/[pliva-si]/vade/1066.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1066.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>SULFASOL</b><b><sup></sup></b><b> 4</b><b> </b>sulfafurazolum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 kapljice za oko, raztopina
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>Sestava</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 1 ml raztopine vsebuje 40 mg sulfafurazola.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108 Pomo¾ne snovi: dietanolamin, fenil¾ivosrebrov nitrat, polietilenglikol, voda za injekcije.
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 <b>Lastnosti in delovanje</b>
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Sulfafurazol je sulfonamidni kemoterapevtik s &scaron;irokim spektrom delovanja. Primeren je za lokalno uporabo v oèeh. Bakteriostatièno deluje na veliko po Gramu pozitivnih in negativnih mikroorganizmov in na virus trahoma. Sulfafurazol zavira vgrajevanje paraaminobenzojske kisline (PABA) v dihidrofolno, ki je neposredni prekursor folne kisline. Tako zmanj&scaron;a kolièino tetrahidrofolne kisline (funkcionalne in aktivne oblike, dejavnika, ki sodeluje pri nastajanju bakterijskih nukleinskih kislin), posledièno pa zavira nastajanje bakterijskih beljakovin.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 <b>Indikacije</b>
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 bakterijske oku¾be ro¾enice in veznice, ki jih povzroèajo za sulfonamide obèutljivi mikroorganizmi, prepreèevanje in zdravljenje oèesnih oku¾b po operaciji ter prepreèevanje in zdravljenje sekundarnih oèesnih oku¾b po po&scaron;kodbi, trahom
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260 <b>Kontraindikacije</b>
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 Uporaba Sulfasola je kontraindicirana pri ljudeh, ki so preobèutljivi za sulfonamide, sulfonilurejo in tiazide, ter pri bolnikih z glivièno in virusno oèesno oku¾bo (razen s trahomom).
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317 <b>Previdnostni ukrepi</b>
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336 Na zaèetku zdravljenja se lahko pojavi kratkotrajen in prehoden pekoè obèutek, vendar pa je treba zdravljenje nadaljevati. Èe se vnetje po nekaj dnevih uporabe kapljic ne ubla¾i, je treba zdravljenje ustaviti. Podalj&scaron;ana uporaba kapljic Sulfazol ni priporoèena, ker lahko odporni mikroorganizmi, tudi glivice, povzroèijo sekundarno oku¾bo.
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355 Èe se pojavi alergijska reakcija, je treba kapljice Sulfasol prenehati uporabljati.
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393 <b>Medsebojno uèinkovanje zdravil</b>
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412 Med zdravljenjem s sulfonamidi zaradi nekompatibilnosti ni dovoljena uporaba izdelkov, ki vsebujejo srebrove soli.
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="justify">
429 <p style="text-align: justify;">
430
431 Med hkratno uporabo lokalnega anestetika (tetrakaina) in kapljic Sulfasol se zmanj&scaron;a njihova uèinkovitost.
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="justify">
448 <p style="text-align: justify;">
449
450
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="justify">
467 <p style="text-align: justify;">
468
469 <b>Posebna opozorila</b>
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="justify">
486 <p style="text-align: justify;">
487
488 Sulfasol je treba dajati posebej previdno bolnikom s sindromom suhega oèesa. Med zdravljenjem s kapljicami Sulfasol ni priporoèena uporaba mehkih kontaktnih leè. Uporaba kapljic prav tako ni priporoèena pri dojenèkih, ki &scaron;e niso stari dva meseca.
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="justify">
524 <p style="text-align: justify;">
525
526 <i>Noseènost in dojenje</i>
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="justify">
543 <p style="text-align: justify;">
544
545
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="justify">
562 <p style="text-align: justify;">
563
564 Ne&scaron;kodljivosti uporabe sulfafurazola pri noseènicah in materah, ki dojijo, niso ugotavljali, zato je priporoèeno, da se kapljice pri njih uporabljajo zelo previdno.
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="justify">
600 <p style="text-align: justify;">
601
602 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="justify">
619 <p style="text-align: justify;">
620
621 Na oèesno veznico se enkrat do trikrat na dan kane ena do dve kapljici. Bolnikom s hudo klinièno sliko inzulta se vkapavajo &scaron;estkrat pa tudi &scaron;e veèkrat na dan, pri zelo hudih primerih pa na vsako uro. Za prepreèitev recidivov je zdravljenje priporoèeno nadaljevati &scaron;e dva do tri dni po izginotju simptomov.
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="justify">
638 <p style="text-align: justify;">
639
640 Pri zdravljenju trahoma je poleg lokalne uporabe kapljic Sulfasol potrebna tudi intenzivna sistemska uporaba sulfonamidov ali antibiotikov.
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="justify">
657 <p style="text-align: justify;">
658
659
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="justify">
676 <p style="text-align: justify;">
677
678 <b>Preveliko odmerjanje </b>
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="justify">
695 <p style="text-align: justify;">
696
697 Predoziranje po lokalni uporabi sulfonamidov v oèeh ni znano.
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="justify">
714 <p style="text-align: justify;">
715
716
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="justify">
733 <p style="text-align: justify;">
734
735 <b>&Scaron;kodljivi ne¾eleni uèinki</b>
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754 Pojavita se lahko lokalno dra¾enje (reakcijska hiperemija, prehoden pekoè in zbadajoè obèutek) in glavobol, v zelo redkih primerih pa znaki preobèutljivosti za sulfafurazol: izpu&scaron;èaji, otekle veke in lice, srbeèica in koprivnica.
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="justify">
771 <p style="text-align: justify;">
772
773
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="justify">
790 <p style="text-align: justify;">
791
792 <b>Izdajanje zdravila</b>
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept.
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="justify">
828 <p style="text-align: justify;">
829
830
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="justify">
847 <p style="text-align: justify;">
848
849 Oprema
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="justify">
866 <p style="text-align: justify;">
867
868 Zlo¾enka s steklenièko z 10 ml raztopine.
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="justify">
885 <p style="text-align: justify;">
886
887
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="justify">
904 <p style="text-align: justify;">
905
906 <b></b>
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917 <!--Section Ends-->
918
919
920
921
922
923
924
925

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26