/[pliva-si]/vade/1006.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1006.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="left">
11 <p style="text-align: left;">
12
13 <b>ARTROCAM</b><b><sup></sup></b><b> tablete </b>tenoxicamum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="left">
30 <p style="text-align: left;">
31
32 filmsko oblo¾ena tableta
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="left">
49 <p style="text-align: left;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="left">
68 <p style="text-align: left;">
69
70 <b>Sestava</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="left">
87 <p style="text-align: left;">
88
89 Tableta vsebuje 20 mg tenoksikama.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="left">
106 <p style="text-align: left;">
107
108 Pomo¾ni snovi sta: laktoza, hipromeloza.
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="left">
125 <p style="text-align: left;">
126
127
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="left">
144 <p style="text-align: left;">
145
146 <b>Lastnosti in delovanje</b>
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Tenoksikam, aktivna uèinkovina Artrocama, je nesteroidno zdravilo, ki deluje protivnetno, analgetièno in antipiretièno ter zavira agregacijo trombocitov. Deluje tako, da zavira biosintezo prostaglandinov iz arahidonske kisline. Uèinkovito odpravlja boleèine in znake vnetja pri revmatskih in drugih boleznih.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 <b>Indikacije</b>
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 Artrocam je namenjen za simptomatsko zdravljenje naslednjih boleèih vnetnih in degeneracijskih bolezni mi&scaron;ic in kosti ter boleèih vnetij: revmatoidnega artritisa, osteoartritisa, ankiloznega spondilitisa, akutnega protina, tendinitisa, tendovaginitisa, bursitisa, periartritisa ramenskega sklepa, epikondilitisa in ishialgije.
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260 <b>Kontraindikacije</b>
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 Uporaba Artrocama je kontraindicirana pri bolnikih, ki so preobèutljivi za tenoksikam, druga nesteroidna protivnetna zdravila ali katerokoli sestavino zdravila, pri bolnikih z vnetjem ali razjedo v prebavilih, med noseènostjo in dojenjem.
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317 <b>Previdnostni ukrepi</b>
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336 Artrocam je treba dajati zelo previdno bolnikom z ledvièno ali jetrno okvaro, srèno popu&scaron;èanje, sladkorno boleznijo, starej&scaron;im bolnikom, tistim, ki jemljejo diuretike ali zdravila, ki lahko &scaron;kodljivo vplivajo na ledvice. Previdnost je prav tako potrebna pri starej&scaron;ih bolnikih pred anestezijo ali kirur&scaron;kim posegom, pri izsu&scaron;enih in bolnikih z neurejenim krvnim tlakom. Izogibamo se ga pri porfiriji.
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393 Hkratno zdravljenje z Artrocamom in drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili zaradi veèje nevarnosti pojava stranskih uèinkov ni priporoèeno. Zdravilo dajemo zelo previdno bolnikom, ki poleg Artrocama dobivajo tudi metotreksat. Tenoksikam lahko zveèa serumsko vrednost litija in njegovo toksiènost. Zmanj&scaron;uje uèinkovanje diuretikov, zato soèasna uporaba z diuretiki ni priporoèena. Artrocam lahko zmanj&scaron;a antihipertenzivni uèinek hidroklorotiazida. Bolnike, ki hkrati dobivajo Artrocam in antikoagulante ali peroralne hipoglikemike, je priporoèeno opazovati. Hkratno jemanje Artrocama in ciklosporina zveèa toksiènost slednjega.
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="justify">
429 <p style="text-align: justify;">
430
431 <b>Posebna opozorila</b>
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="left">
448 <p style="text-align: left;">
449
450 Med zdravljenjem z Artrocamom je potrebno spremljati ledvièno in jetrno delovanje ter krvno sliko. Krvavitve iz prebavil se lahko pojavijo brez kakr&scaron;nihkoli predhodnih te¾av. Soèasno u¾ivanje alkohola zveèa tveganje za nastanek erozivnega gastritisa ali razjede zgornjih prebavil. Èezmerno jemanje nesteroidnih protivnetnih zdravil zveèa tveganje za nastanek ledviène okvare.
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="justify">
467 <p style="text-align: justify;">
468
469
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="justify">
486 <p style="text-align: justify;">
487
488 <i>Noseènost in dojenje</i>
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507 Uporaba Artrocama med noseènostjo (zlasti v zadnjem trimeseèju) in med dojenjem ni priporoèljiva, razen v posameznih nujnih primerih, kadar prièakovana korist za mater opravièuje tveganje za otroka.
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="justify">
524 <p style="text-align: justify;">
525
526
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="justify">
543 <p style="text-align: justify;">
544
545 <i>Otroci</i>
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="justify">
562 <p style="text-align: justify;">
563
564 Varnosti uporabe pri otrocih niso ugotovili.
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="justify">
600 <p style="text-align: justify;">
601
602 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="justify">
619 <p style="text-align: justify;">
620
621 Ni znano, da bi diklofenak na splo&scaron;no pomebno vplival na psihofizièno sposobnost za upravljanje vozil ali strojev. Pri posameznikih lahko zlasti na zaèetku zdravljenja povzroèi vrtoglavico ali omotiènost.
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="justify">
638 <p style="text-align: justify;">
639
640
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="justify">
657 <p style="text-align: justify;">
658
659 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="justify">
676 <p style="text-align: justify;">
677
678 Obièajen odmerek za veèino indikacij je 20 mg (ena tableta) enkrat na dan. Odmerek za zdravljenje akutnega protina je 40 mg (2 tableti) enkrat na dan (in sicer dva dneva), nato pa pet dni 20 mg (ena tableta) enkrat na dan.
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="justify">
695 <p style="text-align: justify;">
696
697 Vzdr¾evalni odmerek med dolgotrajnim zdravljenjem je 10 mg na dan.
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="justify">
714 <p style="text-align: justify;">
715
716
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="justify">
733 <p style="text-align: justify;">
734
735 <b>Preveliko odmerjanje</b>
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754 Znake prevelikega odmerjanja laj&scaron;amo z obièajnimi ukrepi za zmanj&scaron;anje absorpcije (izpiranje ¾elodca, aktivno oglje) in pospe&scaron;enim izloèanjem.
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="justify">
771 <p style="text-align: justify;">
772
773 Za zmanj&scaron;ano tveganje krvavitve iz prebavil lahko uporabimo zaviralce receptorjev H-2 (npr. ranitidin ali famotidin), zaviralce protonske èrpalke (npr. omeprazol), zlasti pa nekatere prostaglandine (misoprostol).
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="justify">
790 <p style="text-align: justify;">
791
792
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811 <b>Stranski uèinki</b>
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="justify">
828 <p style="text-align: justify;">
829
830 Bolniki Artrocam dobro prena&scaron;ajo. Obèasno se lahko pojavijo boleèine v zgornjem delu trebuha, dispepsija, zgaga, slabost in bruhanje, driska, zelo redko zaprtje, razjeda ali krvavitev iz prebavil.
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="justify">
847 <p style="text-align: justify;">
848
849
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="justify">
866 <p style="text-align: justify;">
867
868 Zmedenost, glavobol, vrtoglavica in omotiènost, ko¾ni izpu&scaron;èaji, srbeèica, koprivnica, angioedem, astma, rinitis in anafilaktièni &scaron;ok se le redko pojavijo.
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="justify">
885 <p style="text-align: justify;">
886
887
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="justify">
904 <p style="text-align: justify;">
905
906 Lahko se pojavijo &scaron;e &scaron;umenje v u&scaron;esih, fotosenzitivnost, otekanje, razdra¾ljivost, zelo redko ledvièna okvara, jetrna okvara ter prizadetost kostnega mozga.
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922 <div align="justify">
923 <p style="text-align: justify;">
924
925
926
927 </p>
928 </div>
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <div align="justify">
942 <p style="text-align: justify;">
943
944 <b>Izdajanje zdravila</b>
945
946 </p>
947 </div>
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960 <div align="justify">
961 <p style="text-align: justify;">
962
963 Rp - izdajanje samo na zdravni&scaron;ki recept
964
965 </p>
966 </div>
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979 <div align="justify">
980 <p style="text-align: justify;">
981
982
983
984 </p>
985 </div>
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998 <div align="justify">
999 <p style="text-align: justify;">
1000
1001 <b>Oprema</b>
1002
1003 </p>
1004 </div>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 <div align="justify">
1018 <p style="text-align: justify;">
1019
1020 zlo¾enka z 10 filmsko oblo¾enimni tabletami
1021
1022 </p>
1023 </div>
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <div align="justify">
1037 <p style="text-align: justify;">
1038
1039 10 x 20 mg filmsko oblo¾enih tablet v pretisnem omotu
1040
1041 </p>
1042 </div>
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <div align="justify">
1056 <p style="text-align: justify;">
1057
1058
1059
1060 </p>
1061 </div>
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069 <!--Section Ends-->
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26