/[pliva-si]/vade/1051.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1051.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +391 -1476 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Justify">
9 <p style="text-align: justify; "> <b>Plivit</b><b><sup></sup></b><b><sup>
10 </sup></b><b>A</b><b> </b><b>injekcije</b><b> </b>vitaminum A </p>
11 </div>
12
13 <div align="Justify">
14 <p style="text-align: justify; "> raztopina za injiciranje </p>
15 </div>
16
17 <div align="Justify">
18 <p style="text-align: justify; "> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Justify">
22 <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
23 </div>
24
25 <div align="Justify">
26 <p style="text-align: justify; "> 1 ml oljne raztopine za injiciranje vsebuje
27 300.000 I.E. retinola v obliki retinol palmitata. </p>
28 </div>
29
30 <div align="Justify">
31 <p style="text-align: justify; "> Pomo&frac34;na snov je nevtralizirano
32 olivno olje. </p>
33 </div>
34
35 <div align="Justify">
36 <p style="text-align: justify; "> </p>
37 </div>
38
39 <div align="Justify">
40 <p style="text-align: justify; "> Lastnosti in delovanje </p>
41 </div>
42
43 <div align="Justify">
44 <p style="text-align: justify; "> Vitamin A (retinol) je v ma&#353;&egrave;obi
45 topen vitamin. Nujno je potreben za ohranjanje normalnega vida in normalne
46 zgradbe epitelnih tkiv. V obliki retinala se spoji z opsinom, rde&egrave;im
47 mre&frac34;ni&egrave;nim pigmentom, s katerim tvori vidni &#353;krlat, potreben
48 za prilagajanje vida v temi. Druge oblike (retinol, retinojska kislina) so
49 potrebne za rast kosti, delovanje testisov in jaj&egrave;nikov, razvoj ploda,
50 uravnavanje rasti in diferenciacijo epitelnih tkiv ter za ohranjanje njihove
51 celovitosti. Pomanjkanje vitamina A povzro&egrave;a pomanjkljivo obnavljanje
52 vidnega &#353;krlata, kar se ka&frac34;e kot no&egrave;na (kurja) slepota, povzro&egrave;a
53 pa tudi kserozo o&egrave;esne veznice, kseroftalmijo in keratomalacijo s
54 trajno okvaro o&egrave;i in izgubo vida. Drugi znaki hipovitaminoze A so
55 spremembe na ko&frac34;i in sluznicah ter zmanj&#353;ana odpornost proti oku&frac34;bam.
56 </p>
57 </div>
58
59 <div align="Justify">
60 <p style="text-align: justify; "> Vitamin A(retinol) se po intramuskularni
61 uporabi po&egrave;asi absorbira. </p>
62 </div>
63
64 <div align="Justify">
65 <p style="text-align: justify; "> </p>
66 </div>
67
68 <div align="Justify">
69 <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
70 </div>
71
72 <div align="Justify">
73 <p style="text-align: justify; "> <i>preventiva</i> hipovitaminoze A (v
74 zgodnjem otro&#353;tvu, pri neustrezni ali strogi dietni prehrani in drugih stanjih,
75 ki lahko povzro&egrave;ijo hipovitaminozo A, pri popolnem parenteralnem prehranjevanju,
76 pri boleznih prebavil z drisko, predvsem kroni&egrave;nih) </p>
77 </div>
78
79 <div align="Justify">
80 <p style="text-align: justify; "> </p>
81 </div>
82
83 <div align="Justify">
84 <p style="text-align: justify; "> <i>zdravljenje </i>hipovitaminoze in avitaminoze
85 A (tudi vsa stanja, pri katerih je motena absorpcija ma&#353;&egrave;ob, npr.
86 steatoreja) </p>
87 </div>
88
89 <div align="Justify">
90 <p style="text-align: justify; "> </p>
91 </div>
92
93 <div align="Justify">
94 <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
95 </div>
96
97 <div align="Justify">
98 <p style="text-align: justify; "> Hipervitaminoza A in preob&egrave;utljivost
99 za retinol ali katerokoli drugo sestavino zdravila. </p>
100 </div>
101
102 <div align="Justify">
103 <p style="text-align: justify; "> Injekcije Plivita A so kontraindicirane
104 med nose&egrave;nostjo. </p>
105 </div>
106
107 <div align="Justify">
108 <p style="text-align: justify; "> </p>
109 </div>
110
111 <div align="Justify">
112 <p style="text-align: justify; "> Previdnostni ukrepi </p>
113 </div>
114
115 <div align="Justify">
116 <p style="text-align: justify; "> Zaradi mo&frac34;nosti prevelikega odmerjanja
117 je treba nadzorovati skupno dnevno zau&frac34;ito koli&egrave;ino vitamina
118 A iz vseh virov. Upo&#353;tevati je treba tudi vsebnost vitamina A v hrani, zlasti
119 v jetrih in jetrni pa&#353;teti. Bolnike, ki dobivajo ve&egrave; kot 25.000 I.
120 E. vitamina A na dan, je treba skrbno nadzorovati. </p>
121 </div>
122
123 <div align="Justify">
124 <p style="text-align: justify; "> </p>
125 </div>
126
127 <div align="Justify">
128 <p style="text-align: justify; "> <b>Medsebojna u&egrave;inkovanja zdravil</b>
129 </p>
130 </div>
131
132 <div align="Justify">
133 <p style="text-align: justify; "> Peroralni kontraceptivi lahko zve&egrave;ajo
134 plazemsko koncentracijo vitamina A. Raztopine za injiciranje ne smemo me&#353;ati
135 z drugimi pripravki. </p>
136 </div>
137
138 <div align="Justify">
139 <p style="text-align: justify; "> Previdnost pri odmerjanju vitamina A je
140 potrebna pri so&egrave;asnem dajanju retinoidov. </p>
141 </div>
142
143 <div align="Justify">
144 <p style="text-align: justify; "> Posebna opozorila </p>
145 </div>
146
147 <div align="Justify">
148 <p style="text-align: justify; "> Pri bolnikih s kroni&egrave;no zmanj&#353;anim
149 delovanjem ledvic se serumska koncentracija vitamina A lahko zve&egrave;a.
150 </p>
151 </div>
152
153 <div align="Justify">
154 <p style="text-align: justify; "> Pri bolnikih z jetrnimi okvarami in sicer
155 s cirozo ali hepatitisom in pri kroni&egrave;nih alkoholikih se &#353;kodljivost
156 za jetra lahko zve&egrave;a. </p>
157 </div>
158
159 <div align="Justify">
160 <p style="text-align: justify; "> Pri majhnih otrocih in starej&#353;ih priporo&egrave;amo
161 previdno uporabo, ker so ob&egrave;utljivej&#353;i za u&egrave;inek velikih odmerkov
162 ali dalj&#353;o uporabo vitamina A. </p>
163 </div>
164
165 <div align="Justify">
166 <p style="text-align: justify; "> </p>
167 </div>
168
169 <div align="Justify">
170 <p style="text-align: justify; "> Nose&egrave;nost in dojenje </p>
171 </div>
172
173 <div align="Justify">
174 <p style="text-align: justify; "> Uporaba injekcij Plivit A med nose&egrave;nostjo
175 je kontraindicirana. </p>
176 </div>
177
178 <div align="Justify">
179 <p style="text-align: justify; "> Pri doje&egrave;ih materah se moramo ogibati
180 velikim koli&egrave;inam vitamina A, ker se izlo&egrave;a v mleko. </p>
181 </div>
182
183 <div align="Justify">
184 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
185 </div>
186
187 <div align="Justify">
188 <p style="text-align: justify; "> <i>Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti</i><i></i>
189 </p>
190 </div>
191
192 <div align="Justify">
193 <p style="text-align: justify; "> Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost
194 za upravljanje vozil ali strojev. </p>
195 </div>
196
197 <div align="Justify">
198 <p style="text-align: justify; "> </p>
199 </div>
200
201 <div align="Justify">
202 <p style="text-align: justify; "> Odmerjanje in uporaba </p>
203 </div>
204
205 <div align="Justify">
206 <p style="text-align: justify; "> Dolgotrajno preventivo z ve&egrave;jimi
207 odmerki uporabljamo le pri bolnikih z malabsorpcijo in popolnim parenteralnim
208 prehranjevanjem, vendar samo z injekcijami (glej Odmerjanje pri zdravljenju
209 hipovitaminoze in avitaminoze A). </p>
210 </div>
211
212 <div align="Left">
213 <p style="text-align: left; "> </p>
214 </div>
215
216 <div align="Justify">
217 <p style="text-align: justify; "> <i>Zdravimo</i> intramuskularno in nikakor
218 ne intravensko, odvisno od indikacije in stanja bolnika. </p>
219 </div>
220
221 <div align="Justify">
222 <p style="text-align: justify; "> <u></u> </p>
223 </div>
224
225 <div align="Justify">
226 <p style="text-align: justify; "> <i>hipovitaminoza in avitaminoza A</i>
227 </p>
228 </div>
229
230 <div align="Justify">
231 <p style="text-align: justify; "> Odmerek dolo&egrave;imo posamezno, odvisno
232 od resnosti stanja. </p>
233 </div>
234
235 <div align="Justify">
236 <p style="text-align: justify; "> Odraslim dajemo intramuskularno, kadar
237 ustrezno peroralno dajanje ni mo&frac34;no, tri dni po 50.000 do 100.000
238 I. E. na dan, nato pa dva tedna po 50.000 I.E. na dan. </p>
239 </div>
240
241 <div align="Justify">
242 <p style="text-align: justify; "> Odmerek za otroke, mlaj&#353;e od 1 leta, je
243 10 dni po 5.000 do 10.000 I.E. na dan (v huj&#353;ih primerih do 15.000 I.E. na
244 dan), za otroke od 1 do 8 let pa 10 dni po 5.000 do 15.000 I.E. na dan (v
245 huj&#353;ih primerih do 35.000 I.E. na dan) . </p>
246 </div>
247
248 <div align="Justify">
249 <p style="text-align: justify; "> <i></i> </p>
250 </div>
251
252 <div align="Justify">
253 <p style="text-align: justify; "> kseroftalmija </p>
254 </div>
255
256 <div align="Justify">
257 <p style="text-align: justify; "> Odraslim in otrokom, starej&#353;im od 1 leta,
258 damo enkraten intramuskularni odmerek 100.000 I.E.; enak odmerek ponovimo
259 naslednji dan in &egrave;ez &#353;tiri tedne. </p>
260 </div>
261
262 <div align="Justify">
263 <p style="text-align: justify; "> </p>
264 </div>
265
266 <div align="Justify">
267 <p style="text-align: justify; "> Preveliko odmerjanje </p>
268 </div>
269
270 <div align="Justify">
271 <p style="text-align: justify; "> <i>kroni&egrave;no preveliko odmerjanje
272 </i> </p>
273 </div>
274
275 <div align="Justify">
276 <p style="text-align: justify; "> Po jemanju ve&egrave;jih odmerkov vitamina
277 A v dalj&#353;em obdobju se lahko pojavijo znaki hipervitaminoze A: utrujenost,
278 razdra&frac34;ljivost, neje&#353;&egrave;nost, zmanj&#353;anje telesne mase, bruhanje
279 in druge prebavne motnje, mrzlica, hepatosplenomegalija, rumena obarvanost
280 ko&frac34;e, alopecija, suhi lasje in suho lasi&#353;&egrave;e, suha usta in razpoke
281 na ustnicah s krvavitvami, anemija, pospe&#353;ena sedimentacija eritrocitov,
282 glavobol, hiperkalciemija, zve&egrave;ana aktivnost alkalne fosfataze, konvulzije,
283 edemi in bole&egrave;ine v kosteh in sklepih. </p>
284 </div>
285
286 <div align="Justify">
287 <p style="text-align: justify; "> Pri otrocih se lahko zvi&#353;a tudi intrakranialni
288 tlak, lahko se pojavijo edem papile, motnje vida, tinitus ter bole&egrave;ine
289 vzdol&frac34; dolgih kosti. Zaradi prezgodnjega zapiranja epifiz dolgih kosti
290 se pri otrocih lahko ustavi rast kosti. </p>
291 </div>
292
293 <div align="Justify">
294 <p style="text-align: justify; "> </p>
295 </div>
296
297 <div align="Justify">
298 <p style="text-align: justify; "> <i>akutno preveliko odmerjanje</i> </p>
299 </div>
300
301 <div align="Justify">
302 <p style="text-align: justify; "> Do akutnega prevelikega odmerjanja lahko
303 pride po enkratnem odmerku 1.000.000 I.E. ali ve&egrave;. Znaki so: zaspanost,
304 vrtoglavica, dvojni vid, glavobol, slabost, bruhanje, rde&egrave;ina, srbenje
305 in lu&#353;&egrave;enje ko&frac34;e. </p>
306 </div>
307
308 <div align="Justify">
309 <p style="text-align: justify; "> <i></i> </p>
310 </div>
311
312 <div align="Justify">
313 <p style="text-align: justify; "> zdravljenje </p>
314 </div>
315
316 <div align="Justify">
317 <p style="text-align: justify; "> V primeru prevelikega odmerjanja je treba
318 jemanje zdravila takoj ustaviti. Po prenehanju jemanja nekateri znaki izginejo
319 v enem tednu, nekateri pa so lahko prisotni &#353;e nekaj tednov. Zdravljenje
320 je simptomatsko. </p>
321 </div>
322
323 <div align="Justify">
324 <p style="text-align: justify; "> </p>
325 </div>
326
327 <div align="Justify">
328 <p style="text-align: justify; "> Stranski u&egrave;inki </p>
329 </div>
330
331 <div align="Justify">
332 <p style="text-align: justify; "> Pri uporabi predpisanih odmerkov vitamina
333 A so stranski u&egrave;inki redki. Pojavijo se lahko spremembe na ko&frac34;i,
334 vendar v obliki zelo blage preob&egrave;utljivostne reakcije. Injekcije lahko
335 na mestu vboda povzro&egrave;ijo bole&egrave;ine in peko&egrave; ob&egrave;utek.
336 </p>
337 </div>
338
339 <div align="Justify">
340 <p style="text-align: justify; "> </p>
341 </div>
342
343 <div align="Justify">
344 <p style="text-align: justify; "> Izdaj<b>anje zdravila</b> </p>
345 </div>
346
347 <div align="Justify">
348 <p style="text-align: justify; "> ZZ - uporaba samo v javnih zdravstvenih
349 zavodih ter pri pravnih in fizi&egrave;nih osebah, ki opravljajo zdravstveno
350 dejavnost </p>
351 </div>
352
353 <div align="Left">
354 <p style="text-align: left; "> </p>
355 </div>
356
357 <div align="Justify">
358 <p style="text-align: justify; "> Oprema </p>
359 </div>
360
361 <div align="Justify">
362 <p style="text-align: justify; "> zlo&frac34;enka s 5 steklenimi ampulami
363 po 1 ml raztopine za injiciranje </p>
364 </div>
365
366 <div align="Justify">
367 <p style="text-align: justify; "> </p>
368 </div>
369
370 <div align="Left">
371 <p style="text-align: left; "> </p>
372 </div>
373
374 <div align="Left">
375 <p style="text-align: left; "> </p>
376 </div>
377
378 <div align="Left">
379 <p style="text-align: left; "> </p>
380 </div>
381
382 <div align="Left">
383 <p style="text-align: left; "> </p>
384 </div>
385
386 <div align="Left">
387 <p style="text-align: left; "> </p>
388 </div>
389 <!--Section Ends-->
390 </body>
391 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26