/[pliva-si]/vade/1076.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1076.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +269 -1058 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> <b>Voltaren</b><b><sup></sup></b><b> gel </b>
10 diclofenacum </p>
11 </div>
12
13 <div align="Left">
14 <p style="text-align: left; "> gel </p>
15 </div>
16
17 <div align="Left">
18 <p style="text-align: left; "> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Left">
22 <p style="text-align: left; "> Sestava </p>
23 </div>
24
25 <div align="Left">
26 <p style="text-align: left; "> 1 g gela vsebuje 11,6 mg dietilaminijevega
27 diklofenaka, kar ustreza 10 mg natrijevega diklofenaka. </p>
28 </div>
29
30 <div align="Justify">
31 <p style="text-align: justify; "> Pomo&frac34;ne snovi so: karbomer 934
32 P, cetomakrogol 1000, cetiol LC, izopropilni alkohol, teko&egrave;i parafin,
33 dietilamin, propilenglikol, krema 45/3, pre&egrave;i&#353;&egrave;ena voda. </p>
34 </div>
35
36 <div align="Left">
37 <p style="text-align: left; "> </p>
38 </div>
39
40 <div align="Left">
41 <p style="text-align: left; "> Lastnosti in delovanje </p>
42 </div>
43
44 <div align="Justify">
45 <p style="text-align: justify; "> Gel Voltaren je zdravilo za zunanjo uporabo
46 s protivnetnimi in analgeti&egrave;nimi lastnostmi. Odpravlja bole&egrave;ine
47 in zmanj&#353;uje oteklino sklepov, ki nastanejo zaradi revmatskih bolezni ali
48 po&#353;kodb. Hitro se vpije v ko&frac34;o, zaradi vodno-alkalne podlage pa daje
49 blag hladilni ob&egrave;utek. </p>
50 </div>
51
52 <div align="Justify">
53 <p style="text-align: justify; "> </p>
54 </div>
55
56 <div align="Justify">
57 <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
58 </div>
59
60 <div align="Justify">
61 <p style="text-align: justify; "> Gel Voltaren je namenjen lokalnemu zdravljenju
62 popo&#353;kodbenih vnetij tetiv, mi&#353;i&egrave;nih vezi, mi&#353;ic in sklepov (zaradi
63 zme&egrave;kanine, zvina ali izpaha), revmatizma mehkih tkiv (tendovaginitis,
64 bursitis) in lokalnih oblik revmatskih bolezni (osteoartroze perifernih sklepov
65 in hrbtenice, periartropatije). </p>
66 </div>
67
68 <div align="Justify">
69 <p style="text-align: justify; "> </p>
70 </div>
71
72 <div align="Justify">
73 <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
74 </div>
75
76 <div align="Justify">
77 <p style="text-align: justify; "> Gel Voltaren je kontraindiciran pri bolnikih,
78 ki so preob&egrave;utljivi za diklofenak, izopropilni alkohol, propilenglikol
79 ali druge sestavine zdravila, in pri bolnikih, ki so preob&egrave;utljivi
80 za salicilate ali druga nesteroidna protivnetna zdravila. </p>
81 </div>
82
83 <div align="Justify">
84 <p style="text-align: justify; "> </p>
85 </div>
86
87 <div align="Justify">
88 <p style="text-align: justify; "> Previdnostni ukrepi </p>
89 </div>
90
91 <div align="Justify">
92 <p style="text-align: justify; "> Gel Voltaren lahko uporabljamo na zdravi
93 in nepo&#353;kodovani ko&frac34;i. Ne sme priti v stik z o&egrave;mi ali sluznicami.
94 Po nana&#353;anju gela Voltaren si umijte roke. &Egrave;e uporabljamo gel Voltaren
95 dalj&#353;e obdobje na veliki povr&#353;ini ko&frac34;e, ni mogo&egrave;e izklju&egrave;iti
96 sistemskih stranskih u&egrave;inkov. Izogibamo se uporabi okluzijskih povojev.
97 Pri uporabi gela Voltaren se izogibamo pretiranemu son&egrave;enju. </p>
98 </div>
99
100 <div align="Justify">
101 <p style="text-align: justify; "> Lahko ga uporabljamo samega ali po predhodnem
102 posvetovanju z zdravnikom hkrati z drugimi oblikami Voltarena. </p>
103 </div>
104
105 <div align="Justify">
106 <p style="text-align: justify; "> </p>
107 </div>
108
109 <div align="Justify">
110 <p style="text-align: justify; "> Medsebojna u&egrave;inkovanja zdravil
111 </p>
112 </div>
113
114 <div align="Justify">
115 <p style="text-align: justify; "> Ni podatkov - namenjen je samo za uporabo
116 na ko&frac34;i. </p>
117 </div>
118
119 <div align="Justify">
120 <p style="text-align: justify; "> </p>
121 </div>
122
123 <div align="Justify">
124 <p style="text-align: justify; "> Posebna opozorila </p>
125 </div>
126
127 <div align="Justify">
128 <p style="text-align: justify; "> Uporabe gela Voltaren ne priporo&egrave;amo
129 pri otrocih, ker &#353;e ni dovolj klini&egrave;nih izku&#353;enj. </p>
130 </div>
131
132 <div align="Justify">
133 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e se stanje po nekaj dneh zdravljenja
134 ne izbolj&#353;a ali &egrave;e se poslab&#353;a, se posvetujte z zdravnikom. </p>
135 </div>
136
137 <div align="Justify">
138 <p style="text-align: justify; "> </p>
139 </div>
140
141 <div align="Justify">
142 <p style="text-align: justify; "> Nose&egrave;nost in dojenje </p>
143 </div>
144
145 <div align="Justify">
146 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenja z gelom Voltaren med nose&egrave;nostjo
147 in dojenjem ne priporo&egrave;amo, ker ni dovolj klini&egrave;nih izku&#353;enj.
148 Gela ne smemo nana&#353;ati na dojke med dojenjem. </p>
149 </div>
150
151 <div align="Justify">
152 <p style="text-align: justify; "> </p>
153 </div>
154
155 <div align="Justify">
156 <p style="text-align: justify; "> Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti
157 </p>
158 </div>
159
160 <div align="Justify">
161 <p style="text-align: justify; "> Gel Voltaren ne vpliva na sposobnost za
162 upravljanje vozil in strojev. </p>
163 </div>
164
165 <div align="Justify">
166 <p style="text-align: justify; "> </p>
167 </div>
168
169 <div align="Justify">
170 <p style="text-align: justify; "> Odmerjanje in uporaba </p>
171 </div>
172
173 <div align="Justify">
174 <p style="text-align: justify; "> Gel Voltaren uporabljamo lokalno na ko&frac34;i.
175 Na bole&egrave;e mesto nanesemo tri- ali &#353;tirikrat na dan 2 do 4 g gela Voltaren
176 (koli&egrave;ina ustreza pribli&frac34;no velikosti &egrave;e&#353;nje do oreha)
177 in ga rahlo vtremo v ko&frac34;o. </p>
178 </div>
179
180 <div align="Justify">
181 <p style="text-align: justify; "> Gel Voltaren lahko uporabljamo so&egrave;asno
182 z drugimi oblikami zdravila Voltaren. </p>
183 </div>
184
185 <div align="Justify">
186 <p style="text-align: justify; "> </p>
187 </div>
188
189 <div align="Justify">
190 <p style="text-align: justify; "> Preveliko odmerjan<b>je</b> </p>
191 </div>
192
193 <div align="Justify">
194 <p style="text-align: justify; "> Zaradi majhne sistemske absorpcije prek
195 ko&frac34;e je verjetnost ne&frac34;elenih u&egrave;inkov manj&#353;a. &Egrave;e
196 se zaradi neustrezne uporabe pojavijo sistemski u&egrave;inki, jih zdravimo
197 simptomati&egrave;no. V primeru zau&frac34;itja gela posku&#353;ajte izzvati bruhanje
198 in se posvetujte z zdravnikom. Malo je verjetno, da bi zau&frac34;itje gela
199 povzro&egrave;ilo klini&egrave;no pomembno sliko zastrupitve. </p>
200 </div>
201
202 <div align="Justify">
203 <p style="text-align: justify; "> </p>
204 </div>
205
206 <div align="Justify">
207 <p style="text-align: justify; "> Stranski u&egrave;inki </p>
208 </div>
209
210 <div align="Justify">
211 <p style="text-align: justify; "> Na mestu uporabe gela Voltaren se lahko
212 ob&egrave;asno pojavijo srbenje, rde&egrave;ina, edem, ko&frac34;ni izpu&#353;&egrave;aji
213 in ko&frac34;a se lahko lu&#353;&egrave;i. </p>
214 </div>
215
216 <div align="Justify">
217 <p style="text-align: justify; "> Zelo redke so sistemske reakcije (preob&egrave;utljivostne
218 reakcije in preob&egrave;utljivost za son&egrave;no svetlobo). Do sistemskih
219 stranskih u&egrave;inkov pride le izjemoma, &egrave;e uporabljamo gel Voltaren
220 dalj &egrave;asa na veliki povr&#353;ini ko&frac34;e. </p>
221 </div>
222
223 <div align="Left">
224 <p style="text-align: left; "> </p>
225 </div>
226
227 <div align="Justify">
228 <p style="text-align: justify; "> Izdajanje zdravila </p>
229 </div>
230
231 <div align="Justify">
232 <p style="text-align: justify; "> BRp - izdaja tudi brez zdravni&#353;kega recepta.
233 </p>
234 </div>
235
236 <div align="Justify">
237 <p style="text-align: justify; "> </p>
238 </div>
239
240 <div align="Justify">
241 <p style="text-align: justify; "> Oprem<b>a</b> </p>
242 </div>
243
244 <div align="Left">
245 <p style="text-align: left; "> zlo&frac34;enka s tubo po 60 g gela </p>
246 </div>
247
248 <div align="Justify">
249 <p style="text-align: justify; "> </p>
250 </div>
251
252 <div align="Left">
253 <p style="text-align: left; "> </p>
254 </div>
255
256 <div align="Left">
257 <p style="text-align: left; "> </p>
258 </div>
259
260 <div align="Left">
261 <p style="text-align: left; "> </p>
262 </div>
263
264 <div align="Justify">
265 <p style="text-align: justify; "> </p>
266 </div>
267 <!--Section Ends-->
268 </body>
269 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26