/[pliva-si]/vade/1084.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1084.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>CEPOREX&reg; kapsule </title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>CEPOREX&reg; kapsule &nbsp;</b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; cefalexinum<br>
10 kapsula, trda<br>
11 <br>
12 CEPOREX&reg; sirup<br>
13 pra&#353;ek za pripravo peroralne suspenzije<br>
14 <br>
15 Sestava<br>
16 Kapsula vsebuje 500 mg cefaleksina.<br>
17 Pomo&#382;na snov: magnezijev stearat.<br>
18 <br>
19 5 ml peroralne suspenzije vsebuje 250 mg cefaleksina.*<br>
20 Pomo&#382;ne snovi: arabski gumi, natrijev citrat, brezvodni, citronska kislina,
21 brezvona, dinatrijev edetat, barvilo E 127, saharoza, aroma: Sip polvaroma.<br>
22 <br>
23 * V originalni ovojnini je tudi 5-mililitrska plasti&#269;na &#382;li&#269;ka.<br>
24 <br>
25 Lastnosti in delovanje<br>
26 Ceporex vsebuje polsinteti&#269;ni cefalosporinski antibiotik cefaleksin. Baktericidno
27 deluje tako, da zavira nastajanje celi&#269;ne stene bakterije. Deluje na po Gramu
28 pozitivne in negativne mikroorganizme. Deluje na stafilokoke, tudi za koagulazo
29 pozitivne in negativne, ter seve, ki stvarjajo penicilinazo, Streptococcus
30 pyogenes, S. pneumoniae in Corynebacterium diphteriae. Med po Gramu negativnimi
31 mikroorganizmi so zanj ob&#269;utljivi Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
32 Proteus mirabilis, Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis in Moraxella catarrhalis.
33 Pseudomonas aeruginosa in Haemophilus influenzae sta zanj neob&#269;utljiva. Minimalne
34 inhibicijske koncentracije (MIK) so za ve&#269;ino ob&#269;utljivih po Gramu pozitivnih
35 mikroorganizmov med 1 in 8 &micro;g/ml, za po Gramu negativne pa med 8 in
36 16 &micro;g/ml.<br>
37 <br>
38 Indikacije<br>
39 oku&#382;be, ki jih povzro&#269;ajo za cefaleksin ob&#269;utljivi mikroorganizmi:<br>
40 <br>
41 &sect; &nbsp;&nbsp; oku&#382;be zgornjega dela dihal (tonzilitis, faringitis,
42 sinusitis, vnetje srednjega u&#353;esa, mastoiditis)<br>
43 &sect; &nbsp;&nbsp; oku&#382;be spodnjega dela dihal (akutni bronhitis in akutne
44 eksacerbacije kroni&#269;nega bronhitisa, oku&#382;ba bronhiektazij, plju&#269;nica)<br>
45 &sect; &nbsp;&nbsp; oku&#382;be se&#269;il (akutni in kroni&#269;ni pielonefritis, cistitis,
46 prostatitis)<br>
47 &sect; &nbsp;&nbsp; oku&#382;be v ginekologiji in porodni&#353;tvu<br>
48 &sect; &nbsp;&nbsp; oku&#382;be ko&#382;e in mehkih tkiv<br>
49 &sect; &nbsp;&nbsp; oku&#382;be kosti in sklepov<br>
50 &sect; &nbsp;&nbsp; gonoreja<br>
51 <br>
52 Kontraindikacije<br>
53 &sect; &nbsp;&nbsp; preob&#269;utljivost za cefalosporinske antibiotike <br>
54 &sect; &nbsp;&nbsp; porfirija<br>
55 <br>
56 <br>
57 Previdnostni ukrepi<br>
58 Ceporex je treba dajati zelo previdno tudi bolnikom z zelo zmanj&#353;anim delovanjem
59 ledvic (gl. Odmerjanje in uporabo). To velja tudi za ljudi z boleznimi prebavnih
60 organov (posebej s kolitisom v anamnezi); pri njih obstaja namre&#269; zve&#269;ana
61 nevarnost pojava psevdomembranoznega kolitisa.<br>
62 <br>
63 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
64 Bolnike, ki poleg velikih odmerkov cefaleksina dobivajo tudi mo&#269;ne diuretike
65 (npr. furosemid) in aminoglikozidne antibiotike, je treba zaradi nevarnosti
66 pojava ledvi&#269;ne okvare skrbno opazovati. Probenecid upo&#269;asnjuje izlo&#269;anje
67 cefaleksina. Med hkratnim jemanjem cefaleksina in peroralnih kontracepcijskih
68 sredstev se njihova u&#269;inkovitost zmanj&#353;a. <br>
69 <br>
70 Opozorila<br>
71 Posebej skrbno je treba opazovati bolnike, ki so preob&#269;utljivi za penicilinske
72 antibiotike, &#353;e posebej, &#269;e je v anamnezi podatek o anafilakti&#269;ni reakciji
73 na penicilin (10 % bolnikov je preob&#269;utljivih za obe skupini antibiotikov).<br>
74 <br>
75 Nose&#269;nost in dojenje<br>
76 <br>
77 &#352;kodljivo delovanje cefaleksina na plod ni dokazano. Zdravilo prehaja skozi
78 posteljico predvsem v zadnjem trimese&#269;ju nose&#269;nosti, zato se tedaj uporablja
79 samo, kadar je to res nujno potrebno.<br>
80 <br>
81 Cefaleksin se izlo&#269;a v mleko, zato ga je treba pri materah, ki dojijo, uporabljati
82 zelo previdno in dojen&#269;ka skrbno opazovati.<br>
83 <br>
84 Vpliv na laboratorijske preiskave<br>
85 <br>
86 Med zdravljenjem s cefaleksinom je lahko izvid Coombsovega testa &#8211; tako kot
87 med zdravljenjem z drugimi cefalosporini &#8211; la&#382;no pozitiven. Izvidi dolo&#269;anja
88 vrednosti glukoze z neencimskimi metodati so nezanesljivi.<br>
89 <br>
90 Odmerjanje in uporaba<br>
91 Odrasli in otroci, stari ve&#269; kot 12 let<br>
92 <br>
93 500 do 1500 mg na vsakih 12 ur, odvisno od resnosti oku&#382;be in povzro&#269;iteljeve
94 ob&#269;utljivosti; pri odraslih bolnikih s hudo oku&#382;bo se lahko odmerek zve&#269;a
95 do skupnega dnevnega odmerka 6 g (sicer pa je v takih primerih priporo&#269;eno
96 parenteralno zdravljenje s ceflosporinom)<br>
97 <br>
98 Pri zdravljenju gonoreje dobijo mo&#353;ki en odmerek po 3 g cefaleksina in 1
99 g probenecida, &#382;enske pa 2 g cefaleksina in 500 mg probenecida.<br>
100 <br>
101 Zdravljenje hudih oku&#382;b se&#269;il traja 14 dni. <br>
102 <br>
103 <br>
104 Otroci<br>
105 <br>
106 25 do 60 mg/kg telesne mase na dan; najve&#269;ji dnevni odmerek pri huj&#353;ih oku&#382;bah
107 je 100 mg/kg, razdeljen na dva obroka; najve&#269;ji dnevni odmerek za otroke
108 je 4 g<br>
109 <br>
110 Shema odmerjanja za otroke<br>
111 <br>
112 &#8211; otroci, stari 1 do 6 let: &nbsp; &nbsp; 250 &#8211; 500 mg (1 &#8211; 2 &#382;li&#269;ki sirupa
113 Ceporex) na vsakih 12 ur<br>
114 &#8211; otroci, stari 7 do 12 let: &nbsp; 500 mg &#8211; 1 g (1 &#8211; 2 kapsuli) na vsakih
115 12 ur<br>
116 <br>
117 Odmerek za otroke, stare manj kot eno leto, je 62,5 do 125 mg na vsakih 12
118 ur. V 5 ml sirupa Ceporex (1 &#382;li&#269;ka) je 250 mg cefaleksina, zato njegova
119 uporaba za otroke, ki &#353;e niso stari eno leto, ni primerna.<br>
120 <br>
121 Odmerjanje pri bolnikih z zelo zmanj&#353;anim delovanjem ledvic:<br>
122 <br>
123 iz&#269;istek kreatinina &nbsp;&nbsp; odmerek Ceporexa<br>
124 5 &#8211; 15 ml/min &nbsp;&nbsp; 500 mg na vsakih 12 ur<br>
125 &lt; 5 ml/min &nbsp;&nbsp; 500 mg na vsakih 24 ur<br>
126 <br>
127 <br>
128 Po vsaki hemodializi dobijo bolniki &#353;e dodatnih 500 mg cefaleksina, otroci
129 pa <br>
130 8 mg/kg. <br>
131 <br>
132 Priprava peroralne suspenzije<br>
133 <br>
134 V stekleni&#269;ki je pra&#353;ek, ki vsebuje 250 mg cefaleksina. Za pripravo 100 ml
135 peroralne suspenzije je treba dodati 60 ml vode.<br>
136 <br>
137 Preveliko odmerjanje<br>
138 Znaki predoziranja so slabost, driska, bruhanje, bole&#269;ine v &#382;li&#269;ki in hematurija.<br>
139 <br>
140 Zdravljenje je simptomatsko. Zagotoviti je treba delovanje vitalnih organov.
141 &#268;e je bolnik zau&#382;il ve&#269; kot petkratni odmerek, je treba izzvati bruhanje,
142 izprati &#382;elodec in mu dati aktivno oglje. Koncentracijo cefaleksina v krvi
143 pa zmanj&#353;ati s hemodializo.<br>
144 <br>
145 Stranski u&#269;inki<br>
146 Pojavijo se lahko prebavne motnje, najve&#269;krat driska, redkeje pa slabost,
147 bruhanje in bole&#269;ine v trebuhu. Psevdomembranozni kolitis se pojavi izjemno
148 redko. Eozinofilija, trombocitopenija in blago zve&#269;anje vrednosti transaminaz
149 se pojavijo le redko. Mo&#382;na je superinfekcija, ki jo povzro&#269;ijo odporne bakterije
150 in glive. Preob&#269;utljivostne reakcije (ko&#382;ni izpu&#353;&#269;aji, koprivnica in angioedem)
151 se pojavijo zelo redko. Izjemomam se lahko pojavijo eksfoliantni dermatitis,
152 multiformni eritem in anafilakti&#269;ni &#353;ok. Motnje pri delovanju ledvic so redke.
153 Motnje osrednjega &#382;iv&#269;evja (glavobol, vrtoglavica, zmedenost, halucinacije)
154 so izjemno redke.<br>
155 <br>
156 Izdajanje zdravila<br>
157 Rp &#8211; izdaja samo na zdravni&#353;ki recept<br>
158 <br>
159 Oprema<br>
160 Zlo&#382;enka s stekleni&#269;ko s 16 kapsulami<br>
161 <br>
162 Zlo&#382;enka s stekleni&#269;ko s pra&#353;kom za pripravo 100 ml peroralne suspenzije
163 <br>
164 <br>
165 <br>
166 <br>
167 </body>
168 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26