/[pliva-si]/vade/1048.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1048.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (22 years, 3 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="left">
11 <p style="text-align: left;">
12
13 <b>PILOKARPIN</b><b><sup> </sup></b><b>1 % </b>pilocarpinum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="left">
30 <p style="text-align: left;">
31
32 kapljice za oko, raztopina
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="left">
49 <p style="text-align: left;">
50
51 <b></b>
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="left">
68 <p style="text-align: left;">
69
70 PILOKARPIN<b><sup> </sup></b><b>2 % </b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="left">
87 <p style="text-align: left;">
88
89 kapljice za oko, raztopina
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="left">
106 <p style="text-align: left;">
107
108
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="left">
125 <p style="text-align: left;">
126
127 <b>Sestava</b>
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 1 ml raztopine vsebuje 10 mg pilokarpinijevega klorida. 1 ml raztopine Pilokarpina 1 % vsebuje 28 kapljic.
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Pomo¾ne snovi so: borova kislina, natrijev klorid, hipromeloza, natrijev citrat dihidrat, fenil¾ivosrebrov(II)nitrat, benzalkonijev klorid in voda za injekcije.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="left">
182 <p style="text-align: left;">
183
184
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 1 ml raztopine vsebuje 20 mg pilokarpinijevega klorida. 1 ml raztopine Pilokarpina 2 % vsebuje 28 kapljic.
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 Pomo¾ne snovi so: borova kislina, natrijev klorid, hipromeloza, natrijev citrat dihidrat, fenil¾ivosrebrov(II)nitrat, benzalkonijev klorid in voda za injekcije.
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="left">
239 <p style="text-align: left;">
240
241
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="left">
258 <p style="text-align: left;">
259
260 Lastnosti in delovanje
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 Pilokarpin sodi v skupino neposrednih parasimpatikomimetikov z moènim delovanjem (stimulatorji muskarinskih receptorjev). Je miotik, ki ga najpogosteje uporabljamo pri zdravljenju glavkoma. Ko ga vkapamo v oko, povzroèi kontrakcijo zeniènega sfinktra in ciliarnika, s èimer zo¾i zenico in raz&scaron;iri pore trabekulnega sistema. Tako olaj&scaron;a odtekanje oèesne vodice in zni¾a tlak v oèesu. Pri napadu akutnega glavkoma loèi pilokarpin s svojim miotiènim delovanjem trabekulni sistem od prilegajoèe se &scaron;arenice, s èimer sprosti normalen pretok oèesne vodice in zni¾a tlak v oèesu. Pilokarpin dobro in hitro (5 min) prehaja skozi ro¾enico v notranjost oèesa. Mioza se zaène pribli¾no 10 minut po vkapanju, najveèja je po 40 do 60 minutah, traja pa lahko do 8 ur. Uèinek na tlak je nekoliko kraj&scaron;i - tri do &scaron;tiri ure. Bolnikom dajemo raztopini z razliènima koncentracijama, odvisno od hudosti bolezni oziroma od vrednosti tlaka v oèesu in lokalne prenosljivosti zdravila.
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298 Pilokarpin zni¾a tlak v oèesu za 10 do 40 % zaèetne vrednosti.
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336 Indikacije
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350 <ul>
351 <li>
352
353 <div align="justify">
354 <p style="text-align: justify;">
355
356 kronièni glavkom odprtega in zaprtega kota, akutni glavkom zaprtega kota, pooperativno zvi&scaron;anje tlaka v oèesu
357
358 </p>
359 </div>
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370 <li>
371
372 <div align="justify">
373 <p style="text-align: justify;">
374
375 spodbujanje mioze za zdravljenje zaraslosti &scaron;arenice z leèo (izmenièno z midriatiki)
376
377 </p>
378 </div>
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389 <li>
390
391 <div align="justify">
392 <p style="text-align: justify;">
393
394 spodbujanje mioze oziroma odpravljanje stanja midriaze, povzroèene z zdravili, ki povzroèajo cikloplegijo (stanja po operaciji oèesa ali oftalmoskopiji)
395
396 </p>
397 </div>
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408 </ul>
409
410 <div align="justify">
411 <p style="text-align: justify;">
412
413
414
415 </p>
416 </div>
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429 <div align="justify">
430 <p style="text-align: justify;">
431
432 Kontraindikacije
433
434 </p>
435 </div>
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448 <div align="justify">
449 <p style="text-align: justify;">
450
451 akutni iridociklitis (uveitis), stanje toge zenice, nekatere oblike sekundarnega glavkoma, huda miopija pri mlaj&scaron;ih bolnikih, po&scaron;kodbe mre¾nice, bronhialna astma ter preobèutljivost za pilokarpin in druge sestavine zdravila
452
453 </p>
454 </div>
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467 <div align="justify">
468 <p style="text-align: justify;">
469
470
471
472 </p>
473 </div>
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486 <div align="justify">
487 <p style="text-align: justify;">
488
489 P<b>revidnostni ukrepi</b>
490
491 </p>
492 </div>
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505 <div align="justify">
506 <p style="text-align: justify;">
507
508 Sistemske reakcije so mo¾ne pri zdravljenju akutnega napada glavkoma (zaradi razmeroma velikih odmerkov v kratkem èasu), zelo redke pa so pri zdravljenju kroniènega glavkoma.
509
510 </p>
511 </div>
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524 <div align="justify">
525 <p style="text-align: justify;">
526
527 Pri miopiji je treba pred odloèitvijo za zdravljenje s Pilokarpinom pregledati oèesno ozadje, ker lahko pride do odstopa mre¾nice.
528
529 </p>
530 </div>
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543 <div align="justify">
544 <p style="text-align: justify;">
545
546 Bolniki, ki uporabljajo kontaktne leèe, jih morajo odstarniti pred vsako uporabo kapljic Pilokarpin, ponovno pa jih lahko vstavijo &scaron;ele 15 minut po vkapanju. Prav tako je potrebna previdnost pri starej&scaron;ih bolnikov zaradi zveèanega tveganja ne¾elenih uèinkov. Raztopina vsebuje benzalkonijev klorid, ki lahko povzroèi motnost mehkih kontaktnih leè.
547
548 </p>
549 </div>
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562 <div align="justify">
563 <p style="text-align: justify;">
564
565
566
567 </p>
568 </div>
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581 <div align="justify">
582 <p style="text-align: justify;">
583
584 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
585
586 </p>
587 </div>
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600 <div align="justify">
601 <p style="text-align: justify;">
602
603 Soèasno zdravljenje s pilokarpinom in timololom ali zaviralci karboanhidraze lahko dodatno zni¾a tlak v oèesu. Pripravki, ki vsebujejo atropin ali druge antiholinergike, zmanj&scaron;ajo uèinkovitost pilokarpina.
604
605 </p>
606 </div>
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619 <div align="justify">
620 <p style="text-align: justify;">
621
622
623
624 </p>
625 </div>
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638 <div align="justify">
639 <p style="text-align: justify;">
640
641 Posebna opozorila
642
643 </p>
644 </div>
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657 <div align="justify">
658 <p style="text-align: justify;">
659
660 Pilokarpin je treba previdno uporabljati pri bolnikih z ozkim zrkelnim prekatom, ker lahko povzroèi akutno zaporo prekata.
661
662 </p>
663 </div>
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676 <div align="justify">
677 <p style="text-align: justify;">
678
679 Previdno uporabo priporoèamo tudi pri bolnikih z bronhialno astmo, odpovedovanjem delovanja srca, gastrointestinalnimi krèi, obstrukcijo seèil, hipertirozo in parkinsonizmom.
680
681 </p>
682 </div>
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695 <div align="justify">
696 <p style="text-align: justify;">
697
698 Pri zo¾eni zenici (mioza) je oko prilagojeno za gledanje na blizu, zato so oddaljeni predmeti videti nejasno in veèje. Ker je sposobnost prilagajanja oèesa na temo zmanj&scaron;ana, priporoèamo omejitev gibanja pri slabi svetlobi, predvsem pa se je treba ogibati vo¾nji avtomobila in upravljanju s stroji.
699
700 </p>
701 </div>
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714 <div align="justify">
715 <p style="text-align: justify;">
716
717
718
719 </p>
720 </div>
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733 <div align="justify">
734 <p style="text-align: justify;">
735
736 Noseènos<i>t in dojenje</i>
737
738 </p>
739 </div>
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752 <div align="justify">
753 <p style="text-align: justify;">
754
755 Varnost uporabe med noseènostjo in dojenjem ni ugotovljena. Ni znano ali se zdravilo izloèa z mlekom, zato kapljice Pilokarpin med dojenjem uporabljamo previdno.
756
757 </p>
758 </div>
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771 <div align="justify">
772 <p style="text-align: justify;">
773
774 <b></b>
775
776 </p>
777 </div>
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790 <div align="justify">
791 <p style="text-align: justify;">
792
793 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
794
795 </p>
796 </div>
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809 <div align="justify">
810 <p style="text-align: justify;">
811
812 Zdravilo lahko pomembno oslabi ostrino vida, zlasti v temi. V takem primeru ne upravljajte vozil ali strojev.
813
814 </p>
815 </div>
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828 <div align="justify">
829 <p style="text-align: justify;">
830
831 <b></b>
832
833 </p>
834 </div>
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847 <div align="justify">
848 <p style="text-align: justify;">
849
850 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
851
852 </p>
853 </div>
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866 <div align="justify">
867 <p style="text-align: justify;">
868
869 <i></i>
870
871 </p>
872 </div>
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885 <div align="justify">
886 <p style="text-align: justify;">
887
888 Odrasli
889
890 </p>
891 </div>
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904 <div align="justify">
905 <p style="text-align: justify;">
906
907 <u>kronièni glavkom zaprtega ali odprtega kota</u>
908
909 </p>
910 </div>
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923 <div align="justify">
924 <p style="text-align: justify;">
925
926 1 do 2 kapljici 1- do 2-odstotne raztopine v vreèico oèesne veznice 6- do 8-krat na dan
927
928 </p>
929 </div>
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942 <div align="justify">
943 <p style="text-align: justify;">
944
945
946
947 </p>
948 </div>
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961 <div align="justify">
962 <p style="text-align: justify;">
963
964 Ko se tlak v oèesu nekoliko zni¾a, postopno zmanj&scaron;amo &scaron;tevilo vkapanj na 3- do 4-krat na dan.
965
966 </p>
967 </div>
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980 <div align="justify">
981 <p style="text-align: justify;">
982
983 Pri zdravljenju glavkoma odprtega kota lahko kapljice Pilokarpin kombiniramo z blokatorji beta, zaviralci karboanhidraze in simpatikomimetiki.
984
985 </p>
986 </div>
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999 <div align="justify">
1000 <p style="text-align: justify;">
1001
1002 Pri zdravljenju glavkoma zaprtega kota dajemo samo kapljice Pilokarpin.
1003
1004 </p>
1005 </div>
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018 <div align="justify">
1019 <p style="text-align: justify;">
1020
1021
1022
1023 </p>
1024 </div>
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037 <div align="justify">
1038 <p style="text-align: justify;">
1039
1040 <u></u>
1041
1042 </p>
1043 </div>
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056 <div align="justify">
1057 <p style="text-align: justify;">
1058
1059 akutni glavkom zaprtega kota
1060
1061 </p>
1062 </div>
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075 <div align="justify">
1076 <p style="text-align: justify;">
1077
1078 Prvo uro do prvi dve uri vkapamo 2-odstotno raztopino v oko v presledkih po 15 minut, nato pa nadaljujemo z vkapanjem na pol ure, dokler se tlak v oèesu ne zni¾a. Napadu akutnega glavkoma na drugem oèesu se lahko ognemo z vkapanjem 1- do 2-odstotne raztopine Pilokarpina na 6 do 8 ur v drugo oko.
1079
1080 </p>
1081 </div>
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094 <div align="justify">
1095 <p style="text-align: justify;">
1096
1097 Kapljice Pilokarpin lahko kombiniramo z zaviralci karboanhidraze ali osmoznimi diuretiki.
1098
1099 </p>
1100 </div>
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113 <div align="justify">
1114 <p style="text-align: justify;">
1115
1116
1117
1118 </p>
1119 </div>
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132 <div align="justify">
1133 <p style="text-align: justify;">
1134
1135 <u>indukcija mioze</u>
1136
1137 </p>
1138 </div>
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151 <div align="justify">
1152 <p style="text-align: justify;">
1153
1154 1 kapljico 1-odstotne raztopine po operaciji ali oftalmoskopiji
1155
1156 </p>
1157 </div>
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170 <div align="justify">
1171 <p style="text-align: justify;">
1172
1173
1174
1175 </p>
1176 </div>
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189 <div align="justify">
1190 <p style="text-align: justify;">
1191
1192 <i>Otroci</i>
1193
1194 </p>
1195 </div>
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208 <div align="justify">
1209 <p style="text-align: justify;">
1210
1211 Varnost in uèinkovitost pri otrocih niso ugotovili. Zato uporabo kapljic za oko Pilokarpin pri otrocih ne priporoèamo. Dajemo jih po predhodnem zdravni&scaron;kem posvetu in to le 1-odstotno raztopino.
1212
1213 </p>
1214 </div>
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227 <div align="justify">
1228 <p style="text-align: justify;">
1229
1230
1231
1232 </p>
1233 </div>
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246 <div align="justify">
1247 <p style="text-align: justify;">
1248
1249 Preveliko odmerjanje
1250
1251 </p>
1252 </div>
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265 <div align="justify">
1266 <p style="text-align: justify;">
1267
1268 Èe vkapamo v oko veèjo kolièino pilokarpina, moramo oko takoj sprati z vodo ali fiziolo&scaron;ko raztopino. Èe bolnik pomotoma zau¾ije kapljice za oko je treba spro¾iti bruhanje ali sprati ¾elodec. Pri huj&scaron;ih sistemskih znakih uporabimo atropin. Kapljice je treba shraniti na mestu, ki otrokom ni dosegljivo, ker so znaki zastrupitve pri njih precej huj&scaron;i. Najpomembnej&scaron;i znaki zastrupitve ali prevelikega odmerjanja pilokarpina so: slabost, bruhanje, mioza, solzenje, èezmerno slinjenje, potenje, upoèasnjen srèni utrip, zni¾an krvni tlak, bronhospazem.
1269
1270 </p>
1271 </div>
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284 <div align="justify">
1285 <p style="text-align: justify;">
1286
1287
1288
1289 </p>
1290 </div>
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303 <div align="justify">
1304 <p style="text-align: justify;">
1305
1306 Stranski uèinki
1307
1308 </p>
1309 </div>
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322 <div align="justify">
1323 <p style="text-align: justify;">
1324
1325 Pri bolnikih, ki uporabljajo kapljice za oko Pilokarpin, se lahko pojavijo naslednji lokalni stranski uèinki: srbenje, boleèine, pekoè obèutek, moènej&scaron;e solzenje, boleèi ciliarni spazem, pordelost veznic in vek, kratkovidnost (pri mlaj&scaron;ih bolnikih) in alergièno vnetje oèesne veznice. Pri dolgotrajni uporabi pride lahko do zamotnitev v leèi, fotofobije, me¾ikanja, odstopa mre¾nice, nejasnega vid, zlasti v temi in do zagona prikritega iritisa ali uveitisa. Sistemski parasimpatikomimetièni stranski uèinki se pri predpisanih odmerkih pojavijo le izjemoma (znojenje, slinjenje, izcedek iz nosu, slabost, glavobol, bruhanje, driska, krèevite boleèine v trebuhu, zni¾an krvni tlak, bradikardija, omotiènost, bronhospazem, pljuèni edem, mi&scaron;ièno &scaron;ibkost in mi&scaron;ièni tremor).
1326
1327 </p>
1328 </div>
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341 <div align="justify">
1342 <p style="text-align: justify;">
1343
1344 Pri starej&scaron;ih bolnikih lahko Pilokarpin poslab&scaron;a stanje Alzheimerjeve demence.
1345
1346 </p>
1347 </div>
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360 <div align="justify">
1361 <p style="text-align: justify;">
1362
1363
1364
1365 </p>
1366 </div>
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379 <div align="justify">
1380 <p style="text-align: justify;">
1381
1382 Izdajanje zdravila
1383
1384 </p>
1385 </div>
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398 <div align="justify">
1399 <p style="text-align: justify;">
1400
1401 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept
1402
1403 </p>
1404 </div>
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417 <div align="justify">
1418 <p style="text-align: justify;">
1419
1420
1421
1422 </p>
1423 </div>
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436 <div align="justify">
1437 <p style="text-align: justify;">
1438
1439 Oprema
1440
1441 </p>
1442 </div>
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455 <div align="justify">
1456 <p style="text-align: justify;">
1457
1458 zlo¾enka
1459
1460 </p>
1461 </div>
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474 <div align="justify">
1475 <p style="text-align: justify;">
1476
1477 kapalna plastenka z 10 ml raztopine
1478
1479 </p>
1480 </div>
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493 <div align="justify">
1494 <p style="text-align: justify;">
1495
1496
1497
1498 </p>
1499 </div>
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512 <div align="left">
1513 <p style="text-align: left;">
1514
1515
1516
1517 </p>
1518 </div>
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526 <!--Section Ends-->
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26