/[pliva-si]/vade/1055.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1055.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +308 -1191 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> <b>Plivit</b><b><sup></sup></b><b><sup> </sup></b><b>
10 C</b><b> injekcije </b>acidum ascorbicum </p>
11 </div>
12
13 <div align="Left">
14 <p style="text-align: left; "> raztopina za injiciranje </p>
15 </div>
16
17 <div align="Left">
18 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Left">
22 <p style="text-align: left; "> Sestava </p>
23 </div>
24
25 <div align="Left">
26 <p style="text-align: left; "> 5 ml raztopine za injiciranje vsebuje 500
27 mg askorbinske kisline v obliki natrijeve soli. </p>
28 </div>
29
30 <div align="Left">
31 <p style="text-align: left; "> Pomo&frac34;ne snovi so: natrijev karbonat,
32 natrijev metabisulfit, metilparahidroksibenzoat, voda za injekcije. </p>
33 </div>
34
35 <div align="Left">
36 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
37 </div>
38
39 <div align="Left">
40 <p style="text-align: left; "> Lastnosti in delovanje </p>
41 </div>
42
43 <div align="Justify">
44 <p style="text-align: justify; "> Askorbinska kislina (vitamin C) sodeluje
45 pri razli&egrave;nih presnovnih procesih v organizmu in je pomembna zaradi
46 vzdr&frac34;evanja normalnega delovanja organizma. Askorbinska kislina je
47 nujno potrebna za stvarjanje kolagena in znotrajceli&egrave;nih sestavin
48 razli&egrave;nih tkiv (ko&frac34;e, kosti, zob, hrustanca, tetiv in endotelija
49 kapilar). Treba jo je vna&#353;ati s hrano, ker je &egrave;love&#353;ki organizem ne
50 more stvarjati. </p>
51 </div>
52
53 <div align="Left">
54 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
55 </div>
56
57 <div align="Left">
58 <p style="text-align: left; "> Indikacije </p>
59 </div>
60
61 <div align="Justify">
62 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje skorbuta in hipovitaminoze
63 C. </p>
64 </div>
65
66 <div align="Left">
67 <p style="text-align: left; "> </p>
68 </div>
69
70 <div align="Left">
71 <p style="text-align: left; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
72 </div>
73
74 <div align="Left">
75 <p style="text-align: left; "> Preob&egrave;utljivost za katerokoli sestavino
76 zdravila. </p>
77 </div>
78
79 <div align="Left">
80 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
81 </div>
82
83 <div align="Left">
84 <p style="text-align: left; "> Previdnostni ukrepi </p>
85 </div>
86
87 <div align="Left">
88 <p style="text-align: left; "> Askorbinsko kislino je treba injicirati po&egrave;asi.
89 </p>
90 </div>
91
92 <div align="Left">
93 <p style="text-align: left; "> </p>
94 </div>
95
96 <div align="Left">
97 <p style="text-align: left; "> <b>Medsebojna u&egrave;inkovanja zdravil</b>
98 </p>
99 </div>
100
101 <div align="Justify">
102 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e uporabljamo askorbinsko kislino
103 so&egrave;asno z &frac34;elezom, zve&egrave;a absorpcijo &frac34;eleza in
104 okrepi njegovo toksi&egrave;nost v tkivih. </p>
105 </div>
106
107 <div align="Justify">
108 <p style="text-align: justify; "> V velikih odmerkih lahko zmanj&#353;a absorpcijo
109 antikoagulantov (varfarina) iz prebavil; ker zni&frac34;uje pH se&egrave;a,
110 lahko zmanj&#353;a tudi ledvi&egrave;no tubulno reabsorpcijo bazi&egrave;nih zdravil
111 (amfetamina, tricikli&egrave;nih antidepresivov). </p>
112 </div>
113
114 <div align="Justify">
115 <p style="text-align: justify; "> Askorbinska kislina lahko zve&egrave;a
116 serumsko koncentracijo estrogenov, &egrave;e jih uporabljamo so&egrave;asno
117 in zve&egrave;a tveganje za kristalizacijo sulfonamidov v se&egrave;ilih.
118 </p>
119 </div>
120
121 <div align="Left">
122 <p style="text-align: left; "> Askorbinska kislina je mo&egrave;an reducent,
123 ki vpliva na rezultate nekaterih laboratorijskih preiskav (npr. glukoze v
124 se&egrave;u, etilestradiola, jetrnih transaminaz, laktatne dehidrogenaze
125 v serumu, okultnih krvavitev v blatu, bilirubina v serumu, &frac34;eleza
126 in feritina v plazmi, pH se&egrave;a, se&egrave;ne kisline, oksalatov. Priporo&egrave;amo
127 prekinitev jemanja askorbinske kisline vsaj 48 ur pred nameravano preiskavo.<b></b>
128 </p>
129 </div>
130
131 <div align="Left">
132 <p style="text-align: left; "> Raztopine ne me&#353;amo skupaj z drugimi pripravki
133 oz. le s tistimi, katerih kompatibilnost je bila zanesljivo preverjena. </p>
134 </div>
135
136 <div align="Left">
137 <p style="text-align: left; "> </p>
138 </div>
139
140 <div align="Left">
141 <p style="text-align: left; "> <b>Posebna opozorila</b> </p>
142 </div>
143
144 <div align="Justify">
145 <p style="text-align: justify; "> Askorbinsko kislino dajemo previdno bolnikom
146 s hiperoksalurijo ali ledvi&egrave;nimi kamni v anamnezi, pomanjkanjem glukoza-6-fosfat
147 dehidrogenaze, hemokromatozo, talasemijo ali sideroblastno anemijo. </p>
148 </div>
149
150 <div align="Justify">
151 <p style="text-align: justify; "> </p>
152 </div>
153
154 <div align="Left">
155 <p style="text-align: left; "> <i>Nose&egrave;nost in dojenje</i> </p>
156 </div>
157
158 <div align="Left">
159 <p style="text-align: left; "> Nose&egrave;nice in matere, ki dojijo, ne
160 smejo jemati odmerkov, ve&egrave;jih od priporo&egrave;enih. </p>
161 </div>
162
163 <div align="Left">
164 <p style="text-align: left; "> </p>
165 </div>
166
167 <div align="Left">
168 <p style="text-align: left; "> <i>Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti</i>
169 </p>
170 </div>
171
172 <div align="Left">
173 <p style="text-align: left; "> Ni znano, da bi zdravilo na splo&#353;no vplivalo
174 na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev. </p>
175 </div>
176
177 <div align="Left">
178 <p style="text-align: left; "> </p>
179 </div>
180
181 <div align="Left">
182 <p style="text-align: left; "> <b>Odmerjanje in uporaba</b> </p>
183 </div>
184
185 <div align="Justify">
186 <p style="text-align: justify; "> Odmerek za odrasle je 1 do 2 ampuli na
187 dan po&egrave;asi intravensko ali intramuskularno najmanj dva tedna. </p>
188 </div>
189
190 <div align="Justify">
191 <p style="text-align: justify; "> Odmerek za otroke je 100 do 300 mg na
192 dan po&egrave;asi intravensko ali intramuskularno najmanj dva tedna. </p>
193 </div>
194
195 <div align="Left">
196 <p style="text-align: left; "> </p>
197 </div>
198
199 <div align="Left">
200 <p style="text-align: left; "> <b>Preveliko odmerjanje</b> </p>
201 </div>
202
203 <div align="Justify">
204 <p style="text-align: justify; "> Zaradi velikih odmerkov askorbinske kisline
205 lahko postane se&egrave; kisel, kar povzro&egrave;i hiperoksalurijo z morebitnim
206 obarjanjem uratnih, cistinskih ali oksalatnih kamnov v se&egrave;ilih. Veliki
207 odmerki lahko pri bolnikih, ki jim primanjkuje glukoza-6-fosfat dehidrogenaze,
208 povzro&egrave;ijo hemoliti&egrave;no anemijo. </p>
209 </div>
210
211 <div align="Justify">
212 <p style="text-align: justify; "> Kadar se pojavijo znaki prevelikega odmerjanja,
213 prenehamo u&frac34;ivati askorbinsko kislino. Zdravljenje je simptomatsko.
214 </p>
215 </div>
216
217 <div align="Left">
218 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
219 </div>
220
221 <div align="Left">
222 <p style="text-align: left; "> Stranski u&egrave;inki </p>
223 </div>
224
225 <div align="Justify">
226 <p style="text-align: justify; "> Ljudje ponavadi askorbinsko kislino dobro
227 prena&#353;ajo, zato tudi odmerki, bistveno ve&egrave;ji od fiziolo&#353;kih potreb
228 po askorbinski kislini, ne povzro&egrave;ajo stranskih u&egrave;inkov. Stranski
229 u&egrave;inki se obi&egrave;ajno pojavijo pri dolgotrajnem jemanju velikih
230 odmerkov (odmerki ve&egrave;ji od 1 g, lahko povzro&egrave;ijo drisko, odmerki,
231 ve&egrave;ji od 600 mg, pa lahko delujejo blago diureti&egrave;no). </p>
232 </div>
233
234 <div align="Justify">
235 <p style="text-align: justify; "> Intramuskularna injekcija lahko na mestu
236 uporabe povzro&egrave;i blago prehodno bole&egrave;ino. Hitra intravenska
237 uporaba askorbinske kisline lahko v&egrave;asih povzro&egrave;i slabotnost
238 ali vrtoglavico. Dolgotrajna uporaba velikih odmerkov askorbinske kisline
239 lahko povzro&egrave;i tudi slabost, bruhanje, zgago, trebu&#353;ne kr&egrave;e,
240 glavobol in nespe&egrave;nost, redko pa hiperoksalurijo z morebitnim pojavom
241 ledvi&egrave;nih oksalatnih kamnov.<b></b> </p>
242 </div>
243
244 <div align="Justify">
245 <p style="text-align: justify; "> </p>
246 </div>
247
248 <div align="Left">
249 <p style="text-align: left; "> <b>Izdajanje zdravila</b> </p>
250 </div>
251
252 <div align="Left">
253 <p style="text-align: left; "> ZZ - uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih
254 ter pri pravnih in fizi&egrave;nih </p>
255 </div>
256
257 <div align="Left">
258 <p style="text-align: left; "> osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
259 </p>
260 </div>
261
262 <div align="Left">
263 <p style="text-align: left; "> </p>
264 </div>
265
266 <div align="Left">
267 <p style="text-align: left; "> <b>Oprema</b> </p>
268 </div>
269
270 <div align="Left">
271 <p style="text-align: left; "> zlo&frac34;enka s 50 steklenimi ampulami
272 po 5 ml raztopine za injiciranje </p>
273 </div>
274
275 <div align="Left">
276 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
277 </div>
278
279 <div align="Left">
280 <p style="text-align: left; "> </p>
281 </div>
282
283 <div align="Left">
284 <p style="text-align: left; "> </p>
285 </div>
286
287 <div align="Left">
288 <p style="text-align: left; "> </p>
289 </div>
290
291 <div align="Left">
292 <p style="text-align: left; "> </p>
293 </div>
294
295 <div align="Left">
296 <p style="text-align: left; "> </p>
297 </div>
298
299 <div align="Left">
300 <p style="text-align: left; "> </p>
301 </div>
302
303 <div align="Left">
304 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
305 </div>
306 <!--Section Ends-->
307 </body>
308 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26