/[pliva-si]/vade/1070.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1070.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (22 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>TEGRETOL</b><b><sup> </sup></b>carbamazepinum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 tableta
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51 <b></b>
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>TEGRETOL</b><b><sup></sup></b><b> </b><b>CR</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 tableta s podalj&scaron;anim spro&scaron;èanjem
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 <b>Sestava</b>
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Tableta Tegretol vsebuje 200 mg karbamazepina.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184 Pomo¾ni snovi: mikrokristalna celuloza, natrijeva karboksimetilceluloza, koloidni silicijev dioksid, magnezijev sterat.
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 Tableta s podalj&scaron;anim spro&scaron;èanjem Tegretol CR vsebuje 400 mg karbamazepina.
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 Pomo¾ne snovi: mikrokristalna celuloza, etilceluloza, natrijeva kroskarmeloza, hipromeloza, polietoksilirano hidrogenizirano ricinusovo olje, koloidni silicijev dioksid, magnezijev sterat.
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 <b>Lastnosti in delovanje</b>
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298 Tegretol vsebuje karbamazepin, antiepileptik iz skupine karboksamidov, ki ima nevrotropni in psihotropni uèinek. Antiepileptièno deluje tako, da zavira spro&scaron;èanje glutamata in stabilizira nevronske membrane. Njegov antimanièni uèinek je posledica delovanja na dopaminergièno in noradrenergièno nevrotransmisijo. Zavira tudi ponovno vzdra¾enje nevronov in zmanj&scaron;uje sinaptièno &scaron;irjenje ekscitacijskega impulza. Predvidevajo, da sta oba uèinka povezana z blokado natrijevih kanalov.
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317 Tegretol je primeren za monoterapijo epilepsije in kombinirano zdravljenje z drugimi antiepileptiki. Psihotropno deluje pri epileptikih in bolnikih z manièno depresivno psihozo. Ta uèinek omogoèa bolj&scaron;e vspostavljanje stikov in ponovno socializacijo. Karbamazepin prepreèuje paroksizmalne boleèine pri idiopatski nevralgiji trigeminusa. Pri alkoholikih z odtegnitvenim sindromom zvi&scaron;uje prag za pojav konvulzij in zmanj&scaron;uje abstinenène simptome.
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355 <b>Indikacije</b>
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374 epilepsija
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407 <ul>
408 <li>
409
410 <div align="justify">
411 <p style="text-align: justify;">
412
413 parcialni napadi z elementarno ali kompleksno simptomatiko (z izgubo zavesti ali brez nje) s sekundarno generalizacijo ali brez nje
414
415 </p>
416 </div>
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427 <li>
428
429 <div align="justify">
430 <p style="text-align: justify;">
431
432 generalizirani tonièno-klonièni napadi (grand mal)
433
434 </p>
435 </div>
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446 <li>
447
448 <div align="justify">
449 <p style="text-align: justify;">
450
451 nekatere druge oblike epilepsije
452
453 </p>
454 </div>
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465 </ul>
466
467 <div align="justify">
468 <p style="text-align: justify;">
469
470
471
472 </p>
473 </div>
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486 <div align="justify">
487 <p style="text-align: justify;">
488
489 boleèine pri nevralgiji nervusa trigeminusa (idiopatska ali simptomatska), idiopatska glosofaringealna nevralgija in boleèe diabetiène nevropatije
490
491 </p>
492 </div>
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505 <div align="justify">
506 <p style="text-align: justify;">
507
508
509
510 </p>
511 </div>
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524 <div align="justify">
525 <p style="text-align: justify;">
526
527 odtegnitveni sindrom pri alkoholikih
528
529 </p>
530 </div>
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543 <div align="justify">
544 <p style="text-align: justify;">
545
546
547
548 </p>
549 </div>
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562 <div align="justify">
563 <p style="text-align: justify;">
564
565 akutna manija in vzdr¾evalno zdravljenje bolnikov z bipolarnimi afektivnimi motnjami, prepreèevanje ali laj&scaron;anje ponovitev
566
567 </p>
568 </div>
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581 <div align="justify">
582 <p style="text-align: justify;">
583
584
585
586 </p>
587 </div>
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600 <div align="justify">
601 <p style="text-align: justify;">
602
603 <b></b>
604
605 </p>
606 </div>
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619 <div align="justify">
620 <p style="text-align: justify;">
621
622 Kontra<b>indikacije</b>
623
624 </p>
625 </div>
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638 <div align="justify">
639 <p style="text-align: justify;">
640
641 Preobèutljivost za karbamazepin in podobna zdravila (triciklièni antidepresivi) ali na katerokoli sestavino zdravila, atrioventriklne prevodne motnje II. ali III. stopnje, depresija kostnega mozga ali akutna intermitentna porfirija v anamnezi, zdravljenje z zaviralci MAO.
642
643 </p>
644 </div>
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657 <div align="justify">
658 <p style="text-align: justify;">
659
660 Zdravljenje z zaviralci MAO je treba ustaviti vsaj dva tedna pred zaèetkom zdravljenja s Tegretolom, èe je mo¾no, pa tudi ¾e prej.
661
662 </p>
663 </div>
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676 <div align="justify">
677 <p style="text-align: justify;">
678
679
680
681 </p>
682 </div>
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695 <div align="justify">
696 <p style="text-align: justify;">
697
698 <b>Previdnostni ukrepi</b>
699
700 </p>
701 </div>
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714 <div align="justify">
715 <p style="text-align: justify;">
716
717 Med zdravljenjem s Tegretolom se lahko prehodno ali trajno zmanj&scaron;a &scaron;tevilo levkocitov. To je navadno prehodna motnja, ki ni znak zaèetka aplastiène anemije ali agranulocitoze. Krvne preiskave je treba opraviti pri vseh bolnikih pred zaèetkom zdravljenja, nato pa periodièno med njim. Priporoèeno je redno spremljanje krvne slike, prvi mesec priporoèajo kontrole enkrat na teden, nato pa enkrat meseèno. Èe se &scaron;tevilo levkocitov ali trombocitov trajno zmanj&scaron;a ali pa se med zdravljenjem zmanj&scaron;uje, je treba bolnika in njegovo krvno sliko pozorno spremljati. Èe se pojavi izrazita depresija kostnega mozga, je treba zdravljenje s Tegretolom ustaviti.
718
719 </p>
720 </div>
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733 <div align="justify">
734 <p style="text-align: justify;">
735
736 Èe se pojavijo znaki hude ko¾ne reakcije, npr. Stevens-Johnsonovega ali Lyellovega sindroma, je treba zdravljenje s Tegretolom takoj ustaviti. Blage ko¾ne reakcije so veèinoma prehodne, nenevarne in ponavadi izginejo po nekaj dnevih ali tednih zdravljenja z istim ali manj&scaron;im odmerkom; bolnika je treba nadzorovati.
737
738 </p>
739 </div>
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752 <div align="justify">
753 <p style="text-align: justify;">
754
755 Bolnike je treba opozoriti na zgoden pojav hematolo&scaron;kih motenj, ko¾nih in jetrnih simptomov. Èe se pojavijo reakcije (vroèina, angina, izpu&scaron;èaji, razjede v ustih, pojavljanje podplutb in petehij), mora bolnik o tem obvestiti zdravnika.
756
757 </p>
758 </div>
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771 <div align="justify">
772 <p style="text-align: justify;">
773
774 Zdravljenje s Tegretolom lahko poteka samo pod zdravni&scaron;kim nadzorom zdravnika z ustreznim znanjem in izku&scaron;njami o zdravljenju.
775
776 </p>
777 </div>
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790 <div align="justify">
791 <p style="text-align: justify;">
792
793 Priporoèene so periodiène osnovne in kompletne preiskave seèa in seènine v krvi.
794
795 </p>
796 </div>
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809 <div align="justify">
810 <p style="text-align: justify;">
811
812 Nenadno prenehanje zdravljenja s Tegretolom lahko povzroèi epileptièni napad. Kadar je pri epileptiku treba zdravljenje s Tegretolom nenadoma prenehati, mora bolnik zaèeti dobivati drug ustrezen antiepileptik.
813
814 </p>
815 </div>
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828 <div align="justify">
829 <p style="text-align: justify;">
830
831
832
833 </p>
834 </div>
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847 <div align="justify">
848 <p style="text-align: justify;">
849
850 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
851
852 </p>
853 </div>
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864 <ul>
865 <li>
866
867 <div align="justify">
868 <p style="text-align: justify;">
869
870 zdravila, ki lahko zveèajo plazemsko koncentracijo karbamazepina in zaradi katerih je treba prilagoditi odmerek Tegretola:
871
872 </p>
873 </div>
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 </ul>
885
886 <div align="justify">
887 <p style="text-align: justify;">
888
889
890
891 </p>
892 </div>
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905 <div align="justify">
906 <p style="text-align: justify;">
907
908 verapamil, diltiazem, dekstropropoksifen, viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, lahko tudi cimetidin, acetazolamid, danazol, morda dezipramin, nikotinamid (pri odraslih, ki dobivajo velike odmerke), nefazodon, makrolidni antibiotiki (eritromicin, troleandomicin, josamicin, klaritromicin), azoli (itrakonazol, ketokonazol, flukonazol), terfenadin, loratadin
909
910 </p>
911 </div>
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924 <div align="justify">
925 <p style="text-align: justify;">
926
927
928
929 </p>
930 </div>
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <ul>
942 <li>
943
944 <div align="justify">
945 <p style="text-align: justify;">
946
947 zdravila, ki lahko zmanj&scaron;ajo plazemsko koncentracijo karbamazepina:
948
949 </p>
950 </div>
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961 </ul>
962
963 <div align="justify">
964 <p style="text-align: justify;">
965
966
967
968 </p>
969 </div>
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982 <div align="justify">
983 <p style="text-align: justify;">
984
985 fenobarbital, fenitoin, primidon, progabid, teofilin, metsuksimid, fensuksimid, rifampicin, cisplatin ali doksorubicin, morda tudi klonazepam, valproièna kislina ali valpromid; valproièna kislina, valpromid in primidon lahko zvi&scaron;ajo plazemsko raven farmakolo&scaron;ko aktivnega epoksidnega presnovka karbamazepina. V takem primeru je treba odmerek Tegretola prilagoditi.
986
987 </p>
988 </div>
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001 <div align="justify">
1002 <p style="text-align: justify;">
1003
1004 Med hkratno uporabo felbamata se lahko zmanj&scaron;a plazemska vrednost karbamazepina, zveèa vrednost epoksidnega presnovka in zni¾a raven felbamata.
1005
1006 </p>
1007 </div>
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020 <div align="justify">
1021 <p style="text-align: justify;">
1022
1023 Izotreonin lahko zmanj&scaron;a biolo&scaron;ko uporabnost in/ali izèistek karbamazepina in epoksidnega presnovka, zato je treba preverjati plazemsko koncentracijo karbamazepina.
1024
1025 </p>
1026 </div>
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039 <div align="justify">
1040 <p style="text-align: justify;">
1041
1042
1043
1044 </p>
1045 </div>
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056 <ul>
1057 <li>
1058
1059 <div align="justify">
1060 <p style="text-align: justify;">
1061
1062 Karbamazepin lahko zmanj&scaron;a plazemsko koncentracijo nekaterih zdravil, njihov uèinek se zmanj&scaron;a ali povsem izgine. Med hkratno uporabo s karbamazepinom je treba zato prilagoditi odmerke naslednjih zdravil:
1063
1064 </p>
1065 </div>
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076 </ul>
1077
1078 <div align="justify">
1079 <p style="text-align: justify;">
1080
1081
1082
1083 </p>
1084 </div>
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097 <div align="justify">
1098 <p style="text-align: justify;">
1099
1100 klobazam, klonazepam, etosuksimid, primidon, valproièna kislina, alprazolam, kortikosteroidi, ciklosporin, digoksin, doksiciklin, felodipin, haloperidol, imipramin, metadon, oralni kontraceptiv, teofilin, peroralni antikoagulanti, felbamat, lamotrigin, zonisamid, tiagabin, topiramat, triciklièni antidepresivi, klozapin, tramadol
1101
1102 </p>
1103 </div>
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116 <div align="justify">
1117 <p style="text-align: justify;">
1118
1119 Karbamazepin lahko zveèa ali zmanj&scaron;a plazemske vrednosti fenitoina, redko pa zvi&scaron;a raven mefenitoina.
1120
1121 </p>
1122 </div>
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135 <div align="justify">
1136 <p style="text-align: justify;">
1137
1138
1139
1140 </p>
1141 </div>
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152 <ul>
1153 <li>
1154
1155 <div align="justify">
1156 <p style="text-align: justify;">
1157
1158 kombinacije s karbamazepinom, pri katerih moramo biti previdni:
1159
1160 </p>
1161 </div>
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172 </ul>
1173
1174 <div align="justify">
1175 <p style="text-align: justify;">
1176
1177
1178
1179 </p>
1180 </div>
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193 <div align="justify">
1194 <p style="text-align: justify;">
1195
1196 Karbamazepin lahko zmanj&scaron;a biolo&scaron;ko uporabnost paracetamola, zveèa hepatotoksiènost izoniazida; v kombinaciji z litijem ali metoklopramidom ali nevroleptiki se lahko nevrolo&scaron;ki stranski uèinki pojavijo pogosteje; v kombinaciji z nekaterimi diuretiki (hidroklorotiazid, furosemid) povzroèi pojav simptomatske hiponatriemije in antagonizira uèinke nedepolarizacijskih mi&scaron;iènih relaksantov.
1197
1198 </p>
1199 </div>
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212 <div align="justify">
1213 <p style="text-align: justify;">
1214
1215
1216
1217 </p>
1218 </div>
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231 <div align="justify">
1232 <p style="text-align: justify;">
1233
1234 Soèasno jemanje antidepresivov ali antipsihotikov zveèa tveganje za nastanek konvulzij.
1235
1236 </p>
1237 </div>
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250 <div align="justify">
1251 <p style="text-align: justify;">
1252
1253 Tegretol lahko tako kot vsa druga psihotropna zdravila zmanj&scaron;a toleranco za alkohol, zato med zdravljenjem bolniki ne smejo u¾ivati alkohola.
1254
1255 </p>
1256 </div>
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269 <div align="justify">
1270 <p style="text-align: justify;">
1271
1272
1273
1274 </p>
1275 </div>
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288 <div align="justify">
1289 <p style="text-align: justify;">
1290
1291 <b>Posebna opozorila</b>
1292
1293 </p>
1294 </div>
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307 <div align="justify">
1308 <p style="text-align: justify;">
1309
1310 Zdravilo je treba dajati zelo previdno bolnikom z nekaterimi drugimi oblikami epilepsije (z znaèilnimi ali neznaèilnimi napadi absence), saj se lahko v nasprotnem pojavi eksacerbacija napadov. Èe se ti pojavijo, je treba zdravljenje s Tegretolom takoj ustaviti.
1311
1312 </p>
1313 </div>
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326 <div align="justify">
1327 <p style="text-align: justify;">
1328
1329 Med zdravljenjem s Tegretolom je treba periodièno ponavljati osnovne jetrne preiskave, &scaron;e posebej pri ljudeh z boleznimi jeter v anamnezi in pri starej&scaron;ih. Zdravljenje z njim je treba takoj ustaviti, èe se delovanje jeter poslab&scaron;a ali se pojavi aktivna jetrna bolezen.
1330
1331 </p>
1332 </div>
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345 <div align="justify">
1346 <p style="text-align: justify;">
1347
1348 Pri bolnikih, ki imajo srène, jetrne ali ledviène bolezni v anamnezi, hematolo&scaron;ke stranske uèinke zaradi drugih zdravil, in pri tistih, ki so se ¾e prenehali zdraviti s Tegretolom, se za zdravljenje z njim odloèimo po temeljitem premisleku o njegovi koristnosti oziroma tveganju in bolnike nato skrbno opazujemo.
1349
1350 </p>
1351 </div>
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364 <div align="justify">
1365 <p style="text-align: justify;">
1366
1367 Tegretol deluje blago antiholinergièno, zato je treba bolnike z zvi&scaron;anim oèesnim tlakom med zdravljenjem skrbno nadzirati.
1368
1369 </p>
1370 </div>
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383 <div align="justify">
1384 <p style="text-align: justify;">
1385
1386 Med zdravljenjem s Tegretolom moramo biti pozorni na mo¾nost pojava poprej prikrite psihoze, pri starej&scaron;ih bolnikih pa zmedenosti in nemira.
1387
1388 </p>
1389 </div>
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402 <div align="justify">
1403 <p style="text-align: justify;">
1404
1405 Zaradi mo¾nosti pojava medsebojnega delovanja zdravil in njihove razliène farmakokinetike je treba Tegretol starej&scaron;im bolnikom dajati zelo previdno.
1406
1407 </p>
1408 </div>
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421 <div align="justify">
1422 <p style="text-align: justify;">
1423
1424 ®enskam v rodnem obdobju, ki se zdravijo s Tegretolom, priporoèamo, da si zaradi zmanj&scaron;ane zanesljivosti kontracepcijskih tablet v kombinaciji s karbamazepinom izberejo drugo metodo prepreèevanja zanositve.
1425
1426 </p>
1427 </div>
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440 <div align="justify">
1441 <p style="text-align: justify;">
1442
1443 Plazemsko koncentracijo karbamazepina je priporoèeno spremljati: kadar so napadi bistveno pogostej&scaron;i, med noseènostjo, pri otrocih in mladostnikih, kadar posumimo na absorpcijske motnje ali pojav toksiènosti zaradi jemanja veè zdravil.
1444
1445 </p>
1446 </div>
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459 <div align="justify">
1460 <p style="text-align: justify;">
1461
1462
1463
1464 </p>
1465 </div>
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478 <div align="justify">
1479 <p style="text-align: justify;">
1480
1481 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosi</i>
1482
1483 </p>
1484 </div>
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497 <div align="justify">
1498 <p style="text-align: justify;">
1499
1500 Bolnik mora biti opozorjen, da lahko zdravilo, zlasti na zaèetku in ob soèasnem u¾ivanju alkohola, povzroèi zaspanost, omotico in motnje vida ter tako pomembno zmanj&scaron;a psihofizièno sposobnost. V takem primeru bolniki ne smejo upravljati vozil ali strojev. Sposobnost za upravljanje vozil ali strojev oceni leèeèi zdravnik individualno glede na stopnjo bolezni, klinièno uèinkovitost in morebitne ne¾elene uèinke zdravila.
1501
1502 </p>
1503 </div>
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516 <div align="justify">
1517 <p style="text-align: justify;">
1518
1519
1520
1521 </p>
1522 </div>
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535 <div align="justify">
1536 <p style="text-align: justify;">
1537
1538 <i>Noseènost in dojenje</i>
1539
1540 </p>
1541 </div>
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554 <div align="justify">
1555 <p style="text-align: justify;">
1556
1557 Tegretol se sme med noseènostjo uporabljati samo, kadar je prièakovana koristnost zdravljenja veèja od morebitnega tveganja za plod. Bolnice moramo pred zaèetkom opozoriti na zveèano tveganje teratogenih uèinkov zdravila. Èe bolnica zanosi, mora takoj obvestiti zdravnika.
1558
1559 </p>
1560 </div>
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573 <div align="justify">
1574 <p style="text-align: justify;">
1575
1576 Priporoèena je monoterapija z najmanj&scaron;im uèinkovitim odmerkom in spremljanje koncentracije zdravila v krvi.
1577
1578 </p>
1579 </div>
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592 <div align="justify">
1593 <p style="text-align: justify;">
1594
1595 Med noseènostjo zaène primanjkovati folne kisline. Antiepileptièna zdravila lahko pomanjkanje &scaron;e poveèajo, zato je priporoèeno folno kislino nadome&scaron;èati.
1596
1597 </p>
1598 </div>
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611 <div align="justify">
1612 <p style="text-align: justify;">
1613
1614 Krvavitev pri novorojenèku prepreèimo tako, da dajemo noseènici zadnje tedne noseènosti in novorojenèku vitamin K<sub>1</sub>.
1615
1616 </p>
1617 </div>
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630 <div align="justify">
1631 <p style="text-align: justify;">
1632
1633 Priporoèajo doloèanje alfafetoproteina in ultrazvoèna preiskave ploda med noseènostjo.
1634
1635 </p>
1636 </div>
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649 <div align="justify">
1650 <p style="text-align: justify;">
1651
1652 Karbamazepin se izloèa v materino mleko in slabi dojenèkov sesalni refleks. Zato je treba pretehtati, kolik&scaron;na je prednost dojenja glede na majhno mo¾nost pojava stranskih uèinkov pri dojenèku. Matere, ki jemljejo Tegretol, lahko dojijo, èe smo ob tem pozorni na morebiten pojav stranskih uèinkov (npr. prevelika zaspanost).
1653
1654 </p>
1655 </div>
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668 <div align="justify">
1669 <p style="text-align: justify;">
1670
1671
1672
1673 </p>
1674 </div>
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687 <div align="justify">
1688 <p style="text-align: justify;">
1689
1690 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
1691
1692 </p>
1693 </div>
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706 <div align="justify">
1707 <p style="text-align: justify;">
1708
1709 Tablete Tegretol vzame bolnik z nekaj tekoèine med jedjo ali po njej.
1710
1711 </p>
1712 </div>
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725 <div align="justify">
1726 <p style="text-align: justify;">
1727
1728 Tablete Tegretol CR mora bolnik pogoltniti cele ali prepolovljene po zdravnikovem navodilu.
1729
1730 </p>
1731 </div>
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744 <div align="justify">
1745 <p style="text-align: justify;">
1746
1747
1748
1749 </p>
1750 </div>
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763 <div align="justify">
1764 <p style="text-align: justify;">
1765
1766 <i>epilepsija</i>
1767
1768 </p>
1769 </div>
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782 <div align="justify">
1783 <p style="text-align: justify;">
1784
1785 Kadar je mo¾no, se bolnika zdravi le s tem zdravilom (monoterapija). Zaèetni odmerek naj bo manj&scaron;i, nato pa ga postopno zveèujemo, dokler ne dose¾emo terapevtskega uèinka. Potem lahko zaènemo odmerek postopno zmanj&scaron;evati do najmanj&scaron;ega uèinkovitega.
1786
1787 </p>
1788 </div>
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801 <div align="justify">
1802 <p style="text-align: justify;">
1803
1804 Pri ugotavljanju optimalnega odmerka je v pomoè doloèanje plazemskih koncentracij zdravila.
1805
1806 </p>
1807 </div>
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820 <div align="justify">
1821 <p style="text-align: justify;">
1822
1823
1824
1825 </p>
1826 </div>
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839 <div align="justify">
1840 <p style="text-align: justify;">
1841
1842 <u>odrasli</u>
1843
1844 </p>
1845 </div>
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858 <div align="justify">
1859 <p style="text-align: justify;">
1860
1861 Priporoèen zaèetni odmerek je 100 do 200 mg (pol do 1 tableta Tegretol ali pol tablete Tegretol CR) enkrat ali dvakrat na dan. Dnevni odmerek se postopno zveèuje, dokler ne dose¾emo optimalnega terapevtskega odziva (ponavadi 400 mg dva- do trikrat na dan). Vèasih zna&scaron;a dnevni odmerek tudi 1600 do 2000 mg.
1862
1863 </p>
1864 </div>
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877 <div align="justify">
1878 <p style="text-align: justify;">
1879
1880 <u></u>
1881
1882 </p>
1883 </div>
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896 <div align="justify">
1897 <p style="text-align: justify;">
1898
1899
1900
1901 </p>
1902 </div>
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915 <div align="justify">
1916 <p style="text-align: justify;">
1917
1918
1919
1920 </p>
1921 </div>
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934 <div align="justify">
1935 <p style="text-align: justify;">
1936
1937
1938
1939 </p>
1940 </div>
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953 <div align="justify">
1954 <p style="text-align: justify;">
1955
1956 otroci
1957
1958 </p>
1959 </div>
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972 <div align="justify">
1973 <p style="text-align: justify;">
1974
1975 Zaèetni odmerek za otroke, ki so stari veè kot &scaron;tiri leta, je 100 mg na dan; vsak teden ga zveèamo za 100 mg. Tablete niso namenjene za zdravljenje malih otrok, zato je predstavljeno odmerjanje za otroke, ki so stari veè kot &scaron;est let.
1976
1977 </p>
1978 </div>
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991 <div align="justify">
1992 <p style="text-align: justify;">
1993
1994
1995
1996 </p>
1997 </div>
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 <div align="justify">
2011 <p style="text-align: justify;">
2012
2013 otroci, stari 6 do 10 let: 400 do 600 mg na dan (2 do 3 tablete Tegretol)
2014
2015 </p>
2016 </div>
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029 <div align="justify">
2030 <p style="text-align: justify;">
2031
2032 otroci, stari 11 do 15 let: 600 do 1000 mg na dan (3 do 5 tablet Tegretol)
2033
2034 </p>
2035 </div>
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048 <div align="justify">
2049 <p style="text-align: justify;">
2050
2051
2052
2053 </p>
2054 </div>
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067 <div align="justify">
2068 <p style="text-align: justify;">
2069
2070 razdeljeno na 2 do 3 obroke
2071
2072 </p>
2073 </div>
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086 <div align="justify">
2087 <p style="text-align: justify;">
2088
2089
2090
2091 </p>
2092 </div>
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105 <div align="justify">
2106 <p style="text-align: justify;">
2107
2108 <i>boleèine pri nevralgiji nervusa trigeminusa in drugi sindromi, ki jih spremljajo boleèine</i>
2109
2110 </p>
2111 </div>
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124 <div align="justify">
2125 <p style="text-align: justify;">
2126
2127 Zaèetni dnevni odmerek 200 do 400 mg (pol do 1 tableta Tegretol dvakrat na dan) postopno zveèujemo, dokler boleèine ne izginejo. Obièajna doza je 200 mg (1 tableta Tegretol) tri- do &scaron;tirikrat na dan. Nato jo postopno zmanj&scaron;ujemo do najmanj&scaron;e uèinkovite vzdr¾evalne doze. Priporoèen zaèetni odmerek pri starej&scaron;ih bolnikih je 100 mg dvakrat na dan.
2128
2129 </p>
2130 </div>
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143 <div align="justify">
2144 <p style="text-align: justify;">
2145
2146
2147
2148 </p>
2149 </div>
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162 <div align="justify">
2163 <p style="text-align: justify;">
2164
2165 Pri bolnikih z boleèo diabetièno nevropatijo je povpreèen odmerek 200 mg (1 tableta Tegretol) dva- do &scaron;tirikrat na dan.
2166
2167 </p>
2168 </div>
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181 <div align="justify">
2182 <p style="text-align: justify;">
2183
2184
2185
2186 </p>
2187 </div>
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200 <div align="justify">
2201 <p style="text-align: justify;">
2202
2203 <i>odtegnitveni sindrom</i>
2204
2205 </p>
2206 </div>
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219 <div align="justify">
2220 <p style="text-align: justify;">
2221
2222 Povpreèen vzdr¾evalni odmerek je 200 mg (1 tableta Tegretol) trikrat na dan. Pri huj&scaron;ih primerih lahko odmerek prve dni zdravljenja zveèamo na 400 mg (2 tableti Tegretol ali 1 tableta Tegretol CR) trikrat na dan. Pri bolnikih s huj&scaron;im odtegnitvenim sindromom Tegretol na zaèetku zdravljenja kombiniramo s sedativnimi in hipnotiènimi sredstvi (npr. oksazepamom, klometiazolom, klordiazepoksidom). Po koncu akutnega stadija<i> </i>nadaljujemo zdravljenje samo s Tegretolom.
2223
2224 </p>
2225 </div>
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238 <div align="justify">
2239 <p style="text-align: justify;">
2240
2241
2242
2243 </p>
2244 </div>
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257 <div align="justify">
2258 <p style="text-align: justify;">
2259
2260 <i>akutna manija in vzdr¾evalno zdravljenje bolnikov z bipolarnimi afektivnimi motnjam</i><i>i </i>
2261
2262 </p>
2263 </div>
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276 <div align="justify">
2277 <p style="text-align: justify;">
2278
2279 Obièajen dnevni odmerek je 400 do 600 mg, razdeljen na 2 do 3 obroke (1 tableta Tegretol dvakrat ali trikrat na dan ali 1 tableta in ½ Tegretol CR); izjemoma lahko bolnik dobi 1600 mg zdravila na dan. Pri zdravljenju akutne manije je treba odmerek zveèevati sorazmerno hitro, pri vzdr¾evalnem zdravljenju bolnikov z bipolarnimi motnjami pa je priporoèeno postopno in majhno zveèevanje.
2280
2281 </p>
2282 </div>
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295 <div align="justify">
2296 <p style="text-align: justify;">
2297
2298
2299
2300 </p>
2301 </div>
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314 <div align="justify">
2315 <p style="text-align: justify;">
2316
2317 <b>Preveliko odmerjanje</b>
2318
2319 </p>
2320 </div>
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333 <div align="justify">
2334 <p style="text-align: justify;">
2335
2336 <u>Znaki </u>
2337
2338 </p>
2339 </div>
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352 <div align="justify">
2353 <p style="text-align: justify;">
2354
2355 Prvi znaki se pojavijo eno do tri ure po zau¾itju tablet. Ponavadi se pojavijo znaki vpliva na osrednje ¾ivèevje, najizrazitej&scaron;i pa je nevromuskularni. Posledice vpliva na osrednje ¾ivèevje so lahko stupor, koma, konvulzije, depresija dihanja in smrt.
2356
2357 </p>
2358 </div>
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371 <div align="justify">
2372 <p style="text-align: justify;">
2373
2374 Kardiovaskularne motnje so ponavadi blage. Hudi srèni zapleti se pojavijo samo po zau¾itju zelo velikih odmerkov (&gt; 60 g).
2375
2376 </p>
2377 </div>
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390 <div align="justify">
2391 <p style="text-align: justify;">
2392
2393 Preveliko odmerjanje lahko povzroèi tudi motnje dihanja in prebavne motnje ter poslab&scaron;anje ledviènega in jetrnega delovanja.
2394
2395 </p>
2396 </div>
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409 <div align="justify">
2410 <p style="text-align: justify;">
2411
2412
2413
2414 </p>
2415 </div>
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428 <div align="justify">
2429 <p style="text-align: justify;">
2430
2431 <u>Zdravljenje</u>
2432
2433 </p>
2434 </div>
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447 <div align="justify">
2448 <p style="text-align: justify;">
2449
2450 Specifiènega protistupa ni.
2451
2452 </p>
2453 </div>
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466 <div align="justify">
2467 <p style="text-align: justify;">
2468
2469 Na zaèetku je zdravljenje odvisno od bolnikovega kliniènega stanja. Zastrupljenemu je treba doloèiti plazemsko vrednost karbamazepina in tako potrditi preveliko odmerjanje in ugotoviti, kolik&scaron;no je. Priporoèeno mu je izprati ¾elodec in mu dati aktivno oglje. Najpomembneje je, da pri zastrupljencu v enoti za intenzivno nego ves èas spremljamo delovanje vitalnih organov, posebej srca, in uravnavamo ravnote¾je elektrolitov. Nadzor najmanj 6 ur je potreben tudi pri bolniku, ki ne ka¾e znakov zastrupitve. V huj&scaron;ih primerih lahko pospe&scaron;imo odstranjevanje karbemazepina iz telesa s hemoperfuzijo; hemodializa ni uèinkovita.
2470
2471 </p>
2472 </div>
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485 <div align="justify">
2486 <p style="text-align: justify;">
2487
2488
2489
2490 </p>
2491 </div>
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504 <div align="justify">
2505 <p style="text-align: justify;">
2506
2507 Pri zastrupitvi s tabletami s podalj&scaron;anim delovanjem je treba zaradi poèasne absorpcije prièakovati drugi ali tretji dan, poslab&scaron;anje bolnikovega stanja.
2508
2509 </p>
2510 </div>
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523 <div align="justify">
2524 <p style="text-align: justify;">
2525
2526
2527
2528 </p>
2529 </div>
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542 <div align="justify">
2543 <p style="text-align: justify;">
2544
2545 <b>Stranski uèinki</b>
2546
2547 </p>
2548 </div>
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561 <div align="justify">
2562 <p style="text-align: justify;">
2563
2564 Med zdravljenjem s karbamazepinom se ponavadi (in &scaron;e posebej na zaèetku) pojavijo, vrtoglavica, omotiènost, zaspanost in ataksija. Stranski uèinki so bla¾ji, kadar je zaèetni odmerek manj&scaron;i. Zaspanost in motnje pri delovanju malih mo¾ganov ter okulomotornem delovanju (z ataksijo, nistagmusom in diplopijo) so znaki prevelike plazemske koncentracije karbamazepina. Ko njegov odmerek zmanj&scaron;amo, izginejo.
2565
2566 </p>
2567 </div>
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580 <div align="justify">
2581 <p style="text-align: justify;">
2582
2583 Prebavne motnje (suha usta, boleèine v trebuhu, slabost, bruhanje, neje&scaron;ènost, driska ali zaprtje) se med zdravljenjem s karbamazepinom pojavijo redkeje.
2584
2585 </p>
2586 </div>
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599 <div align="justify">
2600 <p style="text-align: justify;">
2601
2602 Ob pojavu generaliziranih eritematoznih izpu&scaron;èajev je treba vèasih zaradi hudega stanja zdravljenje s karbamazepinom ustaviti. Pojavijo se lahko tudi fotosenzitivne reakcije, koprivnica, eksfoliacijski dermatitis, multiformni eritem, Stevens-Johnsonov sindrom in lupus eritematosus.
2603
2604 </p>
2605 </div>
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618 <div align="justify">
2619 <p style="text-align: justify;">
2620
2621 Karbamazepin lahko obèasno povzroèi krvne spremembe, tudi levkopenijo, trombocitopenijo, eozinofilijo, redkeje pa agranulocitozo, aplastièno anemijo, levkocitozo, purpuro, limfadenopatijo, splenomegalijo, pnevmonitis, motnje pri delovanju jeter in ledvic ter zlatenico. Nekateri na&scaron;tetih simptomov ali vsi so lahko znak generalizirane preobèutljivostne reakcije na karbamazepin.
2622
2623 </p>
2624 </div>
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637 <div align="justify">
2638 <p style="text-align: justify;">
2639
2640 Preostali stranski uèinki, ki se lahko pojavijo, so parestezije, glavobol, aritmije in srèni blok, kongestivna srèna insuficienca, hiponatriemija in zastrupitev z vodo, distonije in diskinezije, intersticijski pnevmonitis, atrioventriklne prevodne motenje, srèno popu&scaron;èanje in motnje potence.
2641
2642 </p>
2643 </div>
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656 <div align="justify">
2657 <p style="text-align: justify;">
2658
2659
2660
2661 </p>
2662 </div>
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675 <div align="justify">
2676 <p style="text-align: justify;">
2677
2678
2679
2680 </p>
2681 </div>
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694 <div align="justify">
2695 <p style="text-align: justify;">
2696
2697 <b>Izdajanje zdravila</b>
2698
2699 </p>
2700 </div>
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713 <div align="justify">
2714 <p style="text-align: justify;">
2715
2716 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept.
2717
2718 </p>
2719 </div>
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732 <div align="justify">
2733 <p style="text-align: justify;">
2734
2735
2736
2737 </p>
2738 </div>
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751 <div align="justify">
2752 <p style="text-align: justify;">
2753
2754 <b>Oprema</b>
2755
2756 </p>
2757 </div>
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770 <div align="justify">
2771 <p style="text-align: justify;">
2772
2773 zlo¾enka s 50 tabletami Tegretol po 200 mg
2774
2775 </p>
2776 </div>
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789 <div align="justify">
2790 <p style="text-align: justify;">
2791
2792 5 pretisnih omotov po 10 tablet
2793
2794 </p>
2795 </div>
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808 <div align="justify">
2809 <p style="text-align: justify;">
2810
2811
2812
2813 </p>
2814 </div>
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827 <div align="justify">
2828 <p style="text-align: justify;">
2829
2830 zlo¾enka s 30 tabletami Tegretol CR po 400 mg
2831
2832 </p>
2833 </div>
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846 <div align="justify">
2847 <p style="text-align: justify;">
2848
2849 3 pretisni omoti po 10 tablet
2850
2851 </p>
2852 </div>
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865 <div align="justify">
2866 <p style="text-align: justify;">
2867
2868
2869
2870 </p>
2871 </div>
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884 <div align="justify">
2885 <p style="text-align: justify;">
2886
2887
2888
2889 </p>
2890 </div>
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898 <!--Section Ends-->
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26