/[pliva-si]/vade/1052.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1052.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>Plivit</b><b><sup></sup></b><b><sup> </sup></b><b>A</b><b> </b><b>peroralne kapljice</b><b> </b>vitaminum A
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 peroralne kapljice, raztopina
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>Sestava</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 1 ml (30 peroralnih kapljic) vodne raztopine vsebuje 30.000 I.E. retinola v obliki retinol palmitata.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108 Pomo¾ne snovi so: metilparahidroksibenzoat, propilenglikol, brezvodna citronska kislina, brezvodni dinatrijev fosfat, voda za injekcije.
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127 Ena kapljica vsebuje pribli¾no 1.000 I. E.
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 <b>Lastnosti in delovanje</b>
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184 Vitamin A (retinol) je v ma&scaron;èobi topen vitamin. Nujno je potreben za ohranjanje normalnega vida in normalne zgradbe epitelnih tkiv. V obliki retinala se spoji z opsinom, rdeèim mre¾niènim pigmentom, s katerim tvori vidni &scaron;krlat, potreben za prilagajanje vida v temi. Druge oblike (retinol, retinoièna kislina) so potrebne za rast kosti, delovanje testisov in jajènikov, razvoj ploda, uravnavanje rasti in diferenciacijo epitelnih tkiv ter za ohranjanje njihove celovitosti. Pomanjkanje vitamina A povzroèa pomanjkljivo obnavljanje vidnega &scaron;krlata, kar se ka¾e kot noèna (kurja) slepota, povzroèa pa tudi kserozo oèesne veznice, kseroftalmijo in keratomalacijo s trajno okvaro oèi in izgubo vida. Drugi znaki hipovitaminoze A so spremembe na ko¾i in sluznicah ter zmanj&scaron;ana odpornost proti oku¾bam.
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 Kapljice Plivit A so bistra do rahlo motna rumenkasta tekoèina, v kateri je retinol razpr&scaron;en v vodnem mediju, zato se hitreje in popolneje absorbira kot iz preparatov v obliki oljnih raztopin.
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 <b>Indikacije</b>
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260 <i>preventiva</i> hipovitaminoze A (v zgodnjem otro&scaron;tvu, pri neustrezni ali strogi dietni prehrani in drugih stanjih, ki lahko povzroèijo hipovitaminozo A)
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298 <i>zdravljenje </i>hipovitaminoze in avitaminoze A
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336 <b>Kontraindikacije</b>
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355 Hipervitaminoza A in preobèutljivost za retinol ali katerokoli drugo sestavino zdravila.
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393 <b>Previdnostni ukrepi</b>
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412 Zaradi mo¾nosti prevelikega odmerjanja je treba nadzorovati skupno dnevno zau¾ito kolièino vitamina A iz vseh virov. Upo&scaron;tevati je treba tudi vsebnost vitamina A v hrani, zlasti v jetrih in jetrni pa&scaron;teti. Jemanje kapljic Plivit A je treba praviloma omejiti na &scaron;tiri do &scaron;est tednov. Med dvema zaporednima zdravljenjima mora biti presledek vsaj dva tedna. Bolnike, ki dobivajo veè kot 25.000 I. E. vitamina A na dan, je treba skrbno nadzorovati.
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="justify">
429 <p style="text-align: justify;">
430
431
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="justify">
448 <p style="text-align: justify;">
449
450 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="justify">
467 <p style="text-align: justify;">
468
469 Aluminijevi antacidi, holestiramin, holestipol, neomicin in parafinsko olje zmanj&scaron;ajo absorpcijo vitamina A iz prebavil. Zato jih dajemo loèeno s presledkom 2 ur. Peroralni kontraceptivi lahko zveèajo plazemsko koncentracijo vitamina A. Mastna hrana in mleko zveèata absorpcijo vitamina A iz prebavil.
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="justify">
486 <p style="text-align: justify;">
487
488
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507 <b>Posebna opozorila</b>
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="justify">
524 <p style="text-align: justify;">
525
526 Pri bolnikih s kronièno zmanj&scaron;anim delovanjem ledvic se serumska koncentracija vitamina A lahko zveèa.
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="justify">
543 <p style="text-align: justify;">
544
545 Pri bolnikih z jetrnimi okvarami in sicer s cirozo ali hepatitisom in pri kroniènih alkoholikih se &scaron;kodljivost za jetra lahko zveèa. Izjema so bolniki s holestazno jetrno boleznijo s povratno malabsorpcijo vitamina A, kadar je njegova absorpcija zmanj&scaron;ana.
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="justify">
562 <p style="text-align: justify;">
563
564 Pri majhnih otrocih in starej&scaron;ih priporoèamo previdno uporabo, ker so obèutljivej&scaron;i za uèinek velikih odmerkov ali dalj&scaron;o uporabo vitamina A.
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="justify">
600 <p style="text-align: justify;">
601
602 <i>Noseènost in dojenje</i>
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="justify">
619 <p style="text-align: justify;">
620
621 Med noseènostjo bodoèim materam ne smemo dati veèjih kolièin vitamina A, kot je dnevna potreba, ker so veliki odmerki lahko &scaron;kodljivi za plod, razen po nasvetu zdravnika. Hkrati moramo biti pozorni tudi na vire vitamina A iz hrane (jetra, jetrna pa&scaron;teta) in raznih pripravkih, ki se dobijo tudi brez recepta.
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="justify">
638 <p style="text-align: justify;">
639
640 Pri dojeèih materah se moramo ogibati velikim kolièinam vitamina A, ker se izloèa v mleko.
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="justify">
657 <p style="text-align: justify;">
658
659 <b></b>
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="justify">
676 <p style="text-align: justify;">
677
678 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="justify">
695 <p style="text-align: justify;">
696
697 Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev.
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="justify">
714 <p style="text-align: justify;">
715
716
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="justify">
733 <p style="text-align: justify;">
734
735 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754 <u>Pre</u><u>ventivno</u> dajemo vitamin A glede na fiziolo&scaron;ke dnevne potrebe.
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="justify">
771 <p style="text-align: justify;">
772
773
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="justify">
790 <p style="text-align: justify;">
791
792 <i>preventiva (peroralno)</i>
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823 <table width="100.00%" border="1" cols="3" rows="9">
824 <tr>
825 <td bgcolor="White" width="33.62%" rowspan="1" colspan="1">
826
827 <div align="center">
828 <p style="text-align: center;">
829
830 <i>starost</i>
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838 </td>
839
840
841
842
843
844 <td bgcolor="White" width="30.77%" rowspan="1" colspan="1">
845
846 <div align="center">
847 <p style="text-align: center;">
848
849 dnevne potrebe (I.E.)
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857 </td>
858
859
860
861
862
863 <td bgcolor="White" width="35.61%" rowspan="1" colspan="1">
864
865 <div align="center">
866 <p style="text-align: center;">
867
868 dnevni odmerek (kapljice)
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876 </td>
877
878
879
880
881
882
883
884 </tr>
885
886
887
888 <tr>
889 <td bgcolor="White" width="33.62%" rowspan="1" colspan="1">
890
891 <div align="center">
892 <p style="text-align: center;">
893
894 do 12 mesecev
895
896 </p>
897 </div>
898
899
900
901
902 </td>
903
904
905
906
907
908 <td bgcolor="White" width="30.77%" rowspan="1" colspan="1">
909
910 <div align="center">
911 <p style="text-align: center;">
912
913 1 165
914
915 </p>
916 </div>
917
918
919
920
921 </td>
922
923
924
925
926
927 <td bgcolor="White" width="35.61%" rowspan="1" colspan="1">
928
929 <div align="center">
930 <p style="text-align: center;">
931
932 1
933
934 </p>
935 </div>
936
937
938
939
940 </td>
941
942
943
944
945
946
947
948 </tr>
949
950
951
952 <tr>
953 <td bgcolor="White" width="33.62%" rowspan="1" colspan="1">
954
955 <div align="center">
956 <p style="text-align: center;">
957
958 od 1 do 6 let
959
960 </p>
961 </div>
962
963
964
965
966 </td>
967
968
969
970
971
972 <td bgcolor="White" width="30.77%" rowspan="1" colspan="1">
973
974 <div align="center">
975 <p style="text-align: center;">
976
977 1 330
978
979 </p>
980 </div>
981
982
983
984
985 </td>
986
987
988
989
990
991 <td bgcolor="White" width="35.61%" rowspan="1" colspan="1">
992
993 <div align="center">
994 <p style="text-align: center;">
995
996 1
997
998 </p>
999 </div>
1000
1001
1002
1003
1004 </td>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012 </tr>
1013
1014
1015
1016 <tr>
1017 <td bgcolor="White" width="33.62%" rowspan="1" colspan="1">
1018
1019 <div align="center">
1020 <p style="text-align: center;">
1021
1022 od 7 do 10 let
1023
1024 </p>
1025 </div>
1026
1027
1028
1029
1030 </td>
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <td bgcolor="White" width="30.77%" rowspan="1" colspan="1">
1037
1038 <div align="center">
1039 <p style="text-align: center;">
1040
1041 1665
1042
1043 </p>
1044 </div>
1045
1046
1047
1048
1049 </td>
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <td bgcolor="White" width="35.61%" rowspan="1" colspan="1">
1056
1057 <div align="center">
1058 <p style="text-align: center;">
1059
1060 1 do 2
1061
1062 </p>
1063 </div>
1064
1065
1066
1067
1068 </td>
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076 </tr>
1077
1078
1079
1080 <tr>
1081 <td bgcolor="White" width="33.62%" rowspan="1" colspan="1">
1082
1083 <div align="center">
1084 <p style="text-align: center;">
1085
1086 starej&scaron;i od 11 let do 14 let
1087
1088 </p>
1089 </div>
1090
1091
1092
1093
1094 </td>
1095
1096
1097
1098
1099
1100 <td bgcolor="White" width="30.77%" rowspan="1" colspan="1">
1101
1102 <div align="center">
1103 <p style="text-align: center;">
1104
1105 2000
1106
1107 </p>
1108 </div>
1109
1110
1111
1112
1113 </td>
1114
1115
1116
1117
1118
1119 <td bgcolor="White" width="35.61%" rowspan="1" colspan="1">
1120
1121 <div align="center">
1122 <p style="text-align: center;">
1123
1124 2
1125
1126 </p>
1127 </div>
1128
1129
1130
1131
1132 </td>
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140 </tr>
1141
1142
1143
1144 <tr>
1145 <td bgcolor="White" width="33.62%" rowspan="1" colspan="1">
1146
1147 <div align="center">
1148 <p style="text-align: center;">
1149
1150 nad 15 let in odrasli mo&scaron;ki
1151
1152 </p>
1153 </div>
1154
1155
1156
1157
1158 </td>
1159
1160
1161
1162
1163
1164 <td bgcolor="White" width="30.77%" rowspan="1" colspan="1">
1165
1166 <div align="center">
1167 <p style="text-align: center;">
1168
1169 2330
1170
1171 </p>
1172 </div>
1173
1174
1175
1176
1177 </td>
1178
1179
1180
1181
1182
1183 <td bgcolor="White" width="35.61%" rowspan="1" colspan="1">
1184
1185 <div align="center">
1186 <p style="text-align: center;">
1187
1188 2 do 3
1189
1190 </p>
1191 </div>
1192
1193
1194
1195
1196 </td>
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204 </tr>
1205
1206
1207
1208 <tr>
1209 <td bgcolor="White" width="33.62%" rowspan="1" colspan="1">
1210
1211 <div align="center">
1212 <p style="text-align: center;">
1213
1214 ¾enske
1215
1216 </p>
1217 </div>
1218
1219
1220
1221
1222 </td>
1223
1224
1225
1226
1227
1228 <td bgcolor="White" width="30.77%" rowspan="1" colspan="1">
1229
1230 <div align="center">
1231 <p style="text-align: center;">
1232
1233 2000
1234
1235 </p>
1236 </div>
1237
1238
1239
1240
1241 </td>
1242
1243
1244
1245
1246
1247 <td bgcolor="White" width="35.61%" rowspan="1" colspan="1">
1248
1249 <div align="center">
1250 <p style="text-align: center;">
1251
1252 2
1253
1254 </p>
1255 </div>
1256
1257
1258
1259
1260 </td>
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268 </tr>
1269
1270
1271
1272 <tr>
1273 <td bgcolor="White" width="33.62%" rowspan="1" colspan="1">
1274
1275 <div align="center">
1276 <p style="text-align: center;">
1277
1278 noseènice
1279
1280 </p>
1281 </div>
1282
1283
1284
1285
1286 </td>
1287
1288
1289
1290
1291
1292 <td bgcolor="White" width="30.77%" rowspan="1" colspan="1">
1293
1294 <div align="center">
1295 <p style="text-align: center;">
1296
1297 2330
1298
1299 </p>
1300 </div>
1301
1302
1303
1304
1305 </td>
1306
1307
1308
1309
1310
1311 <td bgcolor="White" width="35.61%" rowspan="1" colspan="1">
1312
1313 <div align="center">
1314 <p style="text-align: center;">
1315
1316 2 do 3
1317
1318 </p>
1319 </div>
1320
1321
1322
1323
1324 </td>
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332 </tr>
1333
1334
1335
1336 <tr>
1337 <td bgcolor="White" width="33.62%" rowspan="1" colspan="1">
1338
1339 <div align="center">
1340 <p style="text-align: center;">
1341
1342 dojeèe matere
1343
1344 </p>
1345 </div>
1346
1347
1348
1349
1350 </td>
1351
1352
1353
1354
1355
1356 <td bgcolor="White" width="30.77%" rowspan="1" colspan="1">
1357
1358 <div align="center">
1359 <p style="text-align: center;">
1360
1361 3165
1362
1363 </p>
1364 </div>
1365
1366
1367
1368
1369 </td>
1370
1371
1372
1373
1374
1375 <td bgcolor="White" width="35.61%" rowspan="1" colspan="1">
1376
1377 <div align="center">
1378 <p style="text-align: center;">
1379
1380 3
1381
1382 </p>
1383 </div>
1384
1385
1386
1387
1388 </td>
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396 </tr>
1397
1398 </table>
1399
1400
1401
1402
1403 <div align="justify">
1404 <p style="text-align: justify;">
1405
1406
1407
1408 </p>
1409 </div>
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422 <div align="justify">
1423 <p style="text-align: justify;">
1424
1425 <i>Zdravimo</i> peroralno ali intramuskularno in nikakor ne intravensko, odvisno od indikacije in stanja bolnika.
1426
1427 </p>
1428 </div>
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441 <div align="justify">
1442 <p style="text-align: justify;">
1443
1444 <u></u>
1445
1446 </p>
1447 </div>
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460 <div align="justify">
1461 <p style="text-align: justify;">
1462
1463 <i>hipovitaminoza in avitaminoza A</i>
1464
1465 </p>
1466 </div>
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479 <div align="justify">
1480 <p style="text-align: justify;">
1481
1482 Odmerek doloèimo posamezno, odvisno od resnosti stanja.
1483
1484 </p>
1485 </div>
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498 <div align="justify">
1499 <p style="text-align: justify;">
1500
1501 Odraslim dajemo peroralno tri dni po 50.000 do 100.000 I. E. na dan, nato pa dva tedna po 50.000 I.E. na dan.
1502
1503 </p>
1504 </div>
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517 <div align="justify">
1518 <p style="text-align: justify;">
1519
1520 Odmerek za otroke, mlaj&scaron;e od 1 leta, je 10 dni po 5.000 do 10.000 I.E. na dan (v huj&scaron;ih primerih do 15.000 I.E. na dan), za otroke od 1 do 8 let pa 10 dni po 5.000 do 15.000 I.E. na dan (v huj&scaron;ih primerih do 35.000 I.E. na dan) .
1521
1522 </p>
1523 </div>
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536 <div align="justify">
1537 <p style="text-align: justify;">
1538
1539 <i></i>
1540
1541 </p>
1542 </div>
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555 <div align="justify">
1556 <p style="text-align: justify;">
1557
1558 kseroftalmija
1559
1560 </p>
1561 </div>
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574 <div align="justify">
1575 <p style="text-align: justify;">
1576
1577 Odraslim in otrokom, starej&scaron;im od 1 leta, damo enkraten peroralni odmerek 200.000 I.E.; enak odmerek ponovimo naslednji dan in èez &scaron;tiri tedne.
1578
1579 </p>
1580 </div>
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593 <div align="justify">
1594 <p style="text-align: justify;">
1595
1596 Pri otrocih, starih od 6 mesecev do 1 leta, je shema odmerjanja enaka, enkraten peroralni odmerek pa je 100.000 I.E.
1597
1598 </p>
1599 </div>
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612 <div align="justify">
1613 <p style="text-align: justify;">
1614
1615 Kapljice Plivit A dajemo z ¾lièko soka ali mleka.
1616
1617 </p>
1618 </div>
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631 <div align="justify">
1632 <p style="text-align: justify;">
1633
1634 Ena kapljica vsebuje pribli¾no 1.000 I. E.
1635
1636 </p>
1637 </div>
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650 <div align="justify">
1651 <p style="text-align: justify;">
1652
1653
1654
1655 </p>
1656 </div>
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669 <div align="justify">
1670 <p style="text-align: justify;">
1671
1672 <b>Preveliko odmerjanje</b>
1673
1674 </p>
1675 </div>
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688 <div align="justify">
1689 <p style="text-align: justify;">
1690
1691 <i>kronièno preveliko odmerjanje </i>
1692
1693 </p>
1694 </div>
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707 <div align="justify">
1708 <p style="text-align: justify;">
1709
1710 Po jemanju veèjih odmerkov vitamina A v dalj&scaron;em obdobju se lahko pojavijo znaki hipervitaminoze A: utrujenost, razdra¾ljivost, neje&scaron;ènost, zmanj&scaron;anje telesne mase, bruhanje in druge prebavne motnje, mrzlica, hepatosplenomegalija, rumena obarvanost ko¾e, alopecija, suhi lasje in suho lasi&scaron;èe, suha usta in razpoke na ustnicah s krvavitvami, anemija, pospe&scaron;ena sedimentacija eritrocitov, glavobol, hiperkalciemija, zveèana aktivnost alkalne fosfataze, konvulzije, edemi in boleèine v kosteh in sklepih.
1711
1712 </p>
1713 </div>
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726 <div align="justify">
1727 <p style="text-align: justify;">
1728
1729
1730
1731 </p>
1732 </div>
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745 <div align="justify">
1746 <p style="text-align: justify;">
1747
1748 <i>akutno preveliko odmerjanje</i>
1749
1750 </p>
1751 </div>
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764 <div align="justify">
1765 <p style="text-align: justify;">
1766
1767 Do akutnega prevelikega odmerjanja lahko pride po zau¾itju enkratnega odmerka 1.000.000 I.E. ali veè. Znaki so: zaspanost, vrtoglavica, dvojni vid, glavobol, slabost, bruhanje, rdeèina, srbenje in lu&scaron;èenje ko¾e.
1768
1769 </p>
1770 </div>
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783 <div align="justify">
1784 <p style="text-align: justify;">
1785
1786 <i></i>
1787
1788 </p>
1789 </div>
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802 <div align="justify">
1803 <p style="text-align: justify;">
1804
1805 zdravljenje
1806
1807 </p>
1808 </div>
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821 <div align="justify">
1822 <p style="text-align: justify;">
1823
1824 V primeru prevelikega odmerjanja je treba jemanje zdravila takoj ustaviti. Po prenehanju jemanja nekateri znaki izginejo v enem tednu, nekateri pa so lahko prisotni &scaron;e nekaj tednov. Zdravljenje je simptomatsko.
1825
1826 </p>
1827 </div>
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840 <div align="justify">
1841 <p style="text-align: justify;">
1842
1843
1844
1845 </p>
1846 </div>
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859 <div align="justify">
1860 <p style="text-align: justify;">
1861
1862 <b>Stranski uèinki</b>
1863
1864 </p>
1865 </div>
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878 <div align="justify">
1879 <p style="text-align: justify;">
1880
1881 Pri uporabi predpisanih odmerkov vitamina A so stranski uèinki redki. Pojavijo se lahko spremembe na ko¾i, vendar v obliki zelo blage preobèutljivostne reakcije.
1882
1883 </p>
1884 </div>
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897 <div align="justify">
1898 <p style="text-align: justify;">
1899
1900
1901
1902 </p>
1903 </div>
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916 <div align="justify">
1917 <p style="text-align: justify;">
1918
1919 <b>Izdajanje zdravila</b>
1920
1921 </p>
1922 </div>
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935 <div align="justify">
1936 <p style="text-align: justify;">
1937
1938 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept
1939
1940 </p>
1941 </div>
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954 <div align="justify">
1955 <p style="text-align: justify;">
1956
1957 <b></b>
1958
1959 </p>
1960 </div>
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973 <div align="justify">
1974 <p style="text-align: justify;">
1975
1976 Oprema
1977
1978 </p>
1979 </div>
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992 <div align="left">
1993 <p style="text-align: left;">
1994
1995 zlo¾enka, kapalna steklenièka z 10 ml peroralnih kapljic
1996
1997 </p>
1998 </div>
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 <div align="justify">
2012 <p style="text-align: justify;">
2013
2014
2015
2016 </p>
2017 </div>
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 <div align="justify">
2031 <p style="text-align: justify;">
2032
2033
2034
2035 </p>
2036 </div>
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044 <!--Section Ends-->
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26