/[pliva-si]/vade/1004.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1004.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>ANDOL</b><b><sup></sup></b><b> 100 </b>acidum acetylsalicylicum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 tableta
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>Sestava</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 Tableta vsebuje 100 mg acetilsalicilne kisline.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108 Pomo¾ne snovi so: mikrokristalna celuloza, koruzni &scaron;krob, magnezijev oksid, smukec, ¾elatina, pre¾elatiniran &scaron;krob.
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 <b>Lastnosti in delovanje</b>
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Andol 100 vsebuje acetilsalicilno kislino, ki spada v skupino nesteroidnih protivnetnih zdravil. Zavira agregacijo trombocitov in s tem prepreèuje strjevanje krvi. To je posledica zaviranja nastajanja prostaglandinov.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 <b>Indikacije</b>
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217 <ul>
218 <li>
219
220 <div align="justify">
221 <p style="text-align: justify;">
222
223 prepreèevanje in zdravljenje stanj, ko se zveèa kopièenje trombocitov, npr. akutnega miokardnega infarkta in cerebrovaskularnega inzulta,
224
225 </p>
226 </div>
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237 <li>
238
239 <div align="justify">
240 <p style="text-align: justify;">
241
242 dodatno zdravljenje nestabilne angine pektoris in kratkotrajnih motenj mo¾ganskega obtoka,
243
244 </p>
245 </div>
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256 <li>
257
258 <div align="justify">
259 <p style="text-align: justify;">
260
261 prepreèevanje zama&scaron;itve aortokoronarne premostitve.
262
263 </p>
264 </div>
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275 </ul>
276
277 <div align="justify">
278 <p style="text-align: justify;">
279
280
281
282 </p>
283 </div>
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296 <div align="justify">
297 <p style="text-align: justify;">
298
299 <b>Kontrai</b><b>ndikacije</b>
300
301 </p>
302 </div>
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315 <div align="justify">
316 <p style="text-align: justify;">
317
318 Uporaba Andola 100 je kontraindicirana pri bolnikih, ki so preobèutljivi za salicilate in druga nesteroidna protivnetna zdravila ali katerokoli drugo sestavino zdravila. Bolniki, ki imajo bolezni prebavil, npr. gastritis, razjedo ¾elodca in dvanajstnika, krvavitve iz prebavil ali protin, ne smejo jemati Andola 100. Kontraindiciran je prav tako v zadnjem trimeseèju noseènosti in pri otrocih do 12. leta starosti. Pri nekaterih otrocih lahko tablete acetilsalicilne kisline prispevajo k nastanku Reyevega sindroma.
319
320 </p>
321 </div>
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334 <div align="justify">
335 <p style="text-align: justify;">
336
337
338
339 </p>
340 </div>
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353 <div align="justify">
354 <p style="text-align: justify;">
355
356 <b>Previdnostni ukrepi</b>
357
358 </p>
359 </div>
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372 <div align="justify">
373 <p style="text-align: justify;">
374
375 Andol 100 dajemo zelo previdno bolnikom z jetrno ali ledvièno okvaro, bronhialno astmo, nosnimi polipi, senenim nahodom, dehidriranim in tistim, ki se zdravijo z antikoagulanti (razen majhnih preventivnih odmerkov heparina). Previdnost je potrebna tudi pri bolnikih z neurejeno arterijsko hipertenzijo in hudim srènim popu&scaron;èanjem. V vseh teh primerih ne smemo prekoraèiti predpisanih in priporoèenih odmerkov.
376
377 </p>
378 </div>
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391 <div align="left">
392 <p style="text-align: left;">
393
394
395
396 </p>
397 </div>
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410 <div align="justify">
411 <p style="text-align: justify;">
412
413 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
414
415 </p>
416 </div>
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429 <div align="justify">
430 <p style="text-align: justify;">
431
432 Antacidi zmanj&scaron;ujejo serumsko koncentracijo salicilatov.
433
434 </p>
435 </div>
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448 <div align="justify">
449 <p style="text-align: justify;">
450
451 Po hkratni uporabi acetilsalicilne kisline in heparina (razen majhnih preventivnih odmerkov) ali peroralnih antikoagulantov se zveèa nevarnost krvavitve.
452
453 </p>
454 </div>
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467 <div align="justify">
468 <p style="text-align: justify;">
469
470 Majhni odmerki acetilsalicilne kisline zmanj&scaron;ujejo uèinek zdravil, ki zveèujejo izloèanje seène kisline skozi ledvice.
471
472 </p>
473 </div>
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486 <div align="justify">
487 <p style="text-align: justify;">
488
489 Acetilsalicilna kislina lahko zveèa uèinek drugih nesteroidnih antirevmatikov, zato se izogibamo soèasnemu jemanju le-teh. Salicilati lahko zveèajo uèinke peroralnih hipoglikemikov iz skupine sulfonilseènine, metotreksata in valprojske kisline.
490
491 </p>
492 </div>
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505 <div align="justify">
506 <p style="text-align: justify;">
507
508 Salicilati zmanj&scaron;ujejo uèinkovitost diuretikov in zdravil za zni¾evanje krvnega tlaka.
509
510 </p>
511 </div>
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524 <div align="justify">
525 <p style="text-align: justify;">
526
527 Soèasno jemanje kortikosteroidov zveèa tveganje za razjedo zgornjih prebavil.
528
529 </p>
530 </div>
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543 <div align="justify">
544 <p style="text-align: justify;">
545
546 Zveèanje plazemske ravni digoksina, barbituratov ali litija se lahko pojavi pri soèasni uporabi s salicilati.
547
548 </p>
549 </div>
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562 <div align="justify">
563 <p style="text-align: justify;">
564
565 Zaradi pitja alkoholnih pijaè se zveèa &scaron;kodljiv uèinek salicilatov na sluznico prebavil.
566
567 </p>
568 </div>
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581 <div align="justify">
582 <p style="text-align: justify;">
583
584
585
586 </p>
587 </div>
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600 <div align="justify">
601 <p style="text-align: justify;">
602
603 <b>Posebna opozorila</b>
604
605 </p>
606 </div>
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619 <div align="justify">
620 <p style="text-align: justify;">
621
622 Zdravljenje z acetilsalicilno kislino je treba zaradi zveèane nevarnosti krvavitve prekiniti 5 dni pred operacijo. Èe trajajo te¾ave veè kot tri dni, se posvetujte z zdravnikom.
623
624 </p>
625 </div>
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638 <div align="justify">
639 <p style="text-align: justify;">
640
641 Med zdravljenjem z Andolom 100 se izogibamo u¾ivanju alkoholnih pijaè.
642
643 </p>
644 </div>
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657 <div align="justify">
658 <p style="text-align: justify;">
659
660 <i></i>
661
662 </p>
663 </div>
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676 <div align="justify">
677 <p style="text-align: justify;">
678
679 <i>Otroci</i>
680
681 </p>
682 </div>
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695 <div align="justify">
696 <p style="text-align: justify;">
697
698 Andol 100 ne smemo dajati otrokom, zlasti ne mlaj&scaron;im od 12. let.
699
700 </p>
701 </div>
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714 <div align="justify">
715 <p style="text-align: justify;">
716
717
718
719 </p>
720 </div>
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733 <div align="justify">
734 <p style="text-align: justify;">
735
736 <i>Noseènost in dojenje</i>
737
738 </p>
739 </div>
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752 <div align="justify">
753 <p style="text-align: justify;">
754
755 Uporaba Andola 100 med noseènostjo ni priporoèljiva (&scaron;e posebej v zadnjem tromeseèju). Materam, ki dojijo, ne priporoèamo zdravljenja z Andolom 100.
756
757 </p>
758 </div>
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771 <div align="justify">
772 <p style="text-align: justify;">
773
774
775
776 </p>
777 </div>
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790 <div align="justify">
791 <p style="text-align: justify;">
792
793 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
794
795 </p>
796 </div>
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809 <div align="left">
810 <p style="text-align: left;">
811
812 Ni znano, da bi salicilati na splo&scaron;no &scaron;kodljivo vplivali na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev.
813
814 </p>
815 </div>
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828 <div align="left">
829 <p style="text-align: left;">
830
831
832
833 </p>
834 </div>
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847 <div align="justify">
848 <p style="text-align: justify;">
849
850 Odmerjanje in uporaba
851
852 </p>
853 </div>
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866 <div align="justify">
867 <p style="text-align: justify;">
868
869 Obièajen odmerek Andola 100 je ena tableta na dan, sicer pa je odmerjanje odvisno od zdravnikove presoje.
870
871 </p>
872 </div>
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885 <div align="justify">
886 <p style="text-align: justify;">
887
888
889
890 </p>
891 </div>
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904 <div align="justify">
905 <p style="text-align: justify;">
906
907 <b>Preveliko odmerjanje</b>
908
909 </p>
910 </div>
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923 <div align="justify">
924 <p style="text-align: justify;">
925
926 Znaki prevelikega odmerka acetilsalicilne kisline se lahko pojavijo tudi 24 ur po zau¾itju zdravila. Znaki bla¾jega akutnega prevelikega odmerjanja so glavobol, vrtoglavica, zvonjenje v u&scaron;esih, zmedenost, znojenje, ¾eja, slabost in bruhanje. Znaki huj&scaron;e zastrupitve so hiperventilacija, zvi&scaron;ana telesna temperatura, nemirnost, motnje zavesti, tudi koma.
927
928 </p>
929 </div>
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942 <div align="justify">
943 <p style="text-align: justify;">
944
945 Uporaba salicilatov lahko povzroèi erozivni gastritis, peptièno razjedo in krvavitve iz prebavil.
946
947 </p>
948 </div>
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961 <div align="justify">
962 <p style="text-align: justify;">
963
964 Specifiènega protistrupa ni. Po akutni zastrupitvi je zdravljenje simptomatièno. Bolnikom je treba izprati ¾elodec ali izzvati bruhanje, ohranjati ravnote¾je tekoèin in elektrolitov ter delovanje vitalnih organov.
965
966 </p>
967 </div>
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980 <div align="justify">
981 <p style="text-align: justify;">
982
983
984
985 </p>
986 </div>
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999 <div align="justify">
1000 <p style="text-align: justify;">
1001
1002 <b>Stranski uèinki</b>
1003
1004 </p>
1005 </div>
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018 <div align="justify">
1019 <p style="text-align: justify;">
1020
1021 Najpogosteje se pojavijo vrtoglavica, omotiènost, dispepsija, slabost, bruhanje, po&scaron;kodba ¾elodène sluznice z mo¾no krvavitvijo iz prebavil, driska in èrna stolica. Izpu&scaron;èaji, koprivnica, srbeèica, kihanje zaradi alergijske reakcije, otekline in obèutek te¾jega dihanja se pojavijo redkeje. Lahko pride do poslab&scaron;anja protina, zveèane aktivnosti jetrnih encimov in slabokrvnosti. Zelo redka je levkopenija oziroma agranulocitoza.
1022
1023 </p>
1024 </div>
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037 <div align="justify">
1038 <p style="text-align: justify;">
1039
1040 Reyev sindrom je zelo redek, vendar hud stranski uèinek, ki se pojavi pri otrocih, ki so med virusno oku¾bo (npr. gripo, noricami) dobivali acetilsalicilno kislino ali druge salicilate.
1041
1042 </p>
1043 </div>
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056 <div align="justify">
1057 <p style="text-align: justify;">
1058
1059
1060
1061 </p>
1062 </div>
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075 <div align="justify">
1076 <p style="text-align: justify;">
1077
1078 <b>Izdajanje zdravila</b>
1079
1080 </p>
1081 </div>
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094 <div align="justify">
1095 <p style="text-align: justify;">
1096
1097 BRp - izdaja tudi brez zdravni&scaron;kega recepta
1098
1099 </p>
1100 </div>
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113 <div align="justify">
1114 <p style="text-align: justify;">
1115
1116
1117
1118 </p>
1119 </div>
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132 <div align="justify">
1133 <p style="text-align: justify;">
1134
1135 <b>Oprema</b>
1136
1137 </p>
1138 </div>
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151 <div align="justify">
1152 <p style="text-align: justify;">
1153
1154 zlo¾enka z 20 tabletami po 100 mg
1155
1156 </p>
1157 </div>
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170 <div align="justify">
1171 <p style="text-align: justify;">
1172
1173 2 pretisna omota po 10 tablet
1174
1175 </p>
1176 </div>
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189 <div align="justify">
1190 <p style="text-align: justify;">
1191
1192
1193
1194 </p>
1195 </div>
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208 <div align="justify">
1209 <p style="text-align: justify;">
1210
1211
1212
1213 </p>
1214 </div>
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222 <!--Section Ends-->
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26