/[pliva-si]/vade/1056.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1056.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="left">
11 <p style="text-align: left;">
12
13 <b>Plivit</b><b><sup></sup></b><b><sup> </sup></b><b>C</b><b> tablete 500 mg </b>acidum ascorbicum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="left">
30 <p style="text-align: left;">
31
32 tableta
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="left">
49 <p style="text-align: left;">
50
51 <b></b>
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="left">
68 <p style="text-align: left;">
69
70 Sestava
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="left">
87 <p style="text-align: left;">
88
89 Ena tableta vsebuje 500 mg askorbinske kisline.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="left">
106 <p style="text-align: left;">
107
108 Pomo¾ne snovi so: koruzni &scaron;krob, mikrokristalna celuloza, smukec, tioseènina.
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="left">
125 <p style="text-align: left;">
126
127 <b></b>
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="left">
144 <p style="text-align: left;">
145
146 Lastnosti in delovanje
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Askorbinska kislina (vitamin C) sodeluje pri razliènih presnovnih procesih v organizmu in je pomembna zaradi vzdr¾evanja normalnega delovanja organizma. Askorbinska kislina je nujno potrebna za stvarjanje kolagena in znotrajceliènih sestavin razliènih tkiv (ko¾e, kosti, zob, hrustanca, tetiv in endotelija kapilar). Treba jo je vna&scaron;ati s hrano, ker je èlove&scaron;ki organizem ne more stvarjati.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="left">
182 <p style="text-align: left;">
183
184 <b></b>
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="left">
201 <p style="text-align: left;">
202
203 Indikacije
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 Preventiva in zdravljenje skorbuta in hipovitaminoze C v stanjih, pri katerih je potreba po vitaminu C zveèana (noseènost in dojenje, zveèani telesni napori, kajenje, stres, zvi&scaron;ana telesna temperatura, oku¾be, pooperativna stanja, neoplazme, tireotoksikoza, uporaba nekaterih zdravil - npr. barbituratov, primidona in salicilatov, hemodializa, nagnjenost h krvavitvam, rane in opekline, ki se poèasi celijo, enolièna prehrana, &scaron;e posebej pozimi in zgodaj spomladi, utrujenost in lenobnost zgodaj spomladi, stroga dieta, v kateri je malo vitamina C).
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="left">
239 <p style="text-align: left;">
240
241
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="left">
258 <p style="text-align: left;">
259
260 <b>Kontraindikacije</b>
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="left">
277 <p style="text-align: left;">
278
279 Preobèutljivost za katerokoli sestavino zdravila.
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="left">
296 <p style="text-align: left;">
297
298 <b></b>
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="left">
315 <p style="text-align: left;">
316
317 Previdnostni ukrepi
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="left">
334 <p style="text-align: left;">
335
336 Glej posebna opozorila.
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="left">
353 <p style="text-align: left;">
354
355
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="left">
372 <p style="text-align: left;">
373
374 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393 Èe uporabljamo askorbinsko kislino soèasno z ¾elezom, zveèa absorpcijo ¾eleza in okrepi njegovo toksiènost v tkivih.
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412 V velikih odmerkih lahko zmanj&scaron;a absorpcijo antikoagulantov (varfarina) iz prebavil; ker zni¾uje pH seèa, lahko zmanj&scaron;a tudi ledvièno tubulno reabsorpcijo baziènih zdravil (amfetamina, tricikliènih antidepresivov).
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="justify">
429 <p style="text-align: justify;">
430
431 Askorbinska kislina lahko zveèa serumsko koncentracijo estrogenov, èe jih uporabljamo soèasno in zveèa tveganje za kristalizacijo sulfonamidov v seèilih.
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="left">
448 <p style="text-align: left;">
449
450 Askorbinska kislina je moèan reducent, ki vpliva na rezultate nekaterih laboratorijskih preiskav (npr. glukoze v seèu, etilestradiola, jetrnih transaminaz, laktatne dehidrogenaze v serumu, okultnih krvavitev v blatu, bilirubina v serumu, ¾eleza in feritina v plazmi, pH seèa, seène kisline, oksalatov. Priporoèamo prekinitev jemanja askorbinske kisline vsaj 48 ur pred nameravano preiskavo.
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="left">
467 <p style="text-align: left;">
468
469
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="left">
486 <p style="text-align: left;">
487
488 <b>Posebna opozorila</b>
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507 Askorbinsko kislino dajemo previdno bolnikom s hiperoksalurijo ali ledviènimi kamni v anamnezi, pomanjkanjem glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, hemokromatozo, talasemijo ali sideroblastno anemijo.
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="justify">
524 <p style="text-align: justify;">
525
526
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="left">
543 <p style="text-align: left;">
544
545 <i>Noseènost in dojenje</i>
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="left">
562 <p style="text-align: left;">
563
564 Noseènice in matere, ki dojijo, ne smejo jemati odmerkov, veèjih od priporoèenih.
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="left">
581 <p style="text-align: left;">
582
583
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="left">
600 <p style="text-align: left;">
601
602 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="left">
619 <p style="text-align: left;">
620
621 Ni znano, da bi zdravilo na splo&scaron;no vplivalo na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev.
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="left">
638 <p style="text-align: left;">
639
640
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="left">
657 <p style="text-align: left;">
658
659 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="justify">
676 <p style="text-align: justify;">
677
678 Odmerek za odrasle je 1 do 2 tableti po 500 mg na dan najmanj dva tedna.
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="justify">
695 <p style="text-align: justify;">
696
697 Tablete je treba zau¾iti cele s kozarcem vode.
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="left">
714 <p style="text-align: left;">
715
716
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="left">
733 <p style="text-align: left;">
734
735 <b>Preveliko odmerjanje</b>
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754 Zaradi velikih odmerkov askorbinske kisline lahko postane seè kisel, kar povzroèi hiperoksalurijo z morebitnim obarjanjem uratnih, cistinskih ali oksalatnih kamnov v seèilih. Veliki odmerki lahko pri bolnikih, ki jim primanjkuje glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, povzroèijo hemolitièno anemijo.
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="left">
771 <p style="text-align: left;">
772
773 Dolgotrajno jemanje velikih odmerkov in zadr¾evanje tablet v ustih lahko povzroèi erozije zobne sklenine.
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="left">
790 <p style="text-align: left;">
791
792 Pri zau¾itju veèjega &scaron;tevila tablet lahko pride do ezofagitisa in boleèin v epigastriju<b>.</b>
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811 Kadar se pojavijo znaki prevelikega odmerjanja, prenehamo u¾ivati askorbinsko kislino. Zdravljenje je simptomatsko.
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="left">
828 <p style="text-align: left;">
829
830 <b></b>
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="left">
847 <p style="text-align: left;">
848
849 Stranski uèinki
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="justify">
866 <p style="text-align: justify;">
867
868 Ljudje ponavadi askorbinsko kislino dobro prena&scaron;ajo, zato tudi odmerki, bistveno veèji od fiziolo&scaron;kih potreb po askorbinski kislini, ne povzroèajo stranskih uèinkov. Stranski uèinki se obièajno pojavijo pri dolgotrajnem jemanju velikih odmerkov (peroralni odmerki veèji od 1 g, lahko povzroèijo drisko, odmerki, veèji od 600 mg, pa lahko delujejo blago diuretièno).
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="justify">
885 <p style="text-align: justify;">
886
887 Redko se pojavi preobèutljivostna reakcija, ki se ka¾e kot rdeèina ko¾e, ko¾ni izpu&scaron;èaji, koprivnica in srbe¾.
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="justify">
904 <p style="text-align: justify;">
905
906 Dolgotrajna uporaba velikih odmerkov askorbinske kisline lahko povzroèi tudi slabost, bruhanje, zgago, trebu&scaron;ne krèe, glavobol in nespeènost, redko pa hiperoksalurijo z morebitnim pojavom ledviènih oksalatnih kamnov.<b></b>
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922 <div align="justify">
923 <p style="text-align: justify;">
924
925 <b></b>
926
927 </p>
928 </div>
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <div align="left">
942 <p style="text-align: left;">
943
944 <b>Izdajanje zdravila</b>
945
946 </p>
947 </div>
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960 <div align="left">
961 <p style="text-align: left;">
962
963 BRp - izdaja tudi brez zdravni&scaron;kega recepta
964
965 </p>
966 </div>
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979 <div align="left">
980 <p style="text-align: left;">
981
982
983
984 </p>
985 </div>
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998 <div align="left">
999 <p style="text-align: left;">
1000
1001 <b>Oprema</b>
1002
1003 </p>
1004 </div>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 <div align="left">
1018 <p style="text-align: left;">
1019
1020 zlo¾enka z 250 tabletami po 500 mg
1021
1022 </p>
1023 </div>
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <div align="left">
1037 <p style="text-align: left;">
1038
1039 25 dvojnih trakov po 10 tablet
1040
1041 </p>
1042 </div>
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <div align="left">
1056 <p style="text-align: left;">
1057
1058 <b></b>
1059
1060 </p>
1061 </div>
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074 <div align="left">
1075 <p style="text-align: left;">
1076
1077
1078
1079 </p>
1080 </div>
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093 <div align="left">
1094 <p style="text-align: left;">
1095
1096
1097
1098 </p>
1099 </div>
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107 <!--Section Ends-->
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26