/[pliva-si]/vade/1047.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/1047.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (22 years ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1 dpavlin 1.1
2    
3     <!--Section Begins--><br>
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10     <div align="left">
11     <p style="text-align: left;">
12    
13     <b>PHENOBARBITON</b><b><sup></sup></b><b> tablete 15 mg </b>phenobarbitalum
14    
15     </p>
16     </div>
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29     <div align="left">
30     <p style="text-align: left;">
31    
32     tableta
33    
34     </p>
35     </div>
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48     <div align="left">
49     <p style="text-align: left;">
50    
51     <b></b>
52    
53     </p>
54     </div>
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67     <div align="left">
68     <p style="text-align: left;">
69    
70     <b>PHENOBARBITON</b><b><sup></sup></b> <b>tablete 100 mg </b>
71    
72     </p>
73     </div>
74    
75    
76    
77    
78    
79    
80    
81    
82    
83    
84    
85    
86     <div align="left">
87     <p style="text-align: left;">
88    
89     tableta
90    
91     </p>
92     </div>
93    
94    
95    
96    
97    
98    
99    
100    
101    
102    
103    
104    
105     <div align="left">
106     <p style="text-align: left;">
107    
108    
109    
110     </p>
111     </div>
112    
113    
114    
115    
116    
117    
118    
119    
120    
121    
122    
123    
124     <div align="left">
125     <p style="text-align: left;">
126    
127     Sestava
128    
129     </p>
130     </div>
131    
132    
133    
134    
135    
136    
137    
138    
139    
140    
141    
142    
143     <div align="left">
144     <p style="text-align: left;">
145    
146     1 tableta vsebuje 15 mg fenobarbitala.
147    
148     </p>
149     </div>
150    
151    
152    
153    
154    
155    
156    
157    
158    
159    
160    
161    
162     <div align="justify">
163     <p style="text-align: justify;">
164    
165     Pomo¾ne snovi so laktoza, koruzni &scaron;krob, ¾elatina, smukec, magnezijev stearat, natrijev karboksimetil&scaron;krob.
166    
167     </p>
168     </div>
169    
170    
171    
172    
173    
174    
175    
176    
177    
178    
179    
180    
181     <div align="left">
182     <p style="text-align: left;">
183    
184    
185    
186     </p>
187     </div>
188    
189    
190    
191    
192    
193    
194    
195    
196    
197    
198    
199    
200     <div align="left">
201     <p style="text-align: left;">
202    
203     1 tableta vsebuje 100 mg fenobarbitala.
204    
205     </p>
206     </div>
207    
208    
209    
210    
211    
212    
213    
214    
215    
216    
217    
218    
219     <div align="justify">
220     <p style="text-align: justify;">
221    
222     Pomo¾ne snovi so saharoza, koruzni &scaron;krob, ¾elatina, smukec, magnezijev stearat natrijev karboksimetil&scaron;krob.
223    
224     </p>
225     </div>
226    
227    
228    
229    
230    
231    
232    
233    
234    
235    
236    
237    
238     <div align="justify">
239     <p style="text-align: justify;">
240    
241    
242    
243     </p>
244     </div>
245    
246    
247    
248    
249    
250    
251    
252    
253    
254    
255    
256    
257     <div align="left">
258     <p style="text-align: left;">
259    
260     Lastnosti in delovanje
261    
262     </p>
263     </div>
264    
265    
266    
267    
268    
269    
270    
271    
272    
273    
274    
275    
276     <div align="justify">
277     <p style="text-align: justify;">
278    
279     Fenobarbital (Phenobarbiton) je barbiturat z dolgotrajnim delovanjem. Deluje kot neselektivni depresor osrednjega ¾ivèevja. Z zaviranjem motoriène aktivnosti in senzornih funkcij mo¾ganske skorje povzroèa zaspanost, sedacijo in hipnozo. Antikonvulzivno delovanje je posledica tega, da osrednje ¾ivèevje poèasneje prevaja impulze in se zvi&scaron;a prag elektriène stimulacije motoriènega korteksa. Novej&scaron;e raziskave so pokazale, da je sedativno-hipnotièno in antikonvulzivno delovanje rezultat moènej&scaron;ega inhibicijskega delovanja gamaaminomaslene kisline (GABA).
280    
281     </p>
282     </div>
283    
284    
285    
286    
287    
288    
289    
290    
291    
292    
293    
294    
295     <div align="left">
296     <p style="text-align: left;">
297    
298     <b></b>
299    
300     </p>
301     </div>
302    
303    
304    
305    
306    
307    
308    
309    
310    
311    
312    
313    
314     <div align="left">
315     <p style="text-align: left;">
316    
317     Indikacije
318    
319     </p>
320     </div>
321    
322    
323    
324    
325    
326    
327    
328    
329    
330    
331     <ul>
332     <li>
333    
334     <div align="justify">
335     <p style="text-align: justify;">
336    
337     vse oblike epilepsije razen absence,
338    
339     </p>
340     </div>
341    
342    
343    
344    
345    
346    
347    
348    
349    
350    
351     <li>
352    
353     <div align="justify">
354     <p style="text-align: justify;">
355    
356     psihomotorièni nemir,
357    
358     </p>
359     </div>
360    
361    
362    
363    
364    
365    
366    
367    
368    
369    
370     <li>
371    
372     <div align="justify">
373     <p style="text-align: justify;">
374    
375     preventiva preprostih in zdravljenje zapletenih febrilnih konvulzij pri otrocih.
376    
377     </p>
378     </div>
379    
380    
381    
382    
383    
384    
385    
386    
387    
388    
389     </ul>
390    
391     <div align="left">
392     <p style="text-align: left;">
393    
394     <b></b>
395    
396     </p>
397     </div>
398    
399    
400    
401    
402    
403    
404    
405    
406    
407    
408    
409    
410     <div align="left">
411     <p style="text-align: left;">
412    
413     Kontraindikacije
414    
415     </p>
416     </div>
417    
418    
419    
420    
421    
422    
423    
424    
425    
426    
427    
428    
429     <div align="justify">
430     <p style="text-align: justify;">
431    
432     Preobèutljivost za barbiturate, hude motnje dihanja, delovanja ledvic in jeter, porfirija.
433    
434     </p>
435     </div>
436    
437    
438    
439    
440    
441    
442    
443    
444    
445    
446    
447    
448     <div align="left">
449     <p style="text-align: left;">
450    
451     <b></b>
452    
453     </p>
454     </div>
455    
456    
457    
458    
459    
460    
461    
462    
463    
464    
465    
466    
467     <div align="left">
468     <p style="text-align: left;">
469    
470     Previdnostni ukrepi
471    
472     </p>
473     </div>
474    
475    
476    
477    
478    
479    
480    
481    
482    
483    
484    
485    
486     <div align="justify">
487     <p style="text-align: justify;">
488    
489     Zaradi indukcije jetrnih mikrosomnih encimov obstaja mo¾nost razvoja tolerance in zasvojenosti pri dolgotrajnej&scaron;em jemanju. Nenadno prenehanje zdravljenja s fenobarbitalom lahko povzroèi odtegnitveni sindrom (epileptiène napade ali epileptièni status), zato je treba odmerek zdravila zmanj&scaron;evati postopno.
490    
491     </p>
492     </div>
493    
494    
495    
496    
497    
498    
499    
500    
501    
502    
503    
504    
505     <div align="justify">
506     <p style="text-align: justify;">
507    
508     Predoziranju ali stranskim uèinkom se lahko ognemo tako, da nadzorujemo koncentracijo fenobarbitala v slini ali serumu.
509    
510     </p>
511     </div>
512    
513    
514    
515    
516    
517    
518    
519    
520    
521    
522    
523    
524     <div align="justify">
525     <p style="text-align: justify;">
526    
527     Pri dolgotrajnem zdravljenju je priporoèljivo uporabljati vitamina D in folno kislino, ki prepreèujeta pojav osteomalacije ali megaloblastne anemije.
528    
529     </p>
530     </div>
531    
532    
533    
534    
535    
536    
537    
538    
539    
540    
541    
542    
543     <div align="justify">
544     <p style="text-align: justify;">
545    
546     <u>Zelo previdno ga uporabljamo pri osebah, ki so nagnjene k odvisnosti, saj dolgotrajna uporaba lahko povzroèi zasvojenost!</u>
547    
548     </p>
549     </div>
550    
551    
552    
553    
554    
555    
556    
557    
558    
559    
560    
561    
562     <div align="justify">
563     <p style="text-align: justify;">
564    
565     <b><u></u></b>
566    
567     </p>
568     </div>
569    
570    
571    
572    
573    
574    
575    
576    
577    
578    
579    
580    
581     <div align="left">
582     <p style="text-align: left;">
583    
584     <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
585    
586     </p>
587     </div>
588    
589    
590    
591    
592    
593    
594    
595    
596    
597    
598    
599    
600     <div align="justify">
601     <p style="text-align: justify;">
602    
603     Depresorji osrednjega ¾ivèevja (alkohol, antihistaminiki, antidepresivi, antipsihotiki, benzodiazepini, hipnotiki, anestetiki, opioidi) in disulfiram zveèajo fenobarbitalov sedativni uèinek. Fenobarbital zmanj&scaron;a koncentracijo valproata (pospe&scaron;uje namreè njegovo izloèanje). Tako kot drugi barbiturati fenobarbital zmanj&scaron;uje delovanje &scaron;tevilnih zdravil, saj inducira mikrosomske encime v jetrih; ta zdravila so: peroralni antikoagulanti, kortikosteroidi, peroralni kontraceptivi in estrogen, triciklièni antidepresivi, zaviralci kalcijevih kanalov, ciklosporin, metadon, grizeofulvin in digoksin. Fenobarbital zni¾a raven kloramfenikola. Rifampicin zmanj&scaron;a uèinek fenobarbitala. Furosemid zveèa koncentracije fenobarbitala v krvi in s tem mo¾nost pojava ortostatske hipotenzije pri bolnikih, ki jemljejo obe zdravili. Fenobarbital zveèa toksiène uèinke metotreksata. Valprojska kislina, fenitoin, kloramfenikol in cimetidin zavirajo biotransformacijo fenobarbitala, zato se njegova koncentracija v krvi zveèa. Koncentracija fenobarbitala se lahko zveèa po cepljenju proti gripi, zato je treba odmerek zdravila pravoèasno zmanj&scaron;ati.
604    
605     </p>
606     </div>
607    
608    
609    
610    
611    
612    
613    
614    
615    
616    
617    
618    
619     <div align="left">
620     <p style="text-align: left;">
621    
622    
623    
624     </p>
625     </div>
626    
627    
628    
629    
630    
631    
632    
633    
634    
635    
636    
637    
638     <div align="left">
639     <p style="text-align: left;">
640    
641     Posebna opozorila
642    
643     </p>
644     </div>
645    
646    
647    
648    
649    
650    
651    
652    
653    
654    
655    
656    
657     <div align="justify">
658     <p style="text-align: justify;">
659    
660     Phenobarbiton dajemo previdno otrokom, starej&scaron;im, depresivnim ljudem, bolnikom z motnjami v delovanju jeter, ledvic, pljuè (status astmatikus) in s hudim srènim popu&scaron;èanjem.
661    
662     </p>
663     </div>
664    
665    
666    
667    
668    
669    
670    
671    
672    
673    
674    
675    
676     <div align="justify">
677     <p style="text-align: justify;">
678    
679     Phenobarbiton je treba previdno uporabljati pri bolnikih z mrzlico, hipertireozo, sladkorno boleznijo, hudo anemijo, &scaron;okom in uremijo.
680    
681     </p>
682     </div>
683    
684    
685    
686    
687    
688    
689    
690    
691    
692    
693    
694    
695     <div align="justify">
696     <p style="text-align: justify;">
697    
698     Phenobarbiton je treba previdno uporabljati pri bolnikih s hudimi akutnimi ali kroniènimi boleèinami, ker lahko prikrije druge simptome in povzroèi paradoksno ekscitacijo.
699    
700     </p>
701     </div>
702    
703    
704    
705    
706    
707    
708    
709    
710    
711    
712    
713    
714     <div align="justify">
715     <p style="text-align: justify;">
716    
717     Zaradi zmanj&scaron;ane uèinkovitosti peroralnih kontracepcijskih sredstev pri zdravljenju s fenobarbitalom je zveèano tveganje zanositve, zato priporoèamo uporabo nehormonskih metod kontracepcije.
718    
719     </p>
720     </div>
721    
722    
723    
724    
725    
726    
727    
728    
729    
730    
731    
732    
733     <div align="justify">
734     <p style="text-align: justify;">
735    
736    
737    
738     </p>
739     </div>
740    
741    
742    
743    
744    
745    
746    
747    
748    
749    
750    
751    
752     <div align="left">
753     <p style="text-align: left;">
754    
755     <i>Noseènost in dojenje</i>
756    
757     </p>
758     </div>
759    
760    
761    
762    
763    
764    
765    
766    
767    
768    
769    
770    
771     <div align="justify">
772     <p style="text-align: justify;">
773    
774     Phenobarbiton prehaja posteljièno pregrado, majhne kolièine zdravila pa se izloèajo v mleko. Dokazano je, da barbiturati pri noseènicah povzroèajo veèjo pogostost fetalnih anomalij. Èe jih uporabimo v zadnjem trimeseèju noseènosti, lahko povzroèijo razvoj odvisnosti pri otroku, ki po porodu ka¾e znake odtegnitvenega sindroma. Zaradi zmanj&scaron;ane koncentracije vitamina K lahko povzroèi tudi neonatalne motnje koagulacije. Fenobarbital uporabljamo med noseènostjo in dojenjem samo v primerih, ko je mo¾na korist za mater veèja kot morebitno &scaron;kodljivo delovanje zdravila na otroka.
775    
776     </p>
777     </div>
778    
779    
780    
781    
782    
783    
784    
785    
786    
787    
788    
789    
790     <div align="justify">
791     <p style="text-align: justify;">
792    
793    
794    
795     </p>
796     </div>
797    
798    
799    
800    
801    
802    
803    
804    
805    
806    
807    
808    
809     <div align="justify">
810     <p style="text-align: justify;">
811    
812     Vpliv na psihofiziène sposobnosti
813    
814     </p>
815     </div>
816    
817    
818    
819    
820    
821    
822    
823    
824    
825    
826    
827    
828     <div align="left">
829     <p style="text-align: left;">
830    
831     Zdravilo lahko, zlasti ob soèasnem u¾ivanju alkohola, pomembno zmanj&scaron;a psihofiziène sposobnosti za upravljanje vozil ali strojev.
832    
833     </p>
834     </div>
835    
836    
837    
838    
839    
840    
841    
842    
843    
844    
845    
846    
847     <div align="left">
848     <p style="text-align: left;">
849    
850     Sposobnost za upravljanje vozil oceni individualno zdravnik glede na osnovno bolezen, uèinkovitost zdravljenja in ne¾elene uèinke zdravila.
851    
852     </p>
853     </div>
854    
855    
856    
857    
858    
859    
860    
861    
862    
863    
864    
865    
866     <div align="left">
867     <p style="text-align: left;">
868    
869    
870    
871     </p>
872     </div>
873    
874    
875    
876    
877    
878    
879    
880    
881    
882    
883    
884    
885     <div align="left">
886     <p style="text-align: left;">
887    
888     <b>Odmerjanje in uporaba</b>
889    
890     </p>
891     </div>
892    
893    
894    
895    
896    
897    
898    
899    
900    
901    
902    
903    
904     <div align="justify">
905     <p style="text-align: justify;">
906    
907     Za sedacijo bolnika je priporoèeni odmerek 3- do 5-krat po 15 do 30 mg Phenobarbitona.
908    
909     </p>
910     </div>
911    
912    
913    
914    
915    
916    
917    
918    
919    
920    
921    
922    
923     <div align="justify">
924     <p style="text-align: justify;">
925    
926     Obièajni odmerek za odrasle bolnike z epilepsijo je 100 do 300 mg na dan, razdeljeno na 2 do 3 obroke, kar je odvisno od presoje zdravnika.
927    
928     </p>
929     </div>
930    
931    
932    
933    
934    
935    
936    
937    
938    
939    
940    
941    
942     <div align="justify">
943     <p style="text-align: justify;">
944    
945     Priporoèeni odmerek za otroke je 3 do 6 mg/kg/dan (po potrebi tudi 8 do 10 mg/kg/dan).
946    
947     </p>
948     </div>
949    
950    
951    
952    
953    
954    
955    
956    
957    
958    
959    
960    
961     <div align="left">
962     <p style="text-align: left;">
963    
964     Celotni odmerek je najbolje vzeti naenkrat (zveèer pred spanjem), lahko pa ga razdelimo na 2 ali 3 obroke.
965    
966     </p>
967     </div>
968    
969    
970    
971    
972    
973    
974    
975    
976    
977    
978    
979    
980     <div align="justify">
981     <p style="text-align: justify;">
982    
983     Treba je poudariti, da ni splo&scaron;nega pravila za odmerjanje antiepileptikov, zato mora zdravnik odmerjanje Phenobarbitona prilagoditi vsakemu posameznemu bolniku. Le tako lahko dose¾emo ustrezen nadzor nad epileptiènimi napadi. Bolnik sam nikoli ne sme spremeniti odmerka Phenobarbitona. Z rednimi kontrolami pri zdravniku in spremljanjem koncentracije antiepileptika v plazmi je zdravljenje ustrezno in pravilno.
984    
985     </p>
986     </div>
987    
988    
989    
990    
991    
992    
993    
994    
995    
996    
997    
998    
999     <div align="justify">
1000     <p style="text-align: justify;">
1001    
1002     Hitro prenehanje jemanja lahko povzroèi konvulzije zaradi odtegnitve. Vsako prenehanje zdravljenja s Phenobarbitonom ali prehod na drugaèno protikonvulzijsko zdravljenje je treba izvesti postopno, da prepreèimo nastanek napadov.
1003    
1004     </p>
1005     </div>
1006    
1007    
1008    
1009    
1010    
1011    
1012    
1013    
1014    
1015    
1016    
1017    
1018     <div align="justify">
1019     <p style="text-align: justify;">
1020    
1021    
1022    
1023     </p>
1024     </div>
1025    
1026    
1027    
1028    
1029    
1030    
1031    
1032    
1033    
1034    
1035    
1036    
1037     <div align="left">
1038     <p style="text-align: left;">
1039    
1040     <b>Preveliko odmerjanje</b>
1041    
1042     </p>
1043     </div>
1044    
1045    
1046    
1047    
1048    
1049    
1050    
1051    
1052    
1053    
1054    
1055    
1056     <div align="justify">
1057     <p style="text-align: justify;">
1058    
1059     Znaki akutnega prevelikega odmerjanja so huda zmedenost, zmanj&scaron;anje ali izguba refleksov, zaspanost, mrzlica, slabost, bruhanje, hipotenzija, hipotermija, ledvièna odpoved, bulozne spremembe na ko¾i, srèno popu&scaron;èanje, depresija dihanja in koma.
1060    
1061     </p>
1062     </div>
1063    
1064    
1065    
1066    
1067    
1068    
1069    
1070    
1071    
1072    
1073    
1074    
1075     <div align="justify">
1076     <p style="text-align: justify;">
1077    
1078     Izprati je treba ¾elodec in uporabiti ukrepe za ohranjanje delovanja srca, ledvic in dihanja ter elektrolitskega ravnote¾ja. Izloèanje fenobarbitala pospe&scaron;imo z zveèano diurezo pri ohranjenem delovanju ledvic in alkalinizaciji urina. Hemodializo in hemoperfuzijo priporoèamo v huj&scaron;ih primerih s hudo hipotenzijo in ledvièno odpovedjo.
1079    
1080     </p>
1081     </div>
1082    
1083    
1084    
1085    
1086    
1087    
1088    
1089    
1090    
1091    
1092    
1093    
1094     <div align="justify">
1095     <p style="text-align: justify;">
1096    
1097    
1098    
1099     </p>
1100     </div>
1101    
1102    
1103    
1104    
1105    
1106    
1107    
1108    
1109    
1110    
1111    
1112    
1113     <div align="justify">
1114     <p style="text-align: justify;">
1115    
1116     <b>Stranski uèinki</b>
1117    
1118     </p>
1119     </div>
1120    
1121    
1122    
1123    
1124    
1125    
1126    
1127    
1128    
1129    
1130    
1131    
1132     <div align="justify">
1133     <p style="text-align: justify;">
1134    
1135     Najpogostej&scaron;i stranski uèinki so uèinki na osrednje ¾ivèevje, predvsem sedacija, pri starej&scaron;ih bolnikih tudi zmedenost, pri otrocih pa razdra¾ljivost in hiperaktivnost.
1136    
1137     </p>
1138     </div>
1139    
1140    
1141    
1142    
1143    
1144    
1145    
1146    
1147    
1148    
1149    
1150    
1151     <div align="justify">
1152     <p style="text-align: justify;">
1153    
1154     Drugi redki stranski uèinki so razporejeni po organih:
1155    
1156     </p>
1157     </div>
1158    
1159    
1160    
1161    
1162    
1163    
1164    
1165    
1166    
1167    
1168     <ul>
1169     <li>
1170    
1171     <div align="justify">
1172     <p style="text-align: justify;">
1173    
1174     <i>osrednje ¾ivèevje: </i>zaspanost, vznemirjenost, zmedenost, hiperkineza, ataksija, omotica in vrtoglavica, du&scaron;evna depresija, letargija, noène more, sedacija, paradoksna ekscitacija, ¾ivènost, psihiène motnje, halucinacije, nespeènost, anksioznost
1175    
1176     </p>
1177     </div>
1178    
1179    
1180    
1181    
1182    
1183    
1184    
1185    
1186    
1187    
1188     <li>
1189    
1190     <div align="justify">
1191     <p style="text-align: justify;">
1192    
1193     <i>dihala:</i> hipoventilacija, apneja, depresija dihanja, laringospazem, bronhospazem
1194    
1195     </p>
1196     </div>
1197    
1198    
1199    
1200    
1201    
1202    
1203    
1204    
1205    
1206    
1207     <li>
1208    
1209     <div align="justify">
1210     <p style="text-align: justify;">
1211    
1212     <i>srèno-¾ilni sistem</i>: bradikardija, hipotenzija, sinkopa, cirkulacijski kolaps
1213    
1214     </p>
1215     </div>
1216    
1217    
1218    
1219    
1220    
1221    
1222    
1223    
1224    
1225    
1226     <li>
1227    
1228     <div align="justify">
1229     <p style="text-align: justify;">
1230    
1231     <i>prebavila</i>: slabost, bruhanje, zapeka, driska, boleèine v epigastriju
1232    
1233     </p>
1234     </div>
1235    
1236    
1237    
1238    
1239    
1240    
1241    
1242    
1243    
1244    
1245     <li>
1246    
1247     <div align="justify">
1248     <p style="text-align: justify;">
1249    
1250     <i>preobèutljivostna reakcija</i>: izpu&scaron;èaji, angioedem, simptomi podobni serumski bolezni, eksfoliativni dermatitis, Stevens-Johnsonov sindrom
1251    
1252     </p>
1253     </div>
1254    
1255    
1256    
1257    
1258    
1259    
1260    
1261    
1262    
1263    
1264     <li>
1265    
1266     <div align="justify">
1267     <p style="text-align: justify;">
1268    
1269     <i>drugo</i>: jetrna okvara zaradi kroniène uporabe, megaloblastna anemija prav tako po kronièni uporabi; redko se pojavijo krvne diskrazije (agranulocitoza, trombocitopenija), rahitis in osteomalacija pa pri podalj&scaron;anem jemanju
1270    
1271     </p>
1272     </div>
1273    
1274    
1275    
1276    
1277    
1278    
1279    
1280    
1281    
1282    
1283     </ul>
1284    
1285     <div align="justify">
1286     <p style="text-align: justify;">
1287    
1288    
1289    
1290     </p>
1291     </div>
1292    
1293    
1294    
1295    
1296    
1297    
1298    
1299    
1300    
1301    
1302    
1303    
1304     <div align="left">
1305     <p style="text-align: left;">
1306    
1307     <b></b>
1308    
1309     </p>
1310     </div>
1311    
1312    
1313    
1314    
1315    
1316    
1317    
1318    
1319    
1320    
1321    
1322    
1323     <div align="left">
1324     <p style="text-align: left;">
1325    
1326     Izdajanje zdravila
1327    
1328     </p>
1329     </div>
1330    
1331    
1332    
1333    
1334    
1335    
1336    
1337    
1338    
1339    
1340    
1341    
1342     <div align="left">
1343     <p style="text-align: left;">
1344    
1345     Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept
1346    
1347     </p>
1348     </div>
1349    
1350    
1351    
1352    
1353    
1354    
1355    
1356    
1357    
1358    
1359    
1360    
1361     <div align="left">
1362     <p style="text-align: left;">
1363    
1364     <b></b>
1365    
1366     </p>
1367     </div>
1368    
1369    
1370    
1371    
1372    
1373    
1374    
1375    
1376    
1377    
1378    
1379    
1380     <div align="left">
1381     <p style="text-align: left;">
1382    
1383     Oprema
1384    
1385     </p>
1386     </div>
1387    
1388    
1389    
1390    
1391    
1392    
1393    
1394    
1395    
1396    
1397    
1398    
1399     <div align="justify">
1400     <p style="text-align: justify;">
1401    
1402     zlo¾enka s 30 tabletami po 15 mg
1403    
1404     </p>
1405     </div>
1406    
1407    
1408    
1409    
1410    
1411    
1412    
1413    
1414    
1415    
1416    
1417    
1418     <div align="justify">
1419     <p style="text-align: justify;">
1420    
1421     3 pretisni omoti po 10 tablet
1422    
1423     </p>
1424     </div>
1425    
1426    
1427    
1428    
1429    
1430    
1431    
1432    
1433    
1434    
1435    
1436    
1437     <div align="justify">
1438     <p style="text-align: justify;">
1439    
1440    
1441    
1442     </p>
1443     </div>
1444    
1445    
1446    
1447    
1448    
1449    
1450    
1451    
1452    
1453    
1454    
1455    
1456     <div align="justify">
1457     <p style="text-align: justify;">
1458    
1459     zlo¾enka z 10 tabletami po 100 mg
1460    
1461     </p>
1462     </div>
1463    
1464    
1465    
1466    
1467    
1468    
1469    
1470    
1471    
1472    
1473    
1474    
1475     <div align="justify">
1476     <p style="text-align: justify;">
1477    
1478     1 pretisni omot po 10 tablet
1479    
1480     </p>
1481     </div>
1482    
1483    
1484    
1485    
1486    
1487    
1488    
1489    
1490    
1491    
1492    
1493    
1494     <div align="left">
1495     <p style="text-align: left;">
1496    
1497     <b></b>
1498    
1499     </p>
1500     </div>
1501    
1502    
1503    
1504    
1505    
1506    
1507    
1508    
1509    
1510    
1511    
1512    
1513     <div align="left">
1514     <p style="text-align: left;">
1515    
1516    
1517    
1518     </p>
1519     </div>
1520    
1521    
1522    
1523    
1524    
1525    
1526    
1527    
1528    
1529    
1530    
1531    
1532     <div align="left">
1533     <p style="text-align: left;">
1534    
1535     3
1536    
1537     </p>
1538     </div>
1539    
1540    
1541    
1542    
1543    
1544    
1545    
1546    
1547    
1548    
1549    
1550    
1551     <div align="left">
1552     <p style="text-align: left;">
1553    
1554    
1555    
1556     </p>
1557     </div>
1558    
1559    
1560    
1561    
1562    
1563    
1564    
1565    
1566    
1567    
1568    
1569    
1570     <div align="left">
1571     <p style="text-align: left;">
1572    
1573    
1574    
1575     </p>
1576     </div>
1577    
1578    
1579    
1580    
1581    
1582    
1583    
1584    
1585    
1586    
1587    
1588    
1589     <div align="left">
1590     <p style="text-align: left;">
1591    
1592    
1593    
1594     </p>
1595     </div>
1596    
1597    
1598    
1599    
1600    
1601    
1602    
1603    
1604    
1605    
1606    
1607    
1608     <div align="left">
1609     <p style="text-align: left;">
1610    
1611    
1612    
1613     </p>
1614     </div>
1615    
1616    
1617    
1618    
1619    
1620    
1621    
1622     <!--Section Ends-->
1623    
1624    
1625    
1626    
1627    
1628    
1629    
1630    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26