/[pliva-si]/vade/1033.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1033.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="left">
11 <p style="text-align: left;">
12
13 <b>MAMOMIT</b><b><sup></sup></b><b><sup> </sup></b><b> </b>aminoglutethimidum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="left">
30 <p style="text-align: left;">
31
32 tableta
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="left">
49 <p style="text-align: left;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="left">
68 <p style="text-align: left;">
69
70 Sestava
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="left">
87 <p style="text-align: left;">
88
89 1 tableta vsebuje 250 mg aminoglutetimida.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="left">
106 <p style="text-align: left;">
107
108
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127 Pomo¾ne snovi: metilhidroksipropilceluloza, koruzni &scaron;krob, silikagel, koloidni, smukec, magnezijev stearat.
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="left">
144 <p style="text-align: left;">
145
146
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="left">
163 <p style="text-align: left;">
164
165 Lastnosti in delovanje
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184 Mamomit je zaviralec biosinteze steroidnih hormonov. Njegovo delovanje temelji na supresiji skorje nadledviène ¾leze, s èimer zavira pretvorbo holesterola v pregnelon, uèinkuje pa tudi na druge stopnje stvarjanja in presnove hormonov skorje nadledviène ¾leze. Za njegovo zdravilno delovanje je posebno pomembno prepreèevanje pretvorbe androgenih hormonov v estrogene v perifernih tkivih, kar dose¾e z zaviranjem encima aromataze.
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 Indikacije
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236 <ul>
237 <li>
238
239 <div align="justify">
240 <p style="text-align: justify;">
241
242 metastaze raka na dojki pri ¾enskah v pomenopavzi ali tistih, ki so jim odstranili jajènike
243
244 </p>
245 </div>
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256 <li>
257
258 <div align="justify">
259 <p style="text-align: justify;">
260
261 metastaze raka na prostati
262
263 </p>
264 </div>
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275 <li>
276
277 <div align="justify">
278 <p style="text-align: justify;">
279
280 Cushingov sindrom, ki je nastal zaradi:
281
282 </p>
283 </div>
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294 </ul>
295
296 <div align="justify">
297 <p style="text-align: justify;">
298
299 - tumorja skorje nadledviène ¾leze (adenom ali karcinom)
300
301 </p>
302 </div>
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315 <div align="justify">
316 <p style="text-align: justify;">
317
318 - hiperplazije skorje nadledviène ¾leze
319
320 </p>
321 </div>
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334 <div align="justify">
335 <p style="text-align: justify;">
336
337 - ektopiènega nastajanja ACTH
338
339 </p>
340 </div>
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353 <div align="justify">
354 <p style="text-align: justify;">
355
356
357
358 </p>
359 </div>
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372 <div align="justify">
373 <p style="text-align: justify;">
374
375 Pri bolnikih s Cushingovim sindromom uporabljamo Mamomit za zdravljenje pred kirur&scaron;kim posegom, zdravljenje relapsa po subtotalni adrenalektomiji in za zdravljenje bolezenskih oblik, ki jih ni mogoèe operirati. Uporaba Mamomita je uèinkovita tudi pri bolnikih s hiperaldosteronizmom.
376
377 </p>
378 </div>
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391 <div align="justify">
392 <p style="text-align: justify;">
393
394
395
396 </p>
397 </div>
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410 <div align="justify">
411 <p style="text-align: justify;">
412
413 Kontraindikacije
414
415 </p>
416 </div>
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429 <div align="justify">
430 <p style="text-align: justify;">
431
432 Uporaba Mamomita je kontraindicirana pri bolnikih, ki so preobèutljivi za aminoglutetimid ali glutetimid ali katerokoli drugo sestavino zdravila, pri noseènicah in bolnikih s porfirijo.
433
434 </p>
435 </div>
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448 <div align="justify">
449 <p style="text-align: justify;">
450
451
452
453 </p>
454 </div>
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467 <div align="justify">
468 <p style="text-align: justify;">
469
470 Previdnostni ukrepi
471
472 </p>
473 </div>
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486 <div align="justify">
487 <p style="text-align: justify;">
488
489 Bolnike, ki se zdravijo z Mamomitom, mora nadzorovati zdravnik, ki ima izku&scaron;nje s kemoterapijo zloèestih tumorjev ali endokrinolog.
490
491 </p>
492 </div>
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505 <div align="justify">
506 <p style="text-align: justify;">
507
508
509
510 </p>
511 </div>
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524 <div align="justify">
525 <p style="text-align: justify;">
526
527 Med zdravljenjem z Mamomitom je treba preverjati vrednosti krvnega tlaka, elektrolitov, krvno sliko in delovanje &scaron;èitnice. Prva dva do tri mesece zdravljenja je treba krvno sliko preverjati na dva tedna. Èe pride do krvne diskrazije, je treba zdravljenje z Mamomitom ustaviti.
528
529 </p>
530 </div>
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543 <div align="justify">
544 <p style="text-align: justify;">
545
546
547
548 </p>
549 </div>
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562 <div align="justify">
563 <p style="text-align: justify;">
564
565 Ker se lahko med zdravljenjem z Mamomitom vrednosti AST, alkalne fosfataze in bilirubina zvi&scaron;ajo, je priporoèljivo pred zdravljenjem in obèasno med njim opraviti preiskave jetrnih encimov in bilirubina.
566
567 </p>
568 </div>
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581 <div align="justify">
582 <p style="text-align: justify;">
583
584
585
586 </p>
587 </div>
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600 <div align="justify">
601 <p style="text-align: justify;">
602
603 Èe zdravljenje z Mamomitom zaradi zaviranja stvarjanja aldosterona povzroèi hiponatriemijo, hipotenzijo ali vrtoglavico, zaènemo dodajati mineralokortikoide.
604
605 </p>
606 </div>
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619 <div align="justify">
620 <p style="text-align: justify;">
621
622
623
624 </p>
625 </div>
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638 <div align="justify">
639 <p style="text-align: justify;">
640
641 Èe se na zaèetku zdravljenja z Mamomitom na ko¾i pojavi blag izpu&scaron;èaj, ki ne izgine v naslednjih 10 dneh, je treba z zdravljenjem zaèasno prenehati in/ali zveèati odmerek kortikosteroidov.
642
643 </p>
644 </div>
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657 <div align="justify">
658 <p style="text-align: justify;">
659
660
661
662 </p>
663 </div>
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676 <div align="justify">
677 <p style="text-align: justify;">
678
679 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
680
681 </p>
682 </div>
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695 <div align="justify">
696 <p style="text-align: justify;">
697
698 S spodbujanjem dejavnosti jetrnih encimov pospe&scaron;uje aminoglutetimid svojo presnovo, &scaron;e posebno pa presnovo deksametazona. Aminoglutetimid lahko pospe&scaron;i tudi presnovo drugih zdravil, vkljuèno s peroralnimi hipoglikemiki, peroralnimi antikoagulanti, digoksinom in teofilinom, zato je treba po potrebi odmerke teh zdravil prilagoditi.
699
700 </p>
701 </div>
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714 <div align="justify">
715 <p style="text-align: justify;">
716
717 Hkratno jemanje diuretikov lahko povzroèi hiponatriemijo.
718
719 </p>
720 </div>
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733 <div align="justify">
734 <p style="text-align: justify;">
735
736 Alkohol lahko okrepi delovanje Mamomita.
737
738 </p>
739 </div>
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752 <div align="justify">
753 <p style="text-align: justify;">
754
755
756
757 </p>
758 </div>
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771 <div align="justify">
772 <p style="text-align: justify;">
773
774 Posebna opozorila
775
776 </p>
777 </div>
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790 <div align="justify">
791 <p style="text-align: justify;">
792
793 Pri bolnikih z zmanj&scaron;anim delovanjem ledvic je treba Mamomit, zaradi morebitnega zmanj&scaron;anega izloèanja, uporabljati previdno.
794
795 </p>
796 </div>
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809 <div align="justify">
810 <p style="text-align: justify;">
811
812
813
814 </p>
815 </div>
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828 <div align="justify">
829 <p style="text-align: justify;">
830
831 Èe se pri bolnikih z zmanj&scaron;anim delovanjem &scaron;èitnice zmanj&scaron;anje vrednosti tiroksina ne nadomesti s poslediènim zveèanjem vrednosti TSH, je treba zaèeti nadomestno zdravljenje s tiroidnim hormonom.
832
833 </p>
834 </div>
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847 <div align="justify">
848 <p style="text-align: justify;">
849
850
851
852 </p>
853 </div>
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866 <div align="justify">
867 <p style="text-align: justify;">
868
869 Mamomit lahko povzroèi zmanj&scaron;anje delovanja nadledviène ¾leze in zmanj&scaron;a bolnikov odziv na stres in oku¾be. Zato je treba bolnike, ki so bili operirani ali po&scaron;kodovani ali so akutno bolni, skrbno nadzorovati in jim dajati glukokortikoide.
870
871 </p>
872 </div>
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885 <div align="justify">
886 <p style="text-align: justify;">
887
888
889
890 </p>
891 </div>
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904 <div align="justify">
905 <p style="text-align: justify;">
906
907 Da ohranimo uèinek Mamomita pri bolnicah z rakom na dojki, je obièajno potrebno dodatno zdravljenje z glukokortikoidi (glej Odmerjanje in naèin uporabe). Èe dodatno zdravljenje z glukokortikoidi povzroèi znake Cushingovega sindroma, je treba odmerek glukokortikoidov zmanj&scaron;ati.
908
909 </p>
910 </div>
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923 <div align="justify">
924 <p style="text-align: justify;">
925
926
927
928 </p>
929 </div>
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942 <div align="justify">
943 <p style="text-align: justify;">
944
945 Ne&scaron;kodljivost in uèinkovitost Mamomita pri otrocih ni potrjena.
946
947 </p>
948 </div>
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961 <div align="justify">
962 <p style="text-align: justify;">
963
964
965
966 </p>
967 </div>
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980 <div align="justify">
981 <p style="text-align: justify;">
982
983 Noseènost in dojenj<i>e</i>
984
985 </p>
986 </div>
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999 <div align="justify">
1000 <p style="text-align: justify;">
1001
1002 Zdravilo lahko &scaron;kodljivo vpliva na plod. Uporaba med noseènostjo in dojenjem je kontraindicirana. Èe bolnica med jemanjem aminoglutetimida zanosi, naj takoj obvesti zdravnika.
1003
1004 </p>
1005 </div>
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018 <div align="justify">
1019 <p style="text-align: justify;">
1020
1021 <b></b>
1022
1023 </p>
1024 </div>
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037 <div align="justify">
1038 <p style="text-align: justify;">
1039
1040 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
1041
1042 </p>
1043 </div>
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056 <div align="justify">
1057 <p style="text-align: justify;">
1058
1059 Zdravilo povzroèa zaspanost in omotiènost, zato naj bolniki ne upravljajo vozil ali strojev.
1060
1061 </p>
1062 </div>
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075 <div align="justify">
1076 <p style="text-align: justify;">
1077
1078 Odmerjanje in uporaba
1079
1080 </p>
1081 </div>
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094 <div align="left">
1095 <p style="text-align: left;">
1096
1097 Odmerek Mamomita je treba prilagajati, da dose¾emo ¾eljeno raven zaviranja stvarjanja steroidnih hormonov. Zaradi bolj&scaron;e tolerance je zelo pomembno, da zdravljenje zaènemo z manj&scaron;imi odmerki. Priporoèljivo je tablete vzeti med jedjo.
1098
1099 </p>
1100 </div>
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113 <div align="left">
1114 <p style="text-align: left;">
1115
1116
1117
1118 </p>
1119 </div>
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132 <div align="left">
1133 <p style="text-align: left;">
1134
1135 <i>Metastaze raka na dojki in rak na prostati</i>
1136
1137 </p>
1138 </div>
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151 <div align="justify">
1152 <p style="text-align: justify;">
1153
1154 Da nadomestimo zmanj&scaron;ano endogeno biosintezo kortikosteroidov, dajemo Mamomit skupaj z glukokortikoidom (hidrokortizonom ali kortizonovim acetatom).
1155
1156 </p>
1157 </div>
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170 <div align="justify">
1171 <p style="text-align: justify;">
1172
1173 Zaèetni odmerek Mamomita je 125 mg dvakrat na dan, nato pa ga vsak teden zveèamo za 250 mg do najveèjega odmerka, ki ga bolnik prena&scaron;a. Najveèji priporoèeni dnevni odmerek pri teh indikacijah je 1 g. Dodajamo po 30 mg hidrokortizona na dan (20 mg zjutraj in 10 mg popoldne ali zveèer) ali po 37,5 mg kortizonovega acetata na dan (25 mg zjutraj in 12,5 mg popoldne).
1174
1175 </p>
1176 </div>
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189 <div align="justify">
1190 <p style="text-align: justify;">
1191
1192
1193
1194 </p>
1195 </div>
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208 <div align="justify">
1209 <p style="text-align: justify;">
1210
1211 Priporoèamo tako shemo odmerjanja Mamomita:
1212
1213 </p>
1214 </div>
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225 <ul>
1226 <li>
1227
1228 <div align="justify">
1229 <p style="text-align: justify;">
1230
1231 prvi teden 2 x 0,5 tablete (250 mg) na dan med 8. in 9. uro ter 16. in 18. uro;
1232
1233 </p>
1234 </div>
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245 <li>
1246
1247 <div align="justify">
1248 <p style="text-align: justify;">
1249
1250 drugi teden 2 x 1 tableto (500 mg) na dan med 8. in 9. uro ter 16. in 18. uro; in èe je potrebno
1251
1252 </p>
1253 </div>
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264 <li>
1265
1266 <div align="justify">
1267 <p style="text-align: justify;">
1268
1269 tretji teden 3 x 1 tableto (750 mg) na dan med 8. in 9. uro, 12. in 14. uro ter 16. in 18. uro;
1270
1271 </p>
1272 </div>
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283 <li>
1284
1285 <div align="justify">
1286 <p style="text-align: justify;">
1287
1288 od èetrtega tedna naprej 4 x 1 tableto (1000 mg) na dan med 8. in 9. uro, 12. in 14. uro, 16. in 18. ter 20. in 22. uro.
1289
1290 </p>
1291 </div>
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302 </ul>
1303
1304 <div align="justify">
1305 <p style="text-align: justify;">
1306
1307
1308
1309 </p>
1310 </div>
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323 <div align="justify">
1324 <p style="text-align: justify;">
1325
1326 <i>Cushingov sindrom</i>
1327
1328 </p>
1329 </div>
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342 <div align="justify">
1343 <p style="text-align: justify;">
1344
1345 Pri bolnikih z adenomom skorje nadledviène ¾leze zadostuje za normalizacijo ravni kortizola v plazmi obièajno ena tableta (250 mg) 2- do 3-krat na dan.
1346
1347 </p>
1348 </div>
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361 <div align="justify">
1362 <p style="text-align: justify;">
1363
1364 Za uravnavanje ravni kortizola v plazmi pri bolnikih s karcinomom skorje nadledviène ¾leze je treba jemati eno tableto (250 mg) 2- do 4-krat na dan.
1365
1366 </p>
1367 </div>
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380 <div align="justify">
1381 <p style="text-align: justify;">
1382
1383 Pri bolnikih z ektopiènim izloèanjem ACTH je uèinkovit odmerek ena tableta (250 mg) 4- do 7-krat na dan.
1384
1385 </p>
1386 </div>
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399 <div align="justify">
1400 <p style="text-align: justify;">
1401
1402 Med zdravljenjem Cushingovega sindroma je treba redno doloèati plazemsko vrednost kortizola in skladno s tem prilagajati odmerke aminoglutetimida. Obèasno je potrebno tudi nadomestno zdravljenje s kortikosteroidi.
1403
1404 </p>
1405 </div>
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418 <div align="justify">
1419 <p style="text-align: justify;">
1420
1421
1422
1423 </p>
1424 </div>
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437 <div align="justify">
1438 <p style="text-align: justify;">
1439
1440 <i>Hiperaldosteronizem</i>
1441
1442 </p>
1443 </div>
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456 <div align="justify">
1457 <p style="text-align: justify;">
1458
1459 Obièajni odmerek je ena tableta (250 mg) 3- do 6-krat na dan.
1460
1461 </p>
1462 </div>
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475 <div align="justify">
1476 <p style="text-align: justify;">
1477
1478
1479
1480 </p>
1481 </div>
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494 <div align="justify">
1495 <p style="text-align: justify;">
1496
1497 Preveliko odmerjanje<b></b>
1498
1499 </p>
1500 </div>
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513 <div align="justify">
1514 <p style="text-align: justify;">
1515
1516 <i>Znaki</i>
1517
1518 </p>
1519 </div>
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532 <div align="justify">
1533 <p style="text-align: justify;">
1534
1535 Znaki prevelikega odmerjanja Mamomita so posledica njegovega delovanja na skorjo nadledviène ¾leze in osrednje ¾ivèevje. Pojavijo se lahko zaspanost, letargija, vrtoglavica, omotiènost, ataksija, koma, depresija dihanja, hipoventilacija in hipotenzija.
1536
1537 </p>
1538 </div>
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551 <div align="justify">
1552 <p style="text-align: justify;">
1553
1554
1555
1556 </p>
1557 </div>
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570 <div align="justify">
1571 <p style="text-align: justify;">
1572
1573 <i>Zdravljenje</i>
1574
1575 </p>
1576 </div>
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589 <div align="justify">
1590 <p style="text-align: justify;">
1591
1592 Èim hitreje je treba bolniku izprati ¾elodec, mu intravensko vbrizgati glukokortikoid, zveèati volumen plazme, uporabiti kisik in simpatomimetike (vazopresorje), po potrebi ga intubiramo in umetno predihavamo pljuèa. V huj&scaron;ih primerih uporabimo hemodializo in hemoperfuzijo. Zdravljenje je simptomatièno.
1593
1594 </p>
1595 </div>
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608 <div align="justify">
1609 <p style="text-align: justify;">
1610
1611
1612
1613 </p>
1614 </div>
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627 <div align="justify">
1628 <p style="text-align: justify;">
1629
1630 Stranski uèinki
1631
1632 </p>
1633 </div>
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646 <div align="justify">
1647 <p style="text-align: justify;">
1648
1649 Od stranskih uèinkov na osrednje ¾ivèevje sta na zaèetku zdravljenja pogosta zaspanost in letargija (obièajno mineta pribli¾no v 6 tednih), obèasno se pojavi vrtoglavica, omotica, redko pa ataksija, glavobol, depresija. V literaturi navajajo &scaron;e psihiène spremembe.
1650
1651 </p>
1652 </div>
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665 <div align="justify">
1666 <p style="text-align: justify;">
1667
1668 V prvih dveh tednih zdravljenja z Mamomitom se pogosto pojavijo ko¾ni izpu&scaron;èaji, ki jih vèasih spremlja tudi vroèica. Ko¾ni izpu&scaron;èaji obièajno med zdravljenjem spontano izginejo. Redkeje se pojavijo srbenje, urtikarija, vroèica in znojenje.
1669
1670 </p>
1671 </div>
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684 <div align="justify">
1685 <p style="text-align: justify;">
1686
1687 Od prebavnih stranskih uèinkov se obèasno pojavi slabost, redkeje pa driska, bruhanje, zaprtje, anoreksija in zelo redko holestatièna zlatenica.
1688
1689 </p>
1690 </div>
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703 <div align="justify">
1704 <p style="text-align: justify;">
1705
1706 Mamomit lahko redko povzroèi insuficienco skorje nadledviène ¾leze (s hiponatriemijo, hipotenzijo, vrtoglavico in hipoglikemijo) in hipotirozo.
1707
1708 </p>
1709 </div>
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722 <div align="justify">
1723 <p style="text-align: justify;">
1724
1725 Hipotenzija je redka, prav tako agranulocitoza, levkopenija in trombocitopenija. Alergijski alveolitis (z eozinofilnimi pljuènimi infiltrati) so ugotovili le pri posameznih primerih; v takem primeru je treba takoj prekiniti zdravljenje z Mamomitom.
1726
1727 </p>
1728 </div>
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741 <div align="justify">
1742 <p style="text-align: justify;">
1743
1744
1745
1746 </p>
1747 </div>
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760 <div align="justify">
1761 <p style="text-align: justify;">
1762
1763 Izdajanje zdravila
1764
1765 </p>
1766 </div>
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779 <div align="justify">
1780 <p style="text-align: justify;">
1781
1782 H/Rp - uporaba samo v bolni&scaron;nicah; izjemoma se izdaja tudi na zdravni&scaron;ki recept pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolni&scaron;nice in nadaljnjem zdravljenju
1783
1784 </p>
1785 </div>
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798 <div align="justify">
1799 <p style="text-align: justify;">
1800
1801
1802
1803 </p>
1804 </div>
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817 <div align="justify">
1818 <p style="text-align: justify;">
1819
1820 Oprema
1821
1822 </p>
1823 </div>
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836 <div align="justify">
1837 <p style="text-align: justify;">
1838
1839 zlo¾enka, steklenièka s 100 tabletami po 250 mg
1840
1841 </p>
1842 </div>
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855 <div align="justify">
1856 <p style="text-align: justify;">
1857
1858
1859
1860 </p>
1861 </div>
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874 <div align="left">
1875 <p style="text-align: left;">
1876
1877
1878
1879 </p>
1880 </div>
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888 <!--Section Ends-->
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26