/[pliva-si]/vade/1061.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1061.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +488 -1951 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> <b>SALVIAMIN</b><b><sup></sup></b><b> L8b.UH </b>
10 </p>
11 </div>
12
13 <div align="Left">
14 <p style="text-align: left; "> raztopina za intravensko infundiranje </p>
15 </div>
16
17 <div align="Left">
18 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Left">
22 <p style="text-align: left; "> Sestava </p>
23 </div>
24
25 <div align="Justify">
26 <p style="text-align: justify; "> 1000 ml raztopine vsebuje: </p>
27 </div>
28
29 <div align="Justify">
30 <p style="text-align: justify; "> 3,800 g L-izolevcina </p>
31 </div>
32
33 <div align="Justify">
34 <p style="text-align: justify; "> 5,800 g L-levcina </p>
35 </div>
36
37 <div align="Justify">
38 <p style="text-align: justify; "> 5,440 g L-lizina </p>
39 </div>
40
41 <div align="Justify">
42 <p style="text-align: justify; "> 4,800 g L-metionina </p>
43 </div>
44
45 <div align="Justify">
46 <p style="text-align: justify; "> 6,880 g L-fenilalanina </p>
47 </div>
48
49 <div align="Justify">
50 <p style="text-align: justify; "> 3,200 g L-treonina </p>
51 </div>
52
53 <div align="Justify">
54 <p style="text-align: justify; "> 1,400 g L-triptofana . </p>
55 </div>
56
57 <div align="Justify">
58 <p style="text-align: justify; "> 4,480 g L-valina </p>
59 </div>
60
61 <div align="Justify">
62 <p style="text-align: justify; "> 9,200 g L-arginina </p>
63 </div>
64
65 <div align="Justify">
66 <p style="text-align: justify; "> 2,200 g L-histidina </p>
67 </div>
68
69 <div align="Justify">
70 <p style="text-align: justify; "> 10,000 g L-alanina </p>
71 </div>
72
73 <div align="Justify">
74 <p style="text-align: justify; "> 2,000 g L-glutaminske kislina </p>
75 </div>
76
77 <div align="Justify">
78 <p style="text-align: justify; "> 4,400 g glicina </p>
79 </div>
80
81 <div align="Justify">
82 <p style="text-align: justify; "> 2,000 g L-ornitin-L-aspartata </p>
83 </div>
84
85 <div align="Justify">
86 <p style="text-align: justify; "> 2,400 g L-serina </p>
87 </div>
88
89 <div align="Left">
90 <p style="text-align: left; "> 4,600 g L-(-)-jabol&egrave;ne kisline </p>
91 </div>
92
93 <div align="Left">
94 <p style="text-align: left; "> 12,000 g L-prolina </p>
95 </div>
96
97 <div align="Left">
98 <p style="text-align: left; "> 35,0 mmol natrija </p>
99 </div>
100
101 <div align="Justify">
102 <p style="text-align: justify; "> 30,0 mmol kalija </p>
103 </div>
104
105 <div align="Left">
106 <p style="text-align: left; "> 2,5 mmol magnezija<b></b> </p>
107 </div>
108
109 <div align="Left">
110 <p style="text-align: left; "> 67,0 mmol klorida<b></b> </p>
111 </div>
112
113 <div align="Left">
114 <p style="text-align: left; "> 5,0 mmol acetata </p>
115 </div>
116
117 <div align="Left">
118 <p style="text-align: left; "> </p>
119 </div>
120
121 <div align="Left">
122 <p style="text-align: left; "> Pomo&frac34;na snov je: voda za injekcije.
123 </p>
124 </div>
125
126 <div align="Left">
127 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
128 </div>
129
130 <div align="Left">
131 <p style="text-align: left; "> Lastnosti in delovanje </p>
132 </div>
133
134 <div align="Justify">
135 <p style="text-align: justify; "> Salviamin L8b.UH je 8 % raztopina L-aminokislin
136 namenjena za parenteralno hranjenje Vsebuje 17 aminokislin in vse elektrolite,
137 ki so potrebni za intravensko uporabo aminokislin. Raztopina ne vsebuje ogljikovih
138 hidratov, zato jih izberemo skladno z individualnimi potrebami.<b> </b>Razmerje
139 med esencialnimi in neesencialnimi aminokislinami je optimalno prilagojeno
140 potrebam &egrave;love&#353;kega organizma za stvarjanje beljakovin. Zdrav organizem
141 potrebuje na dan 1 do 2 g aminokislin na kilogram telesne mase. Njihov izkoristek
142 v organizmu je popoln, kadar so optimalno zastopane po vrsti aminokislin
143 (esencialne, polesencialne in neesencialne), obliki (samo L-aminokisline)
144 in medsebojnem razmerju. Za optimalni izkoristek aminokislin in ustrezno
145 vrednost du&#353;ika (ravnote&frac34;je med stvarjanjem in razgradnjo beljakovin,
146 tj. ve&egrave;ja resorpcija kot izlo&egrave;anje) je treba glede na koli&egrave;ino
147 vnesenih aminokislin zagotoviti tudi vnos ustrezne koli&egrave;ine energije
148 in 2 do 3 mmol kalija na gram du&#353;ika. Za gram aminokislin je potrebnih 63
149 do 147 kJ (15 do 35 kcal). </p>
150 </div>
151
152 <div align="Left">
153 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
154 </div>
155
156 <div align="Justify">
157 <p style="text-align: justify; "> energijska vrednost: 1390 kJ/l (330 kcal/l)
158 </p>
159 </div>
160
161 <div align="Justify">
162 <p style="text-align: justify; "> skupna vsebnost aminokislin: 80 g/l </p>
163 </div>
164
165 <div align="Justify">
166 <p style="text-align: justify; "> skupna vsebnost du&#353;ika: 12,4 g/l </p>
167 </div>
168
169 <div align="Justify">
170 <p style="text-align: justify; "> koli&egrave;nik E/T<sup>*</sup>: 2,9 </p>
171 </div>
172
173 <div align="Justify">
174 <p style="text-align: justify; "> teoreti&egrave;na osmolarnost: 825 mosm/l
175 </p>
176 </div>
177
178 <div align="Justify">
179 <p style="text-align: justify; "> pH: 7,4 0,2 </p>
180 </div>
181
182 <div align="Left">
183 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
184 </div>
185
186 <div align="Justify">
187 <p style="text-align: justify; "> <sup>*</sup> razmerje med vsebnostjo esencialnih
188 aminokislin (v gramih) in skupno vsebnostjo du&#353;ika (v gramih) </p>
189 </div>
190
191 <div align="Left">
192 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
193 </div>
194
195 <div align="Left">
196 <p style="text-align: left; "> Indikacije </p>
197 </div>
198
199 <div align="Justify">
200 <p style="text-align: justify; "> Salviamin L8b.UH uporabljamo za popolno
201 ali delno parenteralno hranjenje odraslih bolnikov ali otrok pri ve&egrave;ji
202 izgubi beljakovin zaradi delne ali popolne odpovedi gastrointesinalnega trakta
203 po operativnih posegih v prebavilih, pri pankreatitisu, po&#353;kodbah, ope&egrave;encih,
204 pri komatoznih bolnikih, pri ledvi&egrave;ni odpovedi pa kadar ni problemov
205 s hiperkaliemijo, pri bolnikih z nefrotskim sindromom in za dodatno zdravljenje
206 med dializo. </p>
207 </div>
208
209 <div align="Justify">
210 <p style="text-align: justify; "> </p>
211 </div>
212
213 <div align="Left">
214 <p style="text-align: left; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
215 </div>
216
217 <div align="Justify">
218 <p style="text-align: justify; "> Motnje presnove aminokislin, hipervolemija,
219 hiperhidracija, hiperkaliemija, huda presnovna acidoza, hude jetrne okvare,
220 huda ledvi&egrave;na odpoved z oligurijo in anurijo, razen pri bolnikih v
221 programu hemodialize, hudo sr&egrave;no popu&#353;&egrave;anje. </p>
222 </div>
223
224 <div align="Left">
225 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
226 </div>
227
228 <div align="Left">
229 <p style="text-align: left; "> Previdnostni ukrepi </p>
230 </div>
231
232 <div align="Justify">
233 <p style="text-align: justify; "> Priporo&egrave;ljivo je ugotavljanje serumske
234 vrednosti elektrolitov in glukoze v serumu, kislinsko baznega ravnovesja
235 ter spremljanje teko&egrave;inske bilance. </p>
236 </div>
237
238 <div align="Justify">
239 <p style="text-align: justify; "> Raztopina mora biti rahlo rumenkaste barve.
240 </p>
241 </div>
242
243 <div align="Left">
244 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
245 </div>
246
247 <div align="Left">
248 <p style="text-align: left; "> Medsebojna u&egrave;inkovanja zdravil </p>
249 </div>
250
251 <div align="Justify">
252 <p style="text-align: justify; "> Salviamina L8b.UH zaradi mo&frac34;nosti
253 inkompatibilnosti ni priporo&egrave;ljivo me&#353;ati z zdravili, &#353;e posebej ne
254 z antibiotiki. Izjemoma ga lahko me&#353;amo s pripravki, katerih kompatibilnost
255 je zanesljivo ugotovljena. </p>
256 </div>
257
258 <div align="Left">
259 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
260 </div>
261
262 <div align="Left">
263 <p style="text-align: left; "> <b>Posebna opozorila</b> </p>
264 </div>
265
266 <div align="Justify">
267 <p style="text-align: justify; "> Raztopino je treba uporabiti previdno
268 pri bolnikih s sr&egrave;nim popu&#353;&egrave;anjem in zmanj&#353;anim ledvi&egrave;nim
269 delovanjem. </p>
270 </div>
271
272 <div align="Left">
273 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
274 </div>
275
276 <div align="Left">
277 <p style="text-align: left; "> <i>Nose&egrave;nost in dojenje</i> </p>
278 </div>
279
280 <div align="Left">
281 <p style="text-align: left; "> Ni podatkov o ne&frac34;elenih u&egrave;inkih
282 uporabe med nose&egrave;nostjo in dojenjem. Previdno ga dajemo pri eklampsiji.
283 </p>
284 </div>
285
286 <div align="Left">
287 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
288 </div>
289
290 <div align="Left">
291 <p style="text-align: left; "> <i>Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti</i>
292 </p>
293 </div>
294
295 <div align="Left">
296 <p style="text-align: left; "> Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na psihofizi&egrave;no
297 sposobnost za upravljanje vozil ali strojev. </p>
298 </div>
299
300 <div align="Left">
301 <p style="text-align: left; "> </p>
302 </div>
303
304 <div align="Left">
305 <p style="text-align: left; "> <b>Odmerjanje in uporaba</b> </p>
306 </div>
307
308 <div align="Justify">
309 <p style="text-align: justify; "> Salviamin L8b.UH je priporo&egrave;ljivo
310 infundirati prek osrednjega venskega katetra. </p>
311 </div>
312
313 <div align="Justify">
314 <p style="text-align: justify; "> Odmerek za odrasle je 1,5 ml/kg/uro, kar
315 je povpre&egrave;no 90 ml/uro. </p>
316 </div>
317
318 <div align="Justify">
319 <p style="text-align: justify; "> Najve&egrave;ji odmerek je 1500 ml/24
320 ur. </p>
321 </div>
322
323 <div align="Justify">
324 <p style="text-align: justify; "> Hitrost infundiranja je do 30 kapljic
325 na minuto. </p>
326 </div>
327
328 <div align="Justify">
329 <p style="text-align: justify; "> Priporo&egrave;en odmerek aminokislin
330 je 0,1 do 0,2 g/kg/uro. </p>
331 </div>
332
333 <div align="Justify">
334 <p style="text-align: justify; "> </p>
335 </div>
336
337 <div align="Justify">
338 <p style="text-align: justify; "> Otroci dobivajo do 4 ml/kg/uro. Najve&egrave;ji
339 odmerek je 20 ml/kg/24 ur. </p>
340 </div>
341
342 <div align="Justify">
343 <p style="text-align: justify; "> Dojen&egrave;ki dobivajo do 4 ml/kg/uro.
344 Najve&egrave;ji odmerek je 40 ml/kg/24 ur. </p>
345 </div>
346
347 <div align="Justify">
348 <p style="text-align: justify; "> Pri dojen&egrave;kih je predpisani odmerek
349 potrebno strogo upo&#353;tevati. </p>
350 </div>
351
352 <div align="Justify">
353 <p style="text-align: justify; "> </p>
354 </div>
355
356 <div align="Justify">
357 <p style="text-align: justify; "> Priporo&egrave;ljivo je izmeni&egrave;no
358 kombiniranje Salviamina L8b.UH z ogljikovimi hidrati (Kalori&egrave;noa raztopina
359 LGX) in ma&#353;&egrave;obnimi emulzijami. </p>
360 </div>
361
362 <div align="Left">
363 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
364 </div>
365
366 <div align="Left">
367 <p style="text-align: left; "> Preveliko odmerjanje </p>
368 </div>
369
370 <div align="Justify">
371 <p style="text-align: justify; "> Znaki prevelikega odmerjanja se pojavijo,
372 kadar raztopino Salviamin L8b.UH infundiramo prehitro ali pa so odmerki ve&egrave;ji
373 od priporo&egrave;enih. Kadar je prese&frac34;en "beljakovinski prag" (vnos
374 du&#353;ika je ve&egrave;ji kot 18 do 20 g/dan), se pojavita slabost in zve&egrave;anje
375 koncentracije se&egrave;nine v se&egrave;u, lahko pride do teko&egrave;inske
376 preobremenitve s sr&egrave;nim popu&#353;&egrave;anjem, hiperglikemijo, presnovno
377 acidozo ter porastom serumskih vrednosti se&egrave;nine, kreatinina in amoniaka.
378 </p>
379 </div>
380
381 <div align="Justify">
382 <p style="text-align: justify; "> Infundiranje je treba upo&egrave;asniti
383 ali pa ga za kraj&#353;i &egrave;as ustaviti. </p>
384 </div>
385
386 <div align="Left">
387 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
388 </div>
389
390 <div align="Left">
391 <p style="text-align: left; "> Stranski u&egrave;inki </p>
392 </div>
393
394 <div align="Justify">
395 <p style="text-align: justify; "> Posledica prehitrega infundiranja je dra&frac34;enje
396 ven. Med splo&#353;ne stranski u&egrave;inki, ki so najve&egrave;krat posledica
397 prevelikega odmerka in/ali prehitrega infundiranja, spadajo slabost, bruhanje,
398 rde&egrave;ica na obrazu, ob&egrave;utek vro&egrave;ine, znojenje, mrzlica
399 in driska. </p>
400 </div>
401
402 <div align="Justify">
403 <p style="text-align: justify; "> Glutaminska kislina lahko povzro&egrave;i
404 zastrupitev nezavestnih bolnikov. Arginin utegne povzro&egrave;iti hipofosfatemijo
405 in hiperkaliemijo, &#353;e posebej pri ljudeh s sladkorno boleznijo. To lahko
406 prepre&egrave;imo ali odpravimo z uporabo inzulina. Pojavijo se lahko tudi
407 acidoza, alkaloza, hipervolemija, elektrolitske motnje, zve&egrave;anje vrednosti
408 jetrnih encimov in tahikardija. </p>
409 </div>
410
411 <div align="Justify">
412 <p style="text-align: justify; "> Med parenteralnim hranjenjem z aminokislinami
413 lahko pride do akutnega pomanjkanja folne kisline. Kadar dobiva bolnik aminokisline
414 ve&egrave; kot dva tedna, se lahko pojavi intrahepatalna holestaza. </p>
415 </div>
416
417 <div align="Justify">
418 <p style="text-align: justify; "> Ob upo&#353;tevanju predpisanih odmerkov, hitrosti
419 infundiranja in preverjanju ustreznih parametrov se lahko ve&egrave;ini stranskih
420 u&egrave;inkov izognemo ali jih vsaj ubla&frac34;imo. </p>
421 </div>
422
423 <div align="Left">
424 <p style="text-align: left; "> </p>
425 </div>
426
427 <div align="Left">
428 <p style="text-align: left; "> <b>Izdajanje zdravila</b> </p>
429 </div>
430
431 <div align="Left">
432 <p style="text-align: left; "> ZZ - uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih
433 ter pri pravnih in fizi&egrave;nih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
434 </p>
435 </div>
436
437 <div align="Left">
438 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
439 </div>
440
441 <div align="Left">
442 <p style="text-align: left; "> Oprema </p>
443 </div>
444
445 <div align="Left">
446 <p style="text-align: left; "> zlo&frac34;enka (transportna ovojnina) z
447 10 prebodnimi steklenicami po 500 ml raztopine za intravensko infundiranje
448 </p>
449 </div>
450
451 <div align="Left">
452 <p style="text-align: left; "> </p>
453 </div>
454
455 <div align="Left">
456 <p style="text-align: left; "> </p>
457 </div>
458
459 <div align="Left">
460 <p style="text-align: left; "> </p>
461 </div>
462
463 <div align="Left">
464 <p style="text-align: left; "> </p>
465 </div>
466
467 <div align="Left">
468 <p style="text-align: left; "> </p>
469 </div>
470
471 <div align="Left">
472 <p style="text-align: left; "> </p>
473 </div>
474
475 <div align="Left">
476 <p style="text-align: left; "> </p>
477 </div>
478
479 <div align="Left">
480 <p style="text-align: left; "> </p>
481 </div>
482
483 <div align="Left">
484 <p style="text-align: left; "> </p>
485 </div>
486 <!--Section Ends-->
487 </body>
488 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26