/[pliva-si]/vade/1010.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1010.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>DIMIDRIL</b><b><sup></sup></b><b> tablete </b>diphenhydraminum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 tableta
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51 <b></b>
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>DIMIDRIL</b><b><sup></sup></b><b> sirup</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 sirup
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127 <b>Sestava</b>
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 Tableta vsebuje 25 mg difenhidraminijevega klorida.
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Pomo¾ne snovi: laktoza, koruzni &scaron;krob, smukec, ¾elatina, magnezijev stearat.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 5 ml (1 ¾lièka) sirupa vsebuje 10 mg difenhidraminijevega klorida.
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 Pomo¾ne snovi: metilparahidroksibenzoat, saharoza, glicerol, brezvodna citronska kislina, natrijev citrat, demineralizirana voda, aroma: Caramel Orange, barva: Caramel pra&scaron;ek.
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260 <b>Lastnosti in delovanje</b>
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 Dimidril vsebuje difenhidramin, antihistaminik z antiholinergiènim in sedativnim uèinkom. Antihistaminsko deluje tako, da s histaminom tekmuje za celiène receptorje H<sub>1</sub> efektorskih celic. Tako prepreèuje in antagonizira veèino histaminovih farmakolo&scaron;kih uèinkov. Zavira refleks ka&scaron;lja, in sicer tako, da neposredno vpliva na sredi&scaron;èe za ka&scaron;elj v hrbtenjaèi.
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298 Dimidril zaène delovati pol ure po uporabi. Terapevtski uèinek je najveèji uro po zau¾itju. Deluje 4 do 6 ur.
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336 <b>Indikacije</b>
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355 <i>antihistaminik</i> - nezapletene alergijske ko¾ne reakcije (koprivnica), angioedem, alergijska reakcija na sestavine krvi in plazme, alergijski konjunktivitis, ki ga je povzroèila hrana, dermatografizem, dodatno zdravilo po koncu akutne faze anafilaktiène ali anafilaktoidne reakcije
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393 <i>antiparkinsonik</i> - zdravljenje parkinsonizma (tudi tistega, ki so ga povzroèila zdravila) pri starej&scaron;ih ljudeh, ki ne prenesejo uèinkovitej&scaron;ih zdravil, zdravljenje blagih primerov Parkinsonove bolezni pri bolnikih vseh drugih starostnih skupin, kombinirano zdravljenje z osrednje delujoèimi antiholinergiki za druge primere parkinsonizma
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="justify">
429 <p style="text-align: justify;">
430
431 <i>antiemetik </i>- posebej za prepreèevanje in zdravljenje <u>kinetoze</u> (slabosti med vo¾njo)
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="justify">
448 <p style="text-align: justify;">
449
450
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="justify">
467 <p style="text-align: justify;">
468
469 <i>sedativ</i>
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="justify">
486 <p style="text-align: justify;">
487
488
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507 <i>antimuskarinik </i>
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="justify">
524 <p style="text-align: justify;">
525
526 <i></i>
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="justify">
543 <p style="text-align: justify;">
544
545 antitusik
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="justify">
562 <p style="text-align: justify;">
563
564
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583 <b>Kontraindikacije</b>
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="justify">
600 <p style="text-align: justify;">
601
602 Uporaba Dimidrila je kontraindicirana pri bolnikih, ki so preobèutljivi za difenhidramin ali katerokoli sestavino zdravila ali druge antihistaminike s podobno kemièno sestavo, ter pri novorojenèkih in nedono&scaron;enèkih.
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="justify">
619 <p style="text-align: justify;">
620
621 <b></b>
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="justify">
638 <p style="text-align: justify;">
639
640
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="justify">
657 <p style="text-align: justify;">
658
659 Previdnostni ukrepi
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="justify">
676 <p style="text-align: justify;">
677
678 Difenhidramin lahko zavira histaminski odziv v ko¾i, zato so lahko izvidi ko¾nih testov z ekstrakti alergenov la¾no negativni. Zdravljenje z Dimidrilom je zato priporoèeno ustaviti najmanj 72 ur pred zaèetkom testiranja.
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="justify">
695 <p style="text-align: justify;">
696
697
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="justify">
714 <p style="text-align: justify;">
715
716 Zaradi antiemetiènega uèinka lahko ote¾i diagnosticiranje nekaterih bolezni, npr. apendicitisa, in prikrije znake predoziranja drugih zdravil.
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="justify">
733 <p style="text-align: justify;">
734
735
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="justify">
771 <p style="text-align: justify;">
772
773 Depresorni uèinek na osrednje ¾ivèevje se lahko zveèa, èe bolnik med zdravljenjem z difenhidraminom pije alkoholne pijaèe, jemlje barbiturate, sedative, narkotiène analgetike, benzodiazepine, antidepresive in antipsihotike. Hkratno zdravljenje z zaviralci monoaminooksidaze (MAO) zaradi zveèanega in podalj&scaron;anega antiholinergiènega in depresornega delovanja na osrednje ¾ivèevje ni priporoèeno.
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="justify">
790 <p style="text-align: justify;">
791
792 Antiholinergièni uèinek se lahko zveèa med soèasno uporabo difenhidramina in drugih antiholinergikov, maprotilina ali tricikliènih antidepresivov.
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="justify">
828 <p style="text-align: justify;">
829
830 <b>Posebna opozorila</b>
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="justify">
847 <p style="text-align: justify;">
848
849 Difenhidramin dajemo zaradi njegovega antiholinergiènega delovanja zelo previdno bolnikom z obstrukcijo vratu seènega mehurja, simptomatsko hipertrofijo prostate, bolnikom, ki so nagnjeni k zastajanju seèa, in zaradi difenhidraminovega antiholinergiènega midriaznega uèinka tudi bolnikom z zvi&scaron;anim oèesnim tlakom. Zelo previdno ga dajemo tudi astmatikom, bolnikom s stenozno peptièno razjedo ali obstrukcijo ¾elodènega vratarja in dvanajstnika ter bolnikom z jetrno okvaro, porfirijo, miastenijo gravis, hipertirozo.
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="justify">
866 <p style="text-align: justify;">
867
868 Pri diabetikih je treba upo&scaron;tevati, da vsebuje sirup tudi saharozo (3,78 g saharoze v
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="justify">
885 <p style="text-align: justify;">
886
887 5 ml sirupa).
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="justify">
904 <p style="text-align: justify;">
905
906
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922 <div align="justify">
923 <p style="text-align: justify;">
924
925 Ne priporoèamo ga otrokom do 2 let. Otrokom nad to starostjo ga dajemo zelo previdno, prav tako tudi starej&scaron;im bolnikom.
926
927 </p>
928 </div>
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <div align="justify">
942 <p style="text-align: justify;">
943
944
945
946 </p>
947 </div>
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960 <div align="justify">
961 <p style="text-align: justify;">
962
963 <i>Noseènost in dojenje</i>
964
965 </p>
966 </div>
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979 <div align="justify">
980 <p style="text-align: justify;">
981
982 Difenhidramin prehaja skozi posteljico in se izloèa z materinim mlekom, zato ga ne priporoèamo med noseènostjo ali dojenjem, razen v posameznih nujnih primerih, kadar prièakovana korist za mater opravièuje tveganje za otroka.
983
984 </p>
985 </div>
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998 <div align="justify">
999 <p style="text-align: justify;">
1000
1001
1002
1003 </p>
1004 </div>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 <div align="justify">
1018 <p style="text-align: justify;">
1019
1020 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
1021
1022 </p>
1023 </div>
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <div align="justify">
1037 <p style="text-align: justify;">
1038
1039 Zdravilo pomembno zmanj&scaron;a sposobnost za upravljanje vozil ali strojev, zlasti ob soèasnem u¾ivanju alkohola.
1040
1041 </p>
1042 </div>
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <div align="justify">
1056 <p style="text-align: justify;">
1057
1058
1059
1060 </p>
1061 </div>
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074 <div align="justify">
1075 <p style="text-align: justify;">
1076
1077 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
1078
1079 </p>
1080 </div>
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093 <div align="justify">
1094 <p style="text-align: justify;">
1095
1096
1097
1098 </p>
1099 </div>
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112 <div align="justify">
1113 <p style="text-align: justify;">
1114
1115 <i>Odrasli</i>
1116
1117 </p>
1118 </div>
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131 <div align="justify">
1132 <p style="text-align: justify;">
1133
1134 Obièajen odmerek pri vseh indikacijah je 25 do 50 mg (1 do 2 tableti) tri- do &scaron;tirikrat na dan.
1135
1136 </p>
1137 </div>
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150 <div align="justify">
1151 <p style="text-align: justify;">
1152
1153
1154
1155 </p>
1156 </div>
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169 <div align="justify">
1170 <p style="text-align: justify;">
1171
1172 Najveèji dnevni odmerek je 300 mg (12 tablet).
1173
1174 </p>
1175 </div>
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188 <div align="justify">
1189 <p style="text-align: justify;">
1190
1191
1192
1193 </p>
1194 </div>
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207 <div align="justify">
1208 <p style="text-align: justify;">
1209
1210 <u>Kinetoza</u>: Obièajno dozo 1 do 2 tableti vzamemo eno do dve uri (najmanj pol ure) pred odhodom na pot; med potovanjem jemljemo isti odmerek tri- do &scaron;tirikrat na dan.
1211
1212 </p>
1213 </div>
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226 <div align="justify">
1227 <p style="text-align: justify;">
1228
1229 <i></i>
1230
1231 </p>
1232 </div>
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245 <div align="justify">
1246 <p style="text-align: justify;">
1247
1248
1249
1250 </p>
1251 </div>
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264 <div align="justify">
1265 <p style="text-align: justify;">
1266
1267 Otroci
1268
1269 </p>
1270 </div>
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283 <div align="justify">
1284 <p style="text-align: justify;">
1285
1286 Obièajni odmerki so:
1287
1288 </p>
1289 </div>
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302 <div align="justify">
1303 <p style="text-align: justify;">
1304
1305
1306
1307 </p>
1308 </div>
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319 <ul>
1320 <li>
1321
1322 <div align="justify">
1323 <p style="text-align: justify;">
1324
1325 otroci do 5. leta: 1 ¾lièka sirupa trikrat na dan
1326
1327 </p>
1328 </div>
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339 <li>
1340
1341 <div align="justify">
1342 <p style="text-align: justify;">
1343
1344 otroci od 5. do 7. leta: 1 ¾lièka sirupa &scaron;tirikrat na dan
1345
1346 </p>
1347 </div>
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358 <li>
1359
1360 <div align="justify">
1361 <p style="text-align: justify;">
1362
1363 otroci od 7. do 12. leta: 2 ¾lièki sirupa tri- do &scaron;tirikrat na dan ali 1 tableta trikrat na dan
1364
1365 </p>
1366 </div>
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377 </ul>
1378
1379 <div align="justify">
1380 <p style="text-align: justify;">
1381
1382
1383
1384 </p>
1385 </div>
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398 <div align="justify">
1399 <p style="text-align: justify;">
1400
1401 Otrokom lahko damo tudi 5 mg/kg/dan, razdeljeno na veè obrokov (na vsakih 6 ur); najveèji dovoljeni dnevni odmerek za otroke je 300 mg.
1402
1403 </p>
1404 </div>
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417 <div align="justify">
1418 <p style="text-align: justify;">
1419
1420
1421
1422 </p>
1423 </div>
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436 <div align="justify">
1437 <p style="text-align: justify;">
1438
1439 <u>Kinetoza</u>: 1 do 1,5 mg/kg damo otroku eno do dve uri (najmanj pol ure) pred odhodom na pot; na potovanju mu po potrebi dajemo isti odmerek na vsake 4 do 6 ur. Najveèji dnevni odmerek je 300 mg.
1440
1441 </p>
1442 </div>
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455 <div align="justify">
1456 <p style="text-align: justify;">
1457
1458
1459
1460 </p>
1461 </div>
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474 <div align="justify">
1475 <p style="text-align: justify;">
1476
1477 Dimidril jemljemo med jedjo oz. z nekaj vode ali mleka.
1478
1479 </p>
1480 </div>
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493 <div align="justify">
1494 <p style="text-align: justify;">
1495
1496
1497
1498 </p>
1499 </div>
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512 <div align="justify">
1513 <p style="text-align: justify;">
1514
1515 <b>Preveliko odmerjanje</b>
1516
1517 </p>
1518 </div>
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531 <div align="justify">
1532 <p style="text-align: justify;">
1533
1534 Znaki prevelikega odmerjanja so predvsem antiholinergièni uèinki (motnje koordinacije, huda zaspanost, suha usta, nos ali grlo, rdeèina obraza), depresija ali stimulacija osrednjega ¾ivèevja in hipotenzija.
1535
1536 </p>
1537 </div>
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550 <div align="justify">
1551 <p style="text-align: justify;">
1552
1553
1554
1555 </p>
1556 </div>
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569 <div align="justify">
1570 <p style="text-align: justify;">
1571
1572 Specifiènega protistrupa ni. Zdravljenje je simptomatsko. Zagotoviti je treba delovanje vitalnih organov. Najpozneje tri ure po predoziranju je priporoèeno izzvati bruhanje (pri otrocih moramo biti zaradi nevarnosti aspiracije pri tem &scaron;e posebej previdni) ali izprati ¾elodec. Èe se pojavi hipotenzija, damo bolniku vazopresorna zdravila, po potrebi pa tudi kisik in intravensko tekoèine.
1573
1574 </p>
1575 </div>
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588 <div align="justify">
1589 <p style="text-align: justify;">
1590
1591
1592
1593 </p>
1594 </div>
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607 <div align="justify">
1608 <p style="text-align: justify;">
1609
1610 <b>Stranski uèinki</b>
1611
1612 </p>
1613 </div>
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626 <div align="justify">
1627 <p style="text-align: justify;">
1628
1629 Najpogostej&scaron;i stranski uèinki so zaspanost, suha usta, nos ali grlo. Nekoliko redkeje se pojavijo vrtoglavica in omotiènost, motnje pri koordiniranju gibov, zmedenost, prebavne motnje (zaprtje ali driska, slabost, bruhanje, boleèine v ¾lièki), ote¾eno ali boleèe uriniranje ter zastajanje seèa, zamegljen vid, preobèutljivost za sonce, preobèutljivostne reakcije, &scaron;e posebej ko¾ne (izpu&scaron;èaji). Kot paradoksna reakcija se lahko zlasti pri otrocih pojavi stimulacija osrednjega ¾ivèevja (vznemirjenost, nemir, razdra¾ljivost). Tahikardija (po veèjih odmerkih), palpitacija, hipotenzija, ekstrapiramidna simptomatika, konvulzije, parastezije, mialgije, okvara kostnega mozga (agranulocitoza, levkopenija, hemolitièna anemija, trombocitopenija), zveèane vrednosti jetrnih encimov, zvonjenje v u&scaron;esih in glavobol se pojavijo zelo redko.
1630
1631 </p>
1632 </div>
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645 <div align="justify">
1646 <p style="text-align: justify;">
1647
1648 Zaradi podalj&scaron;anega zdravljenja z Dimidrilom se lahko zmanj&scaron;a izloèanje sline, zato se lahko pojavijo karies, parodontne bolezni in oralna kandidiaza.
1649
1650 </p>
1651 </div>
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664 <div align="justify">
1665 <p style="text-align: justify;">
1666
1667 Starej&scaron;i bolniki so za Dimidril obèutljivej&scaron;i, zato se lahko stranski uèinki pri njih pojavijo pogosteje.
1668
1669 </p>
1670 </div>
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683 <div align="justify">
1684 <p style="text-align: justify;">
1685
1686 <b></b>
1687
1688 </p>
1689 </div>
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702 <div align="justify">
1703 <p style="text-align: justify;">
1704
1705 Izdajanje zdravila
1706
1707 </p>
1708 </div>
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721 <div align="justify">
1722 <p style="text-align: justify;">
1723
1724 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept.
1725
1726 </p>
1727 </div>
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740 <div align="justify">
1741 <p style="text-align: justify;">
1742
1743
1744
1745 </p>
1746 </div>
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759 <div align="justify">
1760 <p style="text-align: justify;">
1761
1762 <b>Oprema</b>
1763
1764 </p>
1765 </div>
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778 <div align="justify">
1779 <p style="text-align: justify;">
1780
1781 zlo¾enka s 30 tabletami
1782
1783 </p>
1784 </div>
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797 <div align="justify">
1798 <p style="text-align: justify;">
1799
1800 10x25 mg tablet v pretisnem omotu
1801
1802 </p>
1803 </div>
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816 <div align="justify">
1817 <p style="text-align: justify;">
1818
1819
1820
1821 </p>
1822 </div>
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835 <div align="justify">
1836 <p style="text-align: justify;">
1837
1838 zlo¾enka, steklenièka s100 ml sirupa
1839
1840 </p>
1841 </div>
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854 <div align="justify">
1855 <p style="text-align: justify;">
1856
1857
1858
1859 </p>
1860 </div>
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873 <div align="left">
1874 <p style="text-align: left;">
1875
1876
1877
1878 </p>
1879 </div>
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887 <!--Section Ends-->
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26