/[pliva-si]/vade/1062.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1062.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +467 -1875 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> <b>SALVIAMIN</b><b><sup></sup></b><b> LX6 </b>
10 </p>
11 </div>
12
13 <div align="Left">
14 <p style="text-align: left; "> raztopina za intravensko infundiranje </p>
15 </div>
16
17 <div align="Left">
18 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Left">
22 <p style="text-align: left; "> Sestava </p>
23 </div>
24
25 <div align="Justify">
26 <p style="text-align: justify; "> 1000 ml raztopine vsebuje: </p>
27 </div>
28
29 <div align="Justify">
30 <p style="text-align: justify; "> 2,850 g L-izolevcina </p>
31 </div>
32
33 <div align="Justify">
34 <p style="text-align: justify; "> 4,350 g L-levcina </p>
35 </div>
36
37 <div align="Justify">
38 <p style="text-align: justify; "> 4,080 g L-lizina </p>
39 </div>
40
41 <div align="Justify">
42 <p style="text-align: justify; "> 3,600 g L-metionina </p>
43 </div>
44
45 <div align="Justify">
46 <p style="text-align: justify; "> 5,160 g L-fenilalanina </p>
47 </div>
48
49 <div align="Justify">
50 <p style="text-align: justify; "> 2,400 g L-treonina </p>
51 </div>
52
53 <div align="Justify">
54 <p style="text-align: justify; "> 1,050 g L-triptofana . </p>
55 </div>
56
57 <div align="Justify">
58 <p style="text-align: justify; "> 3,360 g L-valina </p>
59 </div>
60
61 <div align="Justify">
62 <p style="text-align: justify; "> 6,900 g L-arginina </p>
63 </div>
64
65 <div align="Justify">
66 <p style="text-align: justify; "> 1,650 g L-histidina </p>
67 </div>
68
69 <div align="Justify">
70 <p style="text-align: justify; "> 7,500 g L-alanina </p>
71 </div>
72
73 <div align="Justify">
74 <p style="text-align: justify; "> 1,500 g L-glutaminske kisline </p>
75 </div>
76
77 <div align="Justify">
78 <p style="text-align: justify; "> 3,300 g glicina </p>
79 </div>
80
81 <div align="Justify">
82 <p style="text-align: justify; "> 1,500 g L-ornitin-L-aspartata </p>
83 </div>
84
85 <div align="Justify">
86 <p style="text-align: justify; "> 1,800 g L-serina </p>
87 </div>
88
89 <div align="Left">
90 <p style="text-align: left; "> 3,450 g L-(-)-jabol&egrave;ne kisline </p>
91 </div>
92
93 <div align="Left">
94 <p style="text-align: left; "> 9,000 g L-prolina </p>
95 </div>
96
97 <div align="Left">
98 <p style="text-align: left; "> 125,000 g ksilitola </p>
99 </div>
100
101 <div align="Left">
102 <p style="text-align: left; "> 35,0 mmol natrija </p>
103 </div>
104
105 <div align="Justify">
106 <p style="text-align: justify; "> 25,0 mmol kalija </p>
107 </div>
108
109 <div align="Left">
110 <p style="text-align: left; "> 2,5 mmol magnezija<b></b> </p>
111 </div>
112
113 <div align="Left">
114 <p style="text-align: left; "> 52,9 mmol klorida<b></b> </p>
115 </div>
116
117 <div align="Left">
118 <p style="text-align: left; "> 13,5 mmol acetata </p>
119 </div>
120
121 <div align="Left">
122 <p style="text-align: left; "> </p>
123 </div>
124
125 <div align="Left">
126 <p style="text-align: left; "> Pomo&frac34;na snov je voda za injekcije.
127 </p>
128 </div>
129
130 <div align="Left">
131 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
132 </div>
133
134 <div align="Left">
135 <p style="text-align: left; "> Lastnosti in delovanje </p>
136 </div>
137
138 <div align="Justify">
139 <p style="text-align: justify; "> Salviamin LX6 je 6 % raztopina L-aminokislin
140 namenjena za parenteralno hranjenje. Vsebuje 17 aminokislin in ksilitol kot
141 vir energije ter vse elektrolite, ki so potrebni za intravensko uporabo aminokislin.
142 Razmerje med esencialnimi in neesencialnimi aminokislinami je optimalno prilagojeno
143 potrebam &egrave;love&#353;kega organizma za stvarjanje beljakovin. Zdrav organizem
144 potrebuje na dan 1 do 2 g aminokislin na kilogram telesne mase. Njihov izkoristek
145 je popoln, kadar so optimalno zastopane po vrsti amonokislin (esencialne,
146 polesencialne in neesencialne), obliki (samo L-aminokisline) in medsebojnem
147 razmerju. Za optimalni izkoristek aminokislin in ustrezno vrednost du&#353;ika
148 (ravnote&frac34;je med stvarjanjem in razgradnjo beljakovin, tj. ve&egrave;ja
149 resorpcija kot izlo&egrave;anje) je treba glede na koli&egrave;ino vnesenih
150 aminokislin zagotoviti tudi vnos ustrezne koli&egrave;ine energije in 2 do
151 3 mmol kalija na gram du&#353;ika. Salviamin LX6 &frac34;e vsebuje ksilitol, priporo&egrave;ljivo
152 pa je dodati &#353;e kako energetsko raztopino (npr. Kalori&egrave;na raztopina
153 LGX). Za gram aminokislin je potrebnih 63 do 147 kJ (15 do 35 kcal). </p>
154 </div>
155
156 <div align="Left">
157 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
158 </div>
159
160 <div align="Justify">
161 <p style="text-align: justify; "> energijska vrednost: 3145 kJ/l (740 kcal/l)
162 </p>
163 </div>
164
165 <div align="Justify">
166 <p style="text-align: justify; "> skupna vsebnost aminokislin: 60 g/l </p>
167 </div>
168
169 <div align="Justify">
170 <p style="text-align: justify; "> skupna vsebnost du&#353;ika: 9,18 g/l </p>
171 </div>
172
173 <div align="Justify">
174 <p style="text-align: justify; "> koli&egrave;nik E/T<sup>*</sup>: 2,92
175 </p>
176 </div>
177
178 <div align="Justify">
179 <p style="text-align: justify; "> teoreti&egrave;na osmolarnost: 1300 mosm/l
180 </p>
181 </div>
182
183 <div align="Justify">
184 <p style="text-align: justify; "> pH: 7,4 0,2 </p>
185 </div>
186
187 <div align="Left">
188 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
189 </div>
190
191 <div align="Justify">
192 <p style="text-align: justify; "> <sup>*</sup> razmerje med vsebnostjo esencialnih
193 L-aminokislin (v gramih) in skupno vsebnostjo du&#353;ika (v gramih) </p>
194 </div>
195
196 <div align="Left">
197 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
198 </div>
199
200 <div align="Left">
201 <p style="text-align: left; "> Indikacije </p>
202 </div>
203
204 <div align="Justify">
205 <p style="text-align: justify; "> Salviamin LX6 uporabljamo za popolno ali
206 delno parenteralno hranjenje odraslih bolnikov z delno ali popolno odpovedjo
207 gastrointestinalnega trakta po operativnih posegih v prebavilih, pri pankreatitisu,
208 po&#353;kodbah, ope&egrave;encih, pri komatoznih bolnikih, pri ledvi&egrave;ni
209 odpovedi pa kadar ni problemov s hiperkaliemijo, pri bolnikih z nefrotskim
210 sindromom in za dodatno zdravljenje med dializo. </p>
211 </div>
212
213 <div align="Left">
214 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
215 </div>
216
217 <div align="Left">
218 <p style="text-align: left; "> Kontraindikacije </p>
219 </div>
220
221 <div align="Justify">
222 <p style="text-align: justify; "> Motnje presnove aminokislin, hipervolemija,
223 hiperhidracija, hiperkaliemija, huda presnovna acidoza in hude jetrne okvare,
224 huda ledvi&egrave;na odpoved z oligurijo oz. anurijo, razen pri bolnikih
225 v programu hemodialize, hudo sr&egrave;no popu&#353;&egrave;anje. </p>
226 </div>
227
228 <div align="Left">
229 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
230 </div>
231
232 <div align="Left">
233 <p style="text-align: left; "> Previdnostni ukrepi </p>
234 </div>
235
236 <div align="Justify">
237 <p style="text-align: justify; "> Priporo&egrave;ljivo je ugotavljanje serumske
238 vrednosti elektrolitov in glukoze v serumu, kislinsko baznega ravnovesja
239 ter spremljanje teko&egrave;inske bilance. </p>
240 </div>
241
242 <div align="Justify">
243 <p style="text-align: justify; "> Raztopina mora biti rahlo rumenkaste barve.
244 </p>
245 </div>
246
247 <div align="Left">
248 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
249 </div>
250
251 <div align="Left">
252 <p style="text-align: left; "> Medsebojna u&egrave;inkovanja zdravil </p>
253 </div>
254
255 <div align="Justify">
256 <p style="text-align: justify; "> Salviamina LX6 zaradi mo&frac34;nosti
257 inkompatibilnosti ni priporo&egrave;ljivo me&#353;ati z zdravili, &#353;e posebej ne
258 z antibiotiki. Izjemoma ga lahko me&#353;amo s pripravki, katerih kompatibilnost
259 je zanesljivo ugotovljena. </p>
260 </div>
261
262 <div align="Left">
263 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
264 </div>
265
266 <div align="Left">
267 <p style="text-align: left; "> Posebna opozorila </p>
268 </div>
269
270 <div align="Justify">
271 <p style="text-align: justify; "> Raztopino je treba uporabiti previdno
272 pri bolnikih s sr&egrave;nim popu&#353;&egrave;anjem in zmanj&#353;anim ledvi&egrave;nim
273 delovanjem. </p>
274 </div>
275
276 <div align="Justify">
277 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
278 </div>
279
280 <div align="Left">
281 <p style="text-align: left; "> <i>Nose&egrave;nost in dojenje</i><i></i>
282 </p>
283 </div>
284
285 <div align="Left">
286 <p style="text-align: left; "> Ni podatkov o ne&frac34;elenih u&egrave;inkih
287 uporabe med nose&egrave;nostjo in dojenjem. Previdno ga dajemo pri eklampsiji.
288 </p>
289 </div>
290
291 <div align="Left">
292 <p style="text-align: left; "> </p>
293 </div>
294
295 <div align="Left">
296 <p style="text-align: left; "> Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti
297 </p>
298 </div>
299
300 <div align="Left">
301 <p style="text-align: left; "> Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na psihofizi&egrave;no
302 sposobnost za upravljanje vozil ali strojev. </p>
303 </div>
304
305 <div align="Left">
306 <p style="text-align: left; "> </p>
307 </div>
308
309 <div align="Left">
310 <p style="text-align: left; "> <b>Odmerjanje in uporab</b><b>a</b> </p>
311 </div>
312
313 <div align="Justify">
314 <p style="text-align: justify; "> Odmerek je 1,25 ml/kg/uro (pribli&frac34;no
315 25 kapljic na minuto). </p>
316 </div>
317
318 <div align="Justify">
319 <p style="text-align: justify; "> Za minimalno nadomestitev aminokislin
320 1 g/kg/dan je treba infundirati pribli&frac34;no 17 ml/kg/dan. </p>
321 </div>
322
323 <div align="Justify">
324 <p style="text-align: justify; "> Kadar je katabolizem zve&egrave;an, je
325 treba odmerek zve&egrave;ati na 20 ml/kg/dan. </p>
326 </div>
327
328 <div align="Justify">
329 <p style="text-align: justify; "> Priporo&egrave;en odmerek aminokislin
330 je od 0,1 do 0,2 g/kg/uro, koli&egrave;ina ksilitola pa ne sme prese&egrave;i
331 3 g/kg telesne mase. </p>
332 </div>
333
334 <div align="Justify">
335 <p style="text-align: justify; "> Salviamin LX6 infundiramo prek osrednjega
336 venskega katetra. </p>
337 </div>
338
339 <div align="Justify">
340 <p style="text-align: justify; "> Raztopina je lahko rumenkaste barve. </p>
341 </div>
342
343 <div align="Left">
344 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
345 </div>
346
347 <div align="Left">
348 <p style="text-align: left; "> Preveliko odmerjanje </p>
349 </div>
350
351 <div align="Justify">
352 <p style="text-align: justify; "> Znaki prevelikega odmerjanja se pojavijo,
353 kadar raztopino Salviamin LX 6 infundiramo prehitro ali pa so odmerki ve&egrave;ji
354 od priporo&egrave;enih. Kadar je prese&frac34;en "beljakovinski prag" (vnos
355 du&#353;ika je ve&egrave;ji kot 18 do 20 g/dan), se pojavita slabost in zve&egrave;anje
356 koncentracije se&egrave;nine v se&egrave;u, lahko pride do teko&egrave;inske
357 preobremenitve s sr&egrave;nim popu&#353;&egrave;anjem, hiperglikemijo, presnovno
358 acidozo ter porastom serumskih vrednosti se&egrave;nine, kreatinina in amoniaka.
359 </p>
360 </div>
361
362 <div align="Justify">
363 <p style="text-align: justify; "> Infundiranje je treba upo&egrave;asniti
364 ali pa ga za kraj&#353;i &egrave;as ustaviti. </p>
365 </div>
366
367 <div align="Left">
368 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
369 </div>
370
371 <div align="Left">
372 <p style="text-align: left; "> Stranski u&egrave;inki </p>
373 </div>
374
375 <div align="Justify">
376 <p style="text-align: justify; "> Posledica prehitrega infundiranja je dra&frac34;enje
377 ven. Med splo&#353;ne stranske u&egrave;inke, ki so najve&egrave;krat posledica
378 prevelikega odmerka in/ali prehitrega infundiranja, spadajo slabost, bruhanje,
379 rde&egrave;ica na obrazu, ob&egrave;utek vro&egrave;ine, znojenje, mrzlica
380 in driska. </p>
381 </div>
382
383 <div align="Justify">
384 <p style="text-align: justify; "> Glutaminska kislina lahko povzro&egrave;i
385 zastrupitev nezavestnih bolnikov. Arginin utegne povzro&egrave;iti hipofosfatemijo
386 in hiperkaliemijo, &#353;e posebej pri ljudeh s sladkorno boleznijo. To lahko
387 prepre&egrave;imo ali odpravimo z uporabo inzulina. Ksilitol lahko povzro&egrave;i
388 po nenadnem prenehanju infundiranja hipoglikemijo, kopi&egrave;enje piruvata,
389 laktata in oksalatov, acidozo in hiperurikemijo. Pojavijo se lahko tudi alkaloza,
390 hipervolemija, elektrolitske motnje, zve&egrave;anje vrednosti jetrnih encimov
391 in tahikardija. </p>
392 </div>
393
394 <div align="Justify">
395 <p style="text-align: justify; "> Med parenteralnim hranjenjem z aminokislinami
396 lahko pride do akutnega pomanjkanja folne kisline. Kadar dobiva bolnik aminokisline
397 ve&egrave; kot dva tedna, se lahko pojavi intrahepatalna holestaza. </p>
398 </div>
399
400 <div align="Justify">
401 <p style="text-align: justify; "> Ob upo&#353;tevanju predpisanih odmerkov, hitrosti
402 infundiranja in preverjanju ustreznih parametrov se lahko ve&egrave;ini stranskih
403 u&egrave;inkov ognemo ali jih vsaj ubla&frac34;imo. </p>
404 </div>
405
406 <div align="Justify">
407 <p style="text-align: justify; "> </p>
408 </div>
409
410 <div align="Left">
411 <p style="text-align: left; "> <b>Izdajanje zdravila</b> </p>
412 </div>
413
414 <div align="Left">
415 <p style="text-align: left; "> ZZ - uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih
416 ter pri pravnih in fizi&egrave;nih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
417 </p>
418 </div>
419
420 <div align="Left">
421 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
422 </div>
423
424 <div align="Left">
425 <p style="text-align: left; "> Oprema </p>
426 </div>
427
428 <div align="Left">
429 <p style="text-align: left; "> zlo&frac34;enka (transportna ovojnina) z
430 10 prebodnimi steklenicami po 500 ml raztopine za intravensko infundiranje
431 </p>
432 </div>
433
434 <div align="Left">
435 <p style="text-align: left; "> </p>
436 </div>
437
438 <div align="Left">
439 <p style="text-align: left; "> </p>
440 </div>
441
442 <div align="Left">
443 <p style="text-align: left; "> </p>
444 </div>
445
446 <div align="Left">
447 <p style="text-align: left; "> </p>
448 </div>
449
450 <div align="Left">
451 <p style="text-align: left; "> </p>
452 </div>
453
454 <div align="Left">
455 <p style="text-align: left; "> </p>
456 </div>
457
458 <div align="Left">
459 <p style="text-align: left; "> </p>
460 </div>
461
462 <div align="Left">
463 <p style="text-align: left; "> </p>
464 </div>
465 <!--Section Ends-->
466 </body>
467 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26