/[pliva-si]/vade/1018.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1018.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 4 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +469 -1667 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> <b>Homofan</b><b><sup></sup></b><b> 100 </b>
10 insulinum humanum </p>
11 </div>
12
13 <div align="Justify">
14 <p style="text-align: justify; "> suspenzija za injiciranje </p>
15 </div>
16
17 <div align="Justify">
18 <p style="text-align: justify; "> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Left">
22 <p style="text-align: left; "> <b>Sestava</b> </p>
23 </div>
24
25 <div align="Justify">
26 <p style="text-align: justify; "> 1 ml suspenzije vsebuje je 100 I. E. humanega
27 biosinteti&egrave;nega inzulina, ki je pridobljen z rekombinantno tehnologijo
28 (iz kvasovk), ki ima enake lastnosti kot naravni inzulin. </p>
29 </div>
30
31 <div align="Left">
32 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
33 </div>
34
35 <div align="Left">
36 <p style="text-align: left; "> Pomo&frac34;ne snovi so: glicerol, natrijev
37 fosfat, metakrezol, fenol, voda za injekcije. </p>
38 </div>
39
40 <div align="Left">
41 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
42 </div>
43
44 <div align="Left">
45 <p style="text-align: left; "> Lastnosti in delovanje </p>
46 </div>
47
48 <div align="Justify">
49 <p style="text-align: justify; "> Homofan 100 je suspenzija humanega biosinteti&egrave;nega
50 inzulina. Ima enake lastnosti kot naravni humani inzulin. Homofan 100 nadome&#353;&egrave;a
51 delno ali popolno pomanjkanje endogenega inzulina ter delno uravnava presnovo
52 in hiperglikemijo pri bolnikih s sladkorno boleznijo. Z nadzorovanjem ravni
53 glukoze v krvi na ta na&egrave;in lahko upo&egrave;asnimo napredovanje hudih
54 zapletov pri tej bolezni. Inzulin sodeluje v presnovi ogljikovih hidratov,
55 beljakovin, elektrolitov in ma&#353;&egrave;ob. Raven glukoze v krvi zmanj&#353;a tako,
56 da z vezavo na inzulinski receptor aktivira transportni sistem za glukozo,
57 kar omogo&egrave;i vstopanje glukoze v mi&#353;i&egrave;ne in ma&#353;&egrave;obne
58 celice. V jetrih zmanj&#353;uje spro&#353;&egrave;anje glukoze iz jeter v kri. </p>
59 </div>
60
61 <div align="Justify">
62 <p style="text-align: justify; "> </p>
63 </div>
64
65 <div align="Justify">
66 <p style="text-align: justify; "> Homofan 100 je suspenzija srednjedolgo
67 delujo&egrave;ega inzulina izofan v injekcijskem vlo&frac34;ku, ki je prilagojen
68 za uporabo z inzulinskim injekcijskim peresom PlivaPen II in NovoPen 1,5.
69 U&egrave;inkovati za&egrave;ne pribli&frac34;no uro in pol po injiciranju.
70 U&egrave;inek je najve&egrave;ji 4 do 12 ur po injiciranju, traja pa pribli&frac34;no
71 22 ur. </p>
72 </div>
73
74 <div align="Left">
75 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
76 </div>
77
78 <div align="Left">
79 <p style="text-align: left; "> Indikacije </p>
80 </div>
81
82 <div align="Left">
83 <p style="text-align: left; "> <i>zdravljenje</i> </p>
84 </div>
85
86 <ul>
87
88 <li>
89 <div align="Left">
90 <p style="text-align: left; "> trajno zdravljenje bolnikov s sladkorno
91 boleznijo tipa 1 </p>
92 </div>
93 </li>
94 <li>
95 <div align="Left">
96 <p style="text-align: left; "> dolo&egrave;enih bolnikov s sladkorno
97 boleznijo tipa 2 </p>
98 </div>
99 </li>
100 <li>
101 <div align="Left">
102 <p style="text-align: left; "> nekaterih bolnic z nose&egrave;nostno
103 sladkorno boleznijo in </p>
104 </div>
105 </li>
106 <li>
107 <div align="Left">
108 <p style="text-align: left; "> bolnikov z nekaterimi redkej&#353;imi oblikami
109 sekundarne sladkorne bolezni </p>
110 </div>
111 </li>
112 </ul>
113
114 <div align="Left">
115 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
116 </div>
117
118 <div align="Left">
119 <p style="text-align: left; "> Kontraindikacije </p>
120 </div>
121
122 <div align="Justify">
123 <p style="text-align: justify; "> Znana preob&egrave;utljivost za humani
124 rekombinantni inzulin ali katerokoli drugo sestavino zdravila in hipoglikemija.
125 </p>
126 </div>
127
128 <div align="Justify">
129 <p style="text-align: justify; "> Ne smemo ga uporabljati za zdravljenje
130 akutnih zapletov sladkorne bolezni. Intravensko vbrizgavanje ni dovoljeno.
131 </p>
132 </div>
133
134 <div align="Left">
135 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
136 </div>
137
138 <div align="Left">
139 <p style="text-align: left; "> Previdnostni ukrepi </p>
140 </div>
141
142 <div align="Justify">
143 <p style="text-align: justify; "> Dobro uravnavanje sladkorne bolezni lahko
144 dose&frac34;emo le z usklajevanjem odmerka inzulina, prehrane (diete) in
145 telesne aktivnosti. Upo&#353;tevati pa je treba vse dejavnike, ki vplivajo na
146 spremembo odmerka inzulina (glej Posebna opozorila). </p>
147 </div>
148
149 <div align="Justify">
150 <p style="text-align: justify; "> Zelo pomembno je, da bolnik spremlja u&egrave;inek
151 zdravljenja sladkorne bolezni z dolo&egrave;anjem glukoze v krvi ter glukoze
152 in ketonov v se&egrave;u.<b></b> </p>
153 </div>
154
155 <div align="Left">
156 <p style="text-align: left; "> </p>
157 </div>
158
159 <div align="Left">
160 <p style="text-align: left; "> Medsebojna u&egrave;inkovanja zdravil </p>
161 </div>
162
163 <div align="Justify">
164 <p style="text-align: justify; "> Hipoglikemi&egrave;ni u&egrave;inek inzulina
165 lahko zelo okrepijo zaviralci monoaminooksidaze, blokatorji adrenergi&egrave;nih
166 receptorjev beta, zaviralci angiotenzinske konvertaze, salicilati, alkohol
167 in anaboli&egrave;ni steroidi. </p>
168 </div>
169
170 <div align="Justify">
171 <p style="text-align: justify; "> Zdravila, ki lahko zmanj&#353;ajo hipoglikemi&egrave;ni
172 u&egrave;inek inzulina, pa so peroralni kontraceptivi, tiazidni diuretiki,
173 diazoksid, kortikosteroidi, hormoni &#353;&egrave;itnice in simpatikomimetiki.
174 Blokatorji adrenergi&egrave;nih receptorjev beta lahko prikrijejo znake hipoglikemije.
175 Alkohol lahko okrepi in podalj&#353;a hipoglikemi&egrave;ni u&egrave;inek inzulina.
176 Tudi so&egrave;asno jemanje antidiabetikov (sulfonilse&egrave;nine, akarboza,
177 metformin) pove&egrave;ajo hipoglikemi&egrave;ni u&egrave;inek inzulina.
178 </p>
179 </div>
180
181 <div align="Justify">
182 <p style="text-align: justify; "> </p>
183 </div>
184
185 <div align="Justify">
186 <p style="text-align: justify; "> Sladkorni bolniki, ki poleg inzulina jemljejo
187 tudi druga zdravila, se morajo o morebitnem medsebojnem delovanju posvetovati
188 s svojim zdravnikom. </p>
189 </div>
190
191 <div align="Justify">
192 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
193 </div>
194
195 <div align="Left">
196 <p style="text-align: left; "> Posebna opozoril<b>a</b> </p>
197 </div>
198
199 <div align="Justify">
200 <p style="text-align: justify; "> Upo&#353;tevati pa je treba vse dejavnike,
201 ki vplivajo na spremembo odmerka inzulina: prebavne motnje, ki lahko zakasnijo
202 ali motijo absorpcijo hrane (tudi driska in bruhanje), stanja, ki lahko povzro&egrave;ijo
203 hiperglikemijo (spremenjena raven &frac34;enskih spolnih hormonov pri &frac34;enskah,
204 vro&egrave;i&egrave;nost, oku&frac34;be, psihi&egrave;ni stres) ali hipoglikemijo
205 (slabo nadzorovana insuficienca nadledvi&egrave;ne &frac34;leze ali hipofize,
206 telesni napor), ledvi&egrave;ne bolezni (glede na o&egrave;istek inzulina),
207 jetrne bolezni (glede na spremenjeno jetrno presnovo in raven glukoze v krvi),
208 kirur&#353;ki posegi in po&#353;kodbe. </p>
209 </div>
210
211 <div align="Justify">
212 <p style="text-align: justify; "> </p>
213 </div>
214
215 <div align="Justify">
216 <p style="text-align: justify; "> Starej&#353;i bolniki so bolj nagnjeni k hipoglikemiji,
217 zato je potrebno pri njih skrbno spremljati potek zdravljenja z inzulinom.
218 </p>
219 </div>
220
221 <div align="Justify">
222 <p style="text-align: justify; "> Bolniki in svojci morajo biti pou&egrave;eni
223 o uporabi inzulina, o znakih hipoglikemije in o ustreznih ukrepih v takem
224 primeru. Natan&egrave;no morate upo&#353;tevati zdravnikova navodila. </p>
225 </div>
226
227 <div align="Justify">
228 <p style="text-align: justify; "> Priporo&egrave;amo naj ima bolnik s seboj
229 vedno nekaj ko&#353;&egrave;kov sladkorja. </p>
230 </div>
231
232 <div align="Justify">
233 <p style="text-align: justify; "> Zaradi tveganja prenosa oku&frac34;be,
234 naj isto zdravilo in pribor uporablja le ena oseba. </p>
235 </div>
236
237 <div align="Justify">
238 <p style="text-align: justify; "> </p>
239 </div>
240
241 <div align="Justify">
242 <p style="text-align: justify; "> Otrokom, ki &#353;e ne morejo prepoznati in
243 vrednotiti hipoglikemije skrbno spremljamo njihovo stanje. </p>
244 </div>
245
246 <div align="Left">
247 <p style="text-align: left; "> <i></i> </p>
248 </div>
249
250 <div align="Left">
251 <p style="text-align: left; "> Nose&egrave;nost in dojenje </p>
252 </div>
253
254 <div align="Justify">
255 <p style="text-align: justify; "> Inzulin je izborno zdravilo za uporabo
256 med nose&egrave;nostjo. &Egrave;e bolnice, ki sladkorno bolezen urejajo s
257 peroralnimi protidiabeti&egrave;nimi zdravili, zanosijo, morajo takoj obvestiti
258 zdravnika, ki bo predpisal inzulin. Med nose&egrave;nostjo priporo&egrave;amo
259 skrben nadzor vrednosti krvnega sladkorja in izvajanje drugih preiskav. </p>
260 </div>
261
262 <div align="Justify">
263 <p style="text-align: justify; "> Zdravilo ne prehaja skozi posteljico in
264 se ne izlo&egrave;a z mlekom. </p>
265 </div>
266
267 <div align="Justify">
268 <p style="text-align: justify; "> </p>
269 </div>
270
271 <div align="Justify">
272 <p style="text-align: justify; "> Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti
273 </p>
274 </div>
275
276 <div align="Justify">
277 <p style="text-align: justify; "> Ker tudi najbolj blaga oblika hipoglikemije
278 zmanj&#353;a sposobnost za delo s stroji in za aktivno udele&frac34;bo v prometu,
279 smejo bolniki, ki dobivajo inzulin, voziti motorno vozilo samo ob stalnem
280 spremljanju poteka sladkorne bolezni in zdravni&#353;ki kontroli. Poklicni vozniki
281 po za&egrave;etku zdravljenja z inzulinom svojega dela ne smejo ve&egrave;
282 opravljati. </p>
283 </div>
284
285 <div align="Left">
286 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
287 </div>
288
289 <div align="Left">
290 <p style="text-align: left; "> Odmerjanje in uporaba </p>
291 </div>
292
293 <div align="Justify">
294 <p style="text-align: justify; "> Homofan 100 podko&frac34;no injiciramo
295 z inzulinskim injekcijskim peresom (priporo&egrave;ena je uporaba PlivaPen
296 II ali NovoPen 1,5). </p>
297 </div>
298
299 <div align="Justify">
300 <p style="text-align: justify; "> Pred vstavitvijo vlo&frac34;ka v injekcijsko
301 pero obra&egrave;ajte injekcijski vlo&frac34;ek navzgor in navzdol, da se
302 steklena kroglica v injekcijskem vlo&frac34;ku pomika od enega konca do drugega.
303 Postopek ponovimo najmanj desetkrat, da postane teko&egrave;ina v injekcijskem
304 vlo&frac34;ku enakomerno bela in motna. </p>
305 </div>
306
307 <div align="Justify">
308 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e je injekcijski vlo&frac34;ek
309 &frac34;e vstavljen v peresu, obra&egrave;ajte pero navzgor in navzdol, da
310 se steklena kroglica v injekcijskem peresu pomika od enega konca do drugega.
311 To ponovite najmanj desetkrat, da postane teko&egrave;ina v injekcijskem
312 vlo&frac34;ku enakomerno bela in motna. </p>
313 </div>
314
315 <div align="Justify">
316 <p style="text-align: justify; "> </p>
317 </div>
318
319 <div align="Justify">
320 <p style="text-align: justify; "> Odmerek dolo&egrave;imo za vsakega bolnika
321 posebej. Ponavadi vbrizgamo inzulin enkrat ali dvakrat na dan 35 do 45 minut
322 pred jedjo. </p>
323 </div>
324
325 <div align="Left">
326 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
327 </div>
328
329 <div align="Left">
330 <p style="text-align: left; "> Preveliko odmerjanje </p>
331 </div>
332
333 <div align="Justify">
334 <p style="text-align: justify; "> Preveliki odmerki inzulina lahko povzro&egrave;ijo
335 hipoglikemi&egrave;no reakcijo. V la&frac34;jih primerih se pojavi predvsem
336 ob&egrave;utek lakote, slabost, vznemirjenost, zehanje, zmedenost, potenje,
337 tremor, nemo&egrave;, hipokalemija, motnje vida in govora, razbijanje srca,
338 anksioznost, nerazumljiv govor, mravljin&egrave;enje okoli ust, glavobol
339 in vrtoglavica V huj&#353;ih primerih lahko pride do motenj zavesti, kr&egrave;ev,
340 kome in tudi smrti (glej stranske u&egrave;inke). </p>
341 </div>
342
343 <div align="Justify">
344 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e je bolnik pri zavesti, mu damo
345 sladico ali kos kruha, med, sladkan sadni sok, mleko, tablete glukoze v sadnem
346 soku ali vodo z nekaj kockami sladkorja. Pri huj&#353;i primerih hipoglikemije
347 z motnjami zavesti bolniku ne smemo dajati hrane ali pija&egrave;. </p>
348 </div>
349
350 <div align="Justify">
351 <p style="text-align: justify; "> Osebe, ki so bile predhodno pou&egrave;ene,
352 lahko dajo injekcijo glukagona. Bolniki z motnjo zavesti zaradi hude hipoglikemije,
353 ki se jim kljub zdravni&#353;ki pomo&egrave;i na terenu zavest ne popravi, spadajo
354 v bolni&#353;nico. Tam se lahko izvaja intenzivna obravnava, ki vklju&egrave;uje
355 nadzor nad vitalnimi funkcijami, intravenozno infuzijo glukozne raztopine
356 in pogoste kontrole krvnega sladkorja in druge ukrepe, &egrave;e so potrebni.
357 </p>
358 </div>
359
360 <div align="Left">
361 <p style="text-align: left; "> Pri zau&frac34;itju ve&egrave;je koli&egrave;ine
362 inzulina ne pride do hipoglikemije, ker se inzulin razgradi v prebavilih.
363 </p>
364 </div>
365
366 <div align="Left">
367 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
368 </div>
369
370 <div align="Left">
371 <p style="text-align: left; "> Stranski u&egrave;inki </p>
372 </div>
373
374 <div align="Justify">
375 <p style="text-align: justify; "> Najpogostej&#353;i stranski u&egrave;inek inzulina
376 je hipoglikemija, ki je posledica prevelikega odmerjanja inzulina. Prav tako
377 so lahko vzroki hipoglikemije zamenjava pripravka, izpu&#353;&egrave;anje ali
378 nezadostna koli&egrave;ina obroka hrane, nepravilna razporeditev telesne
379 dejavnosti. </p>
380 </div>
381
382 <div align="Justify">
383 <p style="text-align: justify; "> Zna&egrave;ilni znaki hipoglikemije so
384 navedeni pri prevelikem odmerjanju. </p>
385 </div>
386
387 <div align="Justify">
388 <p style="text-align: justify; "> Inzulinski edemi se lahko pojavijo na
389 za&egrave;etku zdravljenja z inzulinom. </p>
390 </div>
391
392 <div align="Justify">
393 <p style="text-align: justify; "> Na za&egrave;etku zdravljenja lahko mesto
394 vbrizganja porde&egrave;i in zate&egrave;e. Ta pojav izgine sam po sebi.
395 Na mestu vbrizgavanja se lahko redko pojavi lipoatrofija ali lipohipertrofija,
396 zaradi &egrave;esar je treba mesto vbrizganja ves &egrave;as spreminjati.
397 Redko se lahko pojavijo alergijske reakcije, ki se ka&frac34;ejo kot koprivnica,
398 izpu&#353;&egrave;aji, srbenje. Zelo redko se lahko razvijejo tudi protitelesa
399 proti inzulinu. </p>
400 </div>
401
402 <div align="Left">
403 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
404 </div>
405
406 <div align="Left">
407 <p style="text-align: left; "> Shranjevanje </p>
408 </div>
409
410 <div align="Left">
411 <p style="text-align: left; "> Zdravilo shranite pri temperaturi od 2 do
412 8&deg; C na mestu, ki je za&#353;&egrave;iteno pred svetlobo in zmrzaljo. </p>
413 </div>
414
415 <div align="Left">
416 <p style="text-align: left; "> </p>
417 </div>
418
419 <div align="Left">
420 <p style="text-align: left; "> Izdajanje zdravila </p>
421 </div>
422
423 <div align="Left">
424 <p style="text-align: left; "> Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept </p>
425 </div>
426
427 <div align="Left">
428 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
429 </div>
430
431 <div align="Left">
432 <p style="text-align: left; ">&nbsp; Oprema:&nbsp; </p>
433 </div>
434
435 <div align="Left">
436 <p style="text-align: left; "> zlo&frac34;enka s 5 injekcijskimi vlo&frac34;ki
437 po 1,5 ml suspenzije za injiciranje </p>
438 </div>
439
440 <div align="Left">
441 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
442 </div>
443
444 <div align="Left">
445 <p style="text-align: left; "> </p>
446 </div>
447
448 <div align="Left">
449 <p style="text-align: left; "> </p>
450 </div>
451
452 <div align="Left">
453 <p style="text-align: left; "> </p>
454 </div>
455
456 <div align="Left">
457 <p style="text-align: left; "> </p>
458 </div>
459
460 <div align="Left">
461 <p style="text-align: left; "> </p>
462 </div>
463
464 <div align="Left">
465 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
466 </div>
467 <!--Section Ends-->
468 </body>
469 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26