/[pliva-si]/vade/1024.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1024.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>KETOCEF</b><b><sup></sup></b><b> injekcije 750 mg </b>cefuroximum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 pra&scaron;ek za raztopino/suspenzijo za injiciranje
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>KETOCEF</b><b><sup></sup></b><b> injekcije 1,5 g</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 pra&scaron;ek za raztopino/suspenzijo za injiciranje
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127 <b>Sestava</b>
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 V steklenièki je 750 mg cefuroksima<sup>*</sup> v obliki natrijeve soli.
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 V steklenièki je 1,5 g cefuroksima<sup>*</sup> v obliki natrijeve soli.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184 Zdravilo ne vsebuje pomo¾nih snovi.
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 1 g cefuroksima vsebuje 51,5 mg (2,27 mmol) natrija.
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 <sup>*</sup> uèinkovina Glaxo Wellcome
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 <b>Lastnosti in delovanje</b>
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298 Ketocef vsebuje cefuroksim, baktericidni cefalosporinski antibiotik, ki je odporen proti delovanju veèine betalaktamaz po Gramu negativnih bakterij. Protibakterijsko deluje tako, da ovira nastajanje celiène stene.
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317 Ketocef deluje na veèino po Gramu pozitivnih aerobnih bakterij: <i>Staphylococcus aureus</i> (tudi na seve, ki stvarjajo penicilinazo, ne pa na seve, ki so odporni proti meticilinu), <i>S. epidermidis, Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes</i> in streptokoke skupine B (<i>S. agalactiae</i>). Po Gramu negativne aerobne bakterije, ki so obèutljive za cefuroksim, so: <i>Moraxella catarrhalis, Hae</i><i>mophilus influenzae</i> (tudi sevi, ki so odporni proti ampicilinu), <i>Haemophilus parainfluenzae, Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus mirabilis, Providentia rettgeri, Neisseria gonorrhoeae </i>(tudi sevi, ki izloèajo penicilinazo), <i>N. meningitidis, Salmonella</i><i> sp., Clostridium sp. in Fusobacterium sp. Clostridium difficile</i> in veèina sevov<i> Bacteroides fragilis</i> so proti cefuroksimu odporni.
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355 <b>Indikacije</b>
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374 Uporaba Ketocefa je indicirana za parenteralno zdravljenje oku¾b dihal ter seèil in spolnih organov, ki jih povzroèajo za cefuroksim obèutljivi mikroorganizmi. Namenjen je tudi za zdravljenje oku¾b ko¾e in mehkih tkiv, kosti in sklepov ter sepse in meningitisa, ki jih povzroèajo <i>Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenza</i><i>e, Klebsiella sp. </i>ter za zdravljenje nezapletene in diseminirane gonoreje.
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393 Primeren je tudi za zaèetno izkustveno zdravljenje, ko povzroèitelj oku¾be &scaron;e ni prepoznan, in to bodisi sam ali v kombinaciji z aminoglikozidi ali metronidazolom. Preventivno ga lahko uporabljamo v kirurgiji.
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="justify">
429 <p style="text-align: justify;">
430
431 <b>Kontraindikacije</b>
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="justify">
448 <p style="text-align: justify;">
449
450 Preobèutljivost za cefuroksim, druge cefalosporine ali druge sestavine zdravila, porfirija.
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="justify">
467 <p style="text-align: justify;">
468
469
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="justify">
486 <p style="text-align: justify;">
487
488 <b>Previdnostni ukrepi</b>
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507 Zaradi zdravljenja s cefuroksimom so lahko (tako kot pri uporabi drugih cefalosporinov) izvidi Coombsovega testa la¾no pozitivni, vpliva pa lahko tudi na rezultate neencimskih testov za doloèanje glukoze.
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="justify">
524 <p style="text-align: justify;">
525
526 Posebej previdno ga dajemo bolnikom, ki imajo v anamnezi prebavne bolezni, zlasti psevdomembranski kolitis. Tako, kot pri zdravljenju z vsemi antibiotiki, ne smemo izkljuèiti mo¾nost superinfekcije z odpornimi mikroorganizmi.
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="justify">
543 <p style="text-align: justify;">
544
545
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="justify">
562 <p style="text-align: justify;">
563
564 Medsebojna uèinkovanja zdravil
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583 Bolnikom, ki jemljejo diuretike (furosemid) ali aminoglikozide, dajemo cefuroksima zaradi mo¾nosti pojava ledviène okvare &scaron;e posebej previdno.
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="justify">
600 <p style="text-align: justify;">
601
602 Cefuroksim ni kompatibilen z aminoglikozidi, zato ga z njimi ne smemo me&scaron;ati v isti injekcijski brizgi.
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="justify">
619 <p style="text-align: justify;">
620
621
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="justify">
638 <p style="text-align: justify;">
639
640 <b>Posebna opozorila</b>
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="justify">
657 <p style="text-align: justify;">
658
659 Pri bolnikih z ledvièno okvaro je treba odmerek zdravila prilagoditi izèistku kreatinina (gl. Odmerjanje in uporaba). Zaradi mo¾nosti pojava navzkri¾ne preobèutljivosti ga je treba dajati zelo previdno tudi bolnikom, ki so preobèutljivi za penicilinske antibiotike ali druge alergene.
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="justify">
676 <p style="text-align: justify;">
677
678
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="justify">
695 <p style="text-align: justify;">
696
697 <i>Noseènost in dojenje</i>
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="justify">
714 <p style="text-align: justify;">
715
716 Dokazov o &scaron;kodljivem delovanju cefuroksima na plod sicer ni, vendar pa je treba v noseènosti kljub temu temeljito pretehtati, kolik&scaron;na je upravièenost njegove uporabe.
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="justify">
733 <p style="text-align: justify;">
734
735 Cefuroksim se izloèa v materino mleko. Zato ga je treba v obdobju dojenja uporabljati le, kadar je podana indikacija in takrat, naj mati preneha dojiti.
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="justify">
771 <p style="text-align: justify;">
772
773 <i>Uporaba pri dojenèkih</i>
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="justify">
790 <p style="text-align: justify;">
791
792 Varnost uporabe pri dojenèkih do 3. meseca starosti niso ugotovili.
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="justify">
828 <p style="text-align: justify;">
829
830 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="justify">
847 <p style="text-align: justify;">
848
849 Ni znano, da bi zdravilo na splo&scaron;no vplivalo na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev.
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="justify">
866 <p style="text-align: justify;">
867
868
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="justify">
885 <p style="text-align: justify;">
886
887 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="justify">
904 <p style="text-align: justify;">
905
906 Zdravilo dajemo intramuskularno ali intravensko.
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922 <div align="justify">
923 <p style="text-align: justify;">
924
925
926
927 </p>
928 </div>
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <div align="justify">
942 <p style="text-align: justify;">
943
944 odrasli: 750 mg do 1,5 g na vsakih 8 ali 6 ur, odvisno od tega, kako huda je oku¾ba
945
946 </p>
947 </div>
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960 <div align="justify">
961 <p style="text-align: justify;">
962
963 otroci: 50 do 100 mg/kg/dan (ponavadi 60 mg/kg/dan), razdeljeno na tri ali &scaron;tiri obroke
964
965 </p>
966 </div>
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979 <div align="justify">
980 <p style="text-align: justify;">
981
982 novorojenèki: 30 do 50 mg/kg/dan razdeljeno na dva ali tri obroke
983
984 </p>
985 </div>
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998 <div align="justify">
999 <p style="text-align: justify;">
1000
1001
1002
1003 </p>
1004 </div>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 <div align="justify">
1018 <p style="text-align: justify;">
1019
1020 <i>Odmerjanje pri bolnikih z gonorejo</i>
1021
1022 </p>
1023 </div>
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <div align="justify">
1037 <p style="text-align: justify;">
1038
1039 nezapletena gonoreja: 1,5 g (po 750 mg intramuskularno na dve razlièni mesti)
1040
1041 </p>
1042 </div>
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <div align="justify">
1056 <p style="text-align: justify;">
1057
1058 diseminirana gonoreja: 750 mg do 1,5 g na vsakih 8 ur, odvisno od tega, kako huda je oku¾ba
1059
1060 </p>
1061 </div>
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074 <div align="justify">
1075 <p style="text-align: justify;">
1076
1077
1078
1079 </p>
1080 </div>
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093 <div align="justify">
1094 <p style="text-align: justify;">
1095
1096 <i>Odmerjanje pri bolnikih z meningitisom</i>
1097
1098 </p>
1099 </div>
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112 <div align="justify">
1113 <p style="text-align: justify;">
1114
1115 odrasli: 3 g intravensko na vsakih 8 ur
1116
1117 </p>
1118 </div>
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131 <div align="justify">
1132 <p style="text-align: justify;">
1133
1134 dojenèki in otroci: 200 do 240 mg/kg/dan, razdeljeno na tri ali &scaron;tiri obroke. Ko se klinièno stanje izbolj&scaron;a, jim dnevni odmerek zmanj&scaron;amo na 100 mg/kg.
1135
1136 </p>
1137 </div>
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150 <div align="justify">
1151 <p style="text-align: justify;">
1152
1153
1154
1155 </p>
1156 </div>
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169 <div align="justify">
1170 <p style="text-align: justify;">
1171
1172 <i>Odmerjanje pri odraslih z ledvièno okvaro</i>
1173
1174 </p>
1175 </div>
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188 <div align="justify">
1189 <p style="text-align: justify;">
1190
1191
1192
1193 </p>
1194 </div>
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207 <div align="justify">
1208 <p style="text-align: justify;">
1209
1210 <b>izèistek kreatinina </b><b> odmerjanje cefuroksima</b>
1211
1212 </p>
1213 </div>
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226 <div align="justify">
1227 <p style="text-align: justify;">
1228
1229 &gt; 20 ml/min odmerka ni treba spreminjati
1230
1231 </p>
1232 </div>
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245 <div align="justify">
1246 <p style="text-align: justify;">
1247
1248 10 do 20 ml/min 750 mg na vsakih 12 h
1249
1250 </p>
1251 </div>
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264 <div align="justify">
1265 <p style="text-align: justify;">
1266
1267 &lt; 10 ml/min 750 mg na vsakih 24 h
1268
1269 </p>
1270 </div>
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283 <div align="justify">
1284 <p style="text-align: justify;">
1285
1286
1287
1288 </p>
1289 </div>
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302 <div align="justify">
1303 <p style="text-align: justify;">
1304
1305 Bolnikom je treba po vsaki hemodializi dodati 750 mg cefuroksima. Bolniki na stalni peritonealni dializi dobivajo 750 mg dvakrat na dan.
1306
1307 </p>
1308 </div>
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321 <div align="justify">
1322 <p style="text-align: justify;">
1323
1324
1325
1326 </p>
1327 </div>
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340 <div align="justify">
1341 <p style="text-align: justify;">
1342
1343 <i>Preventiva v kirurgiji</i>
1344
1345 </p>
1346 </div>
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359 <div align="justify">
1360 <p style="text-align: justify;">
1361
1362 Med induciranjem anestezije pred operacijo v trebu&scaron;ni votlini ali mali medenici in pred ortopedskim posegom dobivajo bolniki intravensko po 1,5 g cefuroksima. Èe traja operacija dlje èasa, lahko dobijo intramuskularno &scaron;e 750 mg 8 ur in 16 ur po njenem zaèetku. Pri operaciji srca, krvnih ¾il, pljuè in po¾iralnika dobijo bolniki med induciranjem anestezije 1,5 g cefuroksima, nato pa po 750 mg intramuskularno na vsakih 8 ur v naslednjih 48 urah.
1363
1364 </p>
1365 </div>
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378 <div align="justify">
1379 <p style="text-align: justify;">
1380
1381
1382
1383 </p>
1384 </div>
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397 <div align="justify">
1398 <p style="text-align: justify;">
1399
1400 Cefuroksim dajemo intramuskularno le v odmerkih do 750 mg. Intravensko ga dajemo v obliki poèasne injekcije neposredno v veno ali infuzijski sistem ali pa v obliki kratke intravenske infuzije (1,5 g/50 ml - 30 minut).
1401
1402 </p>
1403 </div>
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416 <div align="justify">
1417 <p style="text-align: justify;">
1418
1419
1420
1421 </p>
1422 </div>
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435 <div align="justify">
1436 <p style="text-align: justify;">
1437
1438 Priprava suspenzije za intramuskularno injekcijo: 750 mg v 3 ml vode za injekcije.
1439
1440 </p>
1441 </div>
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454 <div align="justify">
1455 <p style="text-align: justify;">
1456
1457 Priprava raztopine za intravensko injekcijo:
1458
1459 </p>
1460 </div>
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471 <ul>
1472 <li>
1473
1474 <div align="justify">
1475 <p style="text-align: justify;">
1476
1477 - 750 mg v najmanj 9 ml vode za injekcije,
1478
1479 </p>
1480 </div>
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491 <li>
1492
1493 <div align="justify">
1494 <p style="text-align: justify;">
1495
1496 - 1,5 g v 15 ml vode za injekcije.
1497
1498 </p>
1499 </div>
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510 </ul>
1511
1512 <div align="justify">
1513 <p style="text-align: justify;">
1514
1515
1516
1517 </p>
1518 </div>
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531 <div align="justify">
1532 <p style="text-align: justify;">
1533
1534 Za kratko intravensko dajanje (do 30 minut) lahko 1,5 g raztopimo v 50 ml vode za injekcije. Za kontinuirano dajanje raztopimo 1,5 g cefuroksima v 15 ml vode za injekcije in dodamo infuzijski raztopini.
1535
1536 </p>
1537 </div>
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550 <div align="justify">
1551 <p style="text-align: justify;">
1552
1553 Cefuroksim je kompatibilen z obièajnimi infuzijskimi raztopinami (fiziolo&scaron;ka raztopina, 5-odstotna glukoza).
1554
1555 </p>
1556 </div>
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569 <div align="justify">
1570 <p style="text-align: justify;">
1571
1572 Cefuroksim se ne sme me&scaron;ati z aminoglikozidi v isti injekcijski brizgi.
1573
1574 </p>
1575 </div>
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588 <div align="justify">
1589 <p style="text-align: justify;">
1590
1591
1592
1593 </p>
1594 </div>
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607 <div align="justify">
1608 <p style="text-align: justify;">
1609
1610 <b>Preveliko odmerjanje</b>
1611
1612 </p>
1613 </div>
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626 <div align="justify">
1627 <p style="text-align: justify;">
1628
1629 Preveliko odmerjanje lahko povzroèi dra¾enje osrednjega ¾ivèevja, zato se utegnejo pojaviti konvulzije. Zdravljenje je simptomatsko. Hemodializa ali peritonealna dializa lahko zmanj&scaron;ata koncentracijo cefuroksima v krvi.
1630
1631 </p>
1632 </div>
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645 <div align="justify">
1646 <p style="text-align: justify;">
1647
1648
1649
1650 </p>
1651 </div>
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664 <div align="justify">
1665 <p style="text-align: justify;">
1666
1667 <b>Stranski uèinki</b>
1668
1669 </p>
1670 </div>
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683 <div align="justify">
1684 <p style="text-align: justify;">
1685
1686 Stranski uèinki so redki, ponavadi blagi in prehodni.
1687
1688 </p>
1689 </div>
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702 <div align="justify">
1703 <p style="text-align: justify;">
1704
1705 Pojavijo se lahko znaki preobèutljivosti (izpu&scaron;èaji, srbeèica, zvi&scaron;ana telesna temperatura, serumski bolezni podoben sindrom), anafilaktièna reakcija se pojavi le izjemoma. Pojavijo se lahko prebavne motnje, kot so slabost, bruhanje in driska. Cefuroksim lahko (tako kot drugi antibiotiki &scaron;irokega spektra) povzroèi psevdomembranski kolitis. Pri nekaterih bolnikih se lahko zmanj&scaron;a koncentracija hemoglobina in pojavi reverzibilna levkopenija ali eozinofilija. Redkokdaj povzroèa cefuroksim trombocitopenijo. Vèasih se lahko prehodno zveèajo serumske vrednosti jetrnih encimov ali bilirubina, &scaron;e posebej pri ljudeh z jetrnimi boleznimi. Zelo redko pa se pojavi trombocitopenija in intersticijski nefritis.
1706
1707 </p>
1708 </div>
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721 <div align="justify">
1722 <p style="text-align: justify;">
1723
1724 Intramuskularna ali intravenska uporaba lahko povzroèi na mestu vbrizganja prehodne boleèine, dra¾enje, oteklino, pordelost in tromboflebitis. Temu se izognemo tako, da zdravilo injiciramo poèasi.
1725
1726 </p>
1727 </div>
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740 <div align="justify">
1741 <p style="text-align: justify;">
1742
1743 V posameznih primerih je bilo opaziti nemir, nespeènost, zmedenost in hiperaktivnost, zlasti pri otrocih.
1744
1745 </p>
1746 </div>
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759 <div align="justify">
1760 <p style="text-align: justify;">
1761
1762 vendar pa se njuna uèinkovitost ne spremeni in tudi bolniki ju prena&scaron;ajo enako kot sve¾e pripravljeni.
1763
1764 </p>
1765 </div>
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778 <div align="justify">
1779 <p style="text-align: justify;">
1780
1781 <b></b>
1782
1783 </p>
1784 </div>
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797 <div align="justify">
1798 <p style="text-align: justify;">
1799
1800 Izdajanje zdravila
1801
1802 </p>
1803 </div>
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816 <div align="justify">
1817 <p style="text-align: justify;">
1818
1819 H - uporaba samo v bolni&scaron;nicah.
1820
1821 </p>
1822 </div>
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835 <div align="left">
1836 <p style="text-align: left;">
1837
1838
1839
1840 </p>
1841 </div>
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854 <div align="justify">
1855 <p style="text-align: justify;">
1856
1857 <b>Oprema</b>
1858
1859 </p>
1860 </div>
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873 <div align="justify">
1874 <p style="text-align: justify;">
1875
1876 zlo¾enka s 5 prebodnimi steklenicami
1877
1878 </p>
1879 </div>
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892 <div align="justify">
1893 <p style="text-align: justify;">
1894
1895 prebodna steklenica s 750 mg pra&scaron;ka za raztopino/suspenzijo za injiciranje
1896
1897 </p>
1898 </div>
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911 <div align="justify">
1912 <p style="text-align: justify;">
1913
1914
1915
1916 </p>
1917 </div>
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930 <div align="justify">
1931 <p style="text-align: justify;">
1932
1933 zlo¾enka s 5 prebodnimi steklenicami
1934
1935 </p>
1936 </div>
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949 <div align="justify">
1950 <p style="text-align: justify;">
1951
1952 prebodna steklenica z 1,5 g pra&scaron;ka za raztopino za injiciranje
1953
1954 </p>
1955 </div>
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968 <div align="justify">
1969 <p style="text-align: justify;">
1970
1971 <b></b>
1972
1973 </p>
1974 </div>
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982 <!--Section Ends-->
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26