/[pliva-si]/vade/1043.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1043.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>NOVOCEF</b><b><sup></sup></b><b> tablete 125 mg </b>cefuroximum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 tableta
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>NOVOCEF</b><b><sup></sup></b><b> tablete 250 mg</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 tableta
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108 <b></b>
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127 <b>NOVOCEF</b><b><sup></sup></b><b> tablete 500 mg</b>
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 tableta
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184 <b>Sestava</b>
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 Tableta vsebuje<sup>*</sup> 125 mg cefuroksima v obliki cefuroksim aksetila.
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 Tableta vsebuje<sup>*</sup> 250 mg cefuroksima v obliki cefuroksim aksetila.
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 Tableta vsebuje<sup>*</sup> 500 mg cefuroksima v obliki cefuroksim aksetila.
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 <sup>* </sup>uèinkovina Glaxo Wellcome
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317 Pomo¾ne snovi: mikrokristalna celuloza, natrijeva kroskarmeloza, hipromeloza, propilenglikol, metilparahidroksibenzoat, propilparahidoksibenzoat.
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355 <b>Lastnosti in delovanje</b>
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374 Cefuroksim je polsintetièni cefalosporinski antibiotik, ki zaradi protimikrobnega spektra in odpornosti proti bakterijskim betalaktamazam spada v drugo generacijo cefalosporinov. Baktericidno deluje podobno kot drugi betalaktamski antibiotiki: liza bakterijske stene poteka po vezavi cefuroksima na specifiène receptorje PBP (penicillin binding proteins) na celièni steni bakterije. Cefuroksim zavira nastajanje mukopeptidov v bakterijski celièni steni.
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412 Med po Gramu negativnimi aerobnimi bakterijami so za cefuroksim obèutljivi: Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae (tudi sevi, odporni proti ampicilinu), Haemophilus parainfluenzae, Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Providentia rettgeri, Neisseria gonorrhoeae (tudi sevi, ki stvarjajo penicilinazo), N. meningitidis, Salmonella spp., Clostridium spp. in Fusobacterium spp. Clostridium difficile in veèina sevov Bacteroides fragilis so proti cefuroksimu odporni.
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="justify">
429 <p style="text-align: justify;">
430
431
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="justify">
448 <p style="text-align: justify;">
449
450 Deluje tudi na veèino po Gramu pozitivnih aerobnih bakterij: Staphylococcus aureus (tudi na seve, ki stvarjajo penicilinazo, ne pa tudi na seve, ki so odporni proti meticilinu), S. epidermidis, Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes, streptokoke tipa B (Streptococcus agalactiae).
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="justify">
467 <p style="text-align: justify;">
468
469
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="justify">
486 <p style="text-align: justify;">
487
488 <b>Indikacije</b>
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507 Uporaba Novocefa je indicirana za peroralno zdravljenje oku¾b dihal, ko¾e in mehkih tkiv ter seèil in spolovil, ki so jih povzroèili mikroorganizmi, obèutljivi za cefuroksim, in sicer za zdravljenje:
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521 <ul>
522 <li>
523
524 <div align="justify">
525 <p style="text-align: justify;">
526
527 <i>oku¾b zgornjega dela dihal</i> (tonzilitis, sinusitis, vnetje srednjega u&scaron;esa),
528
529 </p>
530 </div>
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541 <li>
542
543 <div align="justify">
544 <p style="text-align: justify;">
545
546 <i>oku¾b spodnjega dela dihal</i> (akutni bronhitis, akutna eksacerbacija kroniènega bronhitisa, pljuènica),
547
548 </p>
549 </div>
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560 <li>
561
562 <div align="justify">
563 <p style="text-align: justify;">
564
565 <i>oku¾b seèil</i> (cistitis, pielonefritis),
566
567 </p>
568 </div>
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579 <li>
580
581 <div align="justify">
582 <p style="text-align: justify;">
583
584 <i>oku¾b ko¾e in mehkih tkiv</i> (furunkuloza, impetigo, piodermija),
585
586 </p>
587 </div>
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598 <li>
599
600 <div align="justify">
601 <p style="text-align: justify;">
602
603 <i>akutnega, nezapletenega gonokoknega uretritisa in cervicitisa.</i>
604
605 </p>
606 </div>
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617 </ul>
618
619 <div align="justify">
620 <p style="text-align: justify;">
621
622
623
624 </p>
625 </div>
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638 <div align="justify">
639 <p style="text-align: justify;">
640
641 <b>Kontraindikacije</b>
642
643 </p>
644 </div>
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657 <div align="justify">
658 <p style="text-align: justify;">
659
660 preobèutljivost za cefuroksim, druge cefalosporine ali druge sestavine zdravila
661
662 </p>
663 </div>
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676 <div align="justify">
677 <p style="text-align: justify;">
678
679
680
681 </p>
682 </div>
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695 <div align="justify">
696 <p style="text-align: justify;">
697
698 <b>Previdnostni ukrepi</b>
699
700 </p>
701 </div>
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714 <div align="justify">
715 <p style="text-align: justify;">
716
717 Zaradi nevarnosti pojava navzkri¾ne preobèutljivosti je treba posebej skrbno opazovati bolnike, ki so preobèutljivi za penicilinske antibiotike, &scaron;e zlasti, èe obstaja anamnezni podatek o anafilaktièni reakciji na penicilin. Previdnost je potrebna tudi pri bolnikih, ki so nagnjeni k alergijam na druga zdravila ali druge alergene.
718
719 </p>
720 </div>
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733 <div align="justify">
734 <p style="text-align: justify;">
735
736
737
738 </p>
739 </div>
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752 <div align="justify">
753 <p style="text-align: justify;">
754
755 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
756
757 </p>
758 </div>
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771 <div align="justify">
772 <p style="text-align: justify;">
773
774 Antacidi in druga zdravila, ki zmanj&scaron;ujejo kislost ¾elodènega soka, lahko zmanj&scaron;ajo absorpcijo po jedi in s tem tudi biolo&scaron;ko uporabnost cefuroksima. Zaradi nevarnosti pojava ledviène okvare dajemo Novocef &scaron;e posebej previdno bolnikom, ki jemljejo moène diuretike (furosemid) ali aminoglikozide.
775
776 </p>
777 </div>
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790 <div align="justify">
791 <p style="text-align: justify;">
792
793
794
795 </p>
796 </div>
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809 <div align="justify">
810 <p style="text-align: justify;">
811
812 <b>Posebna opozorila</b>
813
814 </p>
815 </div>
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828 <div align="justify">
829 <p style="text-align: justify;">
830
831 Bolnikom z zmanj&scaron;anim delovanjem ledvic je treba odmerek zdravila prilagoditi izèistku kreatinina (gl. Odmerjanje in uporaba).
832
833 </p>
834 </div>
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847 <div align="justify">
848 <p style="text-align: justify;">
849
850
851
852 </p>
853 </div>
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866 <div align="justify">
867 <p style="text-align: justify;">
868
869 Pri bolnikih s porfirijo se uporabi Novocefa izogibamo.
870
871 </p>
872 </div>
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885 <div align="justify">
886 <p style="text-align: justify;">
887
888
889
890 </p>
891 </div>
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904 <div align="justify">
905 <p style="text-align: justify;">
906
907 <u>Tablet ne smemo drobiti, zato niso primerne za otroke, stare manj kot 5 let.</u>
908
909 </p>
910 </div>
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923 <div align="justify">
924 <p style="text-align: justify;">
925
926
927
928 </p>
929 </div>
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942 <div align="justify">
943 <p style="text-align: justify;">
944
945 <i>Noseènost in dojenje</i>
946
947 </p>
948 </div>
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961 <div align="justify">
962 <p style="text-align: justify;">
963
964 &Scaron;kodljivo delovanje cefuroksima na plod sicer ni dokazano, vendar pa je treba v noseènosti pretehtati utemeljenost njegove uporabe.
965
966 </p>
967 </div>
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980 <div align="justify">
981 <p style="text-align: justify;">
982
983
984
985 </p>
986 </div>
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999 <div align="justify">
1000 <p style="text-align: justify;">
1001
1002 Cefuroksim se izloèa v mleko, zato je treba indikacije za jemanje zdravila v obdobju dojenja pretehtati in dojenèka skrbno opazovati.
1003
1004 </p>
1005 </div>
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018 <div align="justify">
1019 <p style="text-align: justify;">
1020
1021
1022
1023 </p>
1024 </div>
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037 <div align="justify">
1038 <p style="text-align: justify;">
1039
1040 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
1041
1042 </p>
1043 </div>
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056 <div align="justify">
1057 <p style="text-align: justify;">
1058
1059 Ni znano, da bi zdravilo na splo&scaron;no vplivalo na sposobnost za upravljanje vozil in strojev.
1060
1061 </p>
1062 </div>
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075 <div align="justify">
1076 <p style="text-align: justify;">
1077
1078
1079
1080 </p>
1081 </div>
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094 <div align="justify">
1095 <p style="text-align: justify;">
1096
1097 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
1098
1099 </p>
1100 </div>
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113 <div align="justify">
1114 <p style="text-align: justify;">
1115
1116
1117
1118 </p>
1119 </div>
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132 <div align="justify">
1133 <p style="text-align: justify;">
1134
1135 <i>Odrasli</i>
1136
1137 </p>
1138 </div>
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151 <div align="justify">
1152 <p style="text-align: justify;">
1153
1154 Za zdravljenje veèine oku¾b zado&scaron;èa 1 tableta po 250 mg dvakrat na dan.
1155
1156 </p>
1157 </div>
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170 <div align="justify">
1171 <p style="text-align: justify;">
1172
1173 Za zdravljenje pljuènice dajemo bolnikom 1 tableto po 500 mg dvakrat na dan.
1174
1175 </p>
1176 </div>
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189 <div align="justify">
1190 <p style="text-align: justify;">
1191
1192 Bolniki z oku¾bo spodnjega dela seèil dobijo 1 tableto po 125 mg dvakrat na dan.
1193
1194 </p>
1195 </div>
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208 <div align="justify">
1209 <p style="text-align: justify;">
1210
1211 Pri zdravljenju nezapletene gonoreje dobijo bolniki enkraten odmerek: 2 tableti po 500 mg ali 4 tablete po 250 mg.
1212
1213 </p>
1214 </div>
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227 <div align="justify">
1228 <p style="text-align: justify;">
1229
1230
1231
1232 </p>
1233 </div>
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246 <div align="justify">
1247 <p style="text-align: justify;">
1248
1249 <i>Otroc</i><i>i</i>
1250
1251 </p>
1252 </div>
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265 <div align="justify">
1266 <p style="text-align: justify;">
1267
1268 Za zdravljenje veèine oku¾b dobivajo otroci 1 tableto po 125 mg ali 10 mg/kg dvakrat na dan do najveèjega dnevnega odmerka 250 mg. Izjema so akutno vnetje srednjega u&scaron;esa in druge hude oku¾be. V teh primerih je priporoèen odmerek 250 mg ali 15 mg/kg dvakrat na dan, najveèji pa 500 mg.
1269
1270 </p>
1271 </div>
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284 <div align="justify">
1285 <p style="text-align: justify;">
1286
1287
1288
1289 </p>
1290 </div>
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303 <div align="justify">
1304 <p style="text-align: justify;">
1305
1306 <i>Odmerjanje pri odraslih bolnikih z ledvièno okvaro:</i>
1307
1308 </p>
1309 </div>
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322 <div align="left">
1323 <p style="text-align: left;">
1324
1325
1326
1327 </p>
1328 </div>
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341 <div align="left">
1342 <p style="text-align: left;">
1343
1344 <b>oèistek kreatinina odmerjanje cefuroksim aksetila</b>
1345
1346 </p>
1347 </div>
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360 <div align="justify">
1361 <p style="text-align: justify;">
1362
1363 &gt; 30 ml/min odmerka ni treba prilagajait
1364
1365 </p>
1366 </div>
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379 <div align="justify">
1380 <p style="text-align: justify;">
1381
1382 30 do 10 ml/min 250 mg do 500 mg vsakih 24 ur
1383
1384 </p>
1385 </div>
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398 <div align="justify">
1399 <p style="text-align: justify;">
1400
1401 &lt; 10 ml/min 250 mg do 500 mg vsakih 48 ur
1402
1403 </p>
1404 </div>
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417 <div align="justify">
1418 <p style="text-align: justify;">
1419
1420
1421
1422 </p>
1423 </div>
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436 <div align="justify">
1437 <p style="text-align: justify;">
1438
1439 Bolnikom, ki se zdravijo s hemodializo, je treba ob koncu vsake hemodialize dodati 250 do 500 mg cefuroksima.
1440
1441 </p>
1442 </div>
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455 <div align="justify">
1456 <p style="text-align: justify;">
1457
1458
1459
1460 </p>
1461 </div>
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474 <div align="justify">
1475 <p style="text-align: justify;">
1476
1477 Zdravilo vzamemo po jedi.
1478
1479 </p>
1480 </div>
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493 <div align="justify">
1494 <p style="text-align: justify;">
1495
1496
1497
1498 </p>
1499 </div>
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512 <div align="justify">
1513 <p style="text-align: justify;">
1514
1515 <b>Preveliko odmerjanje </b>
1516
1517 </p>
1518 </div>
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531 <div align="justify">
1532 <p style="text-align: justify;">
1533
1534 Zau¾itje prevelikega odmerka cefalosporinov lahko spro¾i dra¾enje osrednjega ¾ivèevja, zato se utegnejo pojaviti konvulzije.
1535
1536 </p>
1537 </div>
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550 <div align="justify">
1551 <p style="text-align: justify;">
1552
1553
1554
1555 </p>
1556 </div>
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569 <div align="justify">
1570 <p style="text-align: justify;">
1571
1572 Absorpcijo zmanj&scaron;amo tako, da izzovemo bruhanje ali izperemo ¾elodec. Zdravljenje je simptomatsko. Hemodializa in peritonealna dializa uèinkovito zmanj&scaron;ujeta koncentracijo zdravila v krvi.
1573
1574 </p>
1575 </div>
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588 <div align="justify">
1589 <p style="text-align: justify;">
1590
1591
1592
1593 </p>
1594 </div>
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607 <div align="justify">
1608 <p style="text-align: justify;">
1609
1610 <b>Stranski uèinki</b>
1611
1612 </p>
1613 </div>
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626 <div align="justify">
1627 <p style="text-align: justify;">
1628
1629 Pojavijo se lahko prebavne motnje (slabost, bruhanje, driska, ki je lahko trdovratna), glavobol, nemir, nespeènost, zmedenost in hiperaktivnost (zlasti pri otrocih), superinfekcije s kandido, intersticijski nefritis, eozinofilija, levkopenija, nevtropenija in trombocitopenija.
1630
1631 </p>
1632 </div>
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645 <div align="justify">
1646 <p style="text-align: justify;">
1647
1648 Preobèutljivostne reakcije (ko¾ni izpu&scaron;èaji, koprivnica, srbe¾, zveèana telesna temperatura, anafilaksija, serumski bolezni podoben sindrom) so redke.
1649
1650 </p>
1651 </div>
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664 <div align="justify">
1665 <p style="text-align: justify;">
1666
1667 Novocef lahko tako kot drugi antibiotiki s &scaron;irokim spektrom delovanja povzroèi pojav psevdomembranskega kolitisa (èeprav zelo redko). Nanj je treba pomisliti pri bolnikih, ki med zdravljenjem z antibiotiki ali po njem dobijo hudo drisko. V tem primeru mora bolnik poiskati zdravni&scaron;ko pomoè.
1668
1669 </p>
1670 </div>
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683 <div align="justify">
1684 <p style="text-align: justify;">
1685
1686
1687
1688 </p>
1689 </div>
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702 <div align="justify">
1703 <p style="text-align: justify;">
1704
1705 Zaradi zdravljenja s cefuroksimom je lahko - tako kot med jemanjem drugih cefalosporinov - izvid Coombsovega testa la¾no pozitiven; ugotovitve doloèanja glukoze z neencimskimi metodami utegnejo biti nezanesljive, zato doloèamo nivo glukoze pri bolnikih, ki jemljejo cefuroksim, z encimskimi metodami.
1706
1707 </p>
1708 </div>
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721 <div align="justify">
1722 <p style="text-align: justify;">
1723
1724
1725
1726 </p>
1727 </div>
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740 <div align="justify">
1741 <p style="text-align: justify;">
1742
1743 <b>Izdajanje zdravila</b>
1744
1745 </p>
1746 </div>
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759 <div align="justify">
1760 <p style="text-align: justify;">
1761
1762 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept.
1763
1764 </p>
1765 </div>
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778 <div align="justify">
1779 <p style="text-align: justify;">
1780
1781
1782
1783 </p>
1784 </div>
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797 <div align="justify">
1798 <p style="text-align: justify;">
1799
1800 <b>Oprema</b>
1801
1802 </p>
1803 </div>
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816 <div align="justify">
1817 <p style="text-align: justify;">
1818
1819 zlo¾enka z 10 tabletami po 125 mg v dvojnem traku
1820
1821 </p>
1822 </div>
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835 <div align="justify">
1836 <p style="text-align: justify;">
1837
1838
1839
1840 </p>
1841 </div>
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854 <div align="justify">
1855 <p style="text-align: justify;">
1856
1857 zlo¾enka z 10 tabletami po 250 mg v dvojnem traku
1858
1859 </p>
1860 </div>
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873 <div align="justify">
1874 <p style="text-align: justify;">
1875
1876
1877
1878 </p>
1879 </div>
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892 <div align="justify">
1893 <p style="text-align: justify;">
1894
1895 zlo¾enka z 10 tabletami po 500 mg v dvojnem traku
1896
1897 </p>
1898 </div>
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911 <div align="justify">
1912 <p style="text-align: justify;">
1913
1914
1915
1916 </p>
1917 </div>
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930 <div align="left">
1931 <p style="text-align: left;">
1932
1933
1934
1935 </p>
1936 </div>
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944 <!--Section Ends-->
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26