/[pliva-si]/vade/1059.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1059.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>Rimactan</b><b><sup></sup></b><b> </b>rifampicinum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 kapsula, trda
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>Sestava</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 Kapsula vsebuje 300 mg rifampicina.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108 Pomo¾ni snovi: laktoza, kalcijev stearat.
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 <b>Lastnosti in delovanje</b>
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Rimactan vsebuje rifampicin, rifampicinski antibiotik, ki deluje baktericidno. Rifampicin prehaja v celice in deluje baktericidno, tako na bakterije, ki so zunaj celice, kot na tiste, ki so v njih. Protimikrobno deluje tako, da blokira od DNK odvisno bakterijsko ribonukleinsko polimerazo. Na ustrezen encim v èlove&scaron;kem telesu in organizmu drugih sesalcev ne deluje. Rifampicin uèinkuje na mikobakterije in veliko po Gramu pozitivnih in negativnih mikroorganizmov. Zanj so obèutljivi: <i>Mycobacterium tuberculosis, M. leprae, Neisseria meningitidis, N. gonorrhoeae, Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Streptococc</i><i>us pyogenes, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Proteus sp., Brucella sp., Legionella pneumophila, Chlamydia trachomatis</i> in nekateri anaerobni mikroorganizmi. Za rifampicin so obèutljivi tudi stafilokoki, ki izloèajo penicilinazo. Obèutljivi mikroorganizmi postanejo sorazmerno hitro odporni proti rifampicinu. Zaradi tega je zdravljenje vedno kombinirano; bolniki dobivajo tudi protimikobakterijska ali protibakterijska zdravila, s katerimi prepreèujemo pojav odpornosti ali ga vsaj zadr¾ujemo. Obstaja navzkri¾na rezistenca med antibiotiki rifampicinske skupine.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184 <b></b>
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 Indikacije
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 <i>Zdravljenje</i>
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260 Zdravljenje oku¾b, ki so jih povzroèili za rifampicin obèutljivi mikroorganizmi:
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293 <ul>
294 <li>
295
296 <div align="justify">
297 <p style="text-align: justify;">
298
299 vse oblike tuberkuloze (v kombinaciji z najmanj enim antituberkulotikom),
300
301 </p>
302 </div>
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313 <li>
314
315 <div align="justify">
316 <p style="text-align: justify;">
317
318 eradikacija asimptomatiènega kliceno&scaron;tva <i>N. meningitidis</i> in <i>H. influenzae,</i>
319
320 </p>
321 </div>
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332 <li>
333
334 <div align="justify">
335 <p style="text-align: justify;">
336
337 bruceloza (kombinirano s tetraciklinskim antibiotikom),
338
339 </p>
340 </div>
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351 <li>
352
353 <div align="justify">
354 <p style="text-align: justify;">
355
356 oku¾be, ki jih povzroèajo stafilokoki, odporni proti penicilinu,
357
358 </p>
359 </div>
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370 <li>
371
372 <div align="justify">
373 <p style="text-align: justify;">
374
375 prostatitis,
376
377 </p>
378 </div>
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389 <li>
390
391 <div align="justify">
392 <p style="text-align: justify;">
393
394 legionarska bolezen (kombinirano z eritromicinom),
395
396 </p>
397 </div>
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408 <li>
409
410 <div align="justify">
411 <p style="text-align: justify;">
412
413 lepra (kombinirano z drugimi zdravili proti lepri).
414
415 </p>
416 </div>
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427 </ul>
428
429 <div align="justify">
430 <p style="text-align: justify;">
431
432
433
434 </p>
435 </div>
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448 <div align="justify">
449 <p style="text-align: justify;">
450
451 <i>Prepreèevanje</i>
452
453 </p>
454 </div>
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467 <div align="justify">
468 <p style="text-align: justify;">
469
470 Kratkotrajna kemoprofilaksa pri ljudeh, ki so bili v tesnem stiku z bolniki, ki imajo meningokokni meningitis ali meningitis, ki ga je povzroèil H. influenzae.
471
472 </p>
473 </div>
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486 <div align="justify">
487 <p style="text-align: justify;">
488
489
490
491 </p>
492 </div>
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505 <div align="justify">
506 <p style="text-align: justify;">
507
508 <b>Kontraindikacije</b>
509
510 </p>
511 </div>
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524 <div align="justify">
525 <p style="text-align: justify;">
526
527 Preobèutljivost za rifampicin, druge rifampicinske antibiotike ali katerokoli drugo sestavino zdravila, huda jetrna okvara.
528
529 </p>
530 </div>
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543 <div align="justify">
544 <p style="text-align: justify;">
545
546
547
548 </p>
549 </div>
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562 <div align="justify">
563 <p style="text-align: justify;">
564
565 <b>Previdnostni ukrepi</b>
566
567 </p>
568 </div>
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581 <div align="justify">
582 <p style="text-align: justify;">
583
584 Med dolgotrajnim zdravljenjem z rifampicinom, je treba nadzorovati krvno sliko in delovanje jeter, pred zaèetkom , nato na 2 do 4 tedne, &scaron;e posebej, èe bolnik dobiva tudi izoniazid, pirazinamid in druge antituberkulotike. Po potrebi zmanj&scaron;amo odmerke.
585
586 </p>
587 </div>
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600 <div align="justify">
601 <p style="text-align: justify;">
602
603 Rifampicin lahko zveèa dejavnost sintetaze deltaaminolevulonske kisline in spro¾i akutni napad porfirije.
604
605 </p>
606 </div>
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619 <div align="justify">
620 <p style="text-align: justify;">
621
622 Ko¾o, seè, solze, izpljunek in druge telesne izloèke obarva rdeèkasto ali nekoliko oran¾no. Mehke kontaktne leèe lahko trajno obarva.
623
624 </p>
625 </div>
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638 <div align="justify">
639 <p style="text-align: justify;">
640
641 Pri bolnikih, ki se zdravijo z rifampicinom, ne uporabljamo mikrobiolo&scaron;kih metod za doloèanje folne kisline in vitamina B<sub>12</sub> v serumu, kajti izvidi niso zanesljivi.
642
643 </p>
644 </div>
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657 <div align="justify">
658 <p style="text-align: justify;">
659
660
661
662 </p>
663 </div>
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676 <div align="justify">
677 <p style="text-align: justify;">
678
679 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
680
681 </p>
682 </div>
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695 <div align="justify">
696 <p style="text-align: justify;">
697
698 Antacidi, narkotiki in antiholinergiki zmanj&scaron;ujejo rifampicinovo absorpcijo oziroma biolo&scaron;ko uporabnost, zato jih je treba bolniku dati nekaj ur pred rifampicinom. Potencialno hepatotoksièna zdravila in alkohol zveèujejo nevarnost jetrne okvare. Rifampicin spodbuja delovanje jetrnih mikrosomskih encimov, zato pospe&scaron;uje presnovo veliko zdravil in zmanj&scaron;uje njihovo uèinkovitost. Taka zdravila so: peroralni antikoagulanti, peroralni antidiabetiki, digitalisovi glikozidi, kinidin, meksiletin, propafenon, metadon, fenitoin, heksobarbital, benzodiazepini, kortikosteroidi, spolni hormoni, kontracepcijske tablete, teofilin, dapson, kloramfenikol, ketokonazol, ciklosporin, azatioprin, blokatorji adrenergiènih receptorjev beta, verapamil, nifedipin, enalapril in cimetidin.
699
700 </p>
701 </div>
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714 <div align="justify">
715 <p style="text-align: justify;">
716
717 Rifampicin lahko upoèasni izloèanje kontrastnih sredstev za rentgensko diagnosticiranje ¾olènih bolezni. La¾no pozitivnemu izvidu zaradi upoèasnjenega izloèanja bromsulftaleina se izognemo tako, da opravimo diagnostièno preiskavo zjutraj pred uporabo rifampicina.
718
719 </p>
720 </div>
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733 <div align="justify">
734 <p style="text-align: justify;">
735
736
737
738 </p>
739 </div>
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752 <div align="justify">
753 <p style="text-align: justify;">
754
755 <b>Posebna opozorila</b>
756
757 </p>
758 </div>
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771 <div align="justify">
772 <p style="text-align: justify;">
773
774 Zdravilo dajemo &scaron;e posebej previdno starej&scaron;im bolnikom, alkoholikom, ljudem z jetrnimi boleznimi v anamnezi (zaèetni znaki hepatitisa se ka¾ejo kot slabost, bruhanje, utrujenost in zlatenica) in pri hudi ledvièni odpovedi.
775
776 </p>
777 </div>
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790 <div align="justify">
791 <p style="text-align: justify;">
792
793 Zelo previdno dajemo zdravilo tudi nedono&scaron;enèkom in novorojenèkom, kajti delovanje jetrnih encimov &scaron;e ni zadostno.
794
795 </p>
796 </div>
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809 <div align="justify">
810 <p style="text-align: justify;">
811
812 Ker rifampicin zmanj&scaron;uje uèinkovitost kontracepcijskih tablet, priporoèamo uporabo dodatnih kontracepcijskih metod.
813
814 </p>
815 </div>
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828 <div align="justify">
829 <p style="text-align: justify;">
830
831 Dolgotrajno jemanje zdravila lahko povzroèi superinfekcijo z odpornimi mikroorganizmi in psevdomembranski kolitis.
832
833 </p>
834 </div>
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847 <div align="justify">
848 <p style="text-align: justify;">
849
850
851
852 </p>
853 </div>
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866 <div align="justify">
867 <p style="text-align: justify;">
868
869 <i>Noseènost in dojenje</i>
870
871 </p>
872 </div>
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885 <div align="justify">
886 <p style="text-align: justify;">
887
888 Pri ¾enskah v plodnem obdobju je treba pred zaèetkom zdravljenja izkljuèiti noseènost. V prvem trimeseèju dajemo bolnicam rifampicin samo v primeru hude tuberkuloze, kadar zdravljenje z drugimi antituberkulotiki ni mo¾no. V zadnjih tednih noseènosti lahko rifampicin povzroèi poporodno krvavitev pri materi in novorojenèku.
889
890 </p>
891 </div>
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904 <div align="justify">
905 <p style="text-align: justify;">
906
907 Rifampicin se izloèa v mleko, vendar pri dojenèku niso opazili stranskih uèinkov.
908
909 </p>
910 </div>
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923 <div align="justify">
924 <p style="text-align: justify;">
925
926 Èe bolnica zanosi ali sumi na noseènost mora obvestiti zdravnika.
927
928 </p>
929 </div>
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942 <div align="justify">
943 <p style="text-align: justify;">
944
945
946
947 </p>
948 </div>
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961 <div align="justify">
962 <p style="text-align: justify;">
963
964 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
965
966 </p>
967 </div>
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980 <div align="justify">
981 <p style="text-align: justify;">
982
983 Ni znano, da bi zdravilo na splo&scaron;no pomembno vplivalo na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev.
984
985 </p>
986 </div>
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999 <div align="justify">
1000 <p style="text-align: justify;">
1001
1002
1003
1004 </p>
1005 </div>
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018 <div align="justify">
1019 <p style="text-align: justify;">
1020
1021 <b>Od</b><b>merjanje in uporaba</b>
1022
1023 </p>
1024 </div>
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037 <div align="justify">
1038 <p style="text-align: justify;">
1039
1040 Rimactan se jemlje enkrat na dan, ponavadi zjutraj, uro pred jedjo ali dve uri po njej.
1041
1042 </p>
1043 </div>
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056 <div align="justify">
1057 <p style="text-align: justify;">
1058
1059
1060
1061 </p>
1062 </div>
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075 <div align="justify">
1076 <p style="text-align: justify;">
1077
1078 <i>tuberkuloza</i>
1079
1080 </p>
1081 </div>
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094 <div align="justify">
1095 <p style="text-align: justify;">
1096
1097
1098
1099 </p>
1100 </div>
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113 <div align="justify">
1114 <p style="text-align: justify;">
1115
1116 kontinuirano zdravljenje<b><i></i></b>
1117
1118 </p>
1119 </div>
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132 <div align="justify">
1133 <p style="text-align: justify;">
1134
1135
1136
1137 </p>
1138 </div>
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151 <div align="justify">
1152 <p style="text-align: justify;">
1153
1154 odrasli &gt; 50 kg: 600 mg na dan
1155
1156 </p>
1157 </div>
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170 <div align="justify">
1171 <p style="text-align: justify;">
1172
1173 &lt; 50 kg: 450 mg na dan
1174
1175 </p>
1176 </div>
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189 <div align="justify">
1190 <p style="text-align: justify;">
1191
1192 otroci: 10 - 20 mg/kg na dan
1193
1194 </p>
1195 </div>
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208 <div align="justify">
1209 <p style="text-align: justify;">
1210
1211
1212
1213 </p>
1214 </div>
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227 <div align="justify">
1228 <p style="text-align: justify;">
1229
1230 Najveèji dnevni odmerek med kontinuiranim zdravljenjem je 600 mg.
1231
1232 </p>
1233 </div>
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246 <div align="justify">
1247 <p style="text-align: justify;">
1248
1249
1250
1251 </p>
1252 </div>
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265 <div align="justify">
1266 <p style="text-align: justify;">
1267
1268 <i>intermitentno zdravljenje</i>
1269
1270 </p>
1271 </div>
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284 <div align="justify">
1285 <p style="text-align: justify;">
1286
1287 otroci in odrasli: 15 mg/kg telesne te¾e dvakrat na teden
1288
1289 </p>
1290 </div>
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303 <div align="justify">
1304 <p style="text-align: justify;">
1305
1306
1307
1308 </p>
1309 </div>
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322 <div align="justify">
1323 <p style="text-align: justify;">
1324
1325 <i>lepra</i>
1326
1327 </p>
1328 </div>
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341 <div align="justify">
1342 <p style="text-align: justify;">
1343
1344 600 mg enkrat na mesec v kombinaciji z dapsonom ali klofaziminom, najmanj dve leti
1345
1346 </p>
1347 </div>
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360 <div align="justify">
1361 <p style="text-align: justify;">
1362
1363
1364
1365 </p>
1366 </div>
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379 <div align="justify">
1380 <p style="text-align: justify;">
1381
1382 <i>bruceloza</i>
1383
1384 </p>
1385 </div>
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398 <div align="justify">
1399 <p style="text-align: justify;">
1400
1401 900 mg na dan v enem odmerku in v kombinaciji s &scaron;e enim protimikrobnim zdravilom (doksiciklin); zdravljenje traja najmanj 45 dni
1402
1403 </p>
1404 </div>
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417 <div align="justify">
1418 <p style="text-align: justify;">
1419
1420
1421
1422 </p>
1423 </div>
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436 <div align="justify">
1437 <p style="text-align: justify;">
1438
1439 <i>druge oku¾be</i>
1440
1441 </p>
1442 </div>
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455 <div align="justify">
1456 <p style="text-align: justify;">
1457
1458 odrasli: 600 - 1200 mg na dan, razdeljeno na dva obroka
1459
1460 </p>
1461 </div>
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474 <div align="justify">
1475 <p style="text-align: justify;">
1476
1477 otroci: 10 - 20 mg/kg na dan
1478
1479 </p>
1480 </div>
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493 <div align="justify">
1494 <p style="text-align: justify;">
1495
1496
1497
1498 </p>
1499 </div>
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512 <div align="justify">
1513 <p style="text-align: justify;">
1514
1515 <i>prepreèevanje meningokokne oku¾be oziroma odpravlj</i><i>anje meningokoknega kliceno&scaron;tva</i>
1516
1517 </p>
1518 </div>
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531 <div align="justify">
1532 <p style="text-align: justify;">
1533
1534 odrasli: 600 mg dvakrat na dan dva dni
1535
1536 </p>
1537 </div>
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550 <div align="justify">
1551 <p style="text-align: justify;">
1552
1553 otroci: 10 mg/kg dvakrat na dan dva dni
1554
1555 </p>
1556 </div>
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569 <div align="justify">
1570 <p style="text-align: justify;">
1571
1572 novorojenèki: 5 mg/kg dvakrat na dan dva dni
1573
1574 </p>
1575 </div>
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588 <div align="justify">
1589 <p style="text-align: justify;">
1590
1591
1592
1593 </p>
1594 </div>
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607 <div align="justify">
1608 <p style="text-align: justify;">
1609
1610 Rimactan ni zdravilo izbire za zdravljenje meningokoknega meningitisa.
1611
1612 </p>
1613 </div>
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626 <div align="justify">
1627 <p style="text-align: justify;">
1628
1629
1630
1631 </p>
1632 </div>
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645 <div align="justify">
1646 <p style="text-align: justify;">
1647
1648 <i>prepreèevanje oku¾be s</i><i> H. influenzae </i>
1649
1650 </p>
1651 </div>
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664 <div align="justify">
1665 <p style="text-align: justify;">
1666
1667 odrasli: 20 mg/kg enkrat na dan &scaron;tiri dni; maksimalni dnevni odmerek je 600 mg
1668
1669 </p>
1670 </div>
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683 <div align="justify">
1684 <p style="text-align: justify;">
1685
1686 otroci: 10 mg/kg dvakrat na dan &scaron;tiri dni ali 20 mg/kg enkrat na dan &scaron;tiri dni
1687
1688 </p>
1689 </div>
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702 <div align="justify">
1703 <p style="text-align: justify;">
1704
1705 novorojenèki: 5 mg/kg dvakrat na dan &scaron;tiri dni ali 10 mg/kg enkrat na dan &scaron;tiri dni
1706
1707 </p>
1708 </div>
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721 <div align="justify">
1722 <p style="text-align: justify;">
1723
1724
1725
1726 </p>
1727 </div>
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740 <div align="justify">
1741 <p style="text-align: justify;">
1742
1743 Preventivno jemanje zdravila je treba zaèeti èimprej po stiku z bolnikom.
1744
1745 </p>
1746 </div>
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759 <div align="justify">
1760 <p style="text-align: justify;">
1761
1762
1763
1764 </p>
1765 </div>
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778 <div align="justify">
1779 <p style="text-align: justify;">
1780
1781
1782
1783 </p>
1784 </div>
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797 <div align="justify">
1798 <p style="text-align: justify;">
1799
1800 <b>Preveliko odmerjanje</b>
1801
1802 </p>
1803 </div>
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816 <div align="justify">
1817 <p style="text-align: justify;">
1818
1819 Znaki prevelikega odmerjanja so slabost, bruhanje, boleèine v trebuhu, motnje zavesti, zveèana in boleèa jetra, zlatenica, krèi, pljuèni edem, zveèane vrednosti jetrnih encimov in bilirubina v krvi.
1820
1821 </p>
1822 </div>
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835 <div align="justify">
1836 <p style="text-align: justify;">
1837
1838 Èe je bolnik zau¾il veèjo kolièino kapsul, se posvetujte z zdravnikom. Priporoèajo izpiranje ¾elodca, aktivno oglje in skrben nadzor, zlasti jetrnega in ledviènega delovanja. Zdravljenje je simptomatièno.
1839
1840 </p>
1841 </div>
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854 <div align="justify">
1855 <p style="text-align: justify;">
1856
1857 Hemodializa nekoliko pospe&scaron;i odstranjevanje rifampicina iz telesa.
1858
1859 </p>
1860 </div>
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873 <div align="justify">
1874 <p style="text-align: justify;">
1875
1876
1877
1878 </p>
1879 </div>
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892 <div align="justify">
1893 <p style="text-align: justify;">
1894
1895 <b>Stranski uèinki</b>
1896
1897 </p>
1898 </div>
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911 <div align="justify">
1912 <p style="text-align: justify;">
1913
1914 Kadar bolniki jemljejo rifampicin v priporoèenih odmerkih, ga dobro prena&scaron;ajo. Stranski uèinki so pogostej&scaron;i med intermitentnim zdravljenjem in po ponovnem zaèetku prekinjenega zdravljenja. Pri nekaterih bolnikih se dve do tri ure po zau¾itju zdravila pojavijo vroèica in rdeèica obraza, izpu&scaron;èaji in srbeèica, redkeje pa dra¾eè obèutek v oèeh. Povzroèa lahko tudi prebavne motnje (neje&scaron;ènost, slabost, boleèine v ¾lièki, redkeje pa bruhanje in drisko, izjemoma pa psevdomembranski kolitis), zveèajo se vrednosti jetrnih encimov, zelo redko se pojavita zlatenica in hepatitis. Mo¾ni stranski uèinki so &scaron;e utrujenost, zaspanost, glavobol, vrtoglavica, omotica in prehodne hematolo&scaron;ke spremembe. Pri ¾enah lahko pride do motenj v menstrualnem ciklusu. Opisani so redki primeri miopatije. Po tri- do &scaron;estmeseènem intermitentnem zdravljenju (navadno, kadar je odmerek rifampicina " 20 mg/kg) se lahko pojavi gripi podoben sindrom z glavobolom, ki traja 12 ur in spontano izzveni. Ka¾e se z vroèico, mrzlico, slabostjo, dispnejo, trombocitopenijo, &scaron;okom, in akutno ledvièno insuficienco. Opazovali so hematurijo, hemoglobinurijo, intersticijski nefritis, zvi&scaron;ane vrednosti seène kisline in seènine. Redkokdaj nastopi levkopenija ali hemolitièna anemija. Ti stranski uèinki se lahko pojavijo tudi pri ponovnem jemanju rifampicina po kraj&scaron;em ali dalj&scaron;em premoru. Ponavadi se jim lahko izognemo, èe zaènemo bolnika ponovno zdraviti z majhnimi odmerki, ki jih zveèujemo postopno do terapevtskega odmerka.
1915
1916 </p>
1917 </div>
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930 <div align="justify">
1931 <p style="text-align: justify;">
1932
1933
1934
1935 </p>
1936 </div>
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949 <div align="justify">
1950 <p style="text-align: justify;">
1951
1952 <b>Izdajanje zdravila</b>
1953
1954 </p>
1955 </div>
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968 <div align="justify">
1969 <p style="text-align: justify;">
1970
1971 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept
1972
1973 </p>
1974 </div>
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987 <div align="justify">
1988 <p style="text-align: justify;">
1989
1990
1991
1992 </p>
1993 </div>
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 <div align="justify">
2007 <p style="text-align: justify;">
2008
2009 <b>Oprema</b>
2010
2011 </p>
2012 </div>
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025 <div align="justify">
2026 <p style="text-align: justify;">
2027
2028 zlo¾enka s 16 kapsulami po 300 mg
2029
2030 </p>
2031 </div>
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044 <div align="justify">
2045 <p style="text-align: justify;">
2046
2047 2 pretisna omota po 8 kapsul
2048
2049 </p>
2050 </div>
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063 <div align="justify">
2064 <p style="text-align: justify;">
2065
2066
2067
2068 </p>
2069 </div>
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082 <div align="justify">
2083 <p style="text-align: justify;">
2084
2085 zlo¾enka s 100 kapsulami po 300 mg
2086
2087 </p>
2088 </div>
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101 <div align="justify">
2102 <p style="text-align: justify;">
2103
2104 10 pretisnih omotov po 10 kapsul
2105
2106 </p>
2107 </div>
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120 <div align="justify">
2121 <p style="text-align: justify;">
2122
2123 <b></b>
2124
2125 </p>
2126 </div>
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139 <div align="justify">
2140 <p style="text-align: justify;">
2141
2142
2143
2144 </p>
2145 </div>
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153 <!--Section Ends-->
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26