/[pliva-si]/vade/1036.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1036.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>MIROCEF</b><b><sup></sup></b><b> injekcije 500 mg </b>ceftazidimum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 pra&scaron;ek za raztopino za injiciranje
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51 <b></b>
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>MIROCEF</b><b><sup></sup></b><b> injekcije 1 g</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 pra&scaron;ek za raztopino za injiciranje
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108 <b></b>
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 <b>Sestava</b>
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 V steklenièki je<sup>*</sup> 500 mg oziroma 1 g ceftazidima v obliki ceftazidim pentahidrata, natrijeve soli.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184 Pomo¾nih snovi ni.
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 <sup>*</sup> uèinkovina Glaxo Wellcome
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 V injekcijah je pribli¾no 52 mg (2,3 mEq) natrija na gram ceftazidima.
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 <b>Lastnosti in delovanje</b>
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298 Ceftazidim je baktericidni cefalosporinski antibiotik &scaron;irokega spektra. Protibakterijsko deluje tako, da zavira nastajanje bakterijske stene. Odporen je proti veèini betalaktamaz po Gramu negativnih bakterij. Deluje na veèino po Gramu pozitivnih mikroorganizmov (Staphylococcus aureus in S. epidermidis, razen na seve, ki so odporni proti meticilinu, Streptococcus pyogenes, S. agalactiae, S. pneumoniae), po Gramu negativne bakterije (Pseudomonas sp., Klebsiella sp., Proteus mirabilis, P. vulgaris, Providentia rettgeri, Morganella morganii, Escherichia coli, Salmonella sp., Shigella sp., Enterobacter sp., Citrobacter sp., Serratia sp., Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae, Neisseria meningitidis, N. gonorrhoeae) in na nekatere anaerobne povzroèitelje oku¾b (Fusobacterium sp., Peptococcus sp. in Clostridium perfringens). Ceftazidim deluje na veliko mikroorganizmov, ki so odporni proti gentamicinu in drugim aminoglikozidnim antibiotikom ter proti ampicilinu in cefalotinu.
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336 Najmanj&scaron;a inhibicijska koncentracija je " 16 mcg/ml.
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374 <b>Indikacije</b>
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393 Mirocef je namenjen za zdravljenje huj&scaron;ih oku¾b, ki so jih povzroèili obèutljivi mikroorganizmi (zlasti Pseudomonas aeruginosa in druge po Gramu negativne bakterije):
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426 <ul>
427 <li>
428
429 <div align="justify">
430 <p style="text-align: justify;">
431
432 oku¾be spodnjega dela dihal (pljuènica, empiem, absces, oku¾be pri bolnikih s cistièno fibrozo, oku¾ene bronhiektazije),
433
434 </p>
435 </div>
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446 <li>
447
448 <div align="justify">
449 <p style="text-align: justify;">
450
451 oku¾be ko¾e in mehkih tkiv (celulitis, absces),
452
453 </p>
454 </div>
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465 <li>
466
467 <div align="justify">
468 <p style="text-align: justify;">
469
470 oku¾be seèil (pielonefritis, prostatitis),
471
472 </p>
473 </div>
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484 <li>
485
486 <div align="justify">
487 <p style="text-align: justify;">
488
489 sepsa,
490
491 </p>
492 </div>
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503 <li>
504
505 <div align="justify">
506 <p style="text-align: justify;">
507
508 oku¾be pri bolnikih z zmanj&scaron;anim delovanjem imunskega sistema in pri bolnikih v enotah intenzivne nege (npr. hude opekline),
509
510 </p>
511 </div>
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522 <li>
523
524 <div align="justify">
525 <p style="text-align: justify;">
526
527 oku¾be kosti in sklepov,
528
529 </p>
530 </div>
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541 <li>
542
543 <div align="justify">
544 <p style="text-align: justify;">
545
546 oku¾be medeniènih organov (endometritis in druge oku¾be spolnih organov),
547
548 </p>
549 </div>
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560 <li>
561
562 <div align="justify">
563 <p style="text-align: justify;">
564
565 oku¾be organov v trebu&scaron;ni votlini (npr. peritonitis),
566
567 </p>
568 </div>
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579 <li>
580
581 <div align="justify">
582 <p style="text-align: justify;">
583
584 oku¾be osrednjega ¾ivèevja (meningitis).
585
586 </p>
587 </div>
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598 </ul>
599
600 <div align="justify">
601 <p style="text-align: justify;">
602
603 <b></b>
604
605 </p>
606 </div>
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619 <div align="justify">
620 <p style="text-align: justify;">
621
622 Kontraindikacije
623
624 </p>
625 </div>
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638 <div align="justify">
639 <p style="text-align: justify;">
640
641 preobèutljivost za ceftazidim, druge cefalosporine ali druge sestavine zdravila
642
643 </p>
644 </div>
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657 <div align="justify">
658 <p style="text-align: justify;">
659
660
661
662 </p>
663 </div>
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676 <div align="justify">
677 <p style="text-align: justify;">
678
679 <b>Previdnostni ukrepi</b>
680
681 </p>
682 </div>
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695 <div align="justify">
696 <p style="text-align: justify;">
697
698 Zaradi nevarnosti pojava navzkri¾ne preobèutljivosti je treba posebej skrbno opazovati bolnike, ki so preobèutljivi za penicilinske antibiotike, &scaron;e zlasti, èe obstaja anamnezni podatek o anafilaktièni reakciji na penicilin. Previdnost je potrebna tudi pri bolnikih, ki so nagnjeni k alergijam na druga zdravila ali druge alergene.
699
700 </p>
701 </div>
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714 <div align="justify">
715 <p style="text-align: justify;">
716
717
718
719 </p>
720 </div>
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733 <div align="justify">
734 <p style="text-align: justify;">
735
736 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
737
738 </p>
739 </div>
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752 <div align="justify">
753 <p style="text-align: justify;">
754
755 Zaradi nevarnosti pojava ledviène okvare dajemo velike odmerke zdravila &scaron;e posebej previdno bolnikom, ki jemljejo moène diuretike (furosemid) ali aminoglikozide.
756
757 </p>
758 </div>
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771 <div align="justify">
772 <p style="text-align: justify;">
773
774
775
776 </p>
777 </div>
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790 <div align="justify">
791 <p style="text-align: justify;">
792
793 <b>Posebna opozorila</b>
794
795 </p>
796 </div>
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809 <div align="justify">
810 <p style="text-align: justify;">
811
812 Bolnikom z zelo zmanj&scaron;anim delovanjem ledvic je treba odmerek prilagoditi izèistku kreatinina (gl. Odmerjanje in uporabo).
813
814 </p>
815 </div>
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828 <div align="justify">
829 <p style="text-align: justify;">
830
831
832
833 </p>
834 </div>
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847 <div align="justify">
848 <p style="text-align: justify;">
849
850 <i>Noseènost in dojenje</i>
851
852 </p>
853 </div>
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866 <div align="justify">
867 <p style="text-align: justify;">
868
869 &Scaron;kodljivo delovanje ceftezidima na plod sicer ni dokazano, vendar pa je treba v noseènosti pretehtati utemeljenost njegove uporabe.
870
871 </p>
872 </div>
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885 <div align="justify">
886 <p style="text-align: justify;">
887
888
889
890 </p>
891 </div>
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904 <div align="justify">
905 <p style="text-align: justify;">
906
907 Ceftazidim se izloèa v mleko, zato je treba indikacije za jemanje zdravila v obdobju dojenja pretehtati in dojenèka skrbno opazovati.
908
909 </p>
910 </div>
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923 <div align="justify">
924 <p style="text-align: justify;">
925
926
927
928 </p>
929 </div>
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942 <div align="left">
943 <p style="text-align: left;">
944
945 Vpliv na psihofiziène sposobnosti
946
947 </p>
948 </div>
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961 <div align="left">
962 <p style="text-align: left;">
963
964 Ni znano, da bi zdravilo na splo&scaron;no vplivalo na sposobnost za upravljanje vozil in strojev.
965
966 </p>
967 </div>
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980 <div align="left">
981 <p style="text-align: left;">
982
983
984
985 </p>
986 </div>
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999 <div align="justify">
1000 <p style="text-align: justify;">
1001
1002 Odmerjanje in uporaba
1003
1004 </p>
1005 </div>
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018 <div align="justify">
1019 <p style="text-align: justify;">
1020
1021 Ceftazidim dajemo intravensko ali globoko intramuskularno.
1022
1023 </p>
1024 </div>
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037 <div align="justify">
1038 <p style="text-align: justify;">
1039
1040
1041
1042 </p>
1043 </div>
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056 <div align="justify">
1057 <p style="text-align: justify;">
1058
1059 Dnevni odmerek za <i>odrasle</i> je 1 do 6 g. Priporoèila pri odmerjanju:
1060
1061 </p>
1062 </div>
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073 <ul>
1074 <li>
1075
1076 <div align="justify">
1077 <p style="text-align: justify;">
1078
1079 za oku¾be seèil in la¾je oku¾be: 500 mg ali 1 g na vsakih 12 ur
1080
1081 </p>
1082 </div>
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093 <li>
1094
1095 <div align="justify">
1096 <p style="text-align: justify;">
1097
1098 za veèino oku¾b: 1 g na vsakih 8 ur ali 2 g na vsakih 12 ur
1099
1100 </p>
1101 </div>
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112 <li>
1113
1114 <div align="justify">
1115 <p style="text-align: justify;">
1116
1117 za huj&scaron;e oku¾be, &scaron;e posebej pri bolnikih z zmanj&scaron;anim delovanjem imunskega sistema: 2 g na vsakih 8 ali 12 ur
1118
1119 </p>
1120 </div>
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131 <li>
1132
1133 <div align="justify">
1134 <p style="text-align: justify;">
1135
1136 za oku¾be dihal, ki jih je pri bolnikih s cistièno fibrozo povzroèil psevdomonas: 100 do 150 mg/kg/dan, razdeljeno na tri obroke, do najveèjega odmerka 9g na dan.
1137
1138 </p>
1139 </div>
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150 </ul>
1151
1152 <div align="justify">
1153 <p style="text-align: justify;">
1154
1155 Najveèji odmerek ceftazidima pri starej&scaron;ih bolnikih z zmanj&scaron;anim izèistkom kreatinina je 3 g.
1156
1157 </p>
1158 </div>
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171 <div align="justify">
1172 <p style="text-align: justify;">
1173
1174
1175
1176 </p>
1177 </div>
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190 <div align="justify">
1191 <p style="text-align: justify;">
1192
1193 <i>Otroci</i>
1194
1195 </p>
1196 </div>
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209 <div align="left">
1210 <p style="text-align: left;">
1211
1212
1213
1214 </p>
1215 </div>
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226 <ul>
1227 <li>
1228
1229 <div align="justify">
1230 <p style="text-align: justify;">
1231
1232 novorojenèki in otroci do 2. meseca starosti: 25 do 60 mg/kg/dan, razdeljeno na 2 obroka
1233
1234 </p>
1235 </div>
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246 <li>
1247
1248 <div align="justify">
1249 <p style="text-align: justify;">
1250
1251 otroci, stari veè kot 2 meseca: 30 do 100 mg/kg/dan, razdeljeno na 2 ali 3 obroke
1252
1253 </p>
1254 </div>
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265 <li>
1266
1267 <div align="justify">
1268 <p style="text-align: justify;">
1269
1270 otroci z zmanj&scaron;anim delovanjem imunskega sistema, cistièno fibrozo in meningitisom: do 150 mg/kg/dan (najveè 6 g na dan), razdeljeno na 3 obroke
1271
1272 </p>
1273 </div>
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284 </ul>
1285
1286 <div align="justify">
1287 <p style="text-align: justify;">
1288
1289
1290
1291 </p>
1292 </div>
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305 <div align="justify">
1306 <p style="text-align: justify;">
1307
1308 <i></i>
1309
1310 </p>
1311 </div>
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324 <div align="justify">
1325 <p style="text-align: justify;">
1326
1327
1328
1329 </p>
1330 </div>
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343 <div align="justify">
1344 <p style="text-align: justify;">
1345
1346
1347
1348 </p>
1349 </div>
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362 <div align="justify">
1363 <p style="text-align: justify;">
1364
1365 Odmerjanje pri odraslih z zm<i>anj&scaron;anim delovanjem ledvic</i>
1366
1367 </p>
1368 </div>
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381 <div align="justify">
1382 <p style="text-align: justify;">
1383
1384
1385
1386 </p>
1387 </div>
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400 <div align="justify">
1401 <p style="text-align: justify;">
1402
1403 <b>izèistek kreatinina odmerjanje</b>
1404
1405 </p>
1406 </div>
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419 <div align="justify">
1420 <p style="text-align: justify;">
1421
1422 50 - 31 ml/min 1 g na vsakih 12 ur
1423
1424 </p>
1425 </div>
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438 <div align="justify">
1439 <p style="text-align: justify;">
1440
1441 30 - 16 ml/min 1 g na vsakih 24 ur
1442
1443 </p>
1444 </div>
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457 <div align="justify">
1458 <p style="text-align: justify;">
1459
1460 15 - 6 ml/min 500 mg na vsakih 24 ur
1461
1462 </p>
1463 </div>
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476 <div align="justify">
1477 <p style="text-align: justify;">
1478
1479 "5 ml/min 500 mg na vsakih 48 ur
1480
1481 </p>
1482 </div>
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495 <div align="justify">
1496 <p style="text-align: justify;">
1497
1498
1499
1500 </p>
1501 </div>
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514 <div align="justify">
1515 <p style="text-align: justify;">
1516
1517 Pri bolnikih, ki se zdravijo s hemodializo, traja razpolovna doba izloèanja ceftazidima iz seruma 3 do 5 ur. Po vsaki hemodializi je treba bolniku dati ustrezen odmerek zdravila.
1518
1519 </p>
1520 </div>
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533 <div align="justify">
1534 <p style="text-align: justify;">
1535
1536
1537
1538 </p>
1539 </div>
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552 <div align="justify">
1553 <p style="text-align: justify;">
1554
1555 <i>Priprava raztopine za intramuskularno in intravensko uporabo</i>
1556
1557 </p>
1558 </div>
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571 <div align="justify">
1572 <p style="text-align: justify;">
1573
1574
1575
1576 </p>
1577 </div>
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586 <table width="68.48%" border="1" cols="3" rows="4">
1587 <tr>
1588 <td bgcolor="White" width="27.22%" rowspan="1" colspan="1">
1589
1590 <div align="justify">
1591 <p style="text-align: justify;">
1592
1593
1594
1595 </p>
1596 </div>
1597
1598
1599
1600
1601 </td>
1602
1603
1604
1605
1606
1607 <td bgcolor="White" width="72.78%" rowspan="1" colspan="2">
1608
1609 <div align="center">
1610 <p style="text-align: center;">
1611
1612 kolièina topila
1613
1614 </p>
1615 </div>
1616
1617
1618
1619
1620 </td>
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628 </tr>
1629
1630
1631
1632 <tr>
1633 <td bgcolor="White" width="27.22%" rowspan="1" colspan="1">
1634
1635 <div align="center">
1636 <p style="text-align: center;">
1637
1638 odmerek
1639
1640 </p>
1641 </div>
1642
1643
1644
1645
1646 </td>
1647
1648
1649
1650
1651
1652 <td bgcolor="White" width="36.39%" rowspan="1" colspan="1">
1653
1654 <div align="center">
1655 <p style="text-align: center;">
1656
1657 intramuskularno
1658
1659 </p>
1660 </div>
1661
1662
1663
1664
1665 </td>
1666
1667
1668
1669
1670
1671 <td bgcolor="White" width="36.39%" rowspan="1" colspan="1">
1672
1673 <div align="center">
1674 <p style="text-align: center;">
1675
1676 intravensko
1677
1678 </p>
1679 </div>
1680
1681
1682
1683
1684 </td>
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692 </tr>
1693
1694
1695
1696 <tr>
1697 <td bgcolor="White" width="27.22%" rowspan="1" colspan="1">
1698
1699 <div align="center">
1700 <p style="text-align: center;">
1701
1702 500 mg
1703
1704 </p>
1705 </div>
1706
1707
1708
1709
1710 </td>
1711
1712
1713
1714
1715
1716 <td bgcolor="White" width="36.39%" rowspan="1" colspan="1">
1717
1718 <div align="center">
1719 <p style="text-align: center;">
1720
1721 1,5 ml
1722
1723 </p>
1724 </div>
1725
1726
1727
1728
1729 </td>
1730
1731
1732
1733
1734
1735 <td bgcolor="White" width="36.39%" rowspan="1" colspan="1">
1736
1737 <div align="center">
1738 <p style="text-align: center;">
1739
1740 5 ml
1741
1742 </p>
1743 </div>
1744
1745
1746
1747
1748 </td>
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756 </tr>
1757
1758
1759
1760 <tr>
1761 <td bgcolor="White" width="27.22%" rowspan="1" colspan="1">
1762
1763 <div align="center">
1764 <p style="text-align: center;">
1765
1766 1 g
1767
1768 </p>
1769 </div>
1770
1771
1772
1773
1774 </td>
1775
1776
1777
1778
1779
1780 <td bgcolor="White" width="36.39%" rowspan="1" colspan="1">
1781
1782 <div align="center">
1783 <p style="text-align: center;">
1784
1785 3,0 ml
1786
1787 </p>
1788 </div>
1789
1790
1791
1792
1793 </td>
1794
1795
1796
1797
1798
1799 <td bgcolor="White" width="36.39%" rowspan="1" colspan="1">
1800
1801 <div align="center">
1802 <p style="text-align: center;">
1803
1804 10 ml
1805
1806 </p>
1807 </div>
1808
1809
1810
1811
1812 </td>
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820 </tr>
1821
1822 </table>
1823
1824
1825
1826
1827 <div align="justify">
1828 <p style="text-align: justify;">
1829
1830
1831
1832 </p>
1833 </div>
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846 <div align="justify">
1847 <p style="text-align: justify;">
1848
1849 Mirocef je kompatibilen z veèino standardnih infuzijskih raztopin (npr. s fiziolo&scaron;ko raztopino, 5-odstotno glukozo). V raztopini natrijevega hidrogenkarbonata ni stabilen.
1850
1851 </p>
1852 </div>
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865 <div align="justify">
1866 <p style="text-align: justify;">
1867
1868 Ceftazidim se v isti brizgi ne sme uporabljati z aminoglikozidi ali vankomicinom.
1869
1870 </p>
1871 </div>
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884 <div align="justify">
1885 <p style="text-align: justify;">
1886
1887
1888
1889 </p>
1890 </div>
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903 <div align="justify">
1904 <p style="text-align: justify;">
1905
1906 <b>Preveliko odmerjanje</b>
1907
1908 </p>
1909 </div>
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922 <div align="justify">
1923 <p style="text-align: justify;">
1924
1925 Znaki prevelikega odmerjanja se pojavijo predvsem pri bolnikih z zmanj&scaron;anim delovanjem ledvic.
1926
1927 </p>
1928 </div>
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941 <div align="justify">
1942 <p style="text-align: justify;">
1943
1944
1945
1946 </p>
1947 </div>
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960 <div align="justify">
1961 <p style="text-align: justify;">
1962
1963 <i>Znaki</i>
1964
1965 </p>
1966 </div>
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979 <div align="justify">
1980 <p style="text-align: justify;">
1981
1982 konvulzije, tremor, encefalopatija, nevromuskularna hiperekscitiranost
1983
1984 </p>
1985 </div>
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 <div align="justify">
1999 <p style="text-align: justify;">
2000
2001
2002
2003 </p>
2004 </div>
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 <div align="justify">
2018 <p style="text-align: justify;">
2019
2020 <i>Zdravljenje</i>
2021
2022 </p>
2023 </div>
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036 <div align="justify">
2037 <p style="text-align: justify;">
2038
2039 Pri bolnikih, ki so dobili velik odmerek Mirocefa, je treba nadzorovati delovanje vitalnih organov. Zdravljenje je simptomatsko. Bolniku je treba dajati izotonièno raztopino natrijevega klorida. Hemodializa in peritonealna dializa sta lahko uèinkoviti pri odstranjevanju ceftazidima iz telesa.
2040
2041 </p>
2042 </div>
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055 <div align="justify">
2056 <p style="text-align: justify;">
2057
2058
2059
2060 </p>
2061 </div>
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074 <div align="justify">
2075 <p style="text-align: justify;">
2076
2077 <b>Stranski uèinki</b>
2078
2079 </p>
2080 </div>
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093 <div align="justify">
2094 <p style="text-align: justify;">
2095
2096 Pojavijo se lahko alergijske reakcije (ko¾ni izpu&scaron;èaji, zvi&scaron;ana telesna temperatura, srbeèica, zelo redko pa angioedem in anafilaksa), prebavne motnje (boleèine v trebuhu, slabost, bruhanje, driska, ki je zelo trdovratna, zelo redko pa psevdomembranski kolitis), spremembe na sluznicah seèil in spolovil (vaginitis in kandidoza), motnje s strani osrednjega ¾ivèevja (glavobol, vrtoglavica, nemir, nespeènost, zmedenost, hiperaktivnost - zlasti pri otrocih, parestezije, spremenjen okus), intersticijski nefritis, pri bolnikih z ledvièno okvaro, ki ne dobivajo prilagojenih odmerkov, se vèasih pojavijo konvulzije. Zelo redko se lahko pojavijo eozinofilija, levkopenija, nevtropenija, trombocitopenija in limfocitoza.
2097
2098 </p>
2099 </div>
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112 <div align="justify">
2113 <p style="text-align: justify;">
2114
2115 Po intramuskularnem vbrizganju se lahko na mestu injiciranja pojavijo prehodne boleèine in/ali vnetje, po intravenskem pa flebitis ali tromboflebitis.
2116
2117 </p>
2118 </div>
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131 <div align="justify">
2132 <p style="text-align: justify;">
2133
2134
2135
2136 </p>
2137 </div>
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150 <div align="justify">
2151 <p style="text-align: justify;">
2152
2153 Zaradi zdravljenja s ceftazidimom je lahko - tako kot med jemanjem drugih cefalosporinov - izvid Coombsovega testa la¾no pozitiven; ugotovitve doloèanja glukoze z neencimskimi metodami utegnejo biti nezanesljive. Med zdravljenjem s ceftazidimom se lahko spremenijo vrednosti nekaterih laboratorijskih testov: nekoliko se zveèa vrednost jetrnih encimov, zvi&scaron;ata pa se tudi serumski ravni seènine in kreatinina. Po prenehanju zdravljenja se vrednosti vrnejo na normalo.
2154
2155 </p>
2156 </div>
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169 <div align="justify">
2170 <p style="text-align: justify;">
2171
2172
2173
2174 </p>
2175 </div>
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188 <div align="justify">
2189 <p style="text-align: justify;">
2190
2191 <b>Izdajanje zdravila</b>
2192
2193 </p>
2194 </div>
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207 <div align="justify">
2208 <p style="text-align: justify;">
2209
2210 H - uporaba samo v bolni&scaron;nicah.
2211
2212 </p>
2213 </div>
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226 <div align="justify">
2227 <p style="text-align: justify;">
2228
2229
2230
2231 </p>
2232 </div>
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245 <div align="justify">
2246 <p style="text-align: justify;">
2247
2248 <b>Oprema</b>
2249
2250 </p>
2251 </div>
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264 <div align="justify">
2265 <p style="text-align: justify;">
2266
2267 zlo¾enka s 5 prebodnimi steklenicami
2268
2269 </p>
2270 </div>
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283 <div align="justify">
2284 <p style="text-align: justify;">
2285
2286 prebodna steklenica s 500 mg pra&scaron;ka za raztopino za injiciranje
2287
2288 </p>
2289 </div>
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302 <div align="justify">
2303 <p style="text-align: justify;">
2304
2305
2306
2307 </p>
2308 </div>
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321 <div align="justify">
2322 <p style="text-align: justify;">
2323
2324 zlo¾enka s 5 prebodnimi steklenicami
2325
2326 </p>
2327 </div>
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340 <div align="justify">
2341 <p style="text-align: justify;">
2342
2343 prebodna steklenica z 1 g pra&scaron;ka za raztopino za injiciranje
2344
2345 </p>
2346 </div>
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359 <div align="justify">
2360 <p style="text-align: justify;">
2361
2362
2363
2364 </p>
2365 </div>
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378 <div align="justify">
2379 <p style="text-align: justify;">
2380
2381
2382
2383 </p>
2384 </div>
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392 <!--Section Ends-->
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26