/[pliva-si]/vade/1075.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1075.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (22 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="left">
11 <p style="text-align: left;">
12
13 <b>Voltaren</b><b><sup></sup></b><b><sup> </sup></b><b>forte tablete </b>diclofenacum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="left">
30 <p style="text-align: left;">
31
32 oblo¾ena tableta
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="left">
49 <p style="text-align: left;">
50
51 <b></b>
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="left">
68 <p style="text-align: left;">
69
70 <b>Voltaren</b><b><sup></sup></b><b><sup> </sup></b><b>retard tablete</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="left">
87 <p style="text-align: left;">
88
89 filmsko oblo¾ena tableta s podalj&scaron;anim spro&scaron;èanjem
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="left">
106 <p style="text-align: left;">
107
108 <b></b>
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="left">
125 <p style="text-align: left;">
126
127 <b>Voltaren</b><b><sup></sup></b><b> sveèke 50 mg</b>
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="left">
144 <p style="text-align: left;">
145
146 sveèka
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="left">
163 <p style="text-align: left;">
164
165 <b></b>
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="left">
182 <p style="text-align: left;">
183
184 <b>Voltaren</b><b><sup></sup></b><b> sveèke 25 mg</b>
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="left">
201 <p style="text-align: left;">
202
203 sveèka
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="left">
220 <p style="text-align: left;">
221
222 <b></b>
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="left">
239 <p style="text-align: left;">
240
241 <b>Voltaren</b><b><sup></sup></b><b> sveèke 12,5 mg</b>
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="left">
258 <p style="text-align: left;">
259
260 sveèka
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="left">
277 <p style="text-align: left;">
278
279 <b></b>
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="left">
296 <p style="text-align: left;">
297
298
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="left">
315 <p style="text-align: left;">
316
317
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="left">
334 <p style="text-align: left;">
335
336 Sestava
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="left">
353 <p style="text-align: left;">
354
355 1 oblo¾ena tableta (Voltaren forte) vsebuje 50 mg natrijevega diklofenaka.
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="left">
372 <p style="text-align: left;">
373
374 Pomo¾ne snovi so:
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="left">
391 <p style="text-align: left;">
392
393 <i>jedro</i>: aerosil 200, mikrokristalna celuloza, natrijeva karboksimetilceluloza, laktoza, magnezijev stearat, koruzni &scaron;krob, polivinilpirolidon K30
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="left">
410 <p style="text-align: left;">
411
412 <i>ovojnica</i>: hidroksipropilmetilceluloza, ¾elezov oksid, titanov dioksid, polisorbat 80, smukec
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="left">
429 <p style="text-align: left;">
430
431
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="left">
448 <p style="text-align: left;">
449
450 1 filmsko oblo¾ena tableta s podalj&scaron;anim spro&scaron;èanjem (Voltaren retard) vsebuje 100 mg natrijevega diklofenaka.
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="left">
467 <p style="text-align: left;">
468
469 Pomo¾ne snovi so: koloidni silicijev dioksid, cetilni alkohol, magnezijev stearat, saharoza, hipromeloza, povidon, polisorbat 80, smukec, ¾elezov oksid, titanov dioksid, polietilenglikol 8000.
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="left">
486 <p style="text-align: left;">
487
488
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="left">
505 <p style="text-align: left;">
506
507 1 sveèka vsebuje 50, 25 ali 12,5 mg natrijevega diklofenaka.
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="left">
524 <p style="text-align: left;">
525
526 Pomo¾na snov je: Witepsol H5.
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="left">
543 <p style="text-align: left;">
544
545
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="left">
562 <p style="text-align: left;">
563
564 Lastnosti in delovanje
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583 Voltaren je nesteroidni antirevmatik z izrazitim analgetiènim, protivnetnim in antipiretiènim delovanjem. Delovanje diklofenaka temelji na zaviranju tvorbe prostaglandinov, ki imajo pomembno vlogo pri nastajanju vnetja, boleèin in zvi&scaron;ane telesne temperature.
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="justify">
600 <p style="text-align: justify;">
601
602 Voltaren uèinkovito zmanj&scaron;uje boleèine (v mirovanju in pri gibanju) in vnetno oteklino ter edem popo&scaron;kodbah in operacijah.
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="justify">
619 <p style="text-align: justify;">
620
621 Odpravlja boleèine ter zmanj&scaron;a oteklino in jutranjo okorelost sklepov, ki jih povzroèajo revmatiène bolezni, pri dismenoreji pa zmanj&scaron;uje boleèine in trajanje krvavitve.
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="left">
638 <p style="text-align: left;">
639
640
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="justify">
657 <p style="text-align: justify;">
658
659 Indikacije
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="justify">
676 <p style="text-align: justify;">
677
678 Voltaren uporabljamo pri zdravljenju vnetnih in degenerativnih revmatiènih bolezni (revmatoidnega artritisa, osteoartroze, juvenilnega kroniènega artritisa, ankilozirajoèega spondilitisa), akutnega napada protina, zunajsklepnega revmatizma in boleèin v hrbtenici.
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="justify">
695 <p style="text-align: justify;">
696
697 Dajemo ga tudi po operacijah, po&scaron;kodbah in ginekolo&scaron;kih boleèih ter vnetnih stanjih (adneksitisu, primarni dismenoreji).
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="justify">
714 <p style="text-align: justify;">
715
716 Voltaren uporabljamo tudi kot dodatno zdravljenje pri boleèih vnetjih u&scaron;es, grla in nosu (faringotonzilitisu, otitisu) ter drugih akutnih boleèih stanjih (zobobolu, zobnem abscesu).
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="justify">
733 <p style="text-align: justify;">
734
735 Sveèke Voltaren uporabljamo za zdravljenje febrilnih stanj pri otrocih.
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754 Sveèke so primerne, èe nastopijo te¾ave pri peroralnem jemanju (npr. zaradi slabosti ali bruhanja) in kot dopolnilo ali v kombinaciji z drugimi oblikami Voltarena.
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="justify">
771 <p style="text-align: justify;">
772
773
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="justify">
790 <p style="text-align: justify;">
791
792 Kontraindikacije
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811 Voltarena ne smemo dajati bolnikom s peptièno razjedo, krvavitvami iz prebavil, tudi v preteklosti, hudimi motnjami hemostaze. Uporaba Voltarena je kontraindicirana v noseènosti (zlasti v zadnjih treh mesecih noseènosti) in med dojenjem (predvsem redno jemanje veèjih odmerkov). Prav tako je kontraindiciran pri bolnikih, ki so preobèutljivi za diklofenak in druge sestavine zdravila ter pri bolnikih, kjer so salicilati ali druga zdravila, ki prepreèujejo tvorbo prostaglandinov, povzroèili alergièno reakcijo. Sveèk ne smemo dajati bolnikom z vnetjem danke (proktitisom).
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="justify">
828 <p style="text-align: justify;">
829
830
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="justify">
847 <p style="text-align: justify;">
848
849 Previdnostni ukrepi
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="justify">
866 <p style="text-align: justify;">
867
868 Pri dalj&scaron;em zdravljenju z Voltarenom moramo kontrolirati krvno sliko in jetrne teste, ker je mo¾no predhodno zvi&scaron;anje vrednosti serumskih jetrnih encimov.
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="justify">
885 <p style="text-align: justify;">
886
887
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="justify">
904 <p style="text-align: justify;">
905
906 V redkih primerih zdravljenje z Voltarenom povzroèi krvavitve ali razjede v prebavilih s simptomi ali brez njih; tedaj moramo prekiniti zdravljenje. Tako kot druga nesteroidna protivnetna zdravila Voltaren v zelo redkih primerih povzroèi anafilaktièno reakcijo tudi brez predhodnega zdravljenja z zdravilom.
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922 <div align="justify">
923 <p style="text-align: justify;">
924
925
926
927 </p>
928 </div>
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <div align="justify">
942 <p style="text-align: justify;">
943
944 Medsebojna uèinkovanja zdravil
945
946 </p>
947 </div>
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960 <div align="justify">
961 <p style="text-align: justify;">
962
963 Diklofenak lahko zvi&scaron;a serumsko raven digoksina in litija.
964
965 </p>
966 </div>
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979 <div align="justify">
980 <p style="text-align: justify;">
981
982 Diklofenak zavira delovanje diuretikov. Med soèasnim zdravljenjem z diuretiki, ki varèujejo s kalijem, lahko diklofenak zvi&scaron;a serumsko raven kalija. Mo¾en je tudi zmanj&scaron;an uèinek zdravil za zni¾evanje krvnega tlaka.
983
984 </p>
985 </div>
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998 <div align="justify">
999 <p style="text-align: justify;">
1000
1001 Med soèasnim jemanjem Voltarena in drugih nesteroidnih protivnetnih zdravil se lahko zveèa pogostnost stranskih uèinkov, zato kombiniranje teh zdravil ni priporoèljivo.
1002
1003 </p>
1004 </div>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 <div align="justify">
1018 <p style="text-align: justify;">
1019
1020 Èeprav ni dokazano, da diklofenak vpliva na delovanje antikoagulantov, moramo bolnike, ki soèasno jemljejo Voltaren in antikoagulante skrbno nadzorovati.
1021
1022 </p>
1023 </div>
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <div align="justify">
1037 <p style="text-align: justify;">
1038
1039 Voltaren sicer lahko dajemo soèasno s hipoglikemiki, vendar je mo¾en vpliv na njihovo delovanje, kar pa je izredno redko. V tem primeru moramo prilagoditi odmerek hipoglikemika.
1040
1041 </p>
1042 </div>
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <div align="justify">
1056 <p style="text-align: justify;">
1057
1058 Uporaba Voltarena 24 ur pred uporabo metotreksata ali 24 ur po njej ni priporoèljiva, ker lahko zveèa raven metotreksata v krvi in poveèa njegovo toksièno delovanje.
1059
1060 </p>
1061 </div>
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074 <div align="justify">
1075 <p style="text-align: justify;">
1076
1077 Soèasna uporaba ciklosporina in Voltarena lahko poveèa nefrotoksièno delovanje ciklosporina.
1078
1079 </p>
1080 </div>
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093 <div align="justify">
1094 <p style="text-align: justify;">
1095
1096 <b></b>
1097
1098 </p>
1099 </div>
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112 <div align="justify">
1113 <p style="text-align: justify;">
1114
1115 <b>Posebna opozorila</b>
1116
1117 </p>
1118 </div>
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131 <div align="justify">
1132 <p style="text-align: justify;">
1133
1134 Voltaren moramo dajati previdno bolnikom z anamnezo prebavnih motenj ali ulceroznega kolitisa ter bolnikom z jetrno okvaro in porfirijo.
1135
1136 </p>
1137 </div>
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150 <div align="justify">
1151 <p style="text-align: justify;">
1152
1153 Voltaren dajemo previdno tudi bolnikom s hudim srènim popu&scaron;èanjem ali ledvièno okvaro, starej&scaron;im bolnikom, tistim, ki jemljejo diuretike in izsu&scaron;enim bolnikom (npr. pred ali po operaciji). V teh primerih moramo kontrolirati delovanje ledvic. Starej&scaron;im bolnikom dajemo najmanj&scaron;e uèinkovite odmerke.
1154
1155 </p>
1156 </div>
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169 <div align="justify">
1170 <p style="text-align: justify;">
1171
1172 Pri bolnikih z blagimi motnjami strjevanja krvi ali delovanja trombocitov Voltaren uporabljamo previdno. Previdnost je potrebna tudi pri bolnikih z epilepsijo, arterijsko hipertenzijo.
1173
1174 </p>
1175 </div>
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188 <div align="justify">
1189 <p style="text-align: justify;">
1190
1191 Tablete in sveèke po 50 mg niso primerne za zdravljenje otrok, mlaj&scaron;ih od 14 let.
1192
1193 </p>
1194 </div>
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207 <div align="justify">
1208 <p style="text-align: justify;">
1209
1210
1211
1212 </p>
1213 </div>
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226 <div align="justify">
1227 <p style="text-align: justify;">
1228
1229 Noseènost in dojenje
1230
1231 </p>
1232 </div>
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245 <div align="justify">
1246 <p style="text-align: justify;">
1247
1248 Zdravljenja z Voltarenom med noseènostjo, zlasti v zadnjem trimeseèju, ne priporoèamo, razen èe zdravnik presodi, da je uporaba nujna. Tedaj uporabljamo najmanj&scaron;e odmerke, ki so &scaron;e uèinkoviti.
1249
1250 </p>
1251 </div>
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264 <div align="justify">
1265 <p style="text-align: justify;">
1266
1267 Med dojenjem redno jemanje veèjih odmerkov ni priporoèljivo.
1268
1269 </p>
1270 </div>
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283 <div align="justify">
1284 <p style="text-align: justify;">
1285
1286
1287
1288 </p>
1289 </div>
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302 <div align="justify">
1303 <p style="text-align: justify;">
1304
1305 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
1306
1307 </p>
1308 </div>
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321 <div align="justify">
1322 <p style="text-align: justify;">
1323
1324 Ni znano, da bi diklofenak pomembno vplival na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev. Pri posameznih bolnikih se lahko pojavita omotiènost ali vrtoglavica.
1325
1326 </p>
1327 </div>
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340 <div align="justify">
1341 <p style="text-align: justify;">
1342
1343
1344
1345 </p>
1346 </div>
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359 <div align="justify">
1360 <p style="text-align: justify;">
1361
1362 Odmerjanje in uporaba
1363
1364 </p>
1365 </div>
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378 <div align="justify">
1379 <p style="text-align: justify;">
1380
1381 Voltaren dajemo v najmanj&scaron;ih uèinkovitih odmerkih. Tablete popijemo s kozarcem vode pred jedjo.
1382
1383 </p>
1384 </div>
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397 <div align="justify">
1398 <p style="text-align: justify;">
1399
1400 Obièajni odmerek pri zdravljenju revmatoidnega artritisa, osteoartroze, ankilozirajoèega spondilitisa, akutnega napada protina in boleèin pri zvinu ali izpahu je 100 do 150 mg na dan, razdeljen na 2 do 3 odmerke (1 tableto Voltaren forte po 2- do 3-krat na dan, 1 tableto Voltaren retard enkrat na dan ali 1 sveèko po 50 mg 2- do 3-krat na dan).
1401
1402 </p>
1403 </div>
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416 <div align="justify">
1417 <p style="text-align: justify;">
1418
1419 Za zmanj&scaron;anje boleèin obièajno zadostuje 100 mg na dan.
1420
1421 </p>
1422 </div>
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435 <div align="justify">
1436 <p style="text-align: justify;">
1437
1438 Bolnikom z bla¾jimi boleèinami in otrokom, starej&scaron;im od 14 let dajemo po 75 do 100 mg na dan (1 tabletoVoltaren forte dvakrat na dan, 1 tableto Voltaren retard enkrat na dan ali 1 sveèko po 50 mg dvakrat na dan).
1439
1440 </p>
1441 </div>
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454 <div align="justify">
1455 <p style="text-align: justify;">
1456
1457
1458
1459 </p>
1460 </div>
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473 <div align="justify">
1474 <p style="text-align: justify;">
1475
1476 Pri bolnicah s primarno dismenorejo doloèimo odmerek individualno. Obièajno dajemo 100 do 150 mg na dan (1 tableto Voltaren forte 2- do 3-krat na dan, 1 tableto Voltaren retard enkrat na dan ali 1 sveèko po 50 mg 2- do 3-krat na dan). Pri huj&scaron;ih boleèinah lahko zaèetni dnevni odmerek zveèamo do 200 mg (1 tableto Voltaren forte 4-krat na dan, 1 tableto Voltaren retard dvakrat na dan ali 1 sveèko po 50 mg 4-krat na dan).
1477
1478 </p>
1479 </div>
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492 <div align="justify">
1493 <p style="text-align: justify;">
1494
1495
1496
1497 </p>
1498 </div>
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511 <div align="justify">
1512 <p style="text-align: justify;">
1513
1514 Pri odraslih uporabljamo sveèke kot dodatek k drugim oblikam Voltarena. Uporaba sveèk je zlasti primerna pred spanjem.
1515
1516 </p>
1517 </div>
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530 <div align="justify">
1531 <p style="text-align: justify;">
1532
1533 Za zdravljenje febrilnih stanj pri otrocih dajemo sveèke Voltaren po 12,5 mg in 25 mg. Odmerek je 0,5 do 2 mg/kg/dan, razdeljen na 2 ali 3 odmerke.
1534
1535 </p>
1536 </div>
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549 <div align="justify">
1550 <p style="text-align: justify;">
1551
1552
1553
1554 </p>
1555 </div>
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568 <div align="justify">
1569 <p style="text-align: justify;">
1570
1571 Pri zdravljenju juvenilnega kroniènega artritisa je odmerek Voltarena 2 do 3 mg/kg/dan, razdeljen na 2 do 3 odmerke.
1572
1573 </p>
1574 </div>
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587 <div align="justify">
1588 <p style="text-align: justify;">
1589
1590
1591
1592 </p>
1593 </div>
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606 <div align="justify">
1607 <p style="text-align: justify;">
1608
1609 Preveliko odmerjanje
1610
1611 </p>
1612 </div>
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625 <div align="justify">
1626 <p style="text-align: justify;">
1627
1628 Znaki prevelikega odmerjanja so: slabost, bruhanje, driska, erozivni gastritis, razjede prebavil, krvavitve iz prebavil, hipotenzija, depresija dihanja, nefrotoksiènost (do akutne odpovedi ledvic) in motnje osrednjega ¾ivèevja (od letargije in zaspanosti do konvulzij in kome).
1629
1630 </p>
1631 </div>
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644 <div align="justify">
1645 <p style="text-align: justify;">
1646
1647
1648
1649 </p>
1650 </div>
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663 <div align="justify">
1664 <p style="text-align: justify;">
1665
1666 Vprimeru prevelikega odmerjanja po peroralnem jemanju, je treba èim prej izzvati bruhanje ali izprati ¾elodec in dati bolniku aktivno oglje. Zdravljenje je simptomatièno. Pri hudi hipotenziji uporabimo plazemske nadomestke, pri konvulzijah pa diazepam ali katerega od benzodiazepinskih antikonvulzivov. Nadzorovati je treba vitalne funkcije.
1667
1668 </p>
1669 </div>
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682 <div align="justify">
1683 <p style="text-align: justify;">
1684
1685
1686
1687 </p>
1688 </div>
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701 <div align="justify">
1702 <p style="text-align: justify;">
1703
1704 Stranski uèinki
1705
1706 </p>
1707 </div>
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720 <div align="justify">
1721 <p style="text-align: justify;">
1722
1723 Lahko se pojavijo boleèine v trebuhu, slabost, bruhanje, driska, dispepsija, flatulenca in anoreksija. Redkeje pride do krvavitev iz prebavil in peptiène razjede (s krvavitvijo ali perforacijo ali brez nje). Pojavita se lahko &scaron;e hematemeza in melena.
1724
1725 </p>
1726 </div>
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739 <div align="justify">
1740 <p style="text-align: justify;">
1741
1742 Od stranskih uèinkov na osrednje ¾ivèevje se lahko pojavijo glavobol, vrtoglavica in omotiènost, razdra¾ljivost, utrujenost, redkeje zaspanost. Redko pride do ko¾nih izpu&scaron;èajev, &scaron;e redkeje pa do urtikarije in sistemskih preobèutljivostnih reakcij, angioedema, bronhospazma, anafilaktiènega &scaron;oka. Od stranskih uèinkov na ledvice je redko otekanje, zlasti je redka akutna ledvièna odpoved. Mo¾no je prehodno zveèanje vrednosti serumskih jetrnih encimov, hepatitis z zlatenico ali brez nje je redek. Trombocitopenija in levkopenija sta redka ne¾elena uèinka. Lahko pride tudi do preobèutljivosti za sonce.
1743
1744 </p>
1745 </div>
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758 <div align="justify">
1759 <p style="text-align: justify;">
1760
1761 <b></b>
1762
1763 </p>
1764 </div>
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777 <div align="justify">
1778 <p style="text-align: justify;">
1779
1780 Stranski uèinki po uporabi sveèk so redki, blagi in obièajno lokalni: blago lokalno dra¾enje rektalne sluznice, mehkej&scaron;e blato, driska, proktitis in poslab&scaron;anje hemoroidov.
1781
1782 </p>
1783 </div>
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796 <div align="justify">
1797 <p style="text-align: justify;">
1798
1799
1800
1801 </p>
1802 </div>
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815 <div align="left">
1816 <p style="text-align: left;">
1817
1818
1819
1820 </p>
1821 </div>
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834 <div align="justify">
1835 <p style="text-align: justify;">
1836
1837 Izdajanje zdravila
1838
1839 </p>
1840 </div>
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853 <div align="justify">
1854 <p style="text-align: justify;">
1855
1856 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept.
1857
1858 </p>
1859 </div>
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872 <div align="justify">
1873 <p style="text-align: justify;">
1874
1875
1876
1877 </p>
1878 </div>
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891 <div align="justify">
1892 <p style="text-align: justify;">
1893
1894 Oprema
1895
1896 </p>
1897 </div>
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910 <div align="left">
1911 <p style="text-align: left;">
1912
1913 zlo¾enka z 20 tabletami Voltaren forte
1914
1915 </p>
1916 </div>
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929 <div align="justify">
1930 <p style="text-align: justify;">
1931
1932 2 pretisna omota po 10 oblo¾enih tablet
1933
1934 </p>
1935 </div>
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948 <div align="justify">
1949 <p style="text-align: justify;">
1950
1951
1952
1953 </p>
1954 </div>
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967 <div align="justify">
1968 <p style="text-align: justify;">
1969
1970 zlo¾enka z 20 tabletami Voltaren retard
1971
1972 </p>
1973 </div>
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986 <div align="justify">
1987 <p style="text-align: justify;">
1988
1989 2 pretisna omota po 10 filmsko oblo¾enih tablet s podalj&scaron;anim spro&scaron;èanjem
1990
1991 </p>
1992 </div>
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 <div align="justify">
2006 <p style="text-align: justify;">
2007
2008
2009
2010 </p>
2011 </div>
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 <div align="justify">
2025 <p style="text-align: justify;">
2026
2027 zlo¾enka z 10 sveèkami po 12, 5 mg
2028
2029 </p>
2030 </div>
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043 <div align="justify">
2044 <p style="text-align: justify;">
2045
2046 2 dvojna traka po 5 sveèk
2047
2048 </p>
2049 </div>
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062 <div align="justify">
2063 <p style="text-align: justify;">
2064
2065
2066
2067 </p>
2068 </div>
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081 <div align="justify">
2082 <p style="text-align: justify;">
2083
2084 zlo¾enka z 10 sveèkami 25 mg
2085
2086 </p>
2087 </div>
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100 <div align="justify">
2101 <p style="text-align: justify;">
2102
2103 2 dvojna traka po 5 sveèk
2104
2105 </p>
2106 </div>
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119 <div align="justify">
2120 <p style="text-align: justify;">
2121
2122
2123
2124 </p>
2125 </div>
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138 <div align="justify">
2139 <p style="text-align: justify;">
2140
2141 zlo¾enka z 10 sveèkami po 50 mg
2142
2143 </p>
2144 </div>
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157 <div align="justify">
2158 <p style="text-align: justify;">
2159
2160 2 dvojna traka po 5 sveèk
2161
2162 </p>
2163 </div>
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176 <div align="justify">
2177 <p style="text-align: justify;">
2178
2179
2180
2181 </p>
2182 </div>
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195 <div align="left">
2196 <p style="text-align: left;">
2197
2198
2199
2200 </p>
2201 </div>
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214 <div align="left">
2215 <p style="text-align: left;">
2216
2217
2218
2219 </p>
2220 </div>
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233 <div align="left">
2234 <p style="text-align: left;">
2235
2236
2237
2238 </p>
2239 </div>
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252 <div align="left">
2253 <p style="text-align: left;">
2254
2255
2256
2257 </p>
2258 </div>
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271 <div align="justify">
2272 <p style="text-align: justify;">
2273
2274
2275
2276 </p>
2277 </div>
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285 <!--Section Ends-->
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26