/[pliva-si]/vade/1058.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1058.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>PRIMIDON</b><b> </b>primidonum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 tableta
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>Sestava</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 Tableta vsebuje 250 mg primidona.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108 Pomo¾ne snovi: koruzni &scaron;krob, kalcijeva karboksimetilceluloza, magnezijev stearat, smukec, ¾elatina.
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 <b>Lastnosti in delovanje</b>
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Primidon je barbituratski antiepileptik z zelo izrazitim antikonvulzivnim delovanjem. Delno deluje antikonvulzivno tudi njegov presnovek fenobarbital, ki zmanj&scaron;uje spro&scaron;èanje nevrotransmiterjev, odvisnih od kalcijevih ionov. Primidon zmanj&scaron;uje ekscitacijski uèinek glutamatov in zveèuje inhibicijski uèinek beta-aminomaslene kisline. Med zdravljenjem s primidonom napadov ni ali pa so redkej&scaron;i.. Bistveno izbolj&scaron;a patolo&scaron;ki elektroencefalogram (EEG). Deluje tudi osrednje miorelaksacijsko in psihotropno, to pa &scaron;e dodatno prispeva k bolj&scaron;emu terapevtskemu uèinku. .
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 <b>Indikacije</b>
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217 <ul>
218 <li>
219
220 <div align="justify">
221 <p style="text-align: justify;">
222
223 epilepsija
224
225 </p>
226 </div>
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237 </ul>
238
239 <div align="justify">
240 <p style="text-align: justify;">
241
242 <i>generalizirani</i> napadi (grand mal)
243
244 </p>
245 </div>
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258 <div align="justify">
259 <p style="text-align: justify;">
260
261 <i>parcialni</i> napadi
262
263 </p>
264 </div>
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277 <div align="justify">
278 <p style="text-align: justify;">
279
280 z elementarno simptomatiko (fokalni napadi, Jacksonski napadi)
281
282 </p>
283 </div>
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296 <div align="justify">
297 <p style="text-align: justify;">
298
299 s kompleksno simptomatiko (psihomotorièni napadi, temporalna epilepsija)
300
301 </p>
302 </div>
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313 <ul>
314 <li>
315
316 <div align="justify">
317 <p style="text-align: justify;">
318
319 esencialni tremor
320
321 </p>
322 </div>
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 </ul>
334
335 <div align="justify">
336 <p style="text-align: justify;">
337
338
339
340 </p>
341 </div>
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354 <div align="justify">
355 <p style="text-align: justify;">
356
357 <b>Kontraindikacije</b>
358
359 </p>
360 </div>
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373 <div align="justify">
374 <p style="text-align: justify;">
375
376 preobèutljivost na primidon in barbiturate ali na katerokoli sestavino zdravila, akutna intermitentna porfirija, samomorilsko nagnjenje in hude motnje dihanja
377
378 </p>
379 </div>
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392 <div align="justify">
393 <p style="text-align: justify;">
394
395
396
397 </p>
398 </div>
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411 <div align="justify">
412 <p style="text-align: justify;">
413
414 <b>Previdnostni ukrepi</b>
415
416 </p>
417 </div>
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430 <div align="justify">
431 <p style="text-align: justify;">
432
433 Primidon je treba prenehati jemati postopno, ker nagla prekinitev zdravljenja spro¾i odtegnitveni sindrom (pogostej&scaron;i napadi ali epileptièni status). Tudi prehod na drugi antiepileptik mora potekati s postopnim zvi&scaron;evanjem odmerkov zdravila.
434
435 </p>
436 </div>
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449 <div align="justify">
450 <p style="text-align: justify;">
451
452 Pri zdravilu obstaja mo¾nost razvoja tolerance in odvisnosti, zato ga &scaron;e posebej previdno dajemo osebam, ki so nagnjene k zasvojenosti.
453
454 </p>
455 </div>
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468 <div align="justify">
469 <p style="text-align: justify;">
470
471
472
473 </p>
474 </div>
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487 <div align="justify">
488 <p style="text-align: justify;">
489
490 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
491
492 </p>
493 </div>
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506 <div align="justify">
507 <p style="text-align: justify;">
508
509 Primidon spodbuja delovanje mikrosomskih jetrnih encimov in tako zmanj&scaron;uje serumsko koncentracijo valprojske kisline in karbamazepina.
510
511 </p>
512 </div>
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525 <div align="justify">
526 <p style="text-align: justify;">
527
528 Karbamazepin, fenitoin in valprojska kislina zveèujejo koncentracijo primidona.
529
530 </p>
531 </div>
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544 <div align="justify">
545 <p style="text-align: justify;">
546
547 Primidon zmanj&scaron;uje uèinkovitost peroralnih antikoagulantov, kortikosteroidom, estrogenom, blokatorjem adrenergiènih receptorjev beta, digoksinu, kinidinu, teofilinu, metronidazolu, doksiciklinu, tricikliènih antidepresivov in zaviralcev kalcijevih kanalov. Rifampicin spodbuja delovanje mikrosomskih jetrnih encimov, zato pospe&scaron;uje presnovo primidona in zmanj&scaron;uje njegovo uèinkovitost. Izoniazid zavira jetrno presnovo primidona, zato lahko zveèa njegov uèinek.
548
549 </p>
550 </div>
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563 <div align="justify">
564 <p style="text-align: justify;">
565
566 Med hkratnim jemanjem primidona in alkoholnih pijaè ali depresorjev osrednjega ¾ivèevja (veèina antiepileptikov, fenotiazini, benzodiazepini, antihistaminiki) se njihov depresivni uèinek zveèa. Med soèasnim zdravljenjem s primidonom in fenitoinom (kadar odmerki niso usklajeni) so bolniki veèkrat zaspani, pogosteje se pojavita ataksija in nistagmus.
567
568 </p>
569 </div>
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582 <div align="justify">
583 <p style="text-align: justify;">
584
585
586
587 </p>
588 </div>
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601 <div align="justify">
602 <p style="text-align: justify;">
603
604 <b>Posebna opozorila</b>
605
606 </p>
607 </div>
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620 <div align="justify">
621 <p style="text-align: justify;">
622
623 Primidon je treba dajati &scaron;e posebej previdno otrokom, starej&scaron;im in oslabelim ter ljudem z jetrnimi, pljuènimi, srènimi ali ledviènimi boleznimi.
624
625 </p>
626 </div>
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639 <div align="justify">
640 <p style="text-align: justify;">
641
642 Priporoèljivo je spremljati plazemsko koncentracijo fenobarbitona.
643
644 </p>
645 </div>
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658 <div align="justify">
659 <p style="text-align: justify;">
660
661 Pri dolgotrajni uporabi lahko zaradi indukcije mikrosomskih jetrnih encimov pride do pomanjkanja vitamina D in folne kisline.
662
663 </p>
664 </div>
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677 <div align="justify">
678 <p style="text-align: justify;">
679
680 Zaradi zmanj&scaron;ane uèinkovitosti peroralnih kontracepcijskih sredstev pri zdravljenju s primidonom je zveèano tveganje zanositve, zato priporoèamo uporabo nehormonskih metod kontracepcije.
681
682 </p>
683 </div>
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696 <div align="justify">
697 <p style="text-align: justify;">
698
699
700
701 </p>
702 </div>
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715 <div align="justify">
716 <p style="text-align: justify;">
717
718 <i>Noseènost in dojenje</i>
719
720 </p>
721 </div>
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734 <div align="justify">
735 <p style="text-align: justify;">
736
737 Po nekaterih podatkih so zaradi zdravljenja s primidonom malformacije (razcepljeno nebo) pogostej&scaron;e, vendar je neposredna nevarnost pojava hipoksije, ki jo povzroèijo napadi, veliko veèja. Zaradi tega se zdravljenje s primidonom med noseènostjo nadaljuje.
738
739 </p>
740 </div>
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753 <div align="justify">
754 <p style="text-align: justify;">
755
756 Novorojenèki mater, ki se zdravijo s primidonom, so bolj nagnjeni h krvavitvam, zato je treba dajati ¾enskam zadnji mesec noseènosti in med porodom vitamin K.
757
758 </p>
759 </div>
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772 <div align="justify">
773 <p style="text-align: justify;">
774
775 Koncentracija primidona v mleku je tolik&scaron;na, da je treba dojenèka prenehati dojiti, èe postane ta zelo zaspan.
776
777 </p>
778 </div>
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791 <div align="justify">
792 <p style="text-align: justify;">
793
794
795
796 </p>
797 </div>
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810 <div align="justify">
811 <p style="text-align: justify;">
812
813 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
814
815 </p>
816 </div>
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829 <div align="justify">
830 <p style="text-align: justify;">
831
832 Zdravilo lahko, zlasti ob soèasnem u¾ivanju alkohola, pomebno zmanj&scaron;a psihofizièno sposobnost za upravljanje vozil ali strojev.
833
834 </p>
835 </div>
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848 <div align="justify">
849 <p style="text-align: justify;">
850
851 Sposobnost za upravljanje vozil oceni individualno zdravnik glede na osnovno bolezen, uèinkovitost zdravljenja in ne¾elene uèinke zdravila.
852
853 </p>
854 </div>
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867 <div align="justify">
868 <p style="text-align: justify;">
869
870 <b></b>
871
872 </p>
873 </div>
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886 <div align="justify">
887 <p style="text-align: justify;">
888
889 Odmerjanje in uporaba
890
891 </p>
892 </div>
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905 <div align="justify">
906 <p style="text-align: justify;">
907
908 <u></u>
909
910 </p>
911 </div>
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924 <div align="justify">
925 <p style="text-align: justify;">
926
927 epilepsija
928
929 </p>
930 </div>
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943 <div align="justify">
944 <p style="text-align: justify;">
945
946 <i>odrasli in otroci, stari veè kot 9 let</i>
947
948 </p>
949 </div>
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962 <div align="justify">
963 <p style="text-align: justify;">
964
965
966
967 </p>
968 </div>
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981 <div align="justify">
982 <p style="text-align: justify;">
983
984 12 - 20 mg/kg/dan, tj. 3 do 6 tablet na dan, razdeljeno na 2 do 3 obroke
985
986 </p>
987 </div>
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000 <div align="justify">
1001 <p style="text-align: justify;">
1002
1003 Zaèetni odmerek je 1- 2 mg/kg/dan, tj. èetrtina do polovica tablete. Vsak tretji dan se odmerek postopno zveèa za polovico tablete do (èe je potrebno) skupaj 6 tablet (1500 mg) na dan. Najveèji dnevni odmerek je 8 tablet.
1004
1005 </p>
1006 </div>
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019 <div align="justify">
1020 <p style="text-align: justify;">
1021
1022
1023
1024 </p>
1025 </div>
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038 <div align="justify">
1039 <p style="text-align: justify;">
1040
1041 <i>otroci, stari manj kot 9 let</i>
1042
1043 </p>
1044 </div>
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057 <div align="justify">
1058 <p style="text-align: justify;">
1059
1060
1061
1062 </p>
1063 </div>
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076 <div align="justify">
1077 <p style="text-align: justify;">
1078
1079 10 do 25 mg/kg na dan v 3 obrokih, tj.:
1080
1081 </p>
1082 </div>
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095 <div align="justify">
1096 <p style="text-align: justify;">
1097
1098 do 2 let: 1 do 2 tableti na dan
1099
1100 </p>
1101 </div>
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114 <div align="justify">
1115 <p style="text-align: justify;">
1116
1117 2 do 5 let: 2 do 3 tablete na dan
1118
1119 </p>
1120 </div>
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133 <div align="justify">
1134 <p style="text-align: justify;">
1135
1136 5 do 9 let: 3 do 4 tablete na dan
1137
1138 </p>
1139 </div>
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152 <div align="justify">
1153 <p style="text-align: justify;">
1154
1155 Tudi otroci zaènejo (tako kot odrasli) jemati majhne odmerke zdravila zveèer. Zveèevanje je postopno. Najveèji dnevni odmerek za otroke je 4 tablete.
1156
1157 </p>
1158 </div>
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171 <div align="justify">
1172 <p style="text-align: justify;">
1173
1174
1175
1176 </p>
1177 </div>
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190 <div align="justify">
1191 <p style="text-align: justify;">
1192
1193 <u>esencialni tremor</u>
1194
1195 </p>
1196 </div>
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209 <div align="justify">
1210 <p style="text-align: justify;">
1211
1212 Obièajen zaèetni odmerek je 50 mg na dan. Po potrebi se ga zveèuje dva do tri tedne, do najveèjega dnevnega odmerka, ki je 750 mg.
1213
1214 </p>
1215 </div>
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228 <div align="justify">
1229 <p style="text-align: justify;">
1230
1231 <b></b>
1232
1233 </p>
1234 </div>
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247 <div align="justify">
1248 <p style="text-align: justify;">
1249
1250 Preveliko odmerjanje
1251
1252 </p>
1253 </div>
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266 <div align="justify">
1267 <p style="text-align: justify;">
1268
1269 Znaki prevelikega odmerjanja so posledica razliène stopnje depresije osrednjega ¾ivèevja. Pojavijo se zaspanost, slabotnost, ataksija, depresija dihanja, hipotermija, hipotenzija in koma.
1270
1271 </p>
1272 </div>
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285 <div align="justify">
1286 <p style="text-align: justify;">
1287
1288
1289
1290 </p>
1291 </div>
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304 <div align="justify">
1305 <p style="text-align: justify;">
1306
1307 Bolniku je treba izprati ¾elodec. Specifiènega protistrupa ni, zdravljenje je simptomatsko. Izloèanje presnovka lahko pospe&scaron;imo s pospe&scaron;eno diurezo. V huj&scaron;ih primerih s hudo hipotenzijo in ledvièno odpovedjo pride vpo&scaron;tev tudi hemoperfuzija in hemodializa. Bolnika je treba ves èas skrbno nadzorovati in vzdr¾evati osnovne ¾ivljenska funkcije.
1308
1309 </p>
1310 </div>
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323 <div align="justify">
1324 <p style="text-align: justify;">
1325
1326
1327
1328 </p>
1329 </div>
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342 <div align="justify">
1343 <p style="text-align: justify;">
1344
1345 <b>Stranski uèinki</b>
1346
1347 </p>
1348 </div>
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361 <div align="justify">
1362 <p style="text-align: justify;">
1363
1364 Na zaèetku zdravljenja (&scaron;e posebej, kadar bolniku odmerka zdravila ne zveèujemo postopno, ampak takoj dobi terapevtskega) se lahko pojavijo ataksija, omotica in vrtoglavica, ki pa se spontano ubla¾ijo ali izginejo v nadaljevanju zdravljenja ali kadar zmanj&scaron;amo odmerek zdravila. Pojavijo se lahko zaspanost, utrujenost, glavobol, spremenljivo razpolo¾enje, mo¾nost osebnostnih sprememb, psihotiène reakcije, razdra¾ljivost, neje&scaron;ènost, slabost in bruhanje; nistagmus, diplopija, morbiliformni ko¾ni izpu&scaron;èaji, levkopenija, eozinofilija in zelo redko megaloblastna anemija zaradi pomanjkanja folne kisline. Izpadanje las in zmanj&scaron;anje libida sta redka stranska uèinka.
1365
1366 </p>
1367 </div>
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380 <div align="justify">
1381 <p style="text-align: justify;">
1382
1383
1384
1385 </p>
1386 </div>
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399 <div align="justify">
1400 <p style="text-align: justify;">
1401
1402 <b>Izdajanje zdravila</b>
1403
1404 </p>
1405 </div>
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418 <div align="justify">
1419 <p style="text-align: justify;">
1420
1421 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept.
1422
1423 </p>
1424 </div>
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437 <div align="justify">
1438 <p style="text-align: justify;">
1439
1440
1441
1442 </p>
1443 </div>
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456 <div align="justify">
1457 <p style="text-align: justify;">
1458
1459 <b>Oprema</b>
1460
1461 </p>
1462 </div>
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475 <div align="justify">
1476 <p style="text-align: justify;">
1477
1478 zlo¾enka s 100 tabletami po 250 mg
1479
1480 </p>
1481 </div>
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494 <div align="justify">
1495 <p style="text-align: justify;">
1496
1497 10 pretisnih omotov po 10 tablet
1498
1499 </p>
1500 </div>
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513 <div align="justify">
1514 <p style="text-align: justify;">
1515
1516
1517
1518 </p>
1519 </div>
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527 <!--Section Ends-->
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26