/[pliva-si]/vade/1021.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1021.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +473 -1649 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> <b>Homorap</b><b><sup></sup></b><b> 40 </b>
10 insulinum humanum </p>
11 </div>
12
13 <div align="Justify">
14 <p style="text-align: justify; "> raztopina za injiciranje </p>
15 </div>
16
17 <div align="Justify">
18 <p style="text-align: justify; "> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Left">
22 <p style="text-align: left; "> <b>Sestava</b> </p>
23 </div>
24
25 <div align="Justify">
26 <p style="text-align: justify; "> 1 ml raztopine vsebuje je 40 I.E. humanega
27 biosinteti&egrave;nega inzulina, ki je pridobljen z rekombinantno tehnologijo
28 (iz kvasovk), ki ima enake lastnosti kot naravni inzulin. </p>
29 </div>
30
31 <div align="Left">
32 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
33 </div>
34
35 <div align="Left">
36 <p style="text-align: left; "> Pomo&frac34;ne snovi so: glicerol, metilparahidroksibenzoat,
37 natrijev hidroksid, klorovodikova kislina, dinatrijev edetat, voda za injekcije.
38 </p>
39 </div>
40
41 <div align="Left">
42 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
43 </div>
44
45 <div align="Left">
46 <p style="text-align: left; "> Lastnosti in delovanje </p>
47 </div>
48
49 <div align="Justify">
50 <p style="text-align: justify; "> Homorap 40 je raztopina humanega biosinteti&egrave;nega
51 inzulina. Ima enake lastnosti kot naravni humani inzulin. Homorap 40 nadome&#353;&egrave;a
52 delno ali popolno pomanjkanje endogenega inzulina ter delno uravnava presnovo
53 in hiperglikemijo pri bolnikih s sladkorno boleznijo. Z nadzorovanjem ravni
54 glukoze v krvi na ta na&egrave;in lahko upo&egrave;asnimo napredovanje hudih
55 zapletov pri tej bolezni. Inzulin sodeluje v presnovi ogljikovih hidratov,
56 beljakovin, elektrolitov in ma&#353;&egrave;ob. Raven glukoze v krvi zmanj&#353;a tako,
57 da z vezavo na inzulinski receptor aktivira transportni sistem za glukozo,
58 kar omogo&egrave;i vstopanje glukoze v mi&#353;i&egrave;ne in ma&#353;&egrave;obne
59 celice. V jetrih zmanj&#353;uje spro&#353;&egrave;anje glukoze iz jeter v kri. </p>
60 </div>
61
62 <div align="Justify">
63 <p style="text-align: justify; "> Homorap 40 je pripravek hitro in kratko
64 delujo&egrave;ega inzulina. U&egrave;inkovati za&egrave;ne pribli&frac34;no
65 pol ure po vbrizganju. U&egrave;inek je najve&egrave;ji 2,5 do 5 ur po injiciranju,
66 traja pa pribli&frac34;no 8 ur. </p>
67 </div>
68
69 <div align="Left">
70 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
71 </div>
72
73 <div align="Left">
74 <p style="text-align: left; "> Indikacije </p>
75 </div>
76
77 <div align="Left">
78 <p style="text-align: left; "> <i>tr</i><i>ajno zdravljenje</i> </p>
79 </div>
80
81 <ul>
82
83 <li>
84 <div align="Left">
85 <p style="text-align: left; "> bolniki s sladkorno boleznijo tipa 1
86 </p>
87 </div>
88 </li>
89 <li>
90 <div align="Left">
91 <p style="text-align: left; "> dolo&egrave;eni bolniki s sladkorno boleznijo
92 tipa 2 </p>
93 </div>
94 </li>
95 <li>
96 <div align="Left">
97 <p style="text-align: left; "> nekatere bolnice z nose&egrave;nostno
98 sladkorno boleznijo in </p>
99 </div>
100 </li>
101 <li>
102 <div align="Left">
103 <p style="text-align: left; "> bolniki z nekaterimi redkej&#353;imi oblikami
104 sekundarne sladkorne bolezni </p>
105 </div>
106 </li>
107 </ul>
108
109 <div align="Left">
110 <p style="text-align: left; "> </p>
111 </div>
112
113 <div align="Left">
114 <p style="text-align: left; "> za&egrave;asno zdravljenje </p>
115 </div>
116
117 <ul>
118
119 <li>
120 <div align="Left">
121 <p style="text-align: left; "> sladkorni bolniki z akutno iztirjeno
122 sladkorno boleznijo (npr. diabeti&egrave;na ketoacidoza in diabeti&egrave;ni
123 aketoti&egrave;ni hiperosmolarni sindrom) </p>
124 </div>
125 </li>
126 <li>
127 <div align="Left">
128 <p style="text-align: left; "> pred, med in neposredno po operativnih
129 posegih </p>
130 </div>
131 </li>
132 <li>
133 <div align="Left">
134 <p style="text-align: left; "> med nose&egrave;nostjo in med porodom
135 </p>
136 </div>
137 </li>
138 <li>
139 <div align="Left">
140 <p style="text-align: left; "> ob drugih akutnih boleznih </p>
141 </div>
142 </li>
143 </ul>
144
145 <div align="Left">
146 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
147 </div>
148
149 <div align="Left">
150 <p style="text-align: left; "> Kontraindikacije </p>
151 </div>
152
153 <div align="Justify">
154 <p style="text-align: justify; "> Znana preob&egrave;utljivost za humani
155 rekombinantni inzulin ali katerokoli drugo sestavino zdravila in hipoglikemija.
156 </p>
157 </div>
158
159 <div align="Left">
160 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
161 </div>
162
163 <div align="Left">
164 <p style="text-align: left; "> Previdnostni ukrepi </p>
165 </div>
166
167 <div align="Justify">
168 <p style="text-align: justify; "> Dobro uravnavanje sladkorne bolezni lahko
169 dose&frac34;emo le z usklajevanjem odmerka inzulina, prehrane (diete) in
170 telesne aktivnosti. Upo&#353;tevati pa je treba vse dejavnike, ki vplivajo na
171 spremembo odmerka inzulina (glej Posebna opozorila). </p>
172 </div>
173
174 <div align="Justify">
175 <p style="text-align: justify; "> Zelo pomembno je, da bolnik spremlja u&egrave;inek
176 zdravljenja sladkorne bolezni z dolo&egrave;anjem glukoze v krvi ter glukoze
177 in ketonov v se&egrave;u.<b></b> </p>
178 </div>
179
180 <div align="Left">
181 <p style="text-align: left; "> </p>
182 </div>
183
184 <div align="Left">
185 <p style="text-align: left; "> </p>
186 </div>
187
188 <div align="Left">
189 <p style="text-align: left; "> Medsebojna u&egrave;inko<b>vanja zdravil</b>
190 </p>
191 </div>
192
193 <div align="Justify">
194 <p style="text-align: justify; "> Hipoglikemi&egrave;ni u&egrave;inek inzulina
195 lahko zelo okrepijo zaviralci monoaminooksidaze, blokatorji adrenergi&egrave;nih
196 receptorjev beta, zaviralci angiotenzinske konvertaze, salicilati, alkohol
197 in anaboli&egrave;ni seroidi. </p>
198 </div>
199
200 <div align="Justify">
201 <p style="text-align: justify; "> Zdravila, ki lahko zmanj&#353;ajo hipoglikemi&egrave;ni
202 u&egrave;inek inzulina, pa so peroralni kontraceptivi, tiazidni diuretiki,
203 diazoksid, kortikosteroidi, hormoni &#353;&egrave;itnice in simpatikomimetiki.
204 Blokatorji adrenergi&egrave;nih receptorjev beta lahko prikrijejo znake hipoglikemije.
205 Alkohol lahko okrepi in podalj&#353;a hipoglikemi&egrave;ni u&egrave;inek inzulina.
206 Tudi so&egrave;asno jemanje antidiabetikov (sulfonilse&egrave;nine, akarboza,
207 metformin) pove&egrave;ajo hipoglikemi&egrave;ni u&egrave;inek inzulina.
208 </p>
209 </div>
210
211 <div align="Justify">
212 <p style="text-align: justify; "> Sladkorni bolniki, ki poleg inzulina jemljejo
213 tudi druga zdravila, se morajo o morebitnem medsebojnem delovanju posvetovati
214 s svojim zdravnikom. </p>
215 </div>
216
217 <div align="Justify">
218 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
219 </div>
220
221 <div align="Left">
222 <p style="text-align: left; "> Posebna opozorila </p>
223 </div>
224
225 <div align="Justify">
226 <p style="text-align: justify; "> Upo&#353;tevati pa je treba vse dejavnike,
227 ki vplivajo na spremembo odmerka inzulina: prebavne motnje, ki lahko zakasnijo
228 ali motijo absorpcijo hrane (tudi driska in bruhanje), stanja, ki lahko povzro&egrave;ijo
229 hiperglikemijo (spremenjena raven &frac34;enskih spolnih hormonov pri &frac34;enskah,
230 vro&egrave;i&egrave;nost, oku&frac34;be, psihi&egrave;ni stres) ali hipoglikemijo
231 (slabo nadzorovana insuficienca nadledvi&egrave;ne &frac34;leze ali hipofize,
232 telesni napor), ledvi&egrave;ne bolezni (glede na o&egrave;istek inzulina),
233 jetrne bolezni (glede na spremenjeno jetrno presnovo in raven glukoze v krvi),
234 kirur&#353;ki posegi in po&#353;kodbe. </p>
235 </div>
236
237 <div align="Justify">
238 <p style="text-align: justify; "> </p>
239 </div>
240
241 <div align="Justify">
242 <p style="text-align: justify; "> Starej&#353;i bolniki so bolj nagnjeni k hipoglikemiji,
243 zato je potrebno pri njih skrbno spremljati potek zdravljenja z inzulinom.
244 </p>
245 </div>
246
247 <div align="Justify">
248 <p style="text-align: justify; "> Bolniki in svojci morajo biti pou&egrave;eni
249 o uporabi inzulina, o znakih hipoglikemije in o ustreznih ukrepih v takem
250 primeru. Natan&egrave;no morate upo&#353;tevati zdravnikova navodila. </p>
251 </div>
252
253 <div align="Justify">
254 <p style="text-align: justify; "> Priporo&egrave;amo naj ima bolnik s seboj
255 vedno nekaj ko&#353;&egrave;kov sladkorja. </p>
256 </div>
257
258 <div align="Justify">
259 <p style="text-align: justify; "> Zaradi tveganja prenosa oku&frac34;be,
260 naj isto zdravilo in pribor uporablja le ena oseba. </p>
261 </div>
262
263 <div align="Justify">
264 <p style="text-align: justify; "> </p>
265 </div>
266
267 <div align="Justify">
268 <p style="text-align: justify; "> Otrokom, ki &#353;e ne morejo prepoznati in
269 vrednotiti hipoglikemije skrbno spremljamo njihovo stanje. </p>
270 </div>
271
272 <div align="Justify">
273 <p style="text-align: justify; "> </p>
274 </div>
275
276 <div align="Left">
277 <p style="text-align: left; "> <i>Nose&egrave;nost in dojenje</i> </p>
278 </div>
279
280 <div align="Justify">
281 <p style="text-align: justify; "> Inzulin je izborno zdravilo za uporabo
282 med nose&egrave;nostjo. &Egrave;e bolnice, ki sladkorno bolezen urejajo s
283 peroralnimi protidiabeti&egrave;nimi zdravili, zanosijo, morajo takoj obvestiti
284 zdravnika, ki bo predpisal inzulin. Med nose&egrave;nostjo priporo&egrave;amo
285 skrben nadzor vrednosti krvnega sladkorja in izvajanje drugih preiskav. </p>
286 </div>
287
288 <div align="Justify">
289 <p style="text-align: justify; "> Zdravilo ne prehaja skozi posteljico in
290 se ne izlo&egrave;a z mlekom. </p>
291 </div>
292
293 <div align="Justify">
294 <p style="text-align: justify; "> </p>
295 </div>
296
297 <div align="Justify">
298 <p style="text-align: justify; "> Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti
299 </p>
300 </div>
301
302 <div align="Justify">
303 <p style="text-align: justify; "> Ker tudi najbolj blaga oblika hipoglikemije
304 zmanj&#353;a sposobnost za delo s stroji in za aktivno udele&frac34;bo v prometu,
305 smejo bolniki, ki dobivajo inzulin, voziti motorno vozilo samo ob stalnem
306 spremljanju poteka sladkorne bolezni in zdravni&#353;ki kontroli. Poklicni vozniki
307 po za&egrave;etku zdravljenja z inzulinom svojega dela ne smejo ve&egrave;
308 opravljati. </p>
309 </div>
310
311 <div align="Left">
312 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
313 </div>
314
315 <div align="Left">
316 <p style="text-align: left; "> Odmerjanje in uporaba </p>
317 </div>
318
319 <div align="Justify">
320 <p style="text-align: justify; "> Homorap 40 podko&frac34;no injiciramo.
321 Redko ga injiciramo intramuskularno, zgolj v nujnih primerih pa intravensko.
322 Odmerek dolo&egrave;imo za vsakega bolnika posebej. </p>
323 </div>
324
325 <div align="Justify">
326 <p style="text-align: justify; "> V injekcijski brizgi lahko me&#353;amo Homorap
327 40 z ustreznim srednjedolgo delujo&egrave;im inzulinom (Homolong 40). Pri
328 pripravi inzulinske me&#353;anice moramo upo&#353;tevati vrstni red in sicer v brizgi
329 najprej odmerimo Homorap 40 in nato Homolong 40. Inzulinsko me&#353;anico injiciramo
330 neposredno po pripravi v brizgi. Injiciramo 20 do 30 minut pred jedjo.
331 </p>
332 </div>
333
334 <div align="Justify">
335 <p style="text-align: justify; "> </p>
336 </div>
337
338 <div align="Left">
339 <p style="text-align: left; "> <b>Preveliko odmerjanje</b> </p>
340 </div>
341
342 <div align="Justify">
343 <p style="text-align: justify; "> Preveliki odmerki inzulina lahko povzro&egrave;ijo
344 hipoglikemi&egrave;no reakcijo. V la&frac34;jih primerih se pojavi predvsem
345 ob&egrave;utek lakote, slabost, vznemirjenost, zehanje, zmedenost, potenje,
346 tremor, nemo&egrave;, hipokalemija, motnje vida in govora, razbijanje srca,
347 anksioznost, nerazumljiv govor, mravljin&egrave;enje okoli ust, glavobol
348 in vrtoglavica V huj&#353;ih primerih lahko pride do motenj zavesti, kr&egrave;ev,
349 kome in tudi smrti. </p>
350 </div>
351
352 <div align="Justify">
353 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e je bolnik pri zavesti, mu damo
354 sladico ali kos kruha, med, sladkan sadni sok, mleko, tablete glukoze v sadnem
355 soku ali vodo z nekaj kockami sladkorja. Pri huj&#353;i primerih hipoglikemije
356 z motnjami zavesti bolniku ne smemo dajati hrane ali pija&egrave;. </p>
357 </div>
358
359 <div align="Justify">
360 <p style="text-align: justify; "> Osebe, ki so bile predhodno pou&egrave;ene,
361 lahko dajo injekcijo glukagona. Bolniki z motnjo zavesti zaradi hude hipoglikemije,
362 ki se jim kljub zdravni&#353;ki pomo&egrave;i na terenu zavest ne popravi, spadajo
363 v bolni&#353;nico. Tam se lahko izvaja intenzivna obravnava, ki vklju&egrave;uje
364 nadzor nad vitalnimi funkcijami, intravenozno infuzijo glukozne raztopine
365 in pogoste kontrole krvnega sladkorja in druge ukrepe, &egrave;e so potrebni.
366 </p>
367 </div>
368
369 <div align="Left">
370 <p style="text-align: left; "> Pri zau&frac34;itju ve&egrave;je koli&egrave;ine
371 inzulina ne pride do hipoglikemije, ker se inzulin razgradi v prebavilih.
372 </p>
373 </div>
374
375 <div align="Left">
376 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
377 </div>
378
379 <div align="Left">
380 <p style="text-align: left; "> Stranski u&egrave;inki </p>
381 </div>
382
383 <div align="Justify">
384 <p style="text-align: justify; "> Najpogostej&#353;i stranski u&egrave;inek inzulina
385 je hipoglikemija, ki je posledica prevelikega odmerjanja inzulina. Prav tako
386 so lahko vzroki hipoglikemije zamenjava pripravka, izpu&#353;&egrave;anje ali
387 nezadostna koli&egrave;ina obroka hrane, nepravilna razporeditev telesne
388 dejavnosti. </p>
389 </div>
390
391 <div align="Justify">
392 <p style="text-align: justify; "> Zna&egrave;ilni znaki hipoglikemije so
393 navedeni pri prevelikem odmerjanju. </p>
394 </div>
395
396 <div align="Justify">
397 <p style="text-align: justify; "> Inzulinski edemi se lahko pojavijo na
398 za&egrave;etku zdravljenja z inzulinom. </p>
399 </div>
400
401 <div align="Justify">
402 <p style="text-align: justify; "> Na za&egrave;etku zdravljenja lahko mesto
403 vbrizganja porde&egrave;i in zate&egrave;e. Ta pojav izgine sam po sebi.
404 Na mestu vbrizgavanja se lahko redko pojavi lipoatrofija ali lipohipertrofija,
405 zaradi &egrave;esar je treba mesto vbrizganja ves &egrave;as spreminjati.
406 Redko se lahko pojavijo alergijske reakcije, ki se ka&frac34;ejo kot koprivnica,
407 izpu&#353;&egrave;aji, srbenje. Zelo redko se lahko razvijejo tudi protitelesa
408 proti inzulinu. </p>
409 </div>
410
411 <div align="Left">
412 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
413 </div>
414
415 <div align="Left">
416 <p style="text-align: left; "> Izdajanje zdravila </p>
417 </div>
418
419 <div align="Left">
420 <p style="text-align: left; "> Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept </p>
421 </div>
422
423 <div align="Left">
424 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
425 </div>
426
427 <div align="Left">
428 <p style="text-align: left; "> Oprema </p>
429 </div>
430
431 <div align="Left">
432 <p style="text-align: left; "> zlo&frac34;enka </p>
433 </div>
434
435 <div align="Left">
436 <p style="text-align: left; "> prebodna stekleni&egrave;ka z 10 ml raztopine
437 za injiciranje </p>
438 </div>
439
440 <div align="Left">
441 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
442 </div>
443
444 <div align="Left">
445 <p style="text-align: left; "> </p>
446 </div>
447
448 <div align="Left">
449 <p style="text-align: left; "> </p>
450 </div>
451
452 <div align="Left">
453 <p style="text-align: left; "> </p>
454 </div>
455
456 <div align="Left">
457 <p style="text-align: left; "> </p>
458 </div>
459
460 <div align="Left">
461 <p style="text-align: left; "> </p>
462 </div>
463
464 <div align="Left">
465 <p style="text-align: left; "> </p>
466 </div>
467
468 <div align="Left">
469 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
470 </div>
471 <!--Section Ends-->
472 </body>
473 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26