/[pliva-si]/vade/1067.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1067.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>SUMAMED</b><b><sup></sup></b> kapsule<b> </b>azithromycinum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 kapsula, trda
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51 <b></b>
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>SUMAMED</b><b><sup></sup></b><b> </b>tablete 500 mg
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 filmsko oblo¾ena tableta
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127 <b>Sestava</b>
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 1 kapsula vsebuje 250 mg azitromicina v obliki dihidrata.
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Pomo¾ne snovi: mikrokristalna celuloza, natrijev lavrilsulfat, magnezijev stearat.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 1 filmsko oblo¾ena tableta vsebuje 500 mg azitromicina v obliki dihidrata.
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 Pomo¾ne snovi:
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 jedro: kalcijev hidrogenfosfat, brezvoden, mikrokristalna celuloza, metilhidroksipropilceluloza, koruzni &scaron;krob, &scaron;krob ¾elatiniran, natrijev lavrilsulfat, magnezijev stearat,
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260 filmska obloga: metilhidroksipropilceluloza, barvilo: indigo karmin (E 132), titanov dioksid (E 171), polisorbat 80, smukec.
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298 <b>Lastnosti in delovanje</b>
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317 Sumamed je antibiotik s &scaron;ir&scaron;im spektrom delovanja in je prvi predstavnik nove podskupine makrolidnih antibiotikov, imenovanih azalidi. Zavira nastajanje bakterijskih beljakovin in tako zavre bakterijsko razmno¾evanje in rast. Protimikrobno deluje na razliène po Gramu pozitivne in po Gramu negativne aerobne in anaerobne bakterije in na atipiène mikroorganizme. Sumamed prehaja v makrofage, kjer deluje na znotrajcelièno le¾eèe bakterije. Makrofagi prena&scaron;ajo Sumamed na mesto oku¾be, kjer se spro&scaron;èa iz celic. V tkivih so koncentracije Sumameda velike in stabilne &scaron;e pet do sedem dni po koncu zdravljenja. Zaradi tega je zdravljenje s Sumamedom preprosto in kratko.
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355 <b>Indikacije</b>
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369 <ul>
370 <li>
371
372 <div align="justify">
373 <p style="text-align: justify;">
374
375 oku¾be zgornjega dela dihal: bakterijski faringitis/tonzilitis, sinusitis, vnetje srednjega u&scaron;esa
376
377 </p>
378 </div>
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389 </ul>
390
391 <div align="justify">
392 <p style="text-align: justify;">
393
394
395
396 </p>
397 </div>
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408 <ul>
409 <li>
410
411 <div align="justify">
412 <p style="text-align: justify;">
413
414 oku¾be spodnjega dela dihal: bakterijski bronhitis, akutna eksacerbacija kroniènega bronhitisa, intersticijska in alveolna pljuènica
415
416 </p>
417 </div>
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 </ul>
429
430 <div align="justify">
431 <p style="text-align: justify;">
432
433
434
435 </p>
436 </div>
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <ul>
448 <li>
449
450 <div align="justify">
451 <p style="text-align: justify;">
452
453 oku¾be ko¾e in podko¾nega tkiva: erythema chronicum migrans (prvi stadij lymske borelioze), erizipel, impetigo in sekundarna piodermija
454
455 </p>
456 </div>
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467 </ul>
468
469 <div align="justify">
470 <p style="text-align: justify;">
471
472
473
474 </p>
475 </div>
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486 <ul>
487 <li>
488
489 <div align="justify">
490 <p style="text-align: justify;">
491
492 bolezni, ki se prena&scaron;ajo s spolnimi odnosi: nezapleten uretritis/cervicitis
493
494 </p>
495 </div>
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506 </ul>
507
508 <div align="justify">
509 <p style="text-align: justify;">
510
511 <b></b>
512
513 </p>
514 </div>
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527 <div align="justify">
528 <p style="text-align: justify;">
529
530 K<b>ontraindikacije</b>
531
532 </p>
533 </div>
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546 <div align="justify">
547 <p style="text-align: justify;">
548
549 Preobèutljivost za azitromicin, druge makrolidne antibiotike ali katerokoli drugo sestavino zdravila.
550
551 </p>
552 </div>
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565 <div align="justify">
566 <p style="text-align: justify;">
567
568
569
570 </p>
571 </div>
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584 <div align="justify">
585 <p style="text-align: justify;">
586
587 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
588
589 </p>
590 </div>
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603 <div align="justify">
604 <p style="text-align: justify;">
605
606 Hrana zmanj&scaron;uje absorpcijo azitromicina, zato je zdravilo priporoèeno vzeti najmanj uro pred jedjo ali dve uri po njej. Antacidi upoèasnjujejo njegovo absorpcijo. Po zau¾itju azitromicina naj bolnik antacidov ne vzame vsaj dve uri. Makrolidni antibiotiki lahko zveèajo uèinek teofilina, terfenadina, varfarina, karbamazepina, fenitoina, triazolama, digoksina, ergotamina in ciklosporinov. V nasprotju z veèino makrolidov se azitromicin ne ve¾e na citokrom P-450, zato medsebojnega uèinkovanja Sumameda z na&scaron;tetimi zdravili doslej niso opazili.
607
608 </p>
609 </div>
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622 <div align="justify">
623 <p style="text-align: justify;">
624
625
626
627 </p>
628 </div>
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641 <div align="justify">
642 <p style="text-align: justify;">
643
644 <b>Posebna opozorila</b>
645
646 </p>
647 </div>
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660 <div align="justify">
661 <p style="text-align: justify;">
662
663 Bolniki z zmanj&scaron;anim delovanjem ledvic Sumamed lahko jemljejo, kajti skozi ledvice se ga izloèi izjemno malo.
664
665 </p>
666 </div>
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679 <div align="justify">
680 <p style="text-align: justify;">
681
682
683
684 </p>
685 </div>
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698 <div align="justify">
699 <p style="text-align: justify;">
700
701 Zdravilo je treba dajati zelo previdno bolnikom z jetrno okvaro, previdnost priporoèajo tudi pri bolnikih s porfirijo in podalj&scaron;ano dobo QT.
702
703 </p>
704 </div>
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717 <div align="justify">
718 <p style="text-align: justify;">
719
720
721
722 </p>
723 </div>
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736 <div align="justify">
737 <p style="text-align: justify;">
738
739 Starej&scaron;im bolnikom odmerka zdravila ni treba prilagajati.
740
741 </p>
742 </div>
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755 <div align="justify">
756 <p style="text-align: justify;">
757
758
759
760 </p>
761 </div>
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774 <div align="justify">
775 <p style="text-align: justify;">
776
777 <i>Noseènost in dojenje</i>
778
779 </p>
780 </div>
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793 <div align="justify">
794 <p style="text-align: justify;">
795
796 Po dosedanjih izku&scaron;njah azitromicin nima &scaron;kodljivega vpliva na plod. Kliniènih podatkov je malo, zato njegova uporaba med noseènostjo ni priporoèena, razen kadar je ta nujno potrebna.
797
798 </p>
799 </div>
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812 <div align="justify">
813 <p style="text-align: justify;">
814
815
816
817 </p>
818 </div>
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831 <div align="justify">
832 <p style="text-align: justify;">
833
834 Zaradi premalo podatkov o izloèanju azitromicina v materino mleko, zdravimo dojeèe matere le kadar je to nujno potrebno. Dojenèka skrbno nadzorujemo.
835
836 </p>
837 </div>
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850 <div align="justify">
851 <p style="text-align: justify;">
852
853
854
855 </p>
856 </div>
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869 <div align="justify">
870 <p style="text-align: justify;">
871
872 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
873
874 </p>
875 </div>
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888 <div align="justify">
889 <p style="text-align: justify;">
890
891 Ni znano, da bi zdravilo na splo&scaron;no vplivalo na sposobnost za upravljanje vozil in strojev.
892
893 </p>
894 </div>
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907 <div align="justify">
908 <p style="text-align: justify;">
909
910
911
912 </p>
913 </div>
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926 <div align="justify">
927 <p style="text-align: justify;">
928
929 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
930
931 </p>
932 </div>
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945 <div align="justify">
946 <p style="text-align: justify;">
947
948 Zdravilo je treba vzeti najmanj uro pred jedjo ali dve uri po njej.
949
950 </p>
951 </div>
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964 <div align="justify">
965 <p style="text-align: justify;">
966
967
968
969 </p>
970 </div>
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981 <ul>
982 <li>
983
984 <div align="justify">
985 <p style="text-align: justify;">
986
987 oku¾be zgornjega in spodnjega dela dihal ter oku¾be ko¾e in mehkih tkiv (razen erythema chronicum migrans): tri dni po 500 mg (ena tableta po 500 mg ali dve kapsuli po 250 mg) enkrat na dan
988
989 </p>
990 </div>
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001 </ul>
1002
1003 <div align="justify">
1004 <p style="text-align: justify;">
1005
1006
1007
1008 </p>
1009 </div>
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020 <ul>
1021 <li>
1022
1023 <div align="justify">
1024 <p style="text-align: justify;">
1025
1026 erythema chronicum migrans: prvi dan 1 g (dve tableti po 500 mg ali &scaron;tiri kapsule po 250 mg - naenkrat), nato od drugega do petega dne po 500 mg (ena tableta ali dve kapsuli) enkrat na dan
1027
1028 </p>
1029 </div>
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040 </ul>
1041
1042 <div align="justify">
1043 <p style="text-align: justify;">
1044
1045
1046
1047 </p>
1048 </div>
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059 <ul>
1060 <li>
1061
1062 <div align="justify">
1063 <p style="text-align: justify;">
1064
1065 bolezni, ki se prena&scaron;ajo s spolnimi odnosi: enkrat 1 g (dve tableti po 500 mg ali &scaron;tiri kapsule po 250 mg - naenkrat)
1066
1067 </p>
1068 </div>
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079 </ul>
1080
1081 <div align="justify">
1082 <p style="text-align: justify;">
1083
1084
1085
1086 </p>
1087 </div>
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100 <div align="justify">
1101 <p style="text-align: justify;">
1102
1103 <b>Preveliko odmerjanje</b>
1104
1105 </p>
1106 </div>
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119 <div align="justify">
1120 <p style="text-align: justify;">
1121
1122 Podatkov o prevelikem odmerjanju azitromicina ni.
1123
1124 </p>
1125 </div>
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138 <div align="justify">
1139 <p style="text-align: justify;">
1140
1141
1142
1143 </p>
1144 </div>
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157 <div align="justify">
1158 <p style="text-align: justify;">
1159
1160 Znaki prevelikega odmerjanja makrolidnih antibiotikov so oglu&scaron;itev, huda slabost, bruhanje in driska. Izzvati je treba bruhanje pri zavestnem bolniku in èimprej poiskati zdravni&scaron;ko pomoè.
1161
1162 </p>
1163 </div>
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176 <div align="justify">
1177 <p style="text-align: justify;">
1178
1179
1180
1181 </p>
1182 </div>
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195 <div align="justify">
1196 <p style="text-align: justify;">
1197
1198 <b>&Scaron;kodljivi ne¾eleni uèinki</b>
1199
1200 </p>
1201 </div>
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214 <div align="justify">
1215 <p style="text-align: justify;">
1216
1217 Ne¾eleni uèinki so redki. Pojavijo se lahko prebavne motnje (napetost in boleèine v trebuhu, slabost, bruhanje in driska), izpu&scaron;èaji in druge preobèutljivostne reakcije, vkljuèno s srbenjem, koprivnico, bronhospazmom, angioedemom ter fotosenzitivnostjo. Lahko pride tudi do glavobola, omotice, mravljinèenja, nespeènosti in konvulzij. Vrednost jetrnih encimov se lahko prehodno zmerno zveèa. Pojavi se lahko nevtropenija, redkeje pa nevtrofilija in eozinofilija. Te spremembe se normalizirajo dva do tri tedne po koncu zdravljenja.
1218
1219 </p>
1220 </div>
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233 <div align="justify">
1234 <p style="text-align: justify;">
1235
1236
1237
1238 </p>
1239 </div>
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252 <div align="justify">
1253 <p style="text-align: justify;">
1254
1255 <b>Izdajanje zdravila</b>
1256
1257 </p>
1258 </div>
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271 <div align="justify">
1272 <p style="text-align: justify;">
1273
1274 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept
1275
1276 </p>
1277 </div>
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290 <div align="justify">
1291 <p style="text-align: justify;">
1292
1293
1294
1295 </p>
1296 </div>
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309 <div align="justify">
1310 <p style="text-align: justify;">
1311
1312 <b>Oprema</b>
1313
1314 </p>
1315 </div>
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328 <div align="justify">
1329 <p style="text-align: justify;">
1330
1331 zlo¾enka s 6 kapsulami
1332
1333 </p>
1334 </div>
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347 <div align="justify">
1348 <p style="text-align: justify;">
1349
1350 6x250 mg kapsul v pretisnem omotu
1351
1352 </p>
1353 </div>
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366 <div align="justify">
1367 <p style="text-align: justify;">
1368
1369
1370
1371 </p>
1372 </div>
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385 <div align="justify">
1386 <p style="text-align: justify;">
1387
1388 zlo¾enka s 3 filmsko oblo¾enimi tabletami
1389
1390 </p>
1391 </div>
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404 <div align="justify">
1405 <p style="text-align: justify;">
1406
1407 3x500 mg filmsko oblo¾enih tablet v pretisnem omotu
1408
1409 </p>
1410 </div>
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423 <div align="justify">
1424 <p style="text-align: justify;">
1425
1426
1427
1428 </p>
1429 </div>
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437 <!--Section Ends-->
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26