/[pliva-si]/vade/1077.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1077.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 11 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +416 -1476 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Justify">
9 <p style="text-align: justify; "> <b>Voltaren</b><b><sup></sup></b><b> injekcije </b>
10 diclofenacum </p>
11 </div>
12
13 <div align="Justify">
14 <p style="text-align: justify; "> raztopina za injiciranje </p>
15 </div>
16
17 <div align="Justify">
18 <p style="text-align: justify; "> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Justify">
22 <p style="text-align: justify; "> <b>Sestava</b> </p>
23 </div>
24
25 <div align="Justify">
26 <p style="text-align: justify; "> 3 ml raztopine za injiciranje vsebuje 75
27 mg natrijevega diklofenaka. </p>
28 </div>
29
30 <div align="Justify">
31 <p style="text-align: justify; "> </p>
32 </div>
33
34 <div align="Justify">
35 <p style="text-align: justify; "> Pomo&frac34;ne snovi so: manitol, natrijev
36 metabisulfit, benzilni alkohol, propilenglikol, natrijev hidroksid, voda za
37 injekcije. </p>
38 </div>
39
40 <div align="Justify">
41 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
42 </div>
43
44 <div align="Justify">
45 <p style="text-align: justify; "> Lastnosti in delovanje </p>
46 </div>
47
48 <div align="Justify">
49 <p style="text-align: justify; "> Voltaren je nesteroidni antirevmatik z
50 izrazitim analgeti&egrave;nim, protivnetnim in antipireti&egrave;nim delovanjem.
51 Njegovo delovanje temelji na zaviranju tvorbe prostaglandinov, ki imajo pomembno
52 vlogo pri nastajanju vnetja, bole&egrave;in in zvi&#353;ane telesne temperature.
53 </p>
54 </div>
55
56 <div align="Justify">
57 <p style="text-align: justify; "> Voltaren u&egrave;inkovito zmanj&#353;uje bole&egrave;ine
58 (v mirovanju in pri gibanju) in vnetno oteklino ter edem pri vseh pooperacijskih
59 vnetjih in vnetjih po po&#353;kodbah. </p>
60 </div>
61
62 <div align="Justify">
63 <p style="text-align: justify; "> Odpravlja bole&egrave;ine ter zmanj&#353;a oteklino
64 in jutranjo otrplost sklepov, ki jih povzro&egrave;ajo revmati&egrave;ne bolezni,
65 pri dismenoreji pa zmanj&#353;uje bole&egrave;ine in trajanje krvavitve. </p>
66 </div>
67
68 <div align="Justify">
69 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
70 </div>
71
72 <div align="Justify">
73 <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
74 </div>
75
76 <div align="Justify">
77 <p style="text-align: justify; "> Injekcije Voltaren uporabljamo intramuskularno
78 za zdravljenje bolnikov z ledvi&egrave;nimi in &frac34;ol&egrave;nimi kolikami
79 ter drugimi akutnimi bole&egrave;imi stanji, pri katerih je potrebno hitro
80 delovanje (v 30 minutah). </p>
81 </div>
82
83 <div align="Justify">
84 <p style="text-align: justify; "> Voltaren uporabljamo za zdravljenje vnetnih
85 in degenerativnih revmati&egrave;nih bolezni (revmatoidnega artritisa, osteoartroze,
86 ankilozirajo&egrave;ega spondilitisa), akutnega napada protina, zunajsklepnega
87 revmatizma in bole&egrave;in v hrbtenici. </p>
88 </div>
89
90 <div align="Justify">
91 <p style="text-align: justify; "> Dajemo ga pri pooperativnih in ginekolo&#353;kih
92 bole&egrave;ih in vnetnih stanjih ter vnetjih po po&#353;kodbah (adneksitis, primarna
93 dismenoreja). </p>
94 </div>
95
96 <div align="Justify">
97 <p style="text-align: justify; "> </p>
98 </div>
99
100 <div align="Justify">
101 <p style="text-align: justify; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
102 </div>
103
104 <div align="Justify">
105 <p style="text-align: justify; "> Voltarena ne smemo dajati bolnikom s pepti&egrave;nim
106 ulkusom, krvavitvami iz prebavil, tudi v preteklosti, hudimi motnjami hemostaze.
107 Uporaba Voltarena je kontraindicirana v nose&egrave;nosti (literatura navaja
108 zadnje tri mesece nose&egrave;nosti) in med dojenjem (redno jemanje ve&egrave;jih
109 odmerkov). Prav tako je kontraindiciran pri bolnikih, ki so preob&egrave;utljivi
110 za diklofenak in druge sestavine zdravila ter pri bolnikih, pri katerih so
111 salicilati ali druga zdravila, ki prepre&egrave;ujejo tvorbo prostaglandinov,
112 povzro&egrave;ili alergi&egrave;no reakcijo. </p>
113 </div>
114
115 <div align="Justify">
116 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
117 </div>
118
119 <div align="Justify">
120 <p style="text-align: justify; "> Previdnostni ukrepi </p>
121 </div>
122
123 <div align="Justify">
124 <p style="text-align: justify; "> Injekcij Voltaren ni priporo&egrave;ljivo
125 uporabljati dlje kot 2 dni; po potrebi nadaljujemo zdravljenje z drugimi oblikami
126 Voltarena. Pri dalj&#353;em zdravljenju z Voltarenom je treba kontrolirati krvno
127 sliko in delovanje jeter, ker lahko pride do prehodnega zve&egrave;anja vrednosti
128 serumskih jetrnih encimov. </p>
129 </div>
130
131 <div align="Justify">
132 <p style="text-align: justify; "> </p>
133 </div>
134
135 <div align="Justify">
136 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje z Voltarenom lahko redko povzro&egrave;i
137 krvavitve ali ulceracije v prebavilih s simptomi ali brez njih, zato je treba
138 z zdravljenjem v takem primeru prenehati. Kot druga nesteroidna protivnetna
139 zdravila lahko Voltaren izredno redko povzro&egrave;i anafilakti&egrave;no
140 reakcijo, tudi brez poprej&#353;nje uporabe zdravila. </p>
141 </div>
142
143 <div align="Justify">
144 <p style="text-align: justify; "> </p>
145 </div>
146
147 <div align="Justify">
148 <p style="text-align: justify; "> <b>Medsebojna u&egrave;inkovanja zdravil</b>
149 </p>
150 </div>
151
152 <div align="Justify">
153 <p style="text-align: justify; "> Diklofenak lahko zvi&#353;a serumsko raven digoksina
154 in litija. </p>
155 </div>
156
157 <div align="Justify">
158 <p style="text-align: justify; "> Diklofenak zavira delovanje diuretikov.
159 Med so&egrave;asnim zdravljenjem z diuretiki, ki var&egrave;ujejo s kalijem,
160 lahko diklofenak zvi&#353;a serumsko raven kalija. Mo&frac34;en je tudi zmanj&#353;an
161 u&egrave;inek zdravil za zni&frac34;evanje krvnega tlaka. </p>
162 </div>
163
164 <div align="Justify">
165 <p style="text-align: justify; "> Med so&egrave;asnim jemanjem Voltarena
166 in drugih nesteroidnih protivnetnih zdravil se lahko zve&egrave;a pogostost
167 njihovih stranskih u&egrave;inkov, zato ne priporo&egrave;amo kombiniranja
168 teh zdravil. </p>
169 </div>
170
171 <div align="Justify">
172 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;eprav ni dokazano, da diklofenak
173 vpliva na delovanje antikoagulantov, je treba bolnike, ki so&egrave;asno jemljejo
174 Voltaren in antikoagulante, skrbno nadzorovati. </p>
175 </div>
176
177 <div align="Justify">
178 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;eprav lahko dajemo Voltaren so&egrave;asno
179 s peroralnimi hipoglikemiki, lahko izredno redko spremeni njihovo klini&egrave;no
180 delovanje, zato je treba v takem primeru odmerek hipoglikemika prilagoditi.
181 </p>
182 </div>
183
184 <div align="Justify">
185 <p style="text-align: justify; "> Uporaba Voltarena 24 ur pred uporabo metotreksata
186 ali 24 ur po njej ni priporo&egrave;ljiva, ker lahko zvi&#353;a raven metotreksata
187 v krvi in okrepi njegovo toksi&egrave;no delovanje. </p>
188 </div>
189
190 <div align="Justify">
191 <p style="text-align: justify; "> So&egrave;asna uporaba ciklosporina in
192 Voltarena lahko okrepi nefrotoksi&egrave;no delovanje ciklosporina. </p>
193 </div>
194
195 <div align="Justify">
196 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
197 </div>
198
199 <div align="Justify">
200 <p style="text-align: justify; "> <b>Posebna opozorila</b> </p>
201 </div>
202
203 <div align="Justify">
204 <p style="text-align: justify; "> Voltaren je treba dajati previdno bolnikom
205 z jetrno okvaro in porfirijo ter bolnikom s prebavnimi motnjami ali z ulceroznim
206 kolitisom v anamnezi. </p>
207 </div>
208
209 <div align="Justify">
210 <p style="text-align: justify; "> Voltaren dajemo previdno tudi bolnikom
211 z hudim sr&egrave;nim popu&#353;&egrave;anjem ali ledvi&egrave;no okvaro, starej&#353;im
212 bolnikom, bolnikom, ki jemljejo diuretike, in oslabelim bolnikom (npr. pred
213 operacijo ali po njej). V teh primerih je priporo&egrave;ljivo nadzorovati
214 delovanje ledvic. Starej&#353;im bolnikom dajemo najmanj&#353;e u&egrave;inkovite odmerke.
215 </p>
216 </div>
217
218 <div align="Justify">
219 <p style="text-align: justify; "> Pri bolnikih z blagimi motnjami strjevanja
220 krvi ali delovanja trombocitov uporabljamo Voltaren s previdnostjo. Previdnost
221 je potrebna pri bolnikih z epilepsijo, arterijsko hipertenzijo. Injekcije
222 Voltaren niso primerne za zdravljenje otrok, mlaj&#353;ih od 14 let. </p>
223 </div>
224
225 <div align="Justify">
226 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
227 </div>
228
229 <div align="Justify">
230 <p style="text-align: justify; "> <i>Nose&egrave;nost in dojenje</i> </p>
231 </div>
232
233 <div align="Justify">
234 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje z injekcijami Voltaren med
235 nose&egrave;nostjo ni priporo&egrave;ljivo. </p>
236 </div>
237
238 <div align="Justify">
239 <p style="text-align: justify; "> Ne priporo&egrave;amo rednega jemanja ve&egrave;jih
240 odmerkov Voltarena med dojenjem. </p>
241 </div>
242
243 <div align="Justify">
244 <p style="text-align: justify; "> </p>
245 </div>
246
247 <div align="Justify">
248 <p style="text-align: justify; "> <i>Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti</i>
249 </p>
250 </div>
251
252 <div align="Justify">
253 <p style="text-align: justify; "> Ni znano, da bi diklofenak na splo&#353;no pomembno
254 vplival na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev. Pri posameznih bolnikih
255 se lahko pojavi omoti&egrave;nost ali vrtoglavica. </p>
256 </div>
257
258 <div align="Justify">
259 <p style="text-align: justify; "> </p>
260 </div>
261
262 <div align="Justify">
263 <p style="text-align: justify; "> <b>Odmerjanje in uporaba</b> </p>
264 </div>
265
266 <div align="Justify">
267 <p style="text-align: justify; "> Voltaren dajemo v najmanj&#353;ih u&egrave;inkovitih
268 odmerkih. </p>
269 </div>
270
271 <div align="Justify">
272 <p style="text-align: justify; "> Injekcije dajemo intramuskularno v zgornji
273 zunanji gluteusni kvadrant. Injekcije lahko kombiniramo z drugimi oblikami
274 Voltarena. </p>
275 </div>
276
277 <div align="Justify">
278 <p style="text-align: justify; "> Obi&egrave;ajni odmerek za odrasle (in
279 otroke, starej&#353;e od 14 let) z akutnimi bole&egrave;imi stanji je 75 mg na
280 dan (1 ampula enkrat na dan). </p>
281 </div>
282
283 <div align="Justify">
284 <p style="text-align: justify; "> Odmerek za zdravljenje kolik, revmatoidnega
285 artritisa, osteoartroze, ankilozirajo&egrave;ega spondilitisa, akutnega napada
286 protina ter bole&egrave;in pri zvinu ali izpahu je 150 mg na dan, razdeljeno
287 na 2 odmerka (1 ampula 2-krat na dan v razli&egrave;ne strani gluteusne mi&#353;ice).
288 </p>
289 </div>
290
291 <div align="Justify">
292 <p style="text-align: justify; "> Bolnicam s primarno dismenorejo dolo&egrave;imo
293 odmerek individualno. Obi&egrave;ajno dajemo do 150 mg na dan (1 ampulo 2-krat
294 na dan). Pri huj&#353;ih bole&egrave;inah lahko izjemoma dnevni odmerek zve&egrave;amo
295 (1 ampula 3-krat na dan). </p>
296 </div>
297
298 <div align="Justify">
299 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
300 </div>
301
302 <div align="Justify">
303 <p style="text-align: justify; "> Preveliko odmerjanje </p>
304 </div>
305
306 <div align="Justify">
307 <p style="text-align: justify; "> Znaki prevelikega odmerjanja se ka&frac34;ejo
308 kot motnje v prebavilih (slabost, bruhanje, driska, erozivni gastritis, razjede
309 prebavil, krvavitve iz prebavil), hipotenzija, depresija dihanja, znaki nefrotoksi&egrave;nosti
310 (do akutne odpovedi ledvic) in toksi&egrave;nosti v osrednjem &frac34;iv&egrave;evju
311 (od letargije in zaspanosti do konvulzij in kome). </p>
312 </div>
313
314 <div align="Justify">
315 <p style="text-align: justify; "> </p>
316 </div>
317
318 <div align="Justify">
319 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje je simptomati&egrave;no. Pri
320 hudi hipotenziji uporabimo plazemske nadomestke, pri konvulzijah pa diazepam
321 ali katerega od benzodiazepinskih antikonvulzivov. Nadzorovati je treba vitalne
322 funkcije. </p>
323 </div>
324
325 <div align="Justify">
326 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
327 </div>
328
329 <div align="Justify">
330 <p style="text-align: justify; "> Stranski u&egrave;inki </p>
331 </div>
332
333 <div align="Justify">
334 <p style="text-align: justify; "> Ob&egrave;asno se lahko pojavijo bole&egrave;ine
335 v trebuhu, slabost, bruhanje, driska, dispepsija, flatulenca in anoreksija.
336 Redkeje lahko pride do krvavitev iz prebavil in pepti&egrave;ne razjede (s
337 krvavitvijo ali perforacijo oziroma brez nje). Pojavi se lahko &#353;e hematemeza
338 in melena. </p>
339 </div>
340
341 <div align="Justify">
342 <p style="text-align: justify; "> </p>
343 </div>
344
345 <div align="Justify">
346 <p style="text-align: justify; "> Od stranskih u&egrave;inkov na osrednje
347 &frac34;iv&egrave;evje se lahko ob&egrave;asno pojavijo glavobol, vrtoglavica
348 in omoti&egrave;nost, razdra&frac34;ljivost, utrujenost, redkeje pa zaspanost.
349 Redko lahko pride do ko&frac34;nih izpu&#353;&egrave;ajev, &#353;e redkeje do urtikarije
350 in sistemskih reakcij preob&egrave;utljivosti, angioedema, bronhospazma, anafilakti&egrave;nega
351 &#353;oka. Od stranskih u&egrave;inkov na ledvice se redko pojavi otekanje, izjemoma
352 pa akutna ledvi&egrave;na odpoved. Ob&egrave;asno se lahko prehodno zve&egrave;ajo
353 vrednosti serumskih jetrnih encimov, redko pa se pojavi hepatitis z zlatenico
354 ali brez nje. Trombocitopenija in levkopenija sta redka ne&frac34;elena u&egrave;inka.
355 Lahko pride do pojava preob&egrave;utljivosti za sonce. </p>
356 </div>
357
358 <div align="Justify">
359 <p style="text-align: justify; "> Ob&egrave;asno se lahko na mestu uporabe
360 injekcije pojavi reakcija (bole&egrave;ina in dra&frac34;enje). </p>
361 </div>
362
363 <div align="Justify">
364 <p style="text-align: justify; "> </p>
365 </div>
366
367 <div align="Justify">
368 <p style="text-align: justify; "> <b>Izdajanje zdravila</b><b></b> </p>
369 </div>
370
371 <div align="Justify">
372 <p style="text-align: justify; "> ZZ - uporaba samo v javnih zdravstvenih
373 zavodih ter pri pravnih in fizi&egrave;nih osebah, ki opravljajo zdravstveno
374 dejavnost </p>
375 </div>
376
377 <div align="Justify">
378 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
379 </div>
380
381 <div align="Justify">
382 <p style="text-align: justify; "> Oprema </p>
383 </div>
384
385 <div align="Justify">
386 <p style="text-align: justify; "> zlo&frac34;enka s 5 steklenimi ampulami
387 </p>
388 </div>
389
390 <div align="Justify">
391 <p style="text-align: justify; "> 5 ampul po 3 ml raztopine za injiciranje
392 </p>
393 </div>
394
395 <div align="Justify">
396 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
397 </div>
398
399 <div align="Left">
400 <p style="text-align: left; "> </p>
401 </div>
402
403 <div align="Left">
404 <p style="text-align: left; "> </p>
405 </div>
406
407 <div align="Left">
408 <p style="text-align: left; "> </p>
409 </div>
410
411 <div align="Justify">
412 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
413 </div>
414 <!--Section Ends-->
415 </body>
416 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26