/[pliva-si]/vade/1020.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1020.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +479 -1687 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> <b>Homorap</b><b><sup></sup></b><b> 100 </b>
10 insulinum humanum </p>
11 </div>
12
13 <div align="Justify">
14 <p style="text-align: justify; "> raztopina za injiciranje </p>
15 </div>
16
17 <div align="Justify">
18 <p style="text-align: justify; "> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Left">
22 <p style="text-align: left; "> <b>Sestava</b> </p>
23 </div>
24
25 <div align="Justify">
26 <p style="text-align: justify; "> 1 ml raztopine vsebuje je 100 I.E. humanega
27 biosinteti&egrave;nega inzulina, ki je pridobljen z rekombinantno tehnologijo
28 (iz kvasovk), ki ima enake lastnosti kot naravni inzulin. </p>
29 </div>
30
31 <div align="Left">
32 <p style="text-align: left; "> Pomo&frac34;ne snovi so: glicerol, metakrezol,
33 natrijev hidroksid, klorovodikova kislina, voda za injekcije. </p>
34 </div>
35
36 <div align="Left">
37 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
38 </div>
39
40 <div align="Left">
41 <p style="text-align: left; "> Lastnosti in delovanje </p>
42 </div>
43
44 <div align="Justify">
45 <p style="text-align: justify; "> Homorap 100 je raztopina humanega biosinteti&egrave;nega
46 inzulina. Ima enake lastnosti kot naravni humani inzulin. Homorap 100 nadome&#353;&egrave;a
47 delno ali popolno pomanjkanje endogenega inzulina ter delno uravnava presnovo
48 in hiperglikemijo pri bolnikih s sladkorno boleznijo. Z nadzorovanjem ravni
49 glukoze v krvi na ta na&egrave;in lahko upo&egrave;asnimo napredovanje hudih
50 zapletov pri tej bolezni. Inzulin sodeluje v presnovi ogljikovih hidratov,
51 beljakovin, elektrolitov in ma&#353;&egrave;ob. Raven glukoze v krvi zmanj&#353;a tako,
52 da z vezavo na inzulinski receptor aktivira transportni sistem za glukozo,
53 kar omogo&egrave;i vstopanje glukoze v mi&#353;i&egrave;ne in ma&#353;&egrave;obne
54 celice. V jetrih zmanj&#353;uje spro&#353;&egrave;anje glukoze iz jeter v kri. </p>
55 </div>
56
57 <div align="Justify">
58 <p style="text-align: justify; "> </p>
59 </div>
60
61 <div align="Justify">
62 <p style="text-align: justify; "> Homorap 100 je raztopina kratko delujo&egrave;ega
63 inzulina v injekcijskem vlo&frac34;ku, ki je prilagojen za uporabo z inzulinskim
64 injekcijskim peresom (priporo&egrave;ena je uporaba peresa PlivaPen II ali
65 NovoPen 1,5). </p>
66 </div>
67
68 <div align="Justify">
69 <p style="text-align: justify; "> Homorap 100 za&egrave;ne u&egrave;inkovati
70 pribli&frac34;no pol ure po injiciranju. U&egrave;inek je najve&egrave;ji
71 2,5 do 5 ur po injiciranju, traja pa pribli&frac34;no 8 ur. </p>
72 </div>
73
74 <div align="Left">
75 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
76 </div>
77
78 <div align="Left">
79 <p style="text-align: left; "> Indikacije </p>
80 </div>
81
82 <div align="Left">
83 <p style="text-align: left; "> <i>trajno zdravljenje</i> </p>
84 </div>
85
86 <ul>
87
88 <li>
89 <div align="Left">
90 <p style="text-align: left; "> bolniki s sladkorno boleznijo tipa 1
91 </p>
92 </div>
93 </li>
94 <li>
95 <div align="Left">
96 <p style="text-align: left; "> dolo&egrave;eni bolniki s sladkorno boleznijo
97 tipa 2 </p>
98 </div>
99 </li>
100 <li>
101 <div align="Left">
102 <p style="text-align: left; "> nekatere bolnice z nose&egrave;nostno
103 sladkorno boleznijo in </p>
104 </div>
105 </li>
106 <li>
107 <div align="Left">
108 <p style="text-align: left; "> bolniki z nekaterimi redkej&#353;imi oblikami
109 sekundarne sladkorne bolezni </p>
110 </div>
111 </li>
112 </ul>
113
114 <div align="Left">
115 <p style="text-align: left; "> </p>
116 </div>
117
118 <div align="Left">
119 <p style="text-align: left; "> za&egrave;asno zdravljenje </p>
120 </div>
121
122 <ul>
123
124 <li>
125 <div align="Left">
126 <p style="text-align: left; "> sladkorni bolniki z akutno iztirjeno
127 sladkorno boleznijo (npr. diabeti&egrave;na ketoacidoza in diabeti&egrave;ni
128 aketoti&egrave;ni hiperosmolarni sindrom) </p>
129 </div>
130 </li>
131 <li>
132 <div align="Left">
133 <p style="text-align: left; "> pred, med in neposredno po operativnih
134 posegih </p>
135 </div>
136 </li>
137 <li>
138 <div align="Left">
139 <p style="text-align: left; "> med nose&egrave;nostjo in med porodom
140 </p>
141 </div>
142 </li>
143 <li>
144 <div align="Left">
145 <p style="text-align: left; "> ob drugih akutnih boleznih </p>
146 </div>
147 </li>
148 </ul>
149
150 <div align="Left">
151 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
152 </div>
153
154 <div align="Left">
155 <p style="text-align: left; "> Kontraindikacije </p>
156 </div>
157
158 <div align="Justify">
159 <p style="text-align: justify; "> Znana preob&egrave;utljivost za humani
160 rekombinantni inzulin ali katerokoli drugo sestavino zdravila in hipoglikemija.
161 </p>
162 </div>
163
164 <div align="Left">
165 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
166 </div>
167
168 <div align="Left">
169 <p style="text-align: left; "> Previdnostni ukrepi </p>
170 </div>
171
172 <div align="Justify">
173 <p style="text-align: justify; "> Dobro uravnavanje sladkorne bolezni lahko
174 dose&frac34;emo le z usklajevanjem odmerka inzulina, prehrane (diete) in
175 telesne aktivnosti. Upo&#353;tevati pa je treba vse dejavnike, ki vplivajo na
176 spremembo odmerka inzulina (glej Posebna opozorila). </p>
177 </div>
178
179 <div align="Justify">
180 <p style="text-align: justify; "> Zelo pomembno je, da bolnik spremlja u&egrave;inek
181 zdravljenja sladkorne bolezni z dolo&egrave;anjem glukoze v krvi ter glukoze
182 in ketonov v se&egrave;u.<b></b> </p>
183 </div>
184
185 <div align="Left">
186 <p style="text-align: left; "> </p>
187 </div>
188
189 <div align="Left">
190 <p style="text-align: left; "> Medsebojno u&egrave;inkovanje zdravil </p>
191 </div>
192
193 <div align="Justify">
194 <p style="text-align: justify; "> Hipoglikemi&egrave;ni u&egrave;inek inzulina
195 lahko zelo okrepijo zaviralci monoaminooksidaze, blokatorji adrenergi&egrave;nih
196 receptorjev beta, zaviralci angiotenzinske konvertaze, salicilati in anaboli&egrave;ni
197 steroidi. </p>
198 </div>
199
200 <div align="Justify">
201 <p style="text-align: justify; "> Zdravila, ki lahko zmanj&#353;ajo hipoglikemi&egrave;ni
202 u&egrave;inek inzulina, pa so peroralni kontraceptivi, tiazidni diuretiki,
203 kortikosteroidi, hormoni &#353;&egrave;itnice in simpatikomimetiki. Tudi diazoksid
204 zmanj&#353;a u&egrave;inkovitost inzulina. Blokatorji adrenergi&egrave;nih receptorjev
205 beta lahko prikrijejo znake hipoglikemije. Alkohol lahko okrepi in podalj&#353;a
206 hipoglikemi&egrave;ni u&egrave;inek inzulina. Tudi so&egrave;asno jemanje
207 antidiabetikov (sulfonilse&egrave;nine, akarboza, metformin) pove&egrave;ajo
208 hipoglikemi&egrave;ni u&egrave;inek inzulina. </p>
209 </div>
210
211 <div align="Justify">
212 <p style="text-align: justify; "> Sladkorni bolniki, ki poleg inzulina jemljejo
213 tudi druga zdravila, se morajo o morebitnem medsebojnem delovanju posvetovati
214 s svojim zdravnikom. </p>
215 </div>
216
217 <div align="Justify">
218 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
219 </div>
220
221 <div align="Left">
222 <p style="text-align: left; "> Posebna opozorila </p>
223 </div>
224
225 <div align="Justify">
226 <p style="text-align: justify; "> Upo&#353;tevati pa je treba vse dejavnike,
227 ki vplivajo na spremembo odmerka inzulina: prebavne motnje, ki lahko zakasnijo
228 ali motijo absorpcijo hrane (tudi driska in bruhanje), stanja, ki lahko povzro&egrave;ijo
229 hiperglikemijo (spremenjena raven &frac34;enskih spolnih hormonov pri &frac34;enskah,
230 vro&egrave;i&egrave;nost, oku&frac34;be, psihi&egrave;ni stres) ali hipoglikemijo
231 (slabo nadzorovana insuficienca nadledvi&egrave;ne &frac34;leze ali hipofize,
232 telesni napor), ledvi&egrave;ne bolezni (glede na o&egrave;istek inzulina),
233 jetrne bolezni (glede na spremenjeno jetrno presnovo in raven glukoze v krvi),
234 kirur&#353;ki posegi in po&#353;kodbe. </p>
235 </div>
236
237 <div align="Justify">
238 <p style="text-align: justify; "> </p>
239 </div>
240
241 <div align="Justify">
242 <p style="text-align: justify; "> Starej&#353;i bolniki so bolj nagnjeni k hipoglikemiji,
243 zato je potrebno pri njih skrbno spremljati potek zdravljenja z inzulinom.
244 </p>
245 </div>
246
247 <div align="Justify">
248 <p style="text-align: justify; "> Bolniki in svojci morajo biti pou&egrave;eni
249 o uporabi inzulina, o znakih hipoglikemije in o ustreznih ukrepih v takem
250 primeru. Natan&egrave;no morate upo&#353;tevati zdravnikova navodila. </p>
251 </div>
252
253 <div align="Justify">
254 <p style="text-align: justify; "> Priporo&egrave;amo naj ima bolnik s seboj
255 vedno nekaj ko&#353;&egrave;kov sladkorja. </p>
256 </div>
257
258 <div align="Justify">
259 <p style="text-align: justify; "> Zaradi tveganja prenosa oku&frac34;be,
260 naj isto zdravilo in pribor uporablja le ena oseba. </p>
261 </div>
262
263 <div align="Justify">
264 <p style="text-align: justify; "> </p>
265 </div>
266
267 <div align="Justify">
268 <p style="text-align: justify; "> Otrokom, ki &#353;e ne morejo prepoznati in
269 vrednotiti hipoglikemije skrbno spremljamo njihovo stanje. </p>
270 </div>
271
272 <div align="Left">
273 <p style="text-align: left; "> <i></i> </p>
274 </div>
275
276 <div align="Left">
277 <p style="text-align: left; "> Nose&egrave;nost in dojenje </p>
278 </div>
279
280 <div align="Justify">
281 <p style="text-align: justify; "> Inzulin je izborno zdravilo za uporabo
282 med nose&egrave;nostjo. &Egrave;e bolnice, ki sladkorno bolezen urejajo s
283 peroralnimi protidiabeti&egrave;nimi zdravili, zanosijo, morajo takoj obvestiti
284 zdravnika, ki bo predpisal inzulin. Med nose&egrave;nostjo priporo&egrave;amo
285 skrben nadzor vrednosti krvnega sladkorja in izvajanje drugih preiskav. </p>
286 </div>
287
288 <div align="Justify">
289 <p style="text-align: justify; "> Zdravilo ne prehaja skozi posteljico in
290 se ne izlo&egrave;a z mlekom. </p>
291 </div>
292
293 <div align="Justify">
294 <p style="text-align: justify; "> </p>
295 </div>
296
297 <div align="Justify">
298 <p style="text-align: justify; "> Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti
299 </p>
300 </div>
301
302 <div align="Justify">
303 <p style="text-align: justify; "> Ker tudi najbolj blaga oblika hipoglikemije
304 zmanj&#353;a sposobnost za delo s stroji in za aktivno udele&frac34;bo v prometu,
305 smejo bolniki, ki dobivajo inzulin, voziti motorno vozilo samo ob stalnem
306 spremljanju poteka sladkorne bolezni in zdravni&#353;ki kontroli. Poklicni vozniki
307 po za&egrave;etku zdravljenja z inzulinom svojega dela ne smejo ve&egrave;
308 opravljati. </p>
309 </div>
310
311 <div align="Left">
312 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
313 </div>
314
315 <div align="Left">
316 <p style="text-align: left; "> </p>
317 </div>
318
319 <div align="Left">
320 <p style="text-align: left; "> </p>
321 </div>
322
323 <div align="Left">
324 <p style="text-align: left; "> Odmerjanje in uporaba </p>
325 </div>
326
327 <div align="Justify">
328 <p style="text-align: justify; "> Homorap 100 podko&frac34;no injiciramo
329 z inzulinskim injekcijskim peresom (PlivaPen II ali NovoPen 1,5). Odmerek
330 inzulina dolo&egrave;imo za vsakega bolnika posebej. </p>
331 </div>
332
333 <div align="Justify">
334 <p style="text-align: justify; "> Ponavadi injiciramo inzulin trikrat ali
335 ve&egrave;krat na dan 20 do 30 minut pred jedjo. </p>
336 </div>
337
338 <div align="Justify">
339 <p style="text-align: justify; "> Pojav lipoatrofije ali lipohipertrofije
340 pri podko&frac34;nem dajanju prepre&egrave;imo tako, da mesto vbrizganja
341 ves &egrave;as spreminjamo. </p>
342 </div>
343
344 <div align="Justify">
345 <p style="text-align: justify; "> </p>
346 </div>
347
348 <div align="Left">
349 <p style="text-align: left; "> <b>Preveliko odmerjanje</b> </p>
350 </div>
351
352 <div align="Justify">
353 <p style="text-align: justify; "> Preveliki odmerki inzulina lahko povzro&egrave;ijo
354 hipoglikemi&egrave;no reakcijo. V la&frac34;jih primerih se pojavi predvsem
355 ob&egrave;utek lakote, slabost, vznemirjenost, zehanje, zmedenost, potenje,
356 tremor, nemo&egrave;, hipokalemija, motnje vida in govora, razbijanje srca,
357 anksioznost, nerazumljiv govor, mravljin&egrave;enje okoli ust, glavobol
358 in vrtoglavica V huj&#353;ih primerih lahko pride do motenj zavesti, kr&egrave;ev,
359 kome in tudi smrti (glej stranske u&egrave;inke). </p>
360 </div>
361
362 <div align="Justify">
363 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e je bolnik pri zavesti, mu damo
364 sladico ali kos kruha, med, sladkan sadni sok, mleko, tablete glukoze v sadnem
365 soku ali vodo z nekaj kockami sladkorja. Pri huj&#353;i primerih hipoglikemije
366 z motnjami zavesti bolniku ne smemo dajati hrane ali pija&egrave;. </p>
367 </div>
368
369 <div align="Justify">
370 <p style="text-align: justify; "> Osebe, ki so bile predhodno pou&egrave;ene,
371 lahko dajo injekcijo glukagona. Bolniki z motnjo zavesti zaradi hude hipoglikemije,
372 ki se jim kljub zdravni&#353;ki pomo&egrave;i na terenu zavest ne popravi, spadajo
373 v bolno&#353;nico. Tam se lahko izvaja intenzivna obravnava, ki vklju&egrave;uje
374 nadzor nad vitalnimi funkcijami, intravenozno infuzijo glukozne raztopine
375 in pogoste kontrole krvnega sladkorja in druge ukrepe, &egrave;e so potrebni.
376 </p>
377 </div>
378
379 <div align="Left">
380 <p style="text-align: left; "> Pri zau&frac34;itju ve&egrave;je koli&egrave;ine
381 inzulina ne pride do hipoglikemije, ker se inzulin razgradi v prebavilih.
382 </p>
383 </div>
384
385 <div align="Left">
386 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
387 </div>
388
389 <div align="Left">
390 <p style="text-align: left; "> Stranski u&egrave;inki </p>
391 </div>
392
393 <div align="Justify">
394 <p style="text-align: justify; "> Najpogostej&#353;i stranski u&egrave;inek inzulina
395 je hipoglikemija, ki je posledica prevelikega odmerjanja inzulina. Prav tako
396 so lahko vzroki hipoglikemije zamenjava pripravka, izpu&#353;&egrave;anje ali
397 nezadostna koli&egrave;ina obroka hrane, nepravilna razporeditev telesne
398 dejavnosti. </p>
399 </div>
400
401 <div align="Justify">
402 <p style="text-align: justify; "> Zna&egrave;ilni znaki hipoglikemije so
403 navedeni pri prevelikem odmerjanju. </p>
404 </div>
405
406 <div align="Justify">
407 <p style="text-align: justify; "> Inzulinski edemi se lahko pojavijo na
408 za&egrave;etku zdravljenja z inzulinom. </p>
409 </div>
410
411 <div align="Justify">
412 <p style="text-align: justify; "> Na za&egrave;etku zdravljenja lahko mesto
413 vbrizganja porde&egrave;i in zate&egrave;e. Ta pojav izgine sam po sebi.
414 Na mestu vbrizgavanja se lahko redko pojavi lipoatrofija ali lipohipertrofija,
415 zaradi &egrave;esar je treba mesto vbrizganja ves &egrave;as spreminjati.
416 Redko se lahko pojavijo alergijske reakcije, ki se ka&frac34;ejo kot koprivnica,
417 izpu&#353;&egrave;aji, srbenje. Zelo redko se lahko razvijejo tudi protitelesa
418 proti inzulinu. </p>
419 </div>
420
421 <div align="Left">
422 <p style="text-align: left; "> </p>
423 </div>
424
425 <div align="Left">
426 <p style="text-align: left; "> <b>Izdajanje zdravila</b> </p>
427 </div>
428
429 <div align="Left">
430 <p style="text-align: left; "> Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept </p>
431 </div>
432
433 <div align="Left">
434 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
435 </div>
436
437 <div align="Left">
438 <p style="text-align: left; "> Oprema </p>
439 </div>
440
441 <div align="Left">
442 <p style="text-align: left; "> zlo&frac34;enka s 5 injekcijskimi vlo&frac34;ki
443 po 1,5 ml raztopine za injiciranje </p>
444 </div>
445
446 <div align="Left">
447 <p style="text-align: left; "> </p>
448 </div>
449
450 <div align="Left">
451 <p style="text-align: left; "> </p>
452 </div>
453
454 <div align="Left">
455 <p style="text-align: left; "> </p>
456 </div>
457
458 <div align="Left">
459 <p style="text-align: left; "> </p>
460 </div>
461
462 <div align="Left">
463 <p style="text-align: left; "> </p>
464 </div>
465
466 <div align="Left">
467 <p style="text-align: left; "> </p>
468 </div>
469
470 <div align="Left">
471 <p style="text-align: left; "> </p>
472 </div>
473
474 <div align="Left">
475 <p style="text-align: left; "> </p>
476 </div>
477 <!--Section Ends-->
478 </body>
479 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26