/[pliva-si]/vade/1047.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1047.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (22 years, 3 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="left">
11 <p style="text-align: left;">
12
13 <b>PHENOBARBITON</b><b><sup></sup></b><b> tablete 15 mg </b>phenobarbitalum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="left">
30 <p style="text-align: left;">
31
32 tableta
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="left">
49 <p style="text-align: left;">
50
51 <b></b>
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="left">
68 <p style="text-align: left;">
69
70 <b>PHENOBARBITON</b><b><sup></sup></b> <b>tablete 100 mg </b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="left">
87 <p style="text-align: left;">
88
89 tableta
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="left">
106 <p style="text-align: left;">
107
108
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="left">
125 <p style="text-align: left;">
126
127 Sestava
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="left">
144 <p style="text-align: left;">
145
146 1 tableta vsebuje 15 mg fenobarbitala.
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Pomo¾ne snovi so laktoza, koruzni &scaron;krob, ¾elatina, smukec, magnezijev stearat, natrijev karboksimetil&scaron;krob.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="left">
182 <p style="text-align: left;">
183
184
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="left">
201 <p style="text-align: left;">
202
203 1 tableta vsebuje 100 mg fenobarbitala.
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 Pomo¾ne snovi so saharoza, koruzni &scaron;krob, ¾elatina, smukec, magnezijev stearat natrijev karboksimetil&scaron;krob.
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="left">
258 <p style="text-align: left;">
259
260 Lastnosti in delovanje
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 Fenobarbital (Phenobarbiton) je barbiturat z dolgotrajnim delovanjem. Deluje kot neselektivni depresor osrednjega ¾ivèevja. Z zaviranjem motoriène aktivnosti in senzornih funkcij mo¾ganske skorje povzroèa zaspanost, sedacijo in hipnozo. Antikonvulzivno delovanje je posledica tega, da osrednje ¾ivèevje poèasneje prevaja impulze in se zvi&scaron;a prag elektriène stimulacije motoriènega korteksa. Novej&scaron;e raziskave so pokazale, da je sedativno-hipnotièno in antikonvulzivno delovanje rezultat moènej&scaron;ega inhibicijskega delovanja gamaaminomaslene kisline (GABA).
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="left">
296 <p style="text-align: left;">
297
298 <b></b>
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="left">
315 <p style="text-align: left;">
316
317 Indikacije
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331 <ul>
332 <li>
333
334 <div align="justify">
335 <p style="text-align: justify;">
336
337 vse oblike epilepsije razen absence,
338
339 </p>
340 </div>
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351 <li>
352
353 <div align="justify">
354 <p style="text-align: justify;">
355
356 psihomotorièni nemir,
357
358 </p>
359 </div>
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370 <li>
371
372 <div align="justify">
373 <p style="text-align: justify;">
374
375 preventiva preprostih in zdravljenje zapletenih febrilnih konvulzij pri otrocih.
376
377 </p>
378 </div>
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389 </ul>
390
391 <div align="left">
392 <p style="text-align: left;">
393
394 <b></b>
395
396 </p>
397 </div>
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410 <div align="left">
411 <p style="text-align: left;">
412
413 Kontraindikacije
414
415 </p>
416 </div>
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429 <div align="justify">
430 <p style="text-align: justify;">
431
432 Preobèutljivost za barbiturate, hude motnje dihanja, delovanja ledvic in jeter, porfirija.
433
434 </p>
435 </div>
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448 <div align="left">
449 <p style="text-align: left;">
450
451 <b></b>
452
453 </p>
454 </div>
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467 <div align="left">
468 <p style="text-align: left;">
469
470 Previdnostni ukrepi
471
472 </p>
473 </div>
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486 <div align="justify">
487 <p style="text-align: justify;">
488
489 Zaradi indukcije jetrnih mikrosomnih encimov obstaja mo¾nost razvoja tolerance in zasvojenosti pri dolgotrajnej&scaron;em jemanju. Nenadno prenehanje zdravljenja s fenobarbitalom lahko povzroèi odtegnitveni sindrom (epileptiène napade ali epileptièni status), zato je treba odmerek zdravila zmanj&scaron;evati postopno.
490
491 </p>
492 </div>
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505 <div align="justify">
506 <p style="text-align: justify;">
507
508 Predoziranju ali stranskim uèinkom se lahko ognemo tako, da nadzorujemo koncentracijo fenobarbitala v slini ali serumu.
509
510 </p>
511 </div>
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524 <div align="justify">
525 <p style="text-align: justify;">
526
527 Pri dolgotrajnem zdravljenju je priporoèljivo uporabljati vitamina D in folno kislino, ki prepreèujeta pojav osteomalacije ali megaloblastne anemije.
528
529 </p>
530 </div>
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543 <div align="justify">
544 <p style="text-align: justify;">
545
546 <u>Zelo previdno ga uporabljamo pri osebah, ki so nagnjene k odvisnosti, saj dolgotrajna uporaba lahko povzroèi zasvojenost!</u>
547
548 </p>
549 </div>
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562 <div align="justify">
563 <p style="text-align: justify;">
564
565 <b><u></u></b>
566
567 </p>
568 </div>
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581 <div align="left">
582 <p style="text-align: left;">
583
584 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
585
586 </p>
587 </div>
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600 <div align="justify">
601 <p style="text-align: justify;">
602
603 Depresorji osrednjega ¾ivèevja (alkohol, antihistaminiki, antidepresivi, antipsihotiki, benzodiazepini, hipnotiki, anestetiki, opioidi) in disulfiram zveèajo fenobarbitalov sedativni uèinek. Fenobarbital zmanj&scaron;a koncentracijo valproata (pospe&scaron;uje namreè njegovo izloèanje). Tako kot drugi barbiturati fenobarbital zmanj&scaron;uje delovanje &scaron;tevilnih zdravil, saj inducira mikrosomske encime v jetrih; ta zdravila so: peroralni antikoagulanti, kortikosteroidi, peroralni kontraceptivi in estrogen, triciklièni antidepresivi, zaviralci kalcijevih kanalov, ciklosporin, metadon, grizeofulvin in digoksin. Fenobarbital zni¾a raven kloramfenikola. Rifampicin zmanj&scaron;a uèinek fenobarbitala. Furosemid zveèa koncentracije fenobarbitala v krvi in s tem mo¾nost pojava ortostatske hipotenzije pri bolnikih, ki jemljejo obe zdravili. Fenobarbital zveèa toksiène uèinke metotreksata. Valprojska kislina, fenitoin, kloramfenikol in cimetidin zavirajo biotransformacijo fenobarbitala, zato se njegova koncentracija v krvi zveèa. Koncentracija fenobarbitala se lahko zveèa po cepljenju proti gripi, zato je treba odmerek zdravila pravoèasno zmanj&scaron;ati.
604
605 </p>
606 </div>
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619 <div align="left">
620 <p style="text-align: left;">
621
622
623
624 </p>
625 </div>
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638 <div align="left">
639 <p style="text-align: left;">
640
641 Posebna opozorila
642
643 </p>
644 </div>
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657 <div align="justify">
658 <p style="text-align: justify;">
659
660 Phenobarbiton dajemo previdno otrokom, starej&scaron;im, depresivnim ljudem, bolnikom z motnjami v delovanju jeter, ledvic, pljuè (status astmatikus) in s hudim srènim popu&scaron;èanjem.
661
662 </p>
663 </div>
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676 <div align="justify">
677 <p style="text-align: justify;">
678
679 Phenobarbiton je treba previdno uporabljati pri bolnikih z mrzlico, hipertireozo, sladkorno boleznijo, hudo anemijo, &scaron;okom in uremijo.
680
681 </p>
682 </div>
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695 <div align="justify">
696 <p style="text-align: justify;">
697
698 Phenobarbiton je treba previdno uporabljati pri bolnikih s hudimi akutnimi ali kroniènimi boleèinami, ker lahko prikrije druge simptome in povzroèi paradoksno ekscitacijo.
699
700 </p>
701 </div>
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714 <div align="justify">
715 <p style="text-align: justify;">
716
717 Zaradi zmanj&scaron;ane uèinkovitosti peroralnih kontracepcijskih sredstev pri zdravljenju s fenobarbitalom je zveèano tveganje zanositve, zato priporoèamo uporabo nehormonskih metod kontracepcije.
718
719 </p>
720 </div>
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733 <div align="justify">
734 <p style="text-align: justify;">
735
736
737
738 </p>
739 </div>
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752 <div align="left">
753 <p style="text-align: left;">
754
755 <i>Noseènost in dojenje</i>
756
757 </p>
758 </div>
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771 <div align="justify">
772 <p style="text-align: justify;">
773
774 Phenobarbiton prehaja posteljièno pregrado, majhne kolièine zdravila pa se izloèajo v mleko. Dokazano je, da barbiturati pri noseènicah povzroèajo veèjo pogostost fetalnih anomalij. Èe jih uporabimo v zadnjem trimeseèju noseènosti, lahko povzroèijo razvoj odvisnosti pri otroku, ki po porodu ka¾e znake odtegnitvenega sindroma. Zaradi zmanj&scaron;ane koncentracije vitamina K lahko povzroèi tudi neonatalne motnje koagulacije. Fenobarbital uporabljamo med noseènostjo in dojenjem samo v primerih, ko je mo¾na korist za mater veèja kot morebitno &scaron;kodljivo delovanje zdravila na otroka.
775
776 </p>
777 </div>
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790 <div align="justify">
791 <p style="text-align: justify;">
792
793
794
795 </p>
796 </div>
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809 <div align="justify">
810 <p style="text-align: justify;">
811
812 Vpliv na psihofiziène sposobnosti
813
814 </p>
815 </div>
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828 <div align="left">
829 <p style="text-align: left;">
830
831 Zdravilo lahko, zlasti ob soèasnem u¾ivanju alkohola, pomembno zmanj&scaron;a psihofiziène sposobnosti za upravljanje vozil ali strojev.
832
833 </p>
834 </div>
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847 <div align="left">
848 <p style="text-align: left;">
849
850 Sposobnost za upravljanje vozil oceni individualno zdravnik glede na osnovno bolezen, uèinkovitost zdravljenja in ne¾elene uèinke zdravila.
851
852 </p>
853 </div>
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866 <div align="left">
867 <p style="text-align: left;">
868
869
870
871 </p>
872 </div>
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885 <div align="left">
886 <p style="text-align: left;">
887
888 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
889
890 </p>
891 </div>
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904 <div align="justify">
905 <p style="text-align: justify;">
906
907 Za sedacijo bolnika je priporoèeni odmerek 3- do 5-krat po 15 do 30 mg Phenobarbitona.
908
909 </p>
910 </div>
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923 <div align="justify">
924 <p style="text-align: justify;">
925
926 Obièajni odmerek za odrasle bolnike z epilepsijo je 100 do 300 mg na dan, razdeljeno na 2 do 3 obroke, kar je odvisno od presoje zdravnika.
927
928 </p>
929 </div>
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942 <div align="justify">
943 <p style="text-align: justify;">
944
945 Priporoèeni odmerek za otroke je 3 do 6 mg/kg/dan (po potrebi tudi 8 do 10 mg/kg/dan).
946
947 </p>
948 </div>
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961 <div align="left">
962 <p style="text-align: left;">
963
964 Celotni odmerek je najbolje vzeti naenkrat (zveèer pred spanjem), lahko pa ga razdelimo na 2 ali 3 obroke.
965
966 </p>
967 </div>
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980 <div align="justify">
981 <p style="text-align: justify;">
982
983 Treba je poudariti, da ni splo&scaron;nega pravila za odmerjanje antiepileptikov, zato mora zdravnik odmerjanje Phenobarbitona prilagoditi vsakemu posameznemu bolniku. Le tako lahko dose¾emo ustrezen nadzor nad epileptiènimi napadi. Bolnik sam nikoli ne sme spremeniti odmerka Phenobarbitona. Z rednimi kontrolami pri zdravniku in spremljanjem koncentracije antiepileptika v plazmi je zdravljenje ustrezno in pravilno.
984
985 </p>
986 </div>
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999 <div align="justify">
1000 <p style="text-align: justify;">
1001
1002 Hitro prenehanje jemanja lahko povzroèi konvulzije zaradi odtegnitve. Vsako prenehanje zdravljenja s Phenobarbitonom ali prehod na drugaèno protikonvulzijsko zdravljenje je treba izvesti postopno, da prepreèimo nastanek napadov.
1003
1004 </p>
1005 </div>
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018 <div align="justify">
1019 <p style="text-align: justify;">
1020
1021
1022
1023 </p>
1024 </div>
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037 <div align="left">
1038 <p style="text-align: left;">
1039
1040 <b>Preveliko odmerjanje</b>
1041
1042 </p>
1043 </div>
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056 <div align="justify">
1057 <p style="text-align: justify;">
1058
1059 Znaki akutnega prevelikega odmerjanja so huda zmedenost, zmanj&scaron;anje ali izguba refleksov, zaspanost, mrzlica, slabost, bruhanje, hipotenzija, hipotermija, ledvièna odpoved, bulozne spremembe na ko¾i, srèno popu&scaron;èanje, depresija dihanja in koma.
1060
1061 </p>
1062 </div>
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075 <div align="justify">
1076 <p style="text-align: justify;">
1077
1078 Izprati je treba ¾elodec in uporabiti ukrepe za ohranjanje delovanja srca, ledvic in dihanja ter elektrolitskega ravnote¾ja. Izloèanje fenobarbitala pospe&scaron;imo z zveèano diurezo pri ohranjenem delovanju ledvic in alkalinizaciji urina. Hemodializo in hemoperfuzijo priporoèamo v huj&scaron;ih primerih s hudo hipotenzijo in ledvièno odpovedjo.
1079
1080 </p>
1081 </div>
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094 <div align="justify">
1095 <p style="text-align: justify;">
1096
1097
1098
1099 </p>
1100 </div>
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113 <div align="justify">
1114 <p style="text-align: justify;">
1115
1116 <b>Stranski uèinki</b>
1117
1118 </p>
1119 </div>
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132 <div align="justify">
1133 <p style="text-align: justify;">
1134
1135 Najpogostej&scaron;i stranski uèinki so uèinki na osrednje ¾ivèevje, predvsem sedacija, pri starej&scaron;ih bolnikih tudi zmedenost, pri otrocih pa razdra¾ljivost in hiperaktivnost.
1136
1137 </p>
1138 </div>
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151 <div align="justify">
1152 <p style="text-align: justify;">
1153
1154 Drugi redki stranski uèinki so razporejeni po organih:
1155
1156 </p>
1157 </div>
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168 <ul>
1169 <li>
1170
1171 <div align="justify">
1172 <p style="text-align: justify;">
1173
1174 <i>osrednje ¾ivèevje: </i>zaspanost, vznemirjenost, zmedenost, hiperkineza, ataksija, omotica in vrtoglavica, du&scaron;evna depresija, letargija, noène more, sedacija, paradoksna ekscitacija, ¾ivènost, psihiène motnje, halucinacije, nespeènost, anksioznost
1175
1176 </p>
1177 </div>
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188 <li>
1189
1190 <div align="justify">
1191 <p style="text-align: justify;">
1192
1193 <i>dihala:</i> hipoventilacija, apneja, depresija dihanja, laringospazem, bronhospazem
1194
1195 </p>
1196 </div>
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207 <li>
1208
1209 <div align="justify">
1210 <p style="text-align: justify;">
1211
1212 <i>srèno-¾ilni sistem</i>: bradikardija, hipotenzija, sinkopa, cirkulacijski kolaps
1213
1214 </p>
1215 </div>
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226 <li>
1227
1228 <div align="justify">
1229 <p style="text-align: justify;">
1230
1231 <i>prebavila</i>: slabost, bruhanje, zapeka, driska, boleèine v epigastriju
1232
1233 </p>
1234 </div>
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245 <li>
1246
1247 <div align="justify">
1248 <p style="text-align: justify;">
1249
1250 <i>preobèutljivostna reakcija</i>: izpu&scaron;èaji, angioedem, simptomi podobni serumski bolezni, eksfoliativni dermatitis, Stevens-Johnsonov sindrom
1251
1252 </p>
1253 </div>
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264 <li>
1265
1266 <div align="justify">
1267 <p style="text-align: justify;">
1268
1269 <i>drugo</i>: jetrna okvara zaradi kroniène uporabe, megaloblastna anemija prav tako po kronièni uporabi; redko se pojavijo krvne diskrazije (agranulocitoza, trombocitopenija), rahitis in osteomalacija pa pri podalj&scaron;anem jemanju
1270
1271 </p>
1272 </div>
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283 </ul>
1284
1285 <div align="justify">
1286 <p style="text-align: justify;">
1287
1288
1289
1290 </p>
1291 </div>
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304 <div align="left">
1305 <p style="text-align: left;">
1306
1307 <b></b>
1308
1309 </p>
1310 </div>
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323 <div align="left">
1324 <p style="text-align: left;">
1325
1326 Izdajanje zdravila
1327
1328 </p>
1329 </div>
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342 <div align="left">
1343 <p style="text-align: left;">
1344
1345 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept
1346
1347 </p>
1348 </div>
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361 <div align="left">
1362 <p style="text-align: left;">
1363
1364 <b></b>
1365
1366 </p>
1367 </div>
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380 <div align="left">
1381 <p style="text-align: left;">
1382
1383 Oprema
1384
1385 </p>
1386 </div>
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399 <div align="justify">
1400 <p style="text-align: justify;">
1401
1402 zlo¾enka s 30 tabletami po 15 mg
1403
1404 </p>
1405 </div>
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418 <div align="justify">
1419 <p style="text-align: justify;">
1420
1421 3 pretisni omoti po 10 tablet
1422
1423 </p>
1424 </div>
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437 <div align="justify">
1438 <p style="text-align: justify;">
1439
1440
1441
1442 </p>
1443 </div>
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456 <div align="justify">
1457 <p style="text-align: justify;">
1458
1459 zlo¾enka z 10 tabletami po 100 mg
1460
1461 </p>
1462 </div>
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475 <div align="justify">
1476 <p style="text-align: justify;">
1477
1478 1 pretisni omot po 10 tablet
1479
1480 </p>
1481 </div>
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494 <div align="left">
1495 <p style="text-align: left;">
1496
1497 <b></b>
1498
1499 </p>
1500 </div>
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513 <div align="left">
1514 <p style="text-align: left;">
1515
1516
1517
1518 </p>
1519 </div>
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532 <div align="left">
1533 <p style="text-align: left;">
1534
1535 3
1536
1537 </p>
1538 </div>
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551 <div align="left">
1552 <p style="text-align: left;">
1553
1554
1555
1556 </p>
1557 </div>
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570 <div align="left">
1571 <p style="text-align: left;">
1572
1573
1574
1575 </p>
1576 </div>
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589 <div align="left">
1590 <p style="text-align: left;">
1591
1592
1593
1594 </p>
1595 </div>
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608 <div align="left">
1609 <p style="text-align: left;">
1610
1611
1612
1613 </p>
1614 </div>
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622 <!--Section Ends-->
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26