/[pliva-si]/vade/1068.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1068.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="left">
11 <p style="text-align: left;">
12
13 <b>SUMAMED</b><b><sup></sup></b><b> S</b> azithromycinum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="left">
30 <p style="text-align: left;">
31
32 tablete po 500 mg
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="left">
49 <p style="text-align: left;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="left">
68 <p style="text-align: left;">
69
70 <b>Sestava</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="left">
87 <p style="text-align: left;">
88
89 1 tableta vsebuje 500 mg azitromicina v obliki dihidrata.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="left">
106 <p style="text-align: left;">
107
108 Dodani sta mikrokristalna celuloza in hidroksipropilmetilna celuloza.
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="left">
125 <p style="text-align: left;">
126
127
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="left">
144 <p style="text-align: left;">
145
146 <b>Lastnosti in delovanje</b>
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="left">
163 <p style="text-align: left;">
164
165 SUMAMED je antibiotik s &scaron;irokim spektrom delovanja, prvi predstavnik nove podskupine makrolidnih antibiotikov, imenovanih azalidi. Z inhibiranjem sinteze bakterijskih beljakovin zavira sposobnost bakterij, da se razmno¾ujejo in rastejo.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="left">
182 <p style="text-align: left;">
183
184 Protimikrobni spekter Sumameda zajema razliène po Gramu pozitivne in negativne mikroorganizme, anaerobe, ter intracelularne in klinièno atipiène povzroèitelje.
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="left">
201 <p style="text-align: left;">
202
203 Enkratna lastnost Sumameda je ciljno delovanje na mestu infekcije, kar omogoèa prenos prek belih krvnièk. Terapevtske koncentracije v vnetno spremenjenih tkivih so, odvisno od vrste tkiva, veèkrat veèje kot v zdravih tkivih in ostanejo take &scaron;e pet do sedem dni po prenehanju jemanja zdravila. Zaradi na&scaron;tetih lastnosti je jemanje zdravila preprosto in kratkotrajno. Sumamed (azitromicin) uporabljamo za zdravljenje oku¾b dihal, ko¾e in mehkih tkiv ter spolno prenosljivih bolezni.
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="left">
220 <p style="text-align: left;">
221
222 Novo ime Sumamed S oznaèuje pakiranje, katerega skupni odmerek je
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="left">
239 <p style="text-align: left;">
240
241 1 g (tbl. 2 x 500 mg) in se uporablja samo za zdravljenje spolno prenosljivih bolezni.
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="left">
258 <p style="text-align: left;">
259
260
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="left">
277 <p style="text-align: left;">
278
279 <b>Indikacije</b>
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="left">
296 <p style="text-align: left;">
297
298 spolno prenosljive bolezni: nekomplicirani uretritis/cervicitis
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="left">
315 <p style="text-align: left;">
316
317
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="left">
334 <p style="text-align: left;">
335
336 <b>Kontraindikacije</b>
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="left">
353 <p style="text-align: left;">
354
355 preobèutljivost na makrolidne antibiotike
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="left">
372 <p style="text-align: left;">
373
374
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="left">
391 <p style="text-align: left;">
392
393 <b>Previdnostni ukrepi</b>
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="left">
410 <p style="text-align: left;">
411
412 Previdnost je potrebna pri bolnikih s huj&scaron;imi motnjami v delovanju ledvic in jeter. Pri starej&scaron;ih bolnikih ni potrebno prilagoditi doze.
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="left">
429 <p style="text-align: left;">
430
431
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="left">
448 <p style="text-align: left;">
449
450 <b>Int</b><b>erakcije</b>
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="left">
467 <p style="text-align: left;">
468
469 Hrana zelo zmanj&scaron;uje resorbcijo azitromicina, zato naj ga bolnik vzame najmanj eno uro pred obrokom hrane ali dve uri po njem. Antacidi upoèasnijo resorbcijo azitromicina. Priporoèamo, da je med dajanjem azitromicina in antacidov najmanj 2 uri èasovnega presledka. Makrolidni antibiotiki lahko zveèajo delovanje teofilina, terfenadina, varfarina, karbamazepina, fenitoina, triazolama, digoksina, ergotamina in ciklosporina. V primerjavi z veèino makrolidov se azitromicin ne ve¾e na citokrom P-450 in doslej tudi niso opazili medsebojnega delovanja azitromicina in omenjenih zdravil.
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="left">
486 <p style="text-align: left;">
487
488
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="left">
505 <p style="text-align: left;">
506
507 <b>Posebna opozorila</b>
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="left">
524 <p style="text-align: left;">
525
526 Noseènost in dojenje
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="left">
543 <p style="text-align: left;">
544
545 Reproduktivna raziskovanja na ¾ivalih niso pokazala &scaron;kodljivega delovanja azitromicina na plod. Zaradi malo&scaron;tevilnih kliniènih podatkov pa ne priporoèamo uporabe azitromicina med noseènostjo in dojenjem, razen èe koristnost uporabe presega morebitno tveganje.
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="left">
562 <p style="text-align: left;">
563
564
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="left">
581 <p style="text-align: left;">
582
583 <b>Doziranje in uporaba</b>
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="left">
600 <p style="text-align: left;">
601
602 Sumamed S jemljemo v enkratnem odmerku 1 g (2 tableti po 500 mg hkrati), eno uro pred obrokom hrane ali dve uri po njem.
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="left">
619 <p style="text-align: left;">
620
621
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="left">
638 <p style="text-align: left;">
639
640 <b>Stranski uèinki</b>
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="left">
657 <p style="text-align: left;">
658
659 Azitromicin redko povzroèa stranske uèinke. Nastanejo lahko gastrointestinalne motnje (napihnjenost, slabost, bruhanje, driska in boleèine v trebuhu) in izpu&scaron;èaji na ko¾i. Lahko pride do zmernega zveèanja vrednosti jetrnih encimov nad zgornjo normalno mejo, nevtropenije, redkeje pa do nevtrofilije in eozinofilije. Te vrednosti se normalizirajo v 2 do 3 tednih po prenehanju zdravljenja.
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="left">
676 <p style="text-align: left;">
677
678
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="left">
695 <p style="text-align: left;">
696
697 <b>Naèin izdajanja zdravila</b>
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="left">
714 <p style="text-align: left;">
715
716 <b>Rp</b> - Zdravilo se sme izdati samo na zdravni&scaron;ki recept
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="left">
733 <p style="text-align: left;">
734
735
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="left">
752 <p style="text-align: left;">
753
754 <b>Oprema</b>
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="left">
771 <p style="text-align: left;">
772
773 &Scaron;katlica z 2 tabletama po 500 mg azitromicina
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="left">
790 <p style="text-align: left;">
791
792
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803 <!--Section Ends-->
804
805
806
807
808
809
810
811

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26