razjeda &#382;elodca in dvanajstnika,
49 refluksni ezofagitis, gastritis, dispepsija, razdra&#382;ena &#382;elod&#269;na sluznica
50 zaradi u&#382;ivanja alkoholnih pija&#269;, kave, sladkarij in kajenja<br>
51 <br>
52 Kontraindikacije<br>
53 Uporaba Gastala je kontraindicirana pri bolnikih, ki so preob&#269;utljivi za
54 aluminijeve in magnezijeve soli ali katerokoli sestavino zdravila in tistih
55 s hudo ledvi&#269;no odpovedjo.<br>
56 <br>
57 Previdnosti ukrepi<br>
58 Ljudje z bistveno zmanj&#353;ano telesno maso in otroci jemljejo manj&#353;e odmerke
59 zdravila, in to kraj&#353;i &#269;as.<br>
60 Bolniki z blago in zmerno ledvi&#269;no odpovedjo naj ne jemljejo ve&#269;jih odmerkov
61 dlje &#269;asa.<br>
62 Previdno ga dajemo tudi starej&#353;im bolnikom. Pri dalj &#269;asa trajajo&#269;em zdravljanju
63 priporo&#269;ajo spremljanje serumskih vrednosti aluminija, magnezija in fosfatov.<br>
64 <br>
65 <br>
66 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
67 Tako kot drugi antacidi tudi Gastal vpliva na absorpcijo nekaterih zdravil.
68 Tako zve&#269;uje absorpcijo levodope in nalidiksne kisline; zmanj&#353;uje pa absorpcijo
69 fluorokinolonov (ciprofloksacina, ofloksacina), tetraciklinov, acetilsalicilne
70 kisline, izoniazida, naproksena, &#382;elezovih pripravkov in digitalisovih glikozidov;
71 zato je treba ta zdravila vzeti vsaj dve uri po zau&#382;itju antacidov ali uro
72 pred tem.<br>
73 Prav tako mora bolnik obvestiti zdravnika o jemanju tistih zdravil, ki jih
74 je dobil brez recepta.<br>
75 <br>
76 Posebna opozorila<br>
77 Gastal ni primeren za otroke, mlaj&#353;e od 6 let.<br>
78 <br>
79 Nose&#269;nost in dojenje<br>
80 Ni poro&#269;il o &#353;kodljivih u&#269;inkih Gastala pri uporabi priporo&#269;enih odmerkov
81 med nose&#269;nostjo in dojenjem. Dajemo ga le po predhodnem zdravni&#353;kem posvetu.<br>
82 <br>
83 Vpliv na psihofizi&#269;ne sposobnosti<br>
84 Ni znano, da bi Gastal na splo&#353;no pomembno vplival na sposobnost za upravljanje
85 vozil in strojev.<br>
86 <br>
87 Odmerjanje in uporaba<br>
88 <br>
89 Odrasli<br>
90 Bolnik jemlje 1 do 2 tableti ali vre&#269;ko peroralne suspenzije &#353;tiri- do &#353;estkrat
91 na dan, pribli&#382;no uro po jedi in zve&#269;er pred spanjem (razen, &#269;e zdravnik
92 ne predpi&#353;e druga&#269;e). Za laj&#353;anje zgage vzame bolnik isti odmerek kadarkoli,
93 ne glede na obrok hrane.<br>
94 Koli&#269;ina antacida v eni vre&#269;ki je enaka njegovi koli&#269;ini v dveh tabletah.<br>
95 <br>
96 Otroci<br>
97 Otroci stari 6 do 12 let, dobivajo polovi&#269;en odmerek za odrasle.<br>
98 Tablete je treba po&#269;asi raztopiti v ustih. Ne sme se jih pogoltniti celih.
99 Peroralna suspenzija se ponavadi vzame nerazred&#269;ena, lahko pa tudi z malo
100 vode ali mleka.<br>
101 <br>
102 Preveliko odmerjanje<br>
103 Pri&#269;akovati je nekoliko izrazitej&#353;e prebavne motnje (zaprtje, driska). Iz
104 prebavil se absorbira zelo majhna koli&#269;ina aluminija in magnezija, zato je
105 mo&#382;nost pojava sistemskih u&#269;inkov pri akutnem prevelikem odmerjanju majhna
106 - obstaja zlasti pri so&#269;asni ledvi&#269;ni odpovedi. Po dolgotrajni uporabi velikih
107 odmerkov Gastala se lahko zaradi aluminija, ki ga vsebuje, pojavi sindrom
108 pomanjkanja fosfatov (zmanj&#353;an apetit, mi&#353;i&#269;na oslabelost, slabotnost), zaradi
109 magnezija pa hipermagneziemija. Zdravljenje prevelikega odmerjanja je simptomatsko.<br>
110 <br>
111 Stranski u&#269;inki<br>
112 Bolniki Gastal na splo&#353;no dobro prena&#353;ajo.<br>
113 Kadar bolnik jemlje priporo&#269;ene odmerke, se prebavne motnje, preob&#269;utljivostne
114 reakcije in ko&#382;ni izpu&#353;&#269;aji, pojavijo zelo redko.<br>
115 <br>
116 Izdajanje zdravila<br>
117 BRp - izdaja tudi brez zdravni&#353;kega recepta.<br>
118 <br>
119 Oprema<br>
120 zlo&#382;enka s 60 tabletami v dvojnem traku<br>
121 <br>
122 zlo&#382;enka s 30 tabletami v dvojnem traku<br>
123 <br>
124 zlo&#382;enka z 20 vre&#269;kami po 10 ml peroralne suspenzije<br>
125 <br>
126 </body>
127 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26