/[pliva-si]/vade/1078.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1078.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +466 -1629 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> <b>Voltaren</b><b></b><b> </b><b>rapid</b><b>
10 </b>diclofenacum </p>
11 </div>
12
13 <div align="Left">
14 <p style="text-align: left; "> oblo&frac34;ena tableta </p>
15 </div>
16
17 <div align="Left">
18 <p style="text-align: left; "> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Left">
22 <p style="text-align: left; "> Sestava </p>
23 </div>
24
25 <div align="Left">
26 <p style="text-align: left; "> 1 oblo&frac34;ena tableta vsebuje 50 mg kalijevega
27 diklofenaka. </p>
28 </div>
29
30 <div align="Left">
31 <p style="text-align: left; "> Pomo&frac34;ni snovi sta: saharoza, mikrokristalna
32 celuloza. </p>
33 </div>
34
35 <div align="Left">
36 <p style="text-align: left; "> </p>
37 </div>
38
39 <div align="Left">
40 <p style="text-align: left; "> Lastnosti in delovanje </p>
41 </div>
42
43 <div align="Justify">
44 <p style="text-align: justify; "> Voltaren rapid je nesteroidni antirevmatik
45 z izrazitim analgeti&egrave;nim, protivnetnim in antipireti&egrave;nim delovanjem.
46 Delovanje diklofenaka temelji na zaviranju tvorbe prostaglandinov, ki imajo
47 pomembno vlogo pri nastajanju vnetja, bole&egrave;in in zvi&#353;ane telesne temperature.
48 </p>
49 </div>
50
51 <div align="Justify">
52 <p style="text-align: justify; "> Zaradi hitrega delovanja je Voltaren rapid
53 primeren za zdravljenje akutnih stanj in akutnih bole&egrave;in. </p>
54 </div>
55
56 <div align="Justify">
57 <p style="text-align: justify; "> Voltaren rapid u&egrave;inkovito zmanj&#353;uje
58 bole&egrave;ine (v mirovanju in pri gibanju) in vnetno oteklino ter edem
59 po po&#353;kodbah in operacijah. </p>
60 </div>
61
62 <div align="Justify">
63 <p style="text-align: justify; "> Odpravlja bole&egrave;ine, ki jih povzro&egrave;ajo
64 revmati&egrave;ne bolezni, zmanj&#353;uje pa tudi bole&egrave;ine in skraj&#353;a trajanje
65 krvavitve pri dismenoreji. </p>
66 </div>
67
68 <div align="Left">
69 <p style="text-align: left; "> U&egrave;inkovina se hitro in povsem absorbira
70 iz oblo&frac34;ene tablete, analgetski u&egrave;inek se pojavi </p>
71 </div>
72
73 <div align="Left">
74 <p style="text-align: left; "> po 20 do 60 minutah. </p>
75 </div>
76
77 <div align="Justify">
78 <p style="text-align: justify; "> </p>
79 </div>
80
81 <div align="Justify">
82 <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
83 </div>
84
85 <div align="Justify">
86 <p style="text-align: justify; "> Voltaren rapid uporabljamo pri akutnih
87 bole&egrave;ih stanjih, kadar je potrebno hitro analgeti&egrave;no delovanje:
88 </p>
89 </div>
90
91 <ul>
92
93 <li>
94 <div align="Justify">
95 <p style="text-align: justify; "> bole&egrave;ine in vnetje po po&#353;kodbah
96 (zvini, izpahi in druge mi&#353;i&egrave;no-kostne po&#353;kodbe) </p>
97 </div>
98 </li>
99 <li>
100 <div align="Justify">
101 <p style="text-align: justify; "> bole&egrave;ine in vnetje po operacijah
102 (v travmatologiji, ortopediji, oralni kirurgiji) </p>
103 </div>
104 </li>
105 <li>
106 <div align="Justify">
107 <p style="text-align: justify; "> bole&egrave;a in vnetna stanja v ginekologiji
108 (dismenoreja, adneksitis) </p>
109 </div>
110 </li>
111 <li>
112 <div align="Justify">
113 <p style="text-align: justify; "> napadi migrene </p>
114 </div>
115 </li>
116 <li>
117 <div align="Justify">
118 <p style="text-align: justify; "> bole&egrave;ine v hrbtenici </p>
119 </div>
120 </li>
121 <li>
122 <div align="Justify">
123 <p style="text-align: justify; "> zunajsklepni revmatizem </p>
124 </div>
125 </li>
126 <li>
127 <div align="Justify">
128 <p style="text-align: justify; "> bole&egrave;a vnetja u&#353;es, grla ali
129 nosu (otitis, angina, faringotonzilitis, zobni absces) </p>
130 </div>
131 </li>
132 </ul>
133
134 <div align="Justify">
135 <p style="text-align: justify; "> </p>
136 </div>
137
138 <div align="Justify">
139 <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
140 </div>
141
142 <div align="Justify">
143 <p style="text-align: justify; "> Voltaren rapida ne smemo dajati bolnikom
144 s pepti&egrave;no razjedo, krvavitvami iz prebavil, tudi v preteklosti, hudimi
145 motnjami hemostaze. Uporaba Voltaren rapida je kontraindicirana v nose&egrave;nosti
146 (predvsem v zadnjih treh mesecih nose&egrave;nosti) in med dojenjem (redno
147 jemanje ve&egrave;jih odmerkov). Prav tako je kontraindiciran pri bolnikih,
148 ki so preob&egrave;utljivi za diklofenak in druge sestavine zdravila, ter
149 pri bolnikih, kjer so salicilati ali druga zdravila, ki prepre&egrave;ujejo
150 tvorbo prostaglandinov, povzro&egrave;ili alergi&egrave;no reakcijo. </p>
151 </div>
152
153 <div align="Justify">
154 <p style="text-align: justify; "> </p>
155 </div>
156
157 <div align="Justify">
158 <p style="text-align: justify; "> Previdnostni ukrepi </p>
159 </div>
160
161 <div align="Justify">
162 <p style="text-align: justify; "> Voltaren rapid je namenjen zdravljenju
163 akutnih bole&egrave;in, zato ga uporabljamo le nekaj dni. Pri dalj&#353;em zdravljenju
164 moramo kontrolirati krvno sliko. Pri bolnikih, ki dlje &egrave;asa jemljejo
165 Voltaren rapid, moramo nadzorovati tudi delovanje jeter, ker je mo&frac34;no
166 prehodno zvi&#353;anje vrednosti serumskih jetrnih encimov. </p>
167 </div>
168
169 <div align="Justify">
170 <p style="text-align: justify; "> </p>
171 </div>
172
173 <div align="Justify">
174 <p style="text-align: justify; "> V redkih primerih zdravljenje z Voltarenom
175 povzro&egrave;i krvavitve ali razjede v prebavilih s simptomi ali brez njih;
176 tedaj moramo prekiniti zdravljenje. </p>
177 </div>
178
179 <div align="Justify">
180 <p style="text-align: justify; "> Tako kot druga nesteroidna protivnetna
181 zdravila Voltaren rapid v zelo redkih primerih povzro&egrave;i anafilakti&egrave;no
182 reakcijo, tudi brez predhodnega zdravljenja z zdravilom. </p>
183 </div>
184
185 <div align="Justify">
186 <p style="text-align: justify; "> </p>
187 </div>
188
189 <div align="Justify">
190 <p style="text-align: justify; "> Medsebojna u&egrave;inkovanja zdravil
191 </p>
192 </div>
193
194 <div align="Justify">
195 <p style="text-align: justify; "> Diklofenak lahko zvi&#353;a serumsko raven
196 digoksina in litija. </p>
197 </div>
198
199 <div align="Justify">
200 <p style="text-align: justify; "> Diklofenak zavira delovanje diuretikov.
201 Med so&egrave;asnim zdravljenjem z diuretiki, ki var&egrave;ujejo s kalijem,
202 lahko diklofenak zvi&#353;a serumsko raven kalija. Mo&frac34;en je tudi zmanj&#353;an
203 u&egrave;inek zdravil za zni&frac34;evanje krvnega tlaka. </p>
204 </div>
205
206 <div align="Left">
207 <p style="text-align: left; "> Med so&egrave;asnim jemanjem Voltaren rapida
208 in drugih nesteroidnih protivnetnih zdravil se lahko zve&egrave;a pogostnost
209 stranskih u&egrave;inkov, zato kombiniranje teh zdravil ni priporo&egrave;ljivo.
210 </p>
211 </div>
212
213 <div align="Justify">
214 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;eprav ni dokazano, da diklofenak
215 vpliva na delovanje antikoagulantov, moramo bolnike, ki so&egrave;asno jemljejo
216 Voltaren rapid in antikoagulante, skrbno nadzorovati. </p>
217 </div>
218
219 <div align="Justify">
220 <p style="text-align: justify; "> Voltaren sicer lahko dajemo so&egrave;asno
221 s hipoglikemiki, vendar je mo&frac34;en vpliv na njihovo delovanje, kar pa
222 je izredno redko. V tem primeru moramo prilagoditi odmerek hipoglikemika.
223 </p>
224 </div>
225
226 <div align="Justify">
227 <p style="text-align: justify; "> Uporaba Voltaren rapida 24 ur pred uporabo
228 metotreksata ali 24 ur po njej ni priporo&egrave;ljiva, ker lahko zvi&#353;a raven
229 metotreksata v krvi in pove&egrave;a njegovo toksi&egrave;no delovanje. </p>
230 </div>
231
232 <div align="Justify">
233 <p style="text-align: justify; "> So&egrave;asna uporaba ciklosporina in
234 Voltaren rapida lahko pove&egrave;a nefrotoksi&egrave;no delovanje ciklosporina.
235 </p>
236 </div>
237
238 <div align="Justify">
239 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
240 </div>
241
242 <div align="Justify">
243 <p style="text-align: justify; "> <b>Posebna opozorila</b> </p>
244 </div>
245
246 <div align="Justify">
247 <p style="text-align: justify; "> Voltaren rapid moramo dajati previdno
248 bolnikom z anamnezo prebavnih motenj ali ulceroznega kolitisa ter bolnikom
249 z jetrno okvaro in porfirijo. </p>
250 </div>
251
252 <div align="Justify">
253 <p style="text-align: justify; "> Voltaren rapid dajemo previdno tudi bolnikom
254 s hudim sr&egrave;nim popu&#353;&egrave;anjem ali ledvi&egrave;no okvaro, starej&#353;im
255 bolnikom, tistim, ki jemljejo diuretike in izsu&#353;enim bolnikom (npr. pred
256 ali po operaciji). Tedaj moramo kontrolirati delovanje ledvic. Starej&#353;im
257 bolnikom dajemo najmanj&#353;e u&egrave;inkovite odmerke. </p>
258 </div>
259
260 <div align="Justify">
261 <p style="text-align: justify; "> Pri bolnikih z blagimi motnjami strjevanja
262 krvi ali delovanja trombocitov Voltaren rapid uporabljamo previdno. Previdnost
263 je potrebna tudi pri bolnikih z epilepsijo, arterijsko hipertenzijo. </p>
264 </div>
265
266 <div align="Justify">
267 <p style="text-align: justify; "> Voltaren rapid ni primeren za zdravljenje
268 otrok, mlaj&#353;ih od 14 let. </p>
269 </div>
270
271 <div align="Justify">
272 <p style="text-align: justify; "> </p>
273 </div>
274
275 <div align="Justify">
276 <p style="text-align: justify; "> Nose&egrave;nost in dojenje </p>
277 </div>
278
279 <div align="Justify">
280 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenja z Voltaren rapidom med nose&egrave;nostjo,
281 zlasti v zadnjem trimese&egrave;ju, ne priporo&egrave;amo, razen &egrave;e
282 zdravnik presodi, da je uporaba nujna. Tedaj uporabljamo najmanj&#353;e odmerke,
283 ki so &#353;e u&egrave;inkoviti. </p>
284 </div>
285
286 <div align="Justify">
287 <p style="text-align: justify; "> Med dojenjem redno jemanje ve&egrave;jih
288 odmerkov ni priporo&egrave;ljivo. </p>
289 </div>
290
291 <div align="Justify">
292 <p style="text-align: justify; "> </p>
293 </div>
294
295 <div align="Justify">
296 <p style="text-align: justify; "> <i>Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti</i>
297 </p>
298 </div>
299
300 <div align="Justify">
301 <p style="text-align: justify; "> Ni znano, da bi diklofenak pomembno vplival
302 na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev. Pri posameznih bolnikih se
303 lahko pojavita omoti&egrave;nost ali vrtoglavica. </p>
304 </div>
305
306 <div align="Justify">
307 <p style="text-align: justify; "> </p>
308 </div>
309
310 <div align="Justify">
311 <p style="text-align: justify; "> <b>Odmerjanje in uporaba</b> </p>
312 </div>
313
314 <div align="Justify">
315 <p style="text-align: justify; "> Voltaren rapid popijemo s kozarcem vode
316 pred jedjo. </p>
317 </div>
318
319 <div align="Justify">
320 <p style="text-align: justify; "> Obi&egrave;ajni odmerek pri odraslih je
321 100 do 150 mg na dan, razdeljen na 3 odmerke (1 oblo&frac34;ena tableta 3-krat
322 na dan). Bolnikom z bla&frac34;jimi bole&egrave;inami in otrokom, starej&#353;im
323 od 14 let, zadostuje do 100 mg na dan (1 oblo&frac34;ena tableta dvakrat
324 na dan). </p>
325 </div>
326
327 <div align="Justify">
328 <p style="text-align: justify; "> </p>
329 </div>
330
331 <div align="Justify">
332 <p style="text-align: justify; "> Pri bolnicah z dismenorejo dolo&egrave;imo
333 odmerek individualno. Obi&egrave;ajno dajemo 100 do 150 mg na dan (1 oblo&frac34;eno
334 tableto 2- do 3-krat na dan). Pri huj&#353;ih bole&egrave;inah lahko za&egrave;etni
335 dnevni odmerek zve&egrave;amo na 200 mg (1 oblo&frac34;eno tableto 4-krat
336 na dan). </p>
337 </div>
338
339 <div align="Justify">
340 <p style="text-align: justify; "> Za&egrave;etni odmerek pri migreni je
341 50 mg (1 oblo&frac34;ena tableta), vzeti ga je treba takoj, ko se pojavijo
342 prvi znaki napada. &Egrave;e po dveh urah za&egrave;etni odmerek ne zadostuje
343 ve&egrave;, lahko vzamemo &#353;e 50 mg (1 oblo&frac34;eno tableto). V presledkih
344 po 4 do 6 ur lahko po potrebi jemljemo po 1 oblo&frac34;eno tableto do najve&egrave;
345 200 mg na dan (4 oblo&frac34;ene tablete). </p>
346 </div>
347
348 <div align="Left">
349 <p style="text-align: left; "> </p>
350 </div>
351
352 <div align="Justify">
353 <p style="text-align: justify; "> Preveliko odmerjanje </p>
354 </div>
355
356 <div align="Justify">
357 <p style="text-align: justify; "> Znaki prevelikega odmerjanja so: slabost,
358 bruhanje, driska, erozivni gastritis, razjede prebavil, krvavitve iz prebavil,
359 hipotenzija, depresija dihanja, nefrotoksi&egrave;nost (do akutne odpovedi
360 ledvic) in motnje osrednjega &frac34;iv&egrave;evja (od letargije in zaspanosti
361 do konvulzij in kome). </p>
362 </div>
363
364 <div align="Justify">
365 <p style="text-align: justify; "> </p>
366 </div>
367
368 <div align="Justify">
369 <p style="text-align: justify; "> V primeru prevelikega odmerjanja po peroralnem
370 jemanju, moramo &egrave;im prej izzvati bruhanje ali izprati &frac34;elodec
371 in dati bolniku aktivno oglje. Zdravljenje je simptomati&egrave;no. Pri
372 hudi hipotenziji uporabimo plazemske nadomestke, pri konvulzijah pa diazepam
373 ali katerega od benzodiazepinskih antikonvulzivov. Nadzorovati je treba vitalne
374 funkcije. </p>
375 </div>
376
377 <div align="Justify">
378 <p style="text-align: justify; "> </p>
379 </div>
380
381 <div align="Justify">
382 <p style="text-align: justify; "> Stranski u&egrave;inki </p>
383 </div>
384
385 <div align="Justify">
386 <p style="text-align: justify; "> Lahko se pojavijo bole&egrave;ine v trebuhu,
387 slabost, bruhanje, driska, dispepsija, flatulenca in anoreksija. Redkeje
388 pride do krvavitev iz prebavil in pepti&egrave;ne razjede (s krvavitvijo
389 ali perforacijo ali brez nje). Pojavita se lahko &#353;e hematemeza in melena.
390 </p>
391 </div>
392
393 <div align="Justify">
394 <p style="text-align: justify; "> </p>
395 </div>
396
397 <div align="Justify">
398 <p style="text-align: justify; "> Od stranskih u&egrave;inkov na osrednje
399 &frac34;iv&egrave;evje se lahko pojavijo glavobol, vrtoglavica in omoti&egrave;nost,
400 razdra&frac34;ljivost, utrujenost, redkeje zaspanost. Redko lahko pride do
401 ko&frac34;nih izpu&#353;&egrave;ajev, &#353;e redkeje do urtikarije in sistemskih preob&egrave;utljivostnih
402 reakcij, angioedema, bronhospazma, anafilakti&egrave;nega &#353;oka. Od stranskih
403 u&egrave;inkov na ledvice je redko otekanje, zelo redka je tudi akutna ledvi&egrave;na
404 odpoved. Ob&egrave;asno se prehodno zve&egrave;ajo vrednosti serumskih jetrnih
405 encimov, redko se pojavi hepatitis z zlatenico ali brez nje. Trombocitopenija
406 in levkopenija sta redka ne&frac34;elena u&egrave;inka. Mo&frac34;na je preob&egrave;utljivost
407 na sonce. </p>
408 </div>
409
410 <div align="Justify">
411 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
412 </div>
413
414 <div align="Justify">
415 <p style="text-align: justify; "> <b>Izdajanje zdravila</b> </p>
416 </div>
417
418 <div align="Justify">
419 <p style="text-align: justify; "> Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept
420 </p>
421 </div>
422
423 <div align="Justify">
424 <p style="text-align: justify; "> </p>
425 </div>
426
427 <div align="Justify">
428 <p style="text-align: justify; "> Oprema </p>
429 </div>
430
431 <div align="Justify">
432 <p style="text-align: justify; "> zlo&frac34;enka z 10 oblo&frac34;enimi
433 tabletami </p>
434 </div>
435
436 <div align="Justify">
437 <p style="text-align: justify; "> 10 x 50 mg oblo&frac34;enih tablet v pretisnem
438 omotu </p>
439 </div>
440
441 <div align="Justify">
442 <p style="text-align: justify; "> </p>
443 </div>
444
445 <div align="Left">
446 <p style="text-align: left; "> 3 </p>
447 </div>
448
449 <div align="Left">
450 <p style="text-align: left; "> </p>
451 </div>
452
453 <div align="Left">
454 <p style="text-align: left; "> </p>
455 </div>
456
457 <div align="Left">
458 <p style="text-align: left; "> </p>
459 </div>
460
461 <div align="Justify">
462 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
463 </div>
464 <!--Section Ends-->
465 </body>
466 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26